aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Hovdavegen 31 og 33 - Presentet av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

RUBBESTADNESET Hovdavegen 31 og 33

Stor einebustad med storslått utsikt som må ferdigstilles innvendig | Solrik og stor tomt |

 • kr 4 390 000
 • BRA 537 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 4 390 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 390 000
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår2 011
 • Soverom5
 • Areal -
 • Tomt13 799 m²
 • Eierform tomtEiertomt

Meld deg på visning!

Påmelding
Drøymer du om ein ny bustad der du kan velje overflater og innreiing heilt sjøl? Velkomen til Hovdavegen 31 og 33! Hovdavegen 31 er skallet på ein einebustad som treng ferdigstilling innvendig. Huset er planlagt med alt på eit plan, med følgande planløysing: Gang, stove og kjøken, soverom 1 med garderobe og bad, 4 soverom, 2 bad, vakserom og hobbyrom. Det er terrasseplatting ved inngangsparti. I tillegg er det planlagt i framkant av huset med utgang frå gang og utenfor hovvudsoverom. Uteplassen er usjenert, og ein har ei flott utsikt og gode solforhald. Her kan ein verkeleg skape draumebustaden sin! Hovdavegen 33 ligg på nedsida av eigedommen, og er ein einebustad som treng totalrenovering. VERDT Å MERKE SEG: -Gode solforhald -Flott utsikt -Uferdig inne -2 hus -Stor tomt

Hovdavegen 31 og 33, Vestland

 • Arealbeskrivelse
  Einebustaden under oppføring
  Bruksareal
  1. etasje: 403 kvm Gang, stove og kjøken, soverom 1 med garderobe og bad, 4 soverom, 2 bad, vakserom og hobbyrom.

  Våningshus
  Bruksareal
  1. etasje: 134 kvm  Tomt
  13799m²

  Beskrivelse av tomt
  Gnr 144/3 Eigedommen sitt samla areal: ca 121482,8m² Kommunen opplyser om at: "Usikkert areal då berre delar av grensene er oppmålt/koordinatfesta. Oppgitt areal henta frå matrikkelen og er fordelt på 3 teigar (ca 12277+6115+103091m²) Hovudteig med våningshus er registrert med eit areal på ca 12277m²." Hovudtegen er teigen som er for sal no, og dei to andre teigane er ikkje inkludert i salet. Det er blitt anbefalt å gjere delingsprosessen i ein eingang, og det er derfor ikkje frådelt pt. Arealet nord-nord/vest for nedkøyrselen til eigedommen skal delast i frå tomta, utover det ynskjer seljar dialog med kjøper vedr. tomta, og kva areal kjøper ynskjer, då det må deleast ifrå dei andre teigane. Gnr 144/58 Eigedommen sitt samla areal: ca 1522,6 m² Kommunen opplyser om følgjande: Usikkert areal då berre delar av grensene er oppmåling/koordinatfesta. Oppgitt areal er henta frå matrikkelen. Hovdavegen 33 ligg også på eigedommen her. Hovdavegen 33 treng totalrehabilitering, og kan ikkje takast i bruk. Seljar ynskjer dialog med kjøper om kjøper ynskjer å kjøpe med eigedommen Hovdavegen 33, eller om ein ynskjer justering av grensene uten den. I utgangspunktet følgjer Hovdavegen 33 med. Det er i dag veg til Hovdavegen 33, samt til ei tomt på nedsida. Vegretten skal tinglysast. Det er mogleg å avtale ny plassering av vegen, men både Hovdavegen 33 og to tomter på nedsida skal ha vegrett.

  Beliggenhet
  Området byr på mykje flott natur, og bustaden ligg i vakre og rolege omgivelsar i eit godt etablert bustadområde. Næraste tettstad er Rubbestadneset, som ligg ca. 5,5 km frå bustaden. Her ligger også næraste daglegvarebutikk og servicetilbod. Det er både barnehage, barneskule og yrkesskule på Rubbestadneset.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp AKTIV-visningsskilt under fellesvisning.

  Bebyggelse
  Veletablert bustadområde beståande av einebustader, tomannsbustader og småhus.

  Innhold
  Hovdavegen 31 er skallet på ein einebustad som treng ferdigstilling innvendig. Huset er planlagt med alt på eit plan, med følgande planløysing: Gang, stove og kjøken, soverom 1 med garderobe og bad, 4 soverom, 2 bad, vakserom og hobbyrom. Det er terrassedør ut frå stove, frå gang og frå hovudsoverommet. Det er terrasseplatting ved inngangsparti. I tillegg er det planlagt i framkant av huset med utgang frå gang og utenfor hovvudsoverom. Uteplassen er usjenert, og ein har ei flott utsikt og gode solforhald. Her kan ein verkeleg skape draumebustaden sin! Hovdavegen 33 ligg på nedsida av eigedommen, og er ein einebustad som treng totalrenovering.

  Standard
  Bygningskroppen er satt opp av Bømlo Byggservice as. Huset er malt utvendig i 2022. 1 etasje: Uinnredet (2 ganger/entre, 2 kjøken, 2 stover, 7 soverom, hobbyrom/soverom, 4 bad, vaskerom, dusj/hobby, bod) Utvendig bygg er bygd av Bømlo Byggservice as. Bygget var ført opp før TEK10 tredde i kraft. Det kan bl.a nemnast: Takkonstruksjon: Sperr og himmling: Ferdige W-stolar frå fabrikk. Jernbjelke: HEB 180 x 180 1stk Sutak: 3mm fiberplater over lufta kaldt loft. Strø på sutak: 23 x 48mm lekt Pannelekter: 30 x 48mm Taktein: Skarpnes dobbelkrumma betongstein. Svart med belegg.Fuglesperre,Gavlstein, Mønebånd,mønestein. Isolasjon himmling: 300mm takstolplater med papir. Nedlekting: 30 x 48mm lekt Kledning under: 11mm symfoniplater 30 x 180cm. Golv: Betong. Tiltettelagt for fliser i gang og våtrom. Yttervegger: På ferdig betongsokkel isola svillmembran Bunnramme: 48 x 148mm imp festa med bet.skruar. Opprettsramme: 48 x 148mm kvit Standerverk: 36/48 x 148mm kvit Vindtetting: 12mm asfaltplater Utlekting: 23 x 48mm Kledning: 22 x 198mm enkelfalsa med staff malt. 1strøk kvitt.1.sort gran. Isolasjon: 150mm glava A. Ikkje montert, men følger med i handelen. Damptetting: 0,15 plastfolie Vindauge: Mestervindu. Type SH 488x1188

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  På eigen gardsplass. Det har tidlegare vært søkt om garasje, men byggeløyve er gått ut.

  Diverse
  Areala er henta frå vedlagt matrikkelrapport utført av Bømlo Kommune. Meklar har ikkje kontrollmålt bustaden. Seljar tar atterhald om at areal kan avvike frå det som er registrert hos kommunen. Planteikningane i prospektet er illustrerte planteikninger. Planteikningane er ikkje målbare og avvik kan forekomme. Meklar/seljar tar ikkje ansvar for evt. feil innreiing og møbler som ikkje er basert på faktisk innreiing, planteikningane er meint for å illustrere innreiingsmoglegheiter og bruken av romma. Etter aksept av bod, vil eigedommens salssum bli meddelt dei som ev. måtte etterspørre denne. Eigedomens salssum vil bli offentleg tilgjengeleg ved overføring av heimel.

 • Oppvarming
  Muligheit for vedomn/peis.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  3836

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter og eigedomsskatt er fordelt slik: Årsavgift vatn kr. Privat Årsavgift avlaup kr. Privat Årsavgift renovasjon kr. 3 836,- Gnr 144 Bnr 3 Eigedommen har fritak frå renovasjonsavgift til 01.01.2023

  Formuesverdi primær
  304111

  Formuesverdi primær år
  2020

  Formuesverdi sekundær
  1094800

  Formuesverdi sekundær år
  2020

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  gnr. 144, bnr. 3 1813/900001-1/49 Bestemmelse om gjerde 11.05.1813 - Eldre sak som det ikkje finnes papir på lenger 1827/900110-1/49 Utskifting 02.05.1827 - Eldre sak som det ikkje finnes papir på lenger 1862/900038-1/49 Utskifting 22.04.1862 - Eldre sak som det ikkje finnes papir på lenger 1965/787-1/49 Erklæring/avtale 27.02.1965 Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere - Grensejustering mellom bnr. 3 og h. 1975/9434-2/49 Bestemmelse om veg 18.11.1975 rettighetshaver:Knr:4613 Gnr:144 Bnr:57 Bestemmelse om vannrett - Bnr, 57 har rett til å bruke eksisterande veg på hovudbruket, samt rett til vatn. 1975/9435-2/49 Bestemmelse om veg 18.11.1975 rettighetshaver:Knr:4613 Gnr:144 Bnr:58 - Bnr, 58 har rett til å bruke eksisterande veg på hovudbruket. (Halve tomta) 1975/9436-2/49 Bestemmelse om veg 18.11.1975 rettighetshaver:Knr:4613 Gnr:144 Bnr:59 - Bnr, 59 har rett til å bruke eksisterande veg på hovudbruket. 1984/11650-2/49 Bestemmelse om veg 26.11.1984 rettighetshaver:Knr:4613 Gnr:144 Bnr:88 - Denne rettigheten tilhøyrer ein av dei andre parsellane, og er ikkje relevant her. Rettigheter på andre eiendommer Rettigheter på 4613-144/102 Rettigheter i eiendomsrett 1994/1191-2/49 Bestemmelse om veg 07.02.1994 rettighetshaver:Knr:4613 Gnr:144 Bnr:3 rettighetshaver:Knr:4613 Gnr:144 Bnr:59 - Vegrett over tidligare gnr. 42, bnr, 102 (fitjar kommune, no: gnr. 144, bnr. 102) gnr. 144, bnr. 58: 1975/9435-3/49 Bestemmelse om gjerde 18.11.1975 Rettigheter på andre eiendommer Rettigheter på 4613-144/3 Rettigheter i eiendomsrett 1975/9435-2/49 Bestemmelse om veg 18.11.1975 rettighetshaver:Knr:4613 Gnr:144 Bnr:58

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Bygningsopplysningar: 2010 igongsettingsløyve bustadhus og garasje (endringsløyve av 09.03.09) Det foreligger godkjente bygningsteikningar Det er ikkje utstedt ferdigattest/mellombels bruksløyve på eigedomen. Kommunen opplyser at det ikkje finnest slike dokument i kommunalt arkiv. Eigedommen er ikkje ferdigbygd.

  Vei, vann og avløp
  Eigedomen er tilknytta privat veg. Det er ikkje kobla til vatn og avløp. BVA opplyser at det er betalt tilkoblingsavgidt på vatn, men ikkje tatt i bruk. Avløp: her planla seljar enten septikktank eller renseanlegg Merkand: (Bnr 144/3) Det er omlag 330m med privat veg frå fv5010 og fram til eigedomsgrensa (hovudteig med bustadhus og våningshus). Resterande teigar grensar til fv.5010. Merknad: (Bnr 144/58) Det er omlag 350-360m privat veg frå fv.5010 og fram til registrert eigedomsgrense. Merknad: (Bnr 144/3) Bygningsnr. 300172614 (Hovdavegen 31) har betalt tilknytningsgebyr for vatn men er ikkje tilkobla pr. 23.11.2022

  Regulerings- og arealplanner
  Eigedomen ligg i eit område som ikkje er regulert. Arealføremål iht. kommuneplan er LNFR areal for spredt boligbebyggelse.

  Adgang til utleie
  Det foreligger ingen offentlegrettslege reglar som er til hinder for utleige av eigedommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eigedommen er bebygd, tomta er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikkje meir enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord. Kjøpar er klar over at konsesjonsfritaket er betinga av at man ikkje foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes ovanfor plan- og bygningsmyndigheiten ved utfylling av eigenerklæring om konsesjonsfritak. Gnr 144/58 Tomta er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette skal bekreftast overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av eigenerklæring om konsesjonsfriheit

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastprovisjon vederlag på kr. 52.000,- for gjennomføring av salsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgivar skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 15 990,- og oppgjørshonorar kr. 5.500,-. Meklarføretaket har krav på å få dekka avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen, totalt kr. 28.621,-. Utlegga er opplysningar frå kommunen og Statens Kartverk, tinglysing av panterettsdokument, nabolagsprofil og utlegg ifm. marknadsføring. Dersom handelen ikkje kommer i stand har ikkje meklar krav på vederlag. Alle beløp er inkl. mva.

Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev