aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Engasvegen 78

RØRVIK Engasvegen 78

Rørvik - 4 prosjektert selveierleiligheter med carport. 3- roms leiligheter med god standard.

 • kr 3 070 000 - 3 070 000
 • Priser fra og tilkr 3 070 000 - 3 070 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 3 070 000 - 3 070 000
 • Omkostninger fra og tilkr 17 942 - 17 942
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 3 087 942 - 3 087 942
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 800 - 800
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til58 - 58 m²
 • Tomt1 384 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 210 BNR. 76
 • Informasjon om meglerforetaketBoli Eiendomsmegling AS, avdeling Rørvik Storgata 8 7900 Rørvik
 • OppdragsansvarligAnniken Waagø
 • Oppdragsnummer1707235003
 • 3 070 000 (Prisantydning) Omkostninger 1 600 (Stiftelsesgebyr sameiet) 5 000 (Startkapital sameiet) 585 (Tinglysningsgebyr skjøte) 3 500 (Tilknytningsavgift TV/Internett) 6 250 (Seksjoneringsgebyr) 585 (Tinglysningsgebyr pantedokument) 172 (Panteattest kjøper) 3 750 (Dokumentavgift (andel avgiftsgrunnlag)) 17 942 (Omkostninger totalt) 3 87 942 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Engasvegen 78, Trøndelag

 • Om prosjektet
  Engasvegen er et barnevennlig område med kort veg til Rørvik sentrum. Leilighetene er på ca. 58,7 kvm BRA. Den enkelte har parkeringsplass i carport på felles tomt. Alle leilighetene vil få veranda på framsiden av bygget for å gi god utnyttelse av lys og solforhold.

  Priser fra og til
  kr 3070000 - 3070000

  Omkostninger fra og til
  kr 17942 - 17942

  Garasje/parkering
  Parkering i felles carportanlegg på sameiets fellestomt. Selger forbeholder seg retten til å omorganisere parkeringsareal underveis, avhengig av offentlige forhold og salg-/utbyggingstakt, herunder evt. utvide/ redusere parkeringsarealet. Selger forbeholder seg også rettet til å etablere midlertidig plassering avhengig av utbyggingstakt.

  Boder
  Innvendig bod/garderobe.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Beregnet ferdigstillelse er 12 mnd etter at selgers forbehold er frafalt, uavhengig av om forbehold faktisk er innfridd eller ikke.

  Forsikringsselskap
  Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse.

  Tomteareal
  1384m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Ca. 1.384 kvm felles eiet tomt. Eiendommens areal vil avhenge av organiseringen. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen. Tomten disponeres av seksjonseierne enten i henhold til seksjonsbegjæring eller sameievedtekter.

 • Kjøkken
  Kjøkken leveres fra JKE namsos, se vedlegg fra kjøkkenleverandøren

  Garderobe-fasiliteter
  Det er beregnet 1stk 100x50cm garderobeskap pr. soveplass

  Diverse
  Etter eierseksjonsloven § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Konstruksjon
  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1. Se forøvrig leveransebeskrivelsen som følger prospektet.

  Fasade
  Grunnet hvit dobbeltfals kledning i str 19x148mm. Liggende og stående utførelser, royalkledning kan ikke leveres da produktet ikke har nødvendig godkjenning til formålet.

  Yttertak
  Svart Decra eller tilsvarende

  Balkonger/terrasser/uteplasser
  Utføres med trykkimpregnert dekke, str28x120mm. Og spilerekkverk i trykkimpregnert virke str. 36x48mm.

  Ventilasjon
  Det levers og monteres balansert ventilasjonsanlegg i alle leilighetene. Man må kunne påregne kasser og/eller nedforet himling i deler av leilighetene for framføring av ventilasjonsrør ol.

  Dører og vinduer
  Leveres i henhold til gjeldene forskrifter og godkjent av Norsk Dør- og Vinduskontroll. Type Heltre, med utvendig overflater i hvit malt farge. Det finnes flere tilvalg for vedlikeholdsvennlige overflater, solglass, selvrensende glass m.m Dette kan tilbys mot pristilleg.

  El-anlegg
  Se leveransebeskrivelse i prospekt.

 • Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. 

  Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Velforening
  Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Organisasjonsform
  Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blandt eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøper kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameie. Forretningsfører: ikke vedtatt

  Vedtekter/husordensregler
  Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som kan ses hos megler. Følger som vedlegg til kjøpekontrakten.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5060/210/76: 20.11.1950 - Dokumentnr: 2970 - Best. om vann/kloakkledn. Vegvesenets betingelser vedtatt Fra 10/191. 20.11.1920 - Dokumentnr: 900102 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:47 EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE BRUKSNUMMER 29.10.1981 - Dokumentnr: 990081 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: Gnr.10,bnr.191. 01.01.2018 - Dokumentnr: 213298 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1750 Gnr:10 Bnr:76 01.01.2020 - Dokumentnr: 852770 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5050 Gnr:10 Bnr:76 10.07.2020 - Dokumentnr: 2734774 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:431 Elektronisk innsendt 20.11.1920 - Dokumentnr: 900180 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:47 Bestemmelse om vannrett Leiligheten overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på leiligheten kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse.  Selger skal sørge for ferdigattest. Dersom kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse kan kjøper overta og bebo boligen. Gjenstående arbeider skal ferdigstilles av selger innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg.    Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

  Adgang til utleie
  Det er ikke egen utleiedel i leilighetene.

  Vann, vei og avløp
  Boligene vil være tilknyttet offentlig vei og offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. 

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommen omfattes av Kvaløybyen - Haltvika vedtatt 10.06.1987. Størsteparten av eiendommen er regulert til bolig i reguleringsplanen Kvaløybyen - Haltvika. En mindre del av eiendommen er i kommuneplanens arealdel for Vikna satt av til formålet "områder som skal reguleres etter pbl." - bakgrunnen for dette formålet var med tanke på at områdene rundt Gluggen skulle reguleres og vurderes satt av til friluftsområder. Kommuneplanens arealdel er nå under revidering - det ble varslet oppstart 07.06.2021. Arbeidet pågår, og det kan ventes at arealet vil få en annen arealstatus enn dagens (eksisterende arealformål er ikke lenger et "gyldig" arealformål etter nye regler for arealplanlegging). Kopi kan fås hos megler, og vil være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Avtale anses inngått når kjøper har levert meglerforetaket bud/skriftlig bindende bekreftelse på kjøp, og aksept er meddelt. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

  Inneholder salgsoppgaven og kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

  Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgaven og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, ?møblerte? plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert.

  Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard fremkommer av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som ?god standard? etc.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. I henhold til bustadoppføringslova vil kjøpers innbetaling være å anse som forskudd inntil eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst. Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg kan det påløpe et administrasjonsgebyr. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

  Avbestilling
  Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Utkast til kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgave. Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.


Dokumenter

Anniken Waagø

Megler

Anniken Waagø

97 12 97 62

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev