aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Hagahaugveien 14 - 18! Et spennende prosjekt med 3 eneboliger i landlige omgivelser og kort avstand til handelssentrum og offentlig kommunikasjon til Oslo/Hønefoss - 2 solgt!

Røyse Hagahaugveien 14

Sjelden mulighet! 3 eksklusive, frittliggende eneboliger i Hole. Solrike utsiktstomter. 5 soverom. 2 solgt!

 • 10 900 000
 • BRA 226 m²
 • 5 soverom
 • PRISANTYDNING10 900 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER10 900 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 023
 • SOVEROM5
 • AREALP-rom 170 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 10 900 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  10 900 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hus 1 og 2 blir forholdsvis like med en stram, moderne fasasde, stor takterrasse over dobbel carport og gode solforhold (illustrasjon)

Hagahaugveien 14, Viken

 • Prosjektet består av 3 frittliggende eneboliger, og ligger fint til med utsikt mot Steinsfjorden.
 • Forventet byggestart er 3. kvartal 2022 med stipulert ferdigstillelse 4. kvartal 2023.
 • Boligene ligger kun 10 minutters gange fra Vik sentrum. De vil få en sentral og samtidig landlig beliggenhet ved Vik sentrum.

  Vik er det administrative senteret i Hole kommune, med herredshuset, bibliotek og Vik senter med dagligvareforretning, vinmonopol, legesenter, apotek, delikatesse og andre forretninger.

  Det er kort vei til barne- og ungdomsskole og barnehage, samt 5 minutters gange til busstopp til Oslo og Hønefoss.

  Nærheten til fjorden gir gode muligheter til bade- og båtliv med nærmeste bryggeanlegg ved Vik skysstasjon.

  Når det gjelder nærområdet, er det flotte turmuligheter rett utenfor døra og i marka. Det tar 10 minutter med bil opp til Krokkleiva og Krokskogen, som gir flotte turmuligheter sommer som vinter i Nordmarka. Holeværingen IL er et godt drevet og aktivt idrettslag, med grener som fotball, håndball, friidrett og ski. I tillegg til skiløyper på Kleiva kjører løypelaget i Holeværingen opp ca. 70 km med skispor på jordene i bygda når snømengden tillater det.
 • Fra Oslo tar man av mot Circle K stasjonen og holder til høyre i rundkjøringen, kjører under under E16 og tar videre 2. avkjørsel i neste rundkjøring mot Vik sentrum. Følg veien til neste rundkjøring og ta av ved 3. avkjørsel inn Gamleveien mot Gjesval. Følg Gamleveien som dreier mot venstre og ta deretter av 2. vei til venstre ned Hagahaugveien. Boligene ligger deretter ved 2. avkjørsel til venstre.
 • Det blir bygget tilsammen 3 eneboliger for hele prosjektet. Alle bygges over 2 plan og integrert carport med takterrasse.

  Grunn: Støpt plate på grunn med radonsperre.
  Yttervegger: Bindingsverksvegger isolert med mineralull. Panel leveres med grunning og mellomstrøk fra fabrikk.
  Yttertak: Flatt kompakt tak med tekking av folie/papp.

  Boligene vil få en høy standard både inne og ute, og leveres bl.a. med varmefolie i gulvene for stue og kjøkken, samt varmekabler i alle gulv med fliser. Det er primært hvitpigmentert eikeparkett i alle oppholdsrom, kjøkken fra NYBO med integrerte hvitevarer fra Gorenje og fliselagte bad med 60 x 60 cm. fliser på gulv og vegger.

  Gulv: 60 x 60 cm fliser i entré/hall, bad/vaskerom og wc, samt i gang, bod og sluse i bolig 3. 5 x 5 cm mosaikkfliser i dusjsonen. Hvitpigmentert eikeparkett i resterende oppholdsrom.
  Vegger: 60 x 60cm fliser i alle baderom. Forøvrig glatte gipsvegger i malt utførelse.
  Himling: Glatte gipstak i malt utførelse i alle himlinger.

  Dører: Alle innvendige dører leveres med kompakte hvitmalte dørblad med 1 speil, og karmer. Hovedytterdør i sort farge innvendig og utvendig.

  Kjøkken: Moderne kjøkkeninnredning fra NYBO i sort farge. Integrerte hvitevarer fra Gorenje: komfyr med pyrolyse, platetopp, microbølgeovn, ventilator, oppvaskmaskin og kjøl/frys.

  Bad: Badene vil få lekre 60 x 60 cm fliser på vegger og gulv, samt mosaikkfliser 5 x 5 cm i dusj. Baderomsinnredningen Mari fra Linn bad. Vegghengt wc.

  Stue: Stuen ligger i åpen løsning med kjøkkenet og leveres med glatte, malte gipsvegger og hvitpigmentert eikeparkett. Varmefolie i gulvet. I tillegg blir det montert en koselig peisovn. (Forbehold om leveranse av eikeparkett grunnet situasjonen i Ukarina)

  Soverom: Det er totalt 5 delikate soverom i hver bolig. Bolig 3 har 3 soverom i 1. etasje og 2 soverom i 2. etasje, mens bolig 1 og 2 har 4 soverom i 1. etasje og 1 soverom i 2. etasje. Hovedsoverommet ligger i 2. etasje for alle boligene, og har direkte adkomst til lekkert bad og uinnredet walk-in-closet.

  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK 17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.
 • Hus 1: ca. 239 m² BRA
  Hus 2: ca. 239 m² BRA
  Hus 3: ca. 226 m² BRA

  Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Eiet tomt på:
  Tomt 1: ca. 623 kvm.
  Tomt 2: ca. 656 kvm.
  Tomt 3: ca. 1.024 kvm.

  Det skal foretas en grensejustering mellom tomt 1 og 2, så størrelsen er ikke helt eksakt pt.

  Tomtene leveres ferdig opparbeidet med gruslagt gårdsplass og ferdigplen på grøntarealer.

  Tomten opparbeides i henhold til de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal.
 • Parkering for 2 biler i carport, ellers i egen gårdsplass. Dette er likt for alle boligene.
 • Hus 1 og 2 har utvendig bod på ca. 8 m².
  Hus 3 har utvendig bod på ca. 13 m².
 • Balansert ventilasjon med varmegjenvinner
  Parkett i hvitpigmentert eik, eller tilsvarende
  Varme i gulvet i de fleste oppholdsrom med unntak av soverom
  60 x 60 fliser med varmekabler i baderom
  Peisovn tilkoblet stålpipe
  Lekkert kjøkken fra Nybo
  Integrerte hvitevarer i kjøkken
  Walk-in-closet for hovedsoverom
  Elbillader i carport
 • Balansert ventilasjon med varmegjenvinner.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

  Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin bolig gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsportal som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

  Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av boligen.

  Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.
 • Hus 1: SOLGT
  Hus 2: SOLGT
  Hus 3: 12.500.000,- + omk.
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. NOK 2.000.000,- pr. bolig. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr.50.000,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-
  Gebyr for pantattest kr. 172,-

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen. Kommunale avgifter vil avhenger av forbruk da eiendommene får vannmåler. Kr. 18,19 pr. m³ for vann og kr. 30,37 pr. m³ for avløp. Normalt forbruk er ca. 50 m³ pr. husstandsmedlem. I tillegg kommer årlig abonnementsavgift for vann kr. 937,50 og avløp kr. 1.250,-, samt vannmålerleie kr. 200,- pr. år. Evt. feieavgift kr. 469,- pr. år. Renovasjon pr. husstand kr. 3.770,- pr. år.
  Det tas forbehold om endringer i ovennevnte gebyr.
 • Det er ikke eiensomsskatt i Hole kommune pt.
 • Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for en evt. forskuddsinnbetaling. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil evt. forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til eiendommen være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Boligene kan i sin helhet leies ut til boligformål.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført boligen. jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.

  Kjøper er forpliktet til å tegne egen forsikring fra overtakelsesdato.
 • Gnr. 193, Bnr. 44, 45 og 46 i Hole kommune, samt Gnr. 193 Bnr. 35 hvor hver eiendom overtar 1/3 del av privat vei fra Gamleveien til eiendommene.
 • Boligene vil være tilknyttet offentlig vann og avløp. Tilkoblingsavgifter for dette betales av selger.
  Privat vei tilknyttet offentlig vei. Den private veien vil bli overskjøtet med 1/3 del til hver av eiendommene som et realsameie. Hver eiendom står ansvarlig for driftskostnader og vedlikehold av veien sammen med de andre rettighetshaverne som benytter veien. Evt. opprettelse av veilag må sameierene selv besørge.
 • 31.10.2017 Dok.nr. 1203836 Bestemmelse om veg - rettighetshaver: 3038-193/30
  03.11.2017 Dok.nr. 1262427 Bestemmelse om veg - rettighetshaver: 3038-193/37
  20.05.2021 Dok.nr. 591671 Bestemmelse om veg - rettighetshavere: 3038-193/44, 3038-193/45 og 3038-193/46

  Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken kan fås ved henvendelse til megler. Utskrift av tinglyste servitutter følger med som vedlegg. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Eiendommene ligger i et område som i kommuneplanens arealdel, vedtatt 15.02.2021, har formål LNF og ligger under reguleringsplan Hagahaugveien 14, vedtatt 15.02.2021 med formål boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse. Bestemmelsene sier at det tillates oppført 2 nye boliger i tillegg til eksisterende bolig som er tillat revet og erstattet med ny bolig.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Det er ikke konsesjon/odel på eiendommen.
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Det tas forbehold om at igangsettingstillatelse blir gitt.

  Igangsettelse av hele prosjektet forutsetter 1 forhåndssalg. Dersom dette ikke oppnås står utbygger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen avtalt frist.

  Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning.

  Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid byggebveskrivelse som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder. Omfang av leveransen er begrenset til denne.

  Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Megler er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på boligen.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for boligen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før overtakelse krever selgers samtykke. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag, og selger kan også stille betingelser for et eventuelt samtykke. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 20.000,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for boligen, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for boligen.
 • Megler har provisjon pr. solgte enhet i prosjektet. Dette utgjør kr 54.700,- eks. mva. Dersom handel ikke kommer i stand, har megler ikke krav på provisjon. Meglerprovisjon og utlegg betales av selger.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering i Skue Sparebank. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

  Aktiv Eiendomsmegling tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Skue Sparebanks finansielle rådgivere. Kontakt megler om dette. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring.
 • Ola Langslet
  Sjur Ivar Langslet
Marthe Nickoline Grini Brenden

Megler

Marthe Nickoline Grini Brenden

41 75 00 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev