aktiv-eiendomsmegling
Illustrasjon fasade - Moderne og stilfull fasade med egen carport og stor terrasse

Rørvik Flintslagerveien 50

3 moderne og tidsriktige rekkehus over 2 plan som er planlagt ferdigstilt i desember 2022. 3(4) soverom, 2 bad, carport

 • 4 140 000
 • BRA 135 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING4 140 000
 • OMKOSTNINGER27 542
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 167 542
 • EIENDOMSTYPERekkehus
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM3
 • FELLESKOST./MND1 056
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 4 140 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 500,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 500 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  10 000,- (Omkostninger til seksjonering)
  3 700,- (Tilknytningsavgift TV/Internett)
  --------------------------------------------------------
  27 542,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 167 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Flintslagerveien 50, Trøndelag

 • Flintslagerveien 48, 50 og 52 er et prosjekt bestående av 3 rekkehus som skal oppføres.
 • Flintslagerveien 48-52

  Nylandet er et nytt boligområde som ligger like utenfor Rørvik sentrum. Nærhet til skole, barnehage, idrettsanlegg og lysløype med fine turområder. Området har gode lys og solforhold.

  Her bygges det for tiden 3 moderne og tidsriktig rekkehus over 2 plan med totalt 3 (4) soverom. 1. etg med Entre, hall/trapp, bod/teknisk, bad/vaskerom, 2 soverom og tv-stue/soverom. Carport med sportsbod i bakkant. 2. etg: Trapperom, soverom, bad og kjøkken/stue. Utgang fra stue til terrasse over carport med glassrekkverk.
  Bra: Ca. 135 kvm.
  1. etg: Ca. 63 kvm Bra
  2. etg: Ca. 72 kvm Bra

  I tillegg kommer carport på ca. 15 kvm og terrasse på ca. 16 kvm.

  Rekkehusene leveres nøkkelferdig - estimert ferdigstilt innen julen 2022. Kjøkkeninnredning blir levert fra kvalitetsleverandøren Sigdal med innebygde hvitevarer som kombiskap, komfyr, induksjonstopp og oppvaskmaskin.

  Rekkehusene leveres med gjennomgående og helhetlige løsninger når det kommer til farger og material.
  EL-leveranse etter gjeldende krav og retningslinjer, men oppgradert med blant annet spotter i tak på stue, kjøkken, hall, tv-stue og begge bad, flere utestikk og utebelysning. Varmekabler i entré, bod/teknisk samt begge bad. Boligen er klargjort for tilkobling til fibernett samt med trekkerør og egen kurs for fremtidig installasjon av el-bil lader. Carport leveres uisolert med asfaltert gulv. Uisolert sportsbod med betonggulv. Utvendige plattinger på mark er ikke inkludert med unntak av platting ved inngangsparti.

  Ta kontakt for en uforpliktende prat og visning av prosjektet!
 • Se leveransebeskrivelse i prospektet.

  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.
 • Bruksareal: 135 kvm

  1. etg: Ca. 63 kvm Bra
  2. etg: Ca. 68 kvm Bra

  I tillegg kommer carport på ca. 15 kvm og terrasse på ca. 16 kvm
  Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Rekkehusene får felles eiendomstomt på ca. 832 kvm. Rekkehusene blir seksjonert og det blir opprettet et sameie med 3 seksjoner. Tomten vil disponeres av sameiet i felleskap. Tomten disponeres av seksjonseierne enten i henhold til seksjonsbegjæring eller sameievedtekter.
 • Parkering i egen carport med tilstøtende uisolert sportsbod. Det legges trekkerør og egen kurs for fremtidig installasjon av el-bil lader. Carport med asfaltert gulv. Sportsbod leveres uisolert med betonggulv.
 • Innvendig og utvendig bod.
 • Boligen er klargjort for tilkobling til fibernett.. Kjøper må selv tegne abonnement.
 • Varmekabler i entré, vaskerom, samt begge bad. Vedovn er inkludert. Balansert ventilasjon.
 • Kr. 4.410.000,- + omk
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Omkostninger
  12 500,- (Dokumentavgift)
  585,- (Tingl.gebyr obligasjon)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  172,- (Panteattest kjøper)
  10 000,- (Omkostninger til seksjonering)
  3 700,- (Tilknytningsavgift TV/Internett)
  --------------------------------------------------------
  27 542,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 167 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Estimert månedlig felleskostnad kr. 1.056,- pr seksjon (forutsetter felles forsikring på bygning og inngått brøyteavtale).
  Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av sameiets felleskostnader.
  Felleskostnader antas å skal dekke bl.a. vedlikehold fellesarealer og. forsikring bygg (ikke innbo). Kommunale avgifter blir fakturert hver enkelt seksjon. Videre tilkommer strøm til egen seksjon, tv/internett m.m. Dette dekkes ikke av felleskostnadene.

  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
 • Da boligene selges som nybygg under oppføring, er grunnlaget og satsene ikke fastsatt. Når boligene er overtatt, vil en få fastsatt både kommunale avgifter og ligningsverdi. Ligningsverdi kan beregnes på http://www.skatteetaten.no/no/person/selvangivelse/bil-og-bolig/bolig/

  Kommunale avgifter vil ut fra erfaringstall utgjøre ca. kr. 17.000-20.000,- pr år.
 • Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blandt eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøper kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameie.

  Boligene blir organisert som et enkelt sameie bestående av 3 seksjoner eller som et felles boligsameie for alle seksjonene. Dette avhenger av salgs- og utbyggingstakt.

  Utbygger forbeholder seg retten til å avgjøre endelig antall boenheter i prosjektet. Dette avhenger av prosjektets salgstakt. Utbygger forbeholder seg derfor retten til å evt foreta endringer i organiseringen, herunder evt eierform på usolgte enheter. Dersom prosjektet blir organisert som et sameie, vil parkeringsområde og lek/grøntarealer bli skilt ut som egne matrikler og deretter organisert som realsameie, hvor de enkelte boenheter får 1 ideell eierandel i realsameiets eiendom. For det tilfelle at parkering og lek/grøntarealer blir realsameie har utbygger rett til å avvente overskjøting av hjemmel for dette areal inntil alle boliger er bebygd.

  Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses ikke som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i eiendomsmeglingsloven.

  Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, (felleskostnader), fordeles på sameierne etter sameiebrøken.
  Felleskostnadene omfatter også kostnader knyttet til eiendommen.

  Der særlige grunner taler for det kan en kostnad fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.

  Selger har ikke innhentet tilbud, eller engasjert forretningsfører for sameiene/sameiet. Dette blir opp til sameierne selv etter overtagelse.

  Den enkelte sameier betaler akontobeløp fastsatt av sameiermøtet eller styret til dekning av sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen.

  Eiendommen skal til enhver tid holdes forsikret. Dette via enten fellesforsikring for sameiet eller via den enkelte seksjonseiers forsikring. Den enkelte seksjonseier har selv ansvaret for egen innbo forsikring. For det tilfelle at en seksjonseier utløser sameiets forsikring, og det påløper sameiet egenandel, vil den seksjonseier som har utløst forsikringen være ansvarlig for egenandelen.
 • Forretningsfører: Selger har ikke innhentet tilbud, eller engasjert forretningsfører for sameiene/sameiet. Dette blir opp til sameierne selv etter overtagelse.
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som kan ses hos megler.
 • Ja
 • Ingen utleieenhet.
  Iht. Eierseksjonsloven gjelder følgende: Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til Eierseksjonsloven § 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.
 • Gnr. 210 bnr. 1751 i Nærøysund kommune
 • Leiligheten overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på leiligheten kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

  Ingen panteheftelser følger seksjonene. Det er lovbestemt panterett til Sameiet.
  Eiendommen er under sammenføying/fradeling, og det er ennå ikke avklart hvilke servitutter som vil følge.
  Det er pr. d.d. tinglyst følgende servitutter på eiendommen:

  - Ingen

  Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Dog har selger opplyst at han ikke har kjennskap til slike erklæringer/avtaler som har innvirkning på denne eiendommen.

  Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/ erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi/nettverk m.m.

  Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.
 • Eiendommen omfattes av Reguleringsplan-Detaljregulering for Nylandet del 1 i Nærøysund av 14.06.2019. Eiendommen er benevnt som B1 i reguleringen/på reguleringskartet. Det er planlagt videre utbygging i området. Skisser/illustrasjoner over utbyggingen i prospektet må det forventes endringer på ifm detaljregulering av det enkelte område og utbyggingstakt. Kopi kan fås hos megler, og vil være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Nei
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Pliktig medlemskap i sameiet.

  Det foreligger mulighet for individuelle tilpasninger og oppgraderinger frem til materialer er bestilt. Dette betyr at jo tidligere man kjøper, jo mer kan man være med å bestemme selv. Eksempler på oppgraderinger kan være andre materialvalg for gulv, vegger og tak. Annen belysning. Varmekabler i flere rom. Varmepumpe. Smarthusløsninger med appstyring av lys og varme med mer. Alle tilvalg må avklares med selger.

  Selger tar forbehold om følgende:
  Bygging er vedtatt og igangsatt og ferdigstillelse er estimert til julen 2022. Selger har med dette ingen gjeldende forbehold ut over under nevnte forhold i prospektet og en eventuell forsinkelse av ferdigstillelse utenfor selgers kontroll:

  Særskilt forbehold vedrørende Covid-19 "koronavirus" pandemien
  Den siste tids utvikling forårsaket av pandemien knyttet til Covid-19 har medført at flere land, herunder Norge, har iverksatt tiltak for å begrense smittespredning. Generelt sett har dette allerede forstyrret den globale logistikken og medført vanskeligheter kontaktskjedene. Selger vil kunne bli rammet direkte eller indirekte av det pågående utbruddet med den konsekvens at byggearbeidenes fremdrift kan bli påvirket. Om og i hvilken grad byggeprosjektets fremdrift vil kunne bli påvirket, er ukjent på kontraktinngåelsestidspunktet og er utenfor byggherres kontroll. "Forsinkelser" eller andre oppfyllelsesvanskeligheter som skyldes konsekvenser av koronavirus gir selger rett til forlenget byggetid og kan ikke gjøres gjeldende som forsinkelse av kjøper. Denne kontrakts bestemmelsen har forrang ved ev. motstrid med andre kontrakts bestemmelser.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg kan det påløpe et administrasjonsgebyr.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Meglerprovisjon (Kr.50 000)
  Tilretteleggingshonorar (Kr.12 500)
  Oppgjørsgebyr (Kr.4 750)
  Visninger (Kr.5 000)
  Spørregebyr elektronisk grunnbok (Kr.250)
  Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.585)
  Selger dekker alle dokumenterte utlegg
 • Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Grong Sparebank.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Teft boligutvikling as
Anniken Waagø

Megler

Anniken Waagø

97 12 97 62

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev