aktiv-eiendomsmegling
Aktiv Eiendomsmegling ved Anniken Waagø har gleden av å presentere denne flotte boligen i Rørvik sentrum

RØRVIK Torgvegen 8

Strøken halvpart tomannsbolig midt i Rørvik sentrum med fire soverom og skjermet uteplass med gode solforhold

 • kr 3 850 000
 • BRA 119 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 3 850 000
 • Omkostningerkr 113 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 963 292
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår2 005
 • Soverom4
 • ArealP-rom 109 m²
 • Tomt309 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 92 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 43 850 000,00))   113 292,- (Omkostninger totalt)   3 963 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Aktiv Eiendomsmegling har gleden av å presentere denne flotte halvpart tomannsboligen, som ligger i hjertet av Rørvik sentrum. Dagens eier har malt flere rom, satt inn LED spot i stuetaket, og deler av den tidligere terassen er omgjort til ekstra stue og et soverom. God utnyttelse av arealet. Innholdsrik kjøkkeninnredning, flislagt baderom, solrik og skjermet veranda. Bør sees, velkommen på visning!

Torgvegen 8, Trøndelag

 • Tomt
  309m²

  Beskrivelse av tomt
  Brostein i innkjørsel. eier av 1. etg disponerer tomten rundt 1. etasje. Enheten i 2. etg disponerer adkomst, garasjeplass, parkering samt den romslige terassen som ligger skjermet til i 2. etg.

  Beliggenhet
  Denne boligen ligger midt i Rørvik sentrum, med gang og sykkelavstand til butikker, idrettsanlegg, skoler og turstier.

  Adkomst
  Innkjøring til parkeringsplass i Johan Bergs gate, ved krysset der Picasso frisørsalong er.

  Bebyggelse
  Standard bygd med bjelkelag av tre, vegger av reisverk kledd utvendig med liggende kledning. Tak av tre tekket med ståltak, antakeligvis Decra.

  Barnehage/skole/fritid
  Rørvik barne og ungdomsskole, YNVS, fagskolen, og flere barnehager i området rundt skolen.

  Skolekrets
  Rørvik

  Offentlig kommunikasjon
  Buss og hurtigbåt til Namsos, Grong og videre sør eller nordover. Flyplass på stedet.

  Byggemåte
  For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt av Aksel Roaldsvik med teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har innredet deler av terassen, slik at det har blitt en del av boarealet og til en ekstra stue, med soverom i bakkant. Satt inn down lights, og det er Vitec som har utført jobben.

  Innhold
  Entre, gang, stue, kjøkken, stue, 4 soverom, gang. Utebod.

  Standard
  Vegger: Malte plater, tapet, fliser på bad. Tak: Slett malt i alle rom. Gulv: Parkett, belegg på teknisk, fliser på bad.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Dagens eier har malt overflater i boligen samt

  TV/Internett/bredbånd
  Det er innlagt fiber i boligen.

  Parkering
  Oppstillingsplass på kommunal tomt, samt garasje på felles tomt. Det foreligger skriftlige avtaler om parkering, og det betales kr 1000 pr år. Den avgiften er betalt for 2023.

  Forsikringsselskap
  Eika Forsikring

  Polisenummer
  6775273

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 92 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 43 850 000,00))   113 292,- (Omkostninger totalt)   3 963 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Boligen varmes opp ved hjelp av varmekabler på bad og vedovn i stua, ellers elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse. Følgende er opplyst fra Nærøysund kommune: Notis av feier 02.11.2022: Ikke klargjort for feiing, ingen hjemme. Siste tilsyn/feiing utført 21.10.2016.

  Energiklasse
  D

 • Kommunale avgifter
  19671

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det er vannmåler i enheten, og dermes betales det vannavgift etter forbruk. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatten ved forrige beregning var kr 2831. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Formuesverdi primær
  758767

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2731562

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Kjøper må påberegne å betale for bal forbruk av strøm, Tv og interentt samt forsikring i tillegg til oppgitte kostnader.

  Velforening
  Det er ingen velforening som er tilknyttet boligen.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5060/210/1356/2: 28.08.1998 - Dokumentnr: 4438 - Rettigheter iflg. skjøte Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Rettighetshaver: Telenor og E-verket
  Best. om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter/telesentral
  Elektriske kraftlinjer/ledninger/kabelgrøfter
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:5060 Gnr:210 Bnr:1356
  Gjelder denne registerenheten med flere
  03.09.2008 - Dokumentnr: 711317 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 2
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 1/2


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 13.07.2005. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse samsvarer ikke helt med dagens bruk, da noe av stue er omgjort til soverom, samt boden er omgjort til soverom.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål og ligger i reguleringsplanen for Rørvik sentrum vedtatt 19.10.1995. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 92 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 43 850 000,00))   113 292,- (Omkostninger totalt)   3 963 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  113292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende0,7 % av kjøpesum, for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  10 000,- oppgjørshonorar kr 4750,- og visninger kr 1500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 28 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr17 772,-. Utleggene omfatter foto, takstrapport. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg og kr 10 000.  Alle beløp er inkl. mva. 

Anniken Waagø

Megler

Anniken Waagø

97 12 97 62

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev