aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Prestegårdsveien! Presentert av Marthe Brenden for Aktiv Hønefoss (Illustrasjon)

RØYSE Prestegårdsveien 26, 32, 34

3 Husbankfinansierte eneboliger med dobbel garasje - 4 soverom, sol og utsikt. Familievennlig og landlig beliggenhet.

 • kr 7 990 000 - 7 990 000
 • BRA 150 m²
 • 4 soverom
 • Priser fra og tilkr 7 990 000 - 7 990 000
 • Andel: Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel: Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 7 990 000 - 7 990 000
 • Omkostninger fra og tilkr 42 842 - 42 842
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 8 032 842 - 8 032 842
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til150 - 150 m²
 • Tomt -
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 203 BNR. 13
 • Informasjon om meglerforetaketHønefoss Eiendomsmegling AS Søndre Torv 4 3510 Hønefoss
 • OppdragsansvarligMarthe Brenden
 • Oppdragsnummer1313235007
 • 7 990 000 (Prisantydning) Omkostninger 585 (Tinglysningsgebyr skjøte) 585 (Tinglysningsgebyr pantedokument) 172 (Panteattest kjøper) 42 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 990 000)) 43 842 (Omkostninger totalt) 8 033 842 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Prestegårdsveien 26, 32, 34, Viken

 • Om prosjektet
  I Prestegårdsveien på Røyse bygges 3 flotte eneboliger. Hver bolig får sin tomt fordelt på eget gård- og bruksnummer. Hver boligenhet går over to plan og inneholder blant annet 4 soverom og 2 bad. Alle boligene får dobbel garasje med automatisk port. Hus 1 Prestegårdsveien 32 - sokkel. Innhold: 1. etasje/sokkel: Entré, 3 soverom, bod/teknisk rom, gang/lek (dette er ikke et rom for varig opphold). 2. etasje: Kjøkken/stue med utgang til takterrasse over garasje, balkong og utgang til uteareal på terreng, 1 soverom, garderoberom og bad. Hus 2 Prestegårdsveien 34 - delvis sokkel. Innhold: 1 etasje/sokkel: Entré, 4 soverom, bad, bod/teknisk rom. 2 etasje: Kjøkken/stue med utgang til takterrasse over garasje og balkong, tv- stue med utgang til uteareal på terreng og bad. Hus 3 Prestegårdsveien 26 - Plate på mark. Innhold: 1. etasje: Entré, 3 soverom, tv-stue med utgang til uteareal på bakkeplan, bad, bod/teknisk rom (sluse). 2. etasje: Kjøkken/stue med utgang til takterrasse over garasje, 1 soverom og bad.

  Priser fra og til
  kr 7990000 - 7990000

  Omkostninger fra og til
  kr 42842 - 42842

  Garasje/parkering
  Hver bolig får dobbel garasje med automatisk portåpner.

  Boder
  Alle boligene får en innvendig bod/teknisk rom og en sportsbod i garasjen.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Det er gitt kommunal igangsettingstillatelse for prosjektet. Forventet byggestart er raskt etter kontraktsinngåelse med stipulert ferdigstillelse 10-12 måneder fra kontraktsinngåelse. Dersom selger fullfører eiendommen i god tid før ovennevnte frist, kan selger kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen for overtakelse. Selger skal skriftlig varsle kjøper om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 dagers skriftlig varsel.

  Forsikringsselskap
  Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Etter overtakelse skal kjøper tegne egen forsikring for bygningen.

  Tomteareal
  nullm²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Eiet tomt på: Tomt 1: ca. 835 kvm. Tomt 2: ca. 835 kvm. Tomt 3: ca. 859 kvm. Bnr 12 er under matrikulering, og tomtearealet for tomt 1 og 2 kan derfor avvike noe. Tomtene leveres ferdigplanert med stedlige masser. Matjord, plen og annen beplantning er ikke inkludert. Gruset felles adkomstvei og parkeringsareal. Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av boligene.

 • Kjøkken
  Nybo innredning med følgende hvitevarer: kjøl/frys, komfyr, platetopp, oppvaskmaskin og avtrekkshette (utluft).

  Bad
  Speil og innredning fra HAFA 800 mm bredde. Fliser 60x60 grå. Fliser 60x60 grå, mosaikk i dusj. Dusjhjørne 90x90 cm, nedsenket. Opplegg for vaskemaskin.

  Garderobe-fasiliteter
  Det leveres ikke garderobeskap, men det blir satt inn spikerslag i vegger der det er vist garderobeskap på tegninger

  Diverse
  Det gjøres oppmerksom på at alle bilder kun er illustrasjoner. Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner viser gangvei som ikke blir bygget.

  Konstruksjon
  Det blir bygget 3 lekre eneboliger med høy standard. Grunn: Ringmur/såleelementer med radonsperre. Yttervegger: Utvendig stående kledning 19 mm malmfurukledning. Yttertak: Flatt tak, Papp/membran tekking. Renner og beslag: Utvendig nedløp og renner garasje/bod, innvendig nedløp bolig. Farge: RAL 7016.

  Fasade
  Utvendig stående kledning 19 mm malmfurukledning.

  Yttertak
  Flatt tak, Papp/membran tekking.

  Balkonger/terrasser/uteplasser
  Platting foran inngangsparti og balkong med impregnert terrassebord. Platting på terreng er ikke inkludert i leveransen. Rekkverk: Glassrekkverk på balkong og terrasse over garasje.

  Trapper
  Innvendig trapper: Hvite vanger og rekkverk. Trinn i beiset furu.

  Ventilasjon
  Balansert ventilasjon fra Flexit. Aggregat Nordic S3. Ventilasjonsaggregat er montert i teknisk rom/bod.

  Dører og vinduer
  Ytterdører: Dør med glass, bredde 1 meter farge som vinduer. Matt krom vrider. Innvendige dører: Glatt, farge S0502Y hvit, lette dører. Matt krom vrider. Vinduer: Utadslående toppsving ramme. 2-lags glass. Farge: RAL 7016.

  Kabel-tv/bredbånd
  Det blir levert 2 stk tomrør og boks for tele/datapunkt. Fibernett er lagt til tomtegrensa. Kjøper besørger selv påkobling/abonnement.

 • Info om eiendomsskatt
  Det er ikke eiendomsskatt i Hole kommune pt.

  Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Velforening
  Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3038/203/13: 02.04.1947 - Dokumentnr: 582 - Bestemmelse om gjerde Overført fra: Knr:3038 Gnr:203 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.09.1957 - Dokumentnr: 2445 - Erklæring/avtale Bestemmelse om felles vannverk.
  Overført fra: Knr:3038 Gnr:203 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  04.04.1974 - Dokumentnr: 1821 - Erklæring/avtale BESTEMMELSE OM ANLEGG OG DRIFT AV SKILØYPE/SKIANLEGG
  Overført fra: Knr:3038 Gnr:203 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  29.06.1983 - Dokumentnr: 4271 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:3038 Gnr:203 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  13.05.2011 - Dokumentnr: 366713 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: Føie AS
  Org.nr: 987 626 844
  Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsanlegg Røyse
  Overført fra: Knr:3038 Gnr:203 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  11.06.2015 - Dokumentnr: 520024 - Jordskifte Grensegangsak 0600-2014-0009 Frøihov med Libakke og Mo
  Overført fra: Knr:3038 Gnr:203 Bnr:7
  Gjelder denne registerenheten med flere
  21.02.2020 - Dokumentnr: 2140375 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3038 Gnr:203 Bnr:7
  Elektronisk innsendt
  11.03.2020 - Dokumentnr: 2216541 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3038 Gnr:203 Bnr:7


  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse.  Selger skal sørge for ferdigattest. Dersom kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse kan kjøper overta og bebo boligen. Gjenstående arbeider skal ferdigstilles av selger innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg.    Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Vann, vei og avløp
  Privat vei frem til offentlig. Offentlig vann og avløp. Alle arbeider og kostnader forbundet med påkobling vann/avløp er inkludert i kjøpesummen.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eiendommene er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i henhold til reguleringsplan Prestegårdsveien vedtatt 02.11.2015 med tilhørende reguleringsbestemmelser. I henhold til kommuneplanens arealdel 2021-2030 vedtatt 15.02.2021 er arealformålet avsatt til boligbebyggelse - nåværende. Kommentarer til eksisterende planer: Reguleringsplan: Det tillates enebolig. Bygge- og eiendomsgrenser er vist på plankartet. Maksimal utnyttelse av den enkelte tomt er % BYA=30 %. Maksimal mønehøyde er 7,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. Egne bestemmelser for flatt tak/pulttak. Det er også egne utnyttings-, høyde- og plasseringsbestemmelser for garasjer. Reguleringsplanen gir bl.a. bestemmelser om parkering, uteoppholdsareal, estetiske forhold og avkjørsel. Ved søknad om tillatelse til oppføring av bebyggelse kreves situasjonsplan. Kommuneplanens arealdel slår fast at reguleringsplanen skal gjelde. Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer skal supplere gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner der disse ikke selv angir noe annet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Avtale anses inngått når kjøper har levert meglerforetaket bud/skriftlig bindende bekreftelse på kjøp, og aksept er meddelt. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

  Inneholder salgsoppgaven og kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

  Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgaven og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, ?møblerte? plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert.

  Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard fremkommer av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som ?god standard? etc.

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes at forskudd på 10 % av kjøpesummen innbetales ved kontraktsinngåelse til meglers klientkonto, dog ikke før selger har tegnet garanti iht. bufl. § 12. Rentene på innbetalt beløp tilfaller den som til enhver tid har disposisjonsrett over pengene. Fullt og endelig oppgjør skal være innbetalt meglers klientkonto før overtagelse finner sted. Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for eventuell forskuddsinnbetaling. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper. Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom entreprenør innbetales til meglers klientkonto og må være innbetalt senest ved overtakelse. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse og beløpet skal utbetales selger, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 100 000,- inkl mva. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

  Avbestilling
  Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

  Viktig informasjon
  Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid byggebeskrivelse som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder. Omfang av leveransen er begrenset til denne. Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Megler er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at megler har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på boligen. Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for boligen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer. Grunnet den urolige situasjonen i Europa tar selger forbehold om endring av alle tidspunkter for igangsetting/fremdrift/ferdigstilling/overtakelse i salgsprospekt, kjøpekontrakt og annen salgsdokumentasjon inntil dette er avklart for utbygger/selger. Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag inkl mva tilsvarende kr 68 750. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke Oppgjørshonorar kr 5 000. Markedsføringspakke kr 30 000. Meglersopplysninger kr 1 000 per enhet.Visninger kr 2 900 pr stk. Grunnboksutskrift pr stk kr 350. Servitutter pr stk kr 350. Pantedokument med urådighet - Statens Kartverk kr 585. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr. 2 900,- pr. time eks mva begrenset oppad til kr 30 000,-. Alle beløp er inkl. mva

  Kjøpekontrakt
  Utkast til kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgave. Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.


Dokumenter

Marthe Brenden

Megler

Marthe Brenden

41 75 00 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev