aktiv-eiendomsmegling
Bilde 1.jpg

RØRVIK Batterivegen 25-27

Sjøhaugen, Nybygg! Siste byggetrinn av 2-mannsbolig på eiet tomt. Carport og 3 stk. soverom.

 • kr 3 790 000 - 3 790 000
 • Priser fra og tilkr 3 790 000 - 3 790 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 3 790 000 - 3 790 000
 • Omkostninger fra og tilkr 34 842 - 34 842
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 3 824 842 - 3 824 842
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 958 - 958
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til116 - 116 m²
 • Tomt -
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 210 BNR. 161
 • Informasjon om meglerforetaketBoli Eiendomsmegling AS, avdeling Namsos Søren R Thornæs veg 4 7800 Namsos
 • OppdragsansvarligØyvind Hofstad
 • Oppdragsnummer1706235010
 • 3 790 000,- (Prisantydning) Omkostninger 5 000,- (Dokumentavgift) 5 000,- (Startkapital til sameiet) 3 500,- (Tilknytningsavgift Canal Digital) 20 000,- (Seksjoneringsgebyr) 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr obligasjon) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 34 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 824 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding

Batterivegen 25-27, Trøndelag

 • Om prosjektet
  Sjøhaugen er et nytt boligfelt som ligger flott til ved sjøen på sør/ vestsiden av Nærøysundbrua i Vikna kommune. Feltet har svært gode solforhold og sjøutsikt til Nærøysundet. Det er gang- og sykkelvei til sentrum og feltet har innregulert barnehagetomt. Avstand til bysentrum er ca. 2 km. Her bor du i barnevennlige og naturskjønne omgivelser nært friområder, sjøen, og fine turområder. Det er ca. 7 km til Rørvik flyplass. Sjøhaugen Boligsameie skal utbygges over flere trinn. Prosjektet består av 5 stk 2- mannsboliger med herunder totalt 10 selveierleiligheter (eierseksjoner) på eiet tomt. Vertikaldelte tomannsboliger bestående av 2 store leiligheter over to plan med et bruksareal på 115 til 116 kvadratmeter per boenhet inkludert vinterhage. Velutviklede og smarte planløsninger. Planert og asfaltert gårdsplass. Hver leilighet består av 1.etasje med entré med garderobeplass, bad, vaskerom, innvendig bod og to soverom. 2 etasje inneholder soverom, en åpen stue- og kjøkkenløsning med utgang til vinterhage og terrasse. Utvendig sportsbod på ca. 7-8 kvm for oppbevaring av sykler, vogner, hageutstyr etc, samt egen carport på ca. 18 kvm. Mulighet for påvirkning av innvendig overflater og kjøkkeninnredning ved rask avgjørelse. Boligene leveres "nøkkelferdig". Kjøkkeninnredning blir levert fra Sigdal med hvitevarer fra Whirlpool. Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinner. Frisk, forvarmet og renset luft tilføres oppholdsrommene. Anlegget skal være i kontinuerlig drift og sørger for et sunt innemiljø med riktig fuktbalanse. Det blir lagt varmekabler på bad og vaskerom. Boligen leveres også med ved ovn på stue i 2. etasje. Hus A og B: - SOLGT 1. etasje: Ca. 50 kvm BRA 2. etasje: Ca. 65 kvm BRA Hus C: - SOLGT 1. etasje: Ca. 50 kvm BRA 2. etasje: Ca. 65 kvm BRA Hus D: - SOLGT og HUS E: LEDIG E1 og E2 1. etasje: Ca. 51 kvm BRA 2. etasje: Ca. 65 kvm BRA Ta kontakt for en boligprat!

  Priser fra og til
  kr 3790000 - 3790000

  Omkostninger fra og til
  kr 34842 - 34842

  Garasje/parkering
  Parkering i egen carport med tilstøtende uisolert bod.

  Boder
  Uisolert bod i tilknytning til Carport og en innvendig bod.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Beregnet ferdigstillelse er 12 mnd etter byggestart.

  Forsikringsselskap
  Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse.

  Tomteareal
  nullm²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Felles eiet tomt for sameiet. Tomten vil disponeres av sameiet i felleskap. Tomten disponeres av seksjonseierne enten i henhold til seksjonsbegjæring eller sameievedtekter. Endelig fastsettelse av tomteareal vil foreligge etter endelig fradeling og seksjonering. Utomhus og fellesareal vil eies og driftes av Sameiet. Utomhus og fellesareal overtas samtidig med at den enkelte leilighet overtas. Det vil gjennomføres en befaring av felles/utomhus arealer for å avdekke evt. Feil og mangler samt manglende ferdigstillelse. Gjennom sameiets fellesareal er man pliktig til å vedstå seg og respektere sameiets rettigheter og plikter. Fellesarealer skal være åpne for allmenn ferdsel til fots, med sykkel og lignende, og for maskinelt vedlikehold, snøbrøyting, nød trafikk og nødvendig tilbringertjeneste. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli belastet via Sameiets felleskostnader.

 • Kjøkken
  Kjøkkeninnredning blir levert fra Sigdal med hvitevarer fra Whirlpool.

  Bad
  Fliser p[ vegger og gulv. Vegghengt toalett. Dushjørne med innsvingbare dører. Underskap til servant med skuffer i hvit høyglans. Speilskap over servant med lys.

  Andre oppholdsrom
  Leveres vedovn på stue i 2 etasje.

  Garderobe-fasiliteter
  Leveres ikke. Tilvalg

  Diverse
  Se komplett leveransebeskrivelse i prospektet. Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

  Konstruksjon
  Yttervegger i dimensjon 36x198mm. fuktsperre 0,15mm. Innvendige veggflater leveres med ferdig malte pater 5 bords i lys farge. Kjøkken, stue, trapperom leveres med malt gips. Alle yttervegger er prosjektert med 20 cm A isolasjon. 300mm i tak. 200mm i yttervegg. Innervegger. Bærevegger oppføres i 48x98m.

  Fasade
  Utvendig fasade benyttes diffusjonsåpen 12mm. Vindtettplate, ut lekting og med påfølgende kledning på fasade av type møre Royal.

  Yttertak
  Konstruksjonen av yttertak vil bestå av undertak, tro og takpapp i mørk farge.

  Balkonger/terrasser/uteplasser
  Glassrekkverk.

  Ventilasjon
  Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinner. Frisk, forvarmet og renset luft tilføres oppholdsrommene. Anlegget skal være i kontinuerlig drift og sørger for et sunt innemiljø med riktig fuktbalanse.

  Dører og vinduer
  Dører og vinduer leveres i henhold til tegning og i hvit utførelse. Samt foring og listverk, synlige spikerhull.

  Kabel-tv/bredbånd
  Klargjort for internett/tv fra Canal Digital - Abonnement må tegnes av kjøper

  El-anlegg
  Se romskjema for elektriske installasjoner som følger som vedlegg til prospektet. Leveres i henhold til nek. 400.

 • Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. 

  Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Velforening
  Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Organisasjonsform
  Boligene blir organisert som et enkelt sameie bestående av 2 seksjoner eller som et felles boligsameie for alle seksjonene. Dette avhenger av salgs- og utbyggingstakt. Det legges ikke opp til forretningsfører for sameiet - Må driftes av sameierene selv eller tegnes avtale med forretningsfører etter eget ønske. Utbygger forbeholder seg retten til å avgjøre endelig antall boenheter i prosjektet. Dette avhenger av prosjektets salgstakt. Utbygger forbeholder seg derfor retten til å evt foreta endringer i organiseringen, herunder evt eierform på usolgte enheter. Dersom prosjektet blir organisert som et sameie, vil parkeringsområde og lek/grøntarealer bli skilt ut som egne matrikler og deretter organisert som realsameie, hvor de enkelte boenheter får 1 ideell eierandel i realsameiets eiendom. For det tilfelle at parkering og lek/grøntarealer blir realsameie har utbygger rett til å avvente overskjøting av hjemmel for dette areal inntil alle boliger er bebygd. Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses ikke som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i eiendomsmeglingsloven. Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, (felleskostnader), fordeles på sameierne etter sameiebrøken. Felleskostnadene omfatter også kostnader knyttet til eiendommen. Der særlige grunner taler for det kan en kostnad fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Selger har ikke innhentet tilbud, eller engasjert forretningsfører for sameiene/sameiet. Dette blir opp til sameierne selv etter overtagelse. Den enkelte sameier betaler akontobeløp fastsatt av sameiermøtet eller styret til dekning av sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. Eiendommen skal til enhver tid holdes forsikret. Dette via enten fellesforsikring for sameiet eller via den enkelte seksjonseiers forsikring. Den enkelte seksjonseier har selv ansvaret for egen innbo forsikring. For det tilfelle at en seksjonseier utløser sameiets forsikring, og det påløper sameiet egenandel, vil den seksjonseier som har utløst forsikringen være ansvarlig for egenandelen.

  Vedtekter/husordensregler
  Utkast til budsjett og vedtekter for sameiet følger som vedlegg til salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. Det er forutsatt at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Det gjøres oppmerksom på at budsjett og vedtekter kan endres av selger forut for, eventuelt i forbindelse med, seksjonering og stiftelse av sameiet, og/eller ved sameiernes felles enighet ved stiftelse av sameiet.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5060/210/161: 17.03.1949 - Dokumentnr: 626 - Erklæring/avtale Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning Bestemmelse om veg gjelder ikke for gnr. 10 bnr. 1651 og bnr. 1644. ---------- Diverse påtegning Bestemmelse om erklæring og adkomstrett gjelder ikke for gnr. 10 bnr. 1656 ---------- Diverse påtegning Bestemmelse gjelder ikke for gnr. 10 bnr. 1686, 1687 og 1688 ---------- Diverse påtegning Bestemmelse gjelder ikke for gnr 10 bnr 1704 14.08.1959 - Dokumentnr: 2415 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:455 Bestemmelse om vannrett Bestemmelse om vann/kloakkledning Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning Bestemmelse om veg gjelder ikke for gnr. 10 bnr. 1651 og bnr. 1644. ---------- Diverse påtegning Bestemmelse om veg gjelder ikke for gnr. 10 bnr. 1656 ---------- Diverse påtegning Bestemmelse gjelder ikke for gnr. 10 bnr. 1686, 1687 og 1688 ---------- Diverse påtegning Bestemmelse gjelder ikke for gnr 10 bnr 1704 27.02.2007 - Dokumentnr: 1327 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:1535 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning Bestemmelse om veg gjelder ikke for gnr. 10 bnr. 1651 og bnr. 1644. ---------- Diverse påtegning Bestemmelse om veg gjelder ikke for gnr. 10 bnr. 1656 ---------- Diverse påtegning Bestemmelse gjelder ikke for gnr. 10 bnr. 1686, 1687 og 1688 ---------- Diverse påtegning Bestemmelse gjelder ikke for gnr 10 bnr 1704 18.09.2008 - Dokumentnr: 759132 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:1551 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning Bestemmelse om veg gjelder ikke for gnr. 10 bnr. 1651 og bnr. 1644. ---------- Diverse påtegning Bestemmelse om veg og vann/kloakkledning gjelder ikke for gnr. 10 bnr. 1656 ---------- Diverse påtegning Bestemmelse gjelder ikke for gnr. 10 bnr. 1686, 1687 og 1688 ---------- Diverse påtegning Bestemmelse gjelder ikke for gnr 10 bnr 1704 18.09.2008 - Dokumentnr: 759132 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:1551 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning Bestemmelse om veg gjelder ikke for gnr. 10 bnr. 1651 og bnr. 1644. ---------- Diverse påtegning Bestemmelse om veg og vann/kloakkledning gjelder ikke for gnr. 10 bnr. 1656 ---------- Diverse påtegning Bestemmelse gjelder ikke for gnr. 10 bnr. 1686, 1687 og 1688 ---------- Diverse påtegning Bestemmelse gjelder ikke for gnr 10 bnr 1704 11.01.2013 - Dokumentnr: 29560 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Tensio Tn AS Org.nr: 988 807 648 Gjelder tillatelse til å legge kabel (gjelder ikke inntakskabler) 22 kV fra SH0949.003 til Nettstasjon 10680 Munken Gjelder denne registerenheten med flere 20.01.2014 - Dokumentnr: 49987 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Tensio Tn AS Org.nr: 988 807 648 Overenskomst om plassering av transformatoranlegg og tilhørende kabelanlegg Nettstasjon 10680 Munken Gjelder denne registerenheten med flere 03.07.1941 - Dokumentnr: 993 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:1 17.03.1949 - Dokumentnr: 900630 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:242 14.08.1959 - Dokumentnr: 902418 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:455 12.12.1984 - Dokumentnr: 910442 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:1056 01.11.2006 - Dokumentnr: 6916 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:1535 19.06.2008 - Dokumentnr: 499235 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:1551 10.09.2015 - Dokumentnr: 826540 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:1644 21.12.2015 - Dokumentnr: 1194921 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:1651 03.03.2016 - Dokumentnr: 186908 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:1656 05.01.2017 - Dokumentnr: 14682 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:1665 05.01.2017 - Dokumentnr: 14705 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:1666 06.12.2017 - Dokumentnr: 1368172 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:1686 Elektronisk innsendt 06.12.2017 - Dokumentnr: 1368320 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:1687 Elektronisk innsendt 06.12.2017 - Dokumentnr: 1368523 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:1688 Elektronisk innsendt 01.01.2018 - Dokumentnr: 233578 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1750 Gnr:10 Bnr:161 05.10.2018 - Dokumentnr: 1371826 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:1704 Elektronisk innsendt 29.11.2019 - Dokumentnr: 1431781 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:1720 Elektronisk innsendt 29.11.2019 - Dokumentnr: 1434478 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:1721 Elektronisk innsendt 01.01.2020 - Dokumentnr: 1543066 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5050 Gnr:10 Bnr:161 Ingen panteheftelser følger seksjonene. Det er lovbestemt panterett til Sameiet. Eiendommen er under sammenføying/fradeling, og det er ennå ikke avklart hvilke servitutter som vil følge. Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse.  Selger skal sørge for ferdigattest. Dersom kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse kan kjøper overta og bebo boligen. Gjenstående arbeider skal ferdigstilles av selger innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg.    Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

  Adgang til utleie
  Utleie er tillatt iht. vedtekter og etter godkjenning fra styret.

  Vann, vei og avløp
  Boligene vil være tilknyttet offentlig vei og offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. 

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommen omfattes av Detaljregulering: Sjøhaugen Boligfelt 17052011003 datert 24.09.13. Er benevnt som felt/område BKS6 i reguleringen/på reguleringskartet. Det er planlagt videre utbygging i Sjøhaugen området. Flere områder skal detaljreguleres. Skisser/illustrasjoner over utbyggingen i prospektet må det forventes endringer på ifm detaljregulering av det enkelte område og utbyggingstakt. Kopi kan fås hos megler, og vil være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Avtale anses inngått når kjøper har levert meglerforetaket bud/skriftlig bindende bekreftelse på kjøp, og aksept er meddelt. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

  Inneholder salgsoppgaven og kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

  Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgaven og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, ?møblerte? plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert.

  Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard fremkommer av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som ?god standard? etc.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. I henhold til bustadoppføringslova vil kjøpers innbetaling være å anse som forskudd inntil eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg kan det påløpe et administrasjonsgebyr. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

  Avbestilling
  Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

  Viktig informasjon
  Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blandt eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøper kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameie.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Utkast til kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgave. Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.

Dokumenter

Øyvind Hofstad

Megler

Øyvind Hofstad

41 78 72 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev