aktiv-eiendomsmegling
Sjøhaugen: Attraktiv endetomt med flott utsikt og gode lys og solforhold med. bla kveldssol. Flermannsboligtomt.

RØRVIK Arnold Tranaas' vei 29

Sjøhaugen - Attraktiv endetomt med flott utsikt og gode lys og solforhold med. bla kveldssol. Flermannsboligtomt.

 • kr 1 950 000
 • Prisantydningkr 1 950 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 950 000
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt2 155.2 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 950 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  48 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000))

  64 892 (Omkostninger totalt)

  2 014 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Sjøhaugen! Attraktiv endetomt med flott utsikt og gode lys og solforhold med. bla kveldssol. Flermannsboligtomt. Flerbrukstomt på 2.155 kvm. Det var planlagt oppført 4 stk. rekkehus og 1 stk. 4-mannsbolig. Ny eier (kjøper) står fritt til å utnytte arealet som de selv ønsker. Tomten ligger under benevnelsen B4 i reguleringsplanen og utdrag fra reguleringsbestemmelsene følger vedlagt: § 3-11 Bolig (B1 - B5) Det tillates oppført frittliggende enebolig, enebolig med en sekundærleilighet, rekke- eller kjedehus og flermannsboliger, garasje og tilhørende anlegg. Maksimalt tillatt bebygd areal for den enkelte tomt skal være BYA= 40%. Maksimal tillatt gesimshøyde er 7,0 meter målt over planert terreng. Bolig tillates oppført med sokkel og 1. etasje eller 1. og 2

Arnold Tranaas' vei 29, Trøndelag

 • Tomt
  2155.2m²

  Beskrivelse av tomt
  Flerbrukstomt på 2.155 kvm. Det var planlagt oppført 4 stk. rekkehus og 1 stk. 4-mannsbolig. Ny eier (kjøper) står fritt til å utnytte arealet som de selv ønsker. Tomten ligger under benevnelsen B4 i reguleringsplanen og utdrag fra reguleringsbestemmelsene følger vedlagt: § 3-11 Bolig (B1 - B5) Det tillates oppført frittliggende enebolig, enebolig med en sekundærleilighet, rekke- eller kjedehus og flermannsboliger, garasje og tilhørende anlegg. Maksimalt tillatt bebygd areal for den enkelte tomt skal være %-BYA = 40 %. Maksimal tillatt gesimshøyde er 7,0 meter målt over planert terreng. Bolig tillates oppført med sokkel og 1. etasje eller 1. og 2. etasje. Bygninger skal ha saltak med vinkel mellom 22 og 38 grader. Det tillates opplett eller ark på en eller begge sider i tillegg til den tillatte gesimshøyden. Arkmøne skal være underliggende hovedmøne, minimum 20 cm. Hovedmøneretning skal være parallelt med veg. Det tillates frittliggende garasje eller garasje sammenbygd med bolig. Frittliggende garasje tillates oppført i en etasje med grunnflate på inntil 50 m2. Takvinkel og takform skal tilpasses bolighusets form, takform, materialbruk og farge. Det skal på egen tomt utenom garasje avsettes minimum 2 parkeringsplasser pr. bolig og 1 parkeringsplass pr. utleieenhet. Det tillates etablert utomhus biloppstillingsplasser innenfor byggeforbudssonen. Se også komplett reguleringsbestemmelsene i vedleggene i salgsoppgaven.

  Beliggenhet
  Sjøhaugen boligfelt ligger flott til ved sjøen på sør/ vestsiden av Nærøysundbrua i Vikna kommune. Feltet har svært gode solforhold og sjøutsikt til Nærøysundet. Det er gang- og sykkelvei til sentrum og feltet har innregulert barnehagetomt pt. ikke bebygget. Tomten ligger på det høyeste punktet bakerst i feltet. Dette er tomten på Sjøhaugen som er blant de beste med tanke på lys og solfohold. Utsikt på begge sider av tomten.

  Adkomst
  Fra Rørvik: Kjør mot Nærøysundbrua, ta til venstre i krysset mot Sørveien. Ta så til venstre inn i feltet. Tomten ligger på det høyeste punktet bakerst i feltet. Enkel adkomst.

  Bebyggelse
  Nyere boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus. Det er også innregulert barnehagetomt nedenfor tomten.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 950 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  48 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000))

  64 892 (Omkostninger totalt)

  2 014 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Offentlig vei, vann og kloakk. Infrastruktur er under ferdigstillelse med noen få asfaltarbeider gjenstående før all infrastruktur er ferdigstilt for boligfeltet. Arnold Tranaasv er ferdig asfaltert. Det vil komme påkoblingsavgift på vann/kloakk til Nærøysund kommune. I hht. kommunens hjemmeside er pt. påkoblingsavgiften kr. 10.000,- for vann og kr. 10.000,- for avløp (forbehold om endringer.) Kontakt Nærøysund kommune for nærmere informasjon.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5060/211/41: 28.07.2016 - Dokumentnr: 685397 - Bestemmelse iflg. skjøte Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening
  Overført fra: Knr:5060 Gnr:211 Bnr:41 Snr:7 m.fl.
  23.12.2015 - Dokumentnr: 1204537 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5060 Gnr:211 Bnr:5
  01.01.2018 - Dokumentnr: 77686 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1750 Gnr:11 Bnr:41
  01.01.2020 - Dokumentnr: 711719 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5050 Gnr:11 Bnr:41
  08.09.2021 - Dokumentnr: 1107044 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 1
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 119/700
  Snr: 2
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 119/700
  Snr: 3
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 119/700
  Snr: 4
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 119/700
  Snr: 5
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 56/700
  Snr: 6
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 56/700
  Snr: 7
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 56/700
  Snr: 8
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 56/700
  Gjelder denne registerenheten med flere
  27.10.2022 - Dokumentnr: 1216955 - Opphevelse av seksjonering Oppheving av:
  Seksjon:
  Snr: 1
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 119/700
  Seksjon:
  Snr: 2
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 119/700
  Seksjon:
  Snr: 3
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 119/700
  Seksjon:
  Snr: 4
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 119/700
  Seksjon:
  Snr: 5
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 56/700
  Seksjon:
  Snr: 6
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 56/700
  Seksjon:
  Snr: 7
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 56/700
  Seksjon:
  Snr: 8
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 56/700


  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og kloakk. Infrastruktur er under ferdigstillelse med noen få asfaltarbeider gjenstående før all infrastruktur er ferdigstilt for boligfeltet. Arnold Tranaasv er ferdig asfaltert. Det vil komme påkoblingsavgift på vann/kloakk til Nærøysund kommune. I hht. kommunens hjemmeside er pt. påkoblingsavgiften kr. 10.000,- for vann og kr. 10.000,- for avløp. Kontakt Nærøysund kommune for nærmere informasjon.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Tomten er en flerbrukstomt. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler. Kort utdrag: § 3-11 Bolig (B1 - B5) Det tillates oppført frittliggende enebolig, enebolig med en sekundærleilighet, rekke- eller kjedehus og flermannsboliger, garasje og tilhørende anlegg. Maksimalt tillatt bebygd areal for den enkelte tomt skal være %-BYA = 40 %. Maksimal tillatt gesimshøyde er 7,0 meter målt over planert terreng. Bolig tillates oppført med sokkel og 1. etasje eller 1. og 2. etasje.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 950 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  48 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000))

  64 892 (Omkostninger totalt)

  2 014 892 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Øyvind Hofstad

Megler

Øyvind Hofstad

41 78 72 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev