aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Industrivegen 39!
Velkommen til Industrivegen 39!

LOMEN Industrivegen 39

Næringseiendom med verkstedhall og kontorlokale med spiserom og toalett. Sentralt beliggende i Ryfoss. Ca 3,4 mål tomt.

 • kr 2 650 000
 • BRA-i 167 m²
 • Prisantydningkr 2 650 000
 • BRAP-rom 207 m²
 • Omkostningerkr 67 490
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 717 490
 • ObjektstypeLager
 • EierformSelveier
 • Byggeår2017
 • Felleskostnader pr. mndkr -
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiet
 • 2 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,00))   67 490,- (Omkostninger totalt)   2 717 490,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Vestre Slidre kommune etablerte på 1970-tallet et industriområde i Lomen der flere firma har etablert seg opp i gjennom årene. Industriområdet har sentral beliggenhet med relativt kort reisevei både til Tyinkrysset, Beitostølen og Fagernes og ligger ved stamveien E16 mellom Bergen og Oslo. Industrivegen 39 er etablert og oppbygd som en mekanisk bedrift, med tomt og bygningsmasse etter dette behovet. Eiendommen har i dag to bygninger - ett større hovedbygg med verkstedhall samt et mindre bygg med kontor/spiserom og sanitærinstallasjoner. I tillegg er det satt opp ett enklere lagerskur på tomta. Verkstedbygget har god innvendig takhøyde, og stor isolert leddport i byggets hovedgavl. En to-fløyet hovedadkomst på samme gavl, gjør det enkelt å komme inn i verkstedet.
Kontor/sanitærbygget som er i stålkonstruksjon, inneholder rom for kontor/kombinert spiserom samt sanitærfunksjoner.

Industrivegen 39, Innlandet

 • BRA
  207m²

  BTA
  nullm²

  Beliggenhet
  Vestre Slidre kommune etablerte på 1970-tallet et industriområde i Lomen der flere firma har etablert seg opp i gjennom årene. Industriområdet har sentral beliggenhet med relativt kort reisevei både til Tyinkrysset, Beitostølen og Fagernes og ligger ved stamveien E68 mellom Bergen og Oslo. Industriveien 39 ligger åpent og fritt til midt i dette industriområde, nær Ryfoss sentrum med elva imellom. Ryfoss er et lite trivelig sentrum med en rikholdig Jokerbutikk, byggvareforretning Montér Kvismo, YX bensinstasjon, kafén Sara`s Mat, barnehage, kommunetannlege, treningssenter, frisør, bruktbutikk m.m. Det er også kort reisevei til andre steder i Valdres. Fra eiendommen er det fine turområder i umiddelbar nærhet, og det er gangveier hvor en kan ferdes trygt. Det er også kort vei til flere turmuligheter med merkede løyper og rasteplasser. Vinterstid er det ca. 15 min. kjøring til lysløype på Eggeåsen og ca. 20. min. kjøring til snaufjellet på Syndin, hvor det er milevis med oppkjørte langrennsløyper. Til alpinbakker på Beitostølen er det ca. 30 minutters kjøretur. Fra Ryfoss er det ca. 17 km til barne- og ungdomsskole i kommunesenteret Vang. Til Fagernes sentrum er det ca. 35 km.

  Adkomst
  Klikke deg inn i kartet i Finn-annonsen via mobiltelefonen, og veibeskrivelse vil komme opp automatisk. Eiendommen er merket " Aktiv - Til salgs!".

  Bebyggelse
  Verkstedhall. Mindre bygg med kontor, spiserom og sanitærinstallasjoner. Enkelt lagerskur.

  Konstruksjon
  Informasjonen under "Byggemåte" er hentet fra takstdokument. Næringsbygg - verksted: Byggeår: 2017 God standard sett opp mot byggeåret, gjengs ihht dagens krav. Konstruksjoner og innvendige forhold: Bygning generelt: Bygget er levert fra LLentab Group som ett prefabrikert typebygg. Bygd opp med støpte plate til etablert, oppkultet og drenert/isolert byggegrube. Overbygningen levert/oppført som en stålkonstruksjon med sandwishelementer med stålplatebeslåtte overflater i vegg og takkonstruksjon, hvor det er 22 cm isolasjon i vegger og 35 cm i himlinger ihht tegninger og gitte opplysninger. 3-lags isolervinduer/fastkarmsvinduer samt isolerte port- og dørsystemer. Forøvrig innredet og etablert med belysning og tekniske uttak for mekanisk utstyr. Bl.a. er det etablert avtrekksystem fra arbeidsstasjonene slik disse ses på befaringsdagen. Større leddport i byggets hovedgavl samt egen to-fløyet hovedadkomst sammen med ytterligere 2 stk. inn/utganger, hvorav en ut på bakre gavlside samt en dør som leder til formannsbrakken. Åpent installert elektrisk anlegg med gjennomgående belysning samt teknisk uttak for maskinelt utstyr. Kontor/sanitær: Byggeår: 2017 Konstruksjoner og innvendige forhold: Bygning generelt: Bygget er bygd opp som en prefabrikert modul med bad og sanitærinstallasjoner med tillegg av rom for kontor/kombinert spiserom. Stålkonstruksjon, isolert og tilrettelagt samt definert som 'Formannsbrakke'.. Isolervunduer. Lagerbygning: Byggeår: 2017 Konstruksjoner og innvendige forhold: Bygning generelt: Ett enklere uisolert lagerbygg/kaldlager - ingen videre beskrivelser/vurderinger.

  Innhold
  Verkstedhall: Mindre bygg med kontor, spiserom og sanitærinstallasjoner. Enkelt lagerskur.

  Standard
  Industrivegen 39 er etablert og oppbygd som en mekanisk bedrift, med tomt og bygningsmasse etter dette behovet. Eiendommen har i dag to bygninger - ett større hovedbygg med verkstedhall, samt et mindre bygg med kontor/spiserom og sanitærinstallasjoner. I tillegg er det satt opp ett enklere lagerskur på tomta. Verkstedbygget som pr. dd. benyttes i forbindelse med drift som mekanisk verksted, har isolert stålkonstruksjon med stålplatebeslåtte overflater i vegg og takkonstruksjon. Bygget har god innvendig takhøyde, hvor det er ca. 4 meter etter langveggene, og ca 4,5 meter i midtpartiet. I byggets hovedgavl er det en isolert leddport med 4,5 meters bredde og 3,5 meters høyde. En to-fløyet hovedadkomst på samme gavl, gjør det enkelt å komme inn i verkstedet. I tillegg har bygget ytterligere to inn/utganger, hvorav en ut på bakre gavlside samt en dør som leder til kontor/sanitær bygget. Bygget er oppvarmet via vannbåren varme i platefundamenter, driftet av elektrokjel/elektrisk varmekolbe. Videre er bygget innredet med belysning og tekniske uttak for mekanisk utstyr med bl.a. avtrekksystem fra arbeidsstasjonene. Det er vanninntak til tappevann med vegghengt varmtvannsbereder, stålkum med ett-greps blandebatteri, hovedstoppekran samt vannmåler. Gulvet har fall mot midten med nedstøpt drensrenne. Dette er et moderne og tilrettelagt bygg som kan ha mange bruksmuligheter. Kontor/sanitærbygget som er i stålkonstruksjon, inneholder rom for kontor/kombinert spiserom samt sanitærfunksjoner. Innvendig har bygget belegg på gulvet, og plater på vegger og i himling. Det er god utnyttelse av rommet til både kontor- og spiseplass. Et lite te-kjøkken og spiseplass gjør det hyggelig å samles til felles lunsj. Sanitæret er innredet med toalett, vaskeservant samt dusjkabinett. Her er det åpent rørsystem og vegghengt varmtvannsbereder. Lagerbygningen er et enklere uisolert lagerbygg/kaldlager. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt i salgsoppgaven.

  Eeindommens potensiale
  Iflg takst kan eiendommens inntektsoverskudd være tilnærmet kr. 189.900,- pr. år. Se utregning i vedlagt takstdokument.

  Tekniske installasjoner
  Tekniske installasjoner på eiendommen selges i den stand de var i ved besiktigelsen, og manglende funksjonalitet kan ikke påberopes som en mangel.

  Parkering
  Parkering etter nedre langside av hovedbygningen samt endel opparbeidet areal forøvrig, bla i forbindelse med adkomst til lagerbygget og større utendørs lagerarealer.

  Diverse
  Hjemmelshaver til eiendommen, Valdres & Sogn Aludesign As, er tatt under behandling som konkursbo, og pantsatt eiendom er abandonert av konkursboet.. Som panthaver har Valdres Sparebank fullmakt til å forstå salg av Industrivegen 39. Valdres Sparebank har ingen informasjon om eiendommen og dens tilstand/historikk. Risikoen for skjulte feil og mangler vil tillegges kjøper, og avhendingslovens deklaratoriske regler fravikes. Kjøper er inneforstått med den risiko og de særlige forhold som er forbundet med kjøp fra et konkursbo. Etter at bilder er tatt er det ryddet bort diverse både fra tomt og bygg. 2 stk plateknekker/plateskjærer og containere vil bli fjernet, og tomt/bygg selges uten utstyr. Valdres Sparebank forbeholder seg forøvrig rett til både og ta med seg eller la stå igjen avbildede gjenstander. Bygg og utearealer vil ikke bli ytterligere rengjort/ryddet enn slik de framstår på visning. Det som finnes på eiendommen av røykvarslere, brannslukningsapparat og evt. annet brannslukningsutstyr overtas i den stand det er i. Det anbefales på generelt grunnlag å jevnlig kontrollere brannslukningsutstyr ihht. Forskrift om brannforebygging. Det som ev. ikke fungerer, eller mangler, av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger. Kommunens områdeanalyse viser følgende: - Eiendommen befinner seg i et aktsometsområde for Radon merket høy. Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt 3 410,7 m² Tomten er etablert og opparbeidet rundt hovedbygget jfr. parkering av kundekjøretøy. Videre er hovedarealet oppgruset og tilrettelagt for parkering/lagerhold mm. Endel mindre areal som naturtomt med noe naturlig vegetasjon. Arealet er hentet fra kommunens matrikkelkart. Matrikkelen ble etablert ved overføring av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Matrikkelkartet angir en nøyaktighet på grensepunktene som standardavvik i cm. I tilknytning til arealberegning blir det angitt dersom arealet begrenses av ulike typer hjelpelinjer. Fargene på grensene i kartet forteller hvilken nøyaktighet det er på de registrerte grensene. Grønne grenser er mest nøyaktige, og derfra blir de gradvis mer unøyaktige mot rød, som er skissenøyaktighet. For denne eiendommen er 1.5 av tomtegrensene svært nøyaktig og 2.5 nøyaktig.

 • Oppvarming
  Bygget er oppvarmet via vannbåren varme i platefundamenter, driftet av elektrokjel/elektrisk varmekolbe.

  Info strømforbruk
  Griug opplyser: Anlegget er sist godkjent: 08.05.2019 uten avvik Det er planlagt et nytt tilsyn i år. Usikker på hvorfor det ikke er gjennomført enda. Forbruk 2023: 28777 kWh. Vil variere i forhold til bruk av eiendommen.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Offentlige avgifter pr. 2024: Vann: Årlig abonnement kr. 2 325,- Avløp: Årlig abonnement kr. 3 824,- Eiendomsskatt pr. år: kr. 1 436,-

  Info formuesverdi
  Ingen formuesverdi er funnet hos Skatteetaten. Formuesverdien av næringseiendom skal skje med utgangspunkt i eiers faktiske utleieinntekter, og beregnes etter en fastsatt beregningsmetode (kapitalisert utleieverdi).

  Info leieavtaler
  Bygget står tomt, og det er ingen leieavtaler pt.

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3452/4/98: 30.03.1978 - Dokumentnr: 1417 - Erklæring/avtale NOE AREAL UNNTATT, SE HISTORISK GRUNNBOK Overført fra: Knr:3452 Gnr:4 Bnr:53 Gjelder denne registerenheten med flere 05.09.2016 - Dokumentnr: 799397 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3452 Gnr:4 Bnr:53 25.03.2019 - Dokumentnr: 351564 - Arealoverføring Areal overført til: Knr:3452 Gnr:4 Bnr:53 Vederlag: NOK 0 Omsetningstype: Annet 01.01.2020 - Dokumentnr: 155804 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0543 Gnr:4 Bnr:98

  Ferdigattest/brukstillatelse datert
  Det er utsendt ferdigattest på eiendommen. Kopi følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Vei, vann og avløp
  Adkomst fra Industrivegen og direkte inn på eiendommen. Eiendommen er tilkoblet offentlig vann og avløp. Det foreligger også egen vannmåler.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger under: Kommuneplan: Id: 0543K004 Navn: Kommuneplan 2022-2030 Plantype: Kommuneplanens arealdel Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 24.02.2022 Bestemmelser: https://www.arealplaner.no/3452/dokumenter/264/240321%20Foresegner%20og%20retningsliner.pdf Reguleringsplan: Id: 0543R003e01 Navn: Lomen industriområde Plantype: Mindre reguleringsendring Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 24.11.2022 Bestemmelser: https://www.arealplaner.no/3452/dokumenter/223/F%c3%b8resegner%20vedteke.pdf Reguleringsplan ligger vedlagt i salgsoppgave. Kommuneplan kan fås ved henvendelse til megler.

  Grunnboksdato
  2024-05-05T22:00:00Z

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen ligger i en kommune med 0-konsesjon. Det må fylles ut egenerklæring om konsesjonsfrihet ved kjøp der kjøper bekrefter at eiendommen er bebygd og ikke skal benyttes som helårsbolig.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, tilstandsrapport/takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt.  Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.   Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter og eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes.  Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel: - dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller - dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.   Når det gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, tilstandsrapport/takst etc.), og som er vedlagt salgsoppgaven og kontrakt eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Avhendingslova § 4-19 fravikes. Risikoen for eventuelt skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

  Budgivning
  Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis. Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.

  Omk. kjøper beskrivelse
  2 650 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,00))   67 490,- (Omkostninger totalt)   2 717 490,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  67490

  Betalingsbetingelser
  Kjøpesum inkludert omkostninger skal være innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen oppgjørsdato. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Dokumenter

Oddny Fystro

Megler

Oddny Fystro

90 99 94 81

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev