aktiv-eiendomsmegling
Solgt
DSC02027

RØYNEBERG - Trivelig enebolig med sjøutsikt og flotte solnedganger - Stor garasje - Skjermet, lun og solrik hage

 • BRA 172 m²
 • 4 soverom
 • OMKOSTNINGER146 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER5 596 142
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 960
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 172 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT815 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 5 450 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  130 000,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  146 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  5 596 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
1. etg.: Entre, vaskerom, gang, stue, kjøkken og gjestetoalett.
2. etg.: gang, 3 soverom, bad m/dusj/wc/vask
Kjeller: Kjellerstue m/utg, gang, soverom, kontor.

Bod i hagen

Stor garasje (40 kvm) med lagrisgsloft.

Boligens innhold er beskrevet slik det er innredet og etter dagens bruk.
DSC02035

Sømsøyvegen 7B, Rogaland

 • Boligen har en trivelig innredning med lyse vegger og gulv hovedsaklig belagt med fliser, parkett eller tre. Kjøkken og bad fra 1998. Mekanisk avtrekksvifte fra bad. Enstavs eikeparkett i stue, kjøkken og gang ble lagt i 2019. Vedovn og varmepumpe i 1. etg. Alle vindu samt kledning er skiftet på 2000 tallet. Skifer på tak.
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG2 og som kan kreve tiltak:
  Taktekking
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
  taktekkingen.
  Tiltak
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om.

  Takkonstruksjon/Loft
  Vurdering av avvik:
  • Konstruksjonene har skjevheter.
  • Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til
  vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
  Skjevheter gjelder sig generelt på takflate, samt synlig skjevheter på
  takoverbygg over hovedinngang.
  Tiltak
  • Innhent dokumentasjon, om mulig.

  Vinduer
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist andre avvik:
  Vinduer er på befaring ca 25 år og med generell slitasje på pakninger,
  beslag og treverk.
  Tiltak
  • Andre tiltak:
  Med tanke på vinduenes faktiske alder vil punkteringer være
  påregnelig.
  Jevnlig vedlikehold må regnes med for å opprettholde lang levetid.

  Balkongdør 2 etg. og kjellerdør.
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist andre avvik:
  Dører har normal elde og slitasje på overflater, pakninger og beslag.
  Tiltak
  • Andre tiltak:
  Med tanke på dørenes faktiske alder må jevnlig vedlikehold regnes
  med og utskiftninger foretas på kort sikt.

  Terrasse i 1 etg.
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist andre avvik:
  Innfesting av bjelker er mangelfull.
  Bæresystem for terrasse er underdimensjonert.
  Tiltak
  • Andre tiltak:
  Det må regnes med komplettering av nødvendig beslag rundt bjelker
  for forsvarlig oppheng.
  Bæresystem må forsterkes med f.eks understøttelse, fundamentert
  med betong.

  Trapp ut fra kjøkken.
  Vurdering av avvik:
  • Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand
  mellom spiler.
  Trapp mangler rekkverk.
  Tiltak
  • Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på
  byggemeldingstidspunktet.
  Rekkverk/håndløper er sentral i forhold til sikkerhetsforanstaltninger
  mot fallulykker og det anbefales derfor tiltak slik at nødvendig /
  tilfredsstillende rekkverk/håndløper etableres.

  Pipe og ildsted
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist riss i overflate.
  Synlige sprekker/forvitring av puss over tak
  Tiltak
  • Pipa må pusses/behandles.

  Radon
  Vurdering av avvik:
  • Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført
  med radonsperre.
  Tiltak
  • Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Rom Under Terreng
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist andre avvik:
  Stedvise saltutslag av eksponert grunnmur og av normal karakter for
  kjellere av denne alder.
  Tiltak
  • Andre tiltak:
  Kontroller konstruksjon jevnlig for eventuelle endringer.

  Våtrom 1. etg
  Overflater Gulv
  Vurdering av avvik:
  • Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på
  våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
  • Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp
  membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  • Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
  Tiltak
  • Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet.

  Sluk, membran og tettesjikt
  Vurdering av avvik:
  • Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på
  våtrommet.
  Tiltak
  • Det må gjøres nærmere undersøkelser.

  Ventilasjon
  Vurdering av avvik:
  • Rommet har kun naturlig ventilasjon.
  Tiltak
  • Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.

  Bad 2. etg:
  Sluk, membran og tettesjikt
  Vurdering av avvik:
  • Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
  Gjelder sluk i støpejern fra byggeår.
  Tiltak
  • Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig.

  Ventilasjon
  Vurdering av avvik:
  • Rommet har kun naturlig ventilasjon.
  Tiltak
  • Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.

  Wc 1. etg
  Overflater og konstruksjon
  Vurdering av avvik:
  • Det er påvist andre avvik:
  • Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever
  mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Det ble registrert fuktskader på parkett under vask.
  Tiltak
  • Lokal utbedring må utføres.
  Utskiftning av parkett må regnes med.

  Vannledninger
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige
  vannledninger.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
  men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Avløpsrør
  Vurdering av avvik:
  • Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at
  mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er
  oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
  oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Tiltak
  • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
  men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Drenering
  Vurdering av avvik:
  • Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er
  overskredet.
  Tiltak
  • Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om.
  Grunnmur og fundamenter

  Forhold som har fått TG3:

  Trapp til hovedinngang/kjeller
  Vurdering av avvik:
  • Det er ikke montert rekkverk.
  Rekkverk mangler på trapp til hovedinngang.
  Rekkverk mangler på topp av murvange og langs trappe løp ned til
  kjeller.
  Tiltak
  • Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  Rekkverk/håndløper er sentral i forhold til sikkerhetsforanstaltninger
  mot fallulykker og det anbefales derfor tiltak slik

  Innvendige trapper
  Vurdering av avvik:
  • Det er ikke montert rekkverk.
  Rekkverk på trapp ned til kjeller mangler på deler av trapp.
  Tiltak
  • Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  Rekkverk/håndløper er sentral i forhold til sikkerhetsforanstaltninger
  mot fallulykker og det anbefales derfor tiltak slik at nødvendig /
  tilfredsstillende rekkverk/håndløper etableres.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Fin beliggenhet på Røyneberg med utsikt mot Hafrsfjord. Populært og attraktivt boligområde.
 • Området består hovedsakelig av enebolig og tomannsboliger.
 • Se kartlink på finn.no
 • Se vedlagte tilstandsrapport avholdt av Rune Sivertsen for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • U.et: 56 Bra
  1.et: 76 Bra
  2.et: 40 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Hele boligens innhold inngår i primærrom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Hovedsaklig Elektrisk, vedovn og varmepumpe.
 • Tomten er pent opparbeidet med plen, planter og busker. Fine skiferheller fra inngang til innglasset hagestue.
 • Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.
 • Offentlig, via private ledninger frem til offentlig anlegg.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 845 094 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 042 338 per 31.12.20
 • Kr. 12 795 pr. år
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • Sola kommune angir følgende: Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i våre arkiver
 • Det er gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven for utleie av selvstendig boenhet.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at soverommet i kjelleren som er innredet og brukt som soverom etter tegninger er angitt vaskerom, og kjellerstue er angitt gang på byggetegningene, og bruksendringen er ikke omsøkt. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.
 • 1960/302492-1/44 Best. om vann/kloakkledn.
  08.06.1960 Vegvesenets betingelser vedtatt
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1985/3020-1/44 Skjønn
  14.03.1985 EKSPROPRIASJON
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.
 • Gnr. 36 Bnr. 141 i Sola kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr 45 000,- for salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 19 900- og oppgjørshonorar kr. 5 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Stein Olav Lund
  Åse Pollestad
Målfrid Tjora

Megler

Målfrid Tjora

90 55 75 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev