aktiv-eiendomsmegling
010A5732

Ny pris! Særegen og innholdsrik enebolig på tilbaketrukket tomt med praktfull utsikt - To garasjer

 • 3 650 000
 • BRA 207 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING3 650 000
 • OMKOSTNINGER117 026
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 767 026
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 962
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 157 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 433 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 650 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  606,- (Panteattest kjøper)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  91 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 650 000,-))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  9 200,- (Overføring av festerett på garajsene)
  --------------------------------------------------------
  117 026,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 767 026,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Kjeller: Bad , Vaskerom , Soverom , Wc , Trapperom Bod , Bod 2, Bod 3, Bod 4 med adkomst til terreng, Bod 5
1. etasje: Entre, Stue/kjøkken/spisestue , Bad/dusj/wc , Soverom , Hall m/trapp
2. etasje: Gang , Bad , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Wc og Kott.
Lunt og koselig med fyr i peisen

Helligbergvegen 2A, Nordland

 • Jevnlig oppgradert og vedlikehold med blant annet:
  - Alle soverom pusset opp 2020-2022
  - Ny ytterdør 2022
  - Nyetablert bad til hovedsoverom 2021
  - Nytt app-styrt brannvarslingsanlegg og innbruddsalarm 2021
  - Ny terrasse 2014
  - Byttet kledning og etterisolert 2012
  - Kjøkken fra Nygård 2010

  - All tilgjengelig dokumentasjon og historikk på arbeidene som er utført er lastet opp i boligmappa.no

  Kun hvitevarer medfølger komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap.

  Sammendraget viser avvikende ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller (TG 3). Se utdypende informasjon i Tilstandsrapporten
  Forhold som har fått TG3:
  STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - se takst
  Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.
  Det er påvist fuktskjolder ved gjennomføringer i takkonstruksjonen.
  Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
  Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
  Synlig fra kaldloft
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Vinduer - 2
  Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
  Store vindu mot sør i stue er det skiftet glass, utvendig er det råteskader på lister og karm, årstall for karmer er ikke kjent
  Kjellervinduer er utvendig malingsavflakket og noe fuktskadet. Glass i ett vindu er sprukket og må skiftes.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Dører
  Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
  Hovedytterdør er bestilt og skal skiftes, blir skiftet i løpet av februar.
  Kjellerdør har råteskader på karm og terskel og må påregnes utskiftet
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Det er påvist fuktskader i etasjeskiller i 2. etg er det fuktskader på gulv rundt pipe
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Våtrom > Generell > Bad
  Våtrommet må snart oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Våtrom > Generell > Vaskerom
  Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Våtrom > Generell > Bad
  Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Forhold som har fått TG2:
  AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
  Utvendig > Nedløp og beslag - se takst
  Det er påvist skader i beslagløsninger.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Det har i perioder vært inntrenging av vann på øvre side av pipe. Har tettet med Bitumen gummifuge ( spesielt utviklet for bruk på tak ) rundt beslag. Det må påregnes at dette område må overvåkes.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen.
  På langvegg mot sør er det fra kott ved raft synlig fuktskader i område rundt og ved pipe.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Det er avvik:
  Pipevanger er ikke synlige.
  Pipe er kledd igjen på utvendig side, yttersiden på skorstein må være tilgjengelig for ettersyn slik at eventuelle skader kan oppdages. Teglpiper og betongpiper må være synlige på alle fire sider. Det er kun side med lufteløp som kan kles igjen. Røykrør og hull for røykrør er ikke forsvarlig tette i kjellerbod, gjelder pipeløp som pr. i dag ikke er i bruk.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Kjellermur er innvendig dels pålagt isopor og del pålagt panel utenpå isopor. I boder er betong delvis synlig og det er registrert kapillært fuktrekk spesielt på nedre deler av vegger mot øst. I kjellerstue oppholdsrom er det lagt vorteplast under gulvplater. Det noe manglende ferdigstillelse av overflater toalettrom/wc og i boder
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Innvendig > Innvendige trapper
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper Håndløper mangler på deler av vegg mot vindu. Det er montert vindu i yttervegg som er ført ned til trappevange. Vindu i trappeløpet skal ha sikkerhetsglass.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Innvendige trapper - 2
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper Tretrapp med stusstrinn, har i øvre del vegger på begge sider, nedre deler av trapp mangler rekkverk mot trapperom, det er kun montert håndløper.

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/dusj/wc
  Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet
  Det er lagt membran i vindusutforing fram til vinduskarm. Selve vinduer med ramme og karm er ikke fuktbestandig

  Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
  Det er påvist andre avvik:
  Det mangler ferdigstillelse av overflater, som gjelder gulv, vegger, innkassing av rør, samt lister og øvrig overflater. Etter ferdigstillelse må rommet med fuktsikring for sisterne samt ventilering vurderes på nytt. Det er innmontert ventil i yttervegg, mekanisk avtrekk må vurderes.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
  Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det er mistanke om at arbeid på anlegget ikke er utført av fagperson. Deler av vannledninger består av galvaniserte rør og er fra byggeår, for øvrig består vannledninger av kobber rør. Deler av røropplegg er skiftet i forbindelse med oppussing av bad og kjøkken samt noe oppgradert i forbindelse med skifting av utvendig røropplegg.
  Anbefalt brukstid for glødde kobberrør er 30 år, øvrige kobberrør/rørdeler har anbefalt brukstid på mellom 40 og 50 år.
  Det er etablert nytt bad i 1. etg. i 2021, tilknyttet røropplegg er brukt kobberrør skjult i vegger, noe som ikke er et vannskadesikret innstallasjonssystem. Det bemerkes at ved nye installasjoner av vannledninger skal lekkasje lett kunne oppdages, og ikke føre til skade på installasjoner og bygningsdeler
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er jernsluker i gulv i kjeller og på bad i 2. etg. i fra byggeår. Under betonggulv i kjeller, samt deler av skjult og åpent avløp er av soil.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon
  Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i forhold til gjeldende krav på oppføringstidspunktet. Ventiler i vegger i stue og gang i 1. etg. er utvendig kledd igjen i forbindelse med etterisolering og montering av ny utvendig kledning.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.


  Tomteforhold > Drenering
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Det opplyses at det på 90 tallet ble registrert 2 tilfeller av inntrenging av vann i kjellermur og gjennom ventiler, i forbindelse med at flom/overvann på øvre side av boligen. På øvre side av boligen mot øst er det forholdsvis bratt skrående terreng og ved mye overvann vil det gi stor belastning på drenering og kjellermur
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Det er registrert fritt eksponert isopor e.l. Innvendig i kjeller er det påvist noe steinreir i betong, området er innvendig påført Xypex for tetting
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tomteforhold > Septiktank
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank. Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse. Det opplyses at det er dårlig avrenning fra toalett i kjeller når septiktanken begynner å bli full.
  Kostnadsestimat : Under 10 000
 • Boligområde i Åsen ca. 2 km nordøst for Mosjøen sentrum. Tomt med påhvilende bebyggelse har en "landlig" beliggenhet ovenfor øvrig bebyggelse og med god avstand til naboeiendommer. Avstand til nærmeste barnehage og jernbanestasjon er ca. 1 km. Avstand til nærmeste kolonialforretning , bank mv. er ca. 2 km. Avstand til idrettsanlegg, ungdomsskole og Mosjøhallen er ca. 3 km. Nærmeste flyplass er Mosjøen lufthavn - ca. 8 km.
  Kan også nevnes:
  - Tursti til Kaukarberget og Panorama ved tomten
  - Naturtomt med kirsebær, solbær, rips og rabarbra
  - Masse boltreplass for barnefamilien
  - Buss stopp for skolebuss like ved
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Avkjørsel fra Helligbergvegen og derfra felles privat adkomstvei av gruset standard for 2 eiendommer over gnr. 104 bnr. 24 og gnr. 104 bnr. 24
  feste nr. 2. Grunneier er Opplysningvesenets fond og i følge innhentet opplysninger ved Statens kartverk er det ingen tinglyste
  adkomstrettigheter.
 • Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 18.02.2022 av Helgeland Byggekontroll for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Kjeller: 75 Bra
  1.etasje: 86 Bra
  2.etasje: 46 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal: Alle rom unntatt: Bod , Bod 2, Bod 3, Bod 4 med adkomst til terreng, Bod 5 og kott på loft.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Peis samt Elektriske oppvarming.
 • Boligtomt:
  Tomten hvor bolig står er en tomt på 1355,1 m2 (ifølge målebrev av 13.02.1990). Tomten har skrånende helling mot sør/vest. Tomten er delvis
  opparbeidet med plen, beplantet med bærbusker og prydbusker, blomsterbed mv. Hovedtyngden av tomten er naturbeplantet med bjørketre,
  bærtre, gran og furu. I skråningen er det oppført en relativt stor støttemur av betong, slik at en har fått anlagt en større tomt sør/vest for
  boligen. Fra felles privat vei er det på nordvestre side hovedadkomst via 2 stk. terrengtrapper av betong med el. varmekabler (funksjonsfeil i
  kabler på nedre trapp) og gangvei belagt med hageheller foran inngangsparti. På sørvestre side er det bi-adkomst til hageside med
  terrengtrapp av tre.
  ( Overliggende opplysninger om tomten er hentet fra tidligere verdivurdering som ble utført sommeren 2020 ).
  På befaringsdagen var tomten snødekket.

  På tomten er det i sørøstlig hjørne oppført redskapsbod. Tre har falt ned ved boden og det var således begrenset mulighet for besiktigelse,
  boden er således ikke vurdert i denne rapporten.
  Nærmere undersøkelse av boden må utføres etter at tre er fjernet og snø er tint.
  Festede garasjetomter:
  2 stk. tomter hvor garasjer i rekke er oppført er festet og har gnr. 104 bnr. 24 feste nr. 57 og 59. Hver tomt er ca. 36 m2 hvorav gategrunn er ca.
  9 m2. Tomtene er tilnærmet flate med svak skråning mot sørvest. I festekontrakt for garasjetomt med feste nr. 57 henvises det til Verkets
  festekontrakt med Kirkedepartementet av 12.03.1959 som ikke er innhentet. Festekontrakt for garasjetomt med feste nr. 59 er ikke innhentet.
 • Garasje 1
  Garasje i rekke er fundamentert med ringmur av betong, yttervegger oppført i betong som er utvendig malt, innvendige skillevegger i bindingsverk av tre. Som tak er pulttak med taksperrer av tre tekket med papptekke skiftet rundt 2010. Innmontert vippeport og 1 vindu. Garasjen har innlagt strøm, med er pr. i dag ikke tilkoblet felles strømanlegg.
  Garasje 2
  Garasje i rekke er fundamentert med ringmur av betong, yttervegger oppført i betong som er utvendig malt, innvendige skillevegger i bindingsverk av tre. Som tak er pulttak med taksperrer av tre tekket med papptekke skift rundt 2010. Innmontert vippeport og åpning for vindu ( vindu var ikke montert på befaringsdagen. Garasjen har innlagt strøm, med er pr. i dag ikke tilkoblet felles strømanlegg.
 • Avkjørsel fra Helligbergvegen og derfra felles privat adkomstvei av gruset standard for 2 eiendommer over gnr. 104 bnr. 24 og gnr. 104 bnr. 24 feste nr. 2. Grunneier er Opplysningvesenets fond og i følge innhentet opplysninger ved Statens kartverk er det ingen tinglyste adkomstrettigheter.
  Tilknytt kommunalt vannverk. Vannledning av plast mellom kommunalt nett og bolig.
  Tilknytt kommunalt avløpsanlegg. Avløpsrør av soil mellom bolig og septiktank og avløpsrør av plast mellom septiktank og avløpsnett.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 783 625 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 821 048 per 31.12.20
  Ligningsverdi for garasje på fnr. 59 kr. 393882,-.
 • Kr. 17 792 pr. år
 • Forsikring Kr. 9 272
  Kommunale avgifter Kr. 17 792
  Renovasjon ( 80 liter dunk ) Kr. 3 829
  Festeavgift for begge garasjer. 974 per garasje Kr. 1 948
  Vedlikehold Kr. 25 000
  Sum Årlige kostnader (Avrundet) Kr. 58 000
 • Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Tilbygg / modernisering
  2006 Tilbygg Utvidet soverom og entre mot sør med ca. 1,3 m under tidligere takuttrekk
  2011 Modernisert Byttet utvendig kledning, etterisolert med 5 cm, samt skiftet noen vinduer og balkongdør
  2021 Modernisert Laget nytt bad/dusj/wc i 1. etasje, samt entre. Nytt vindu på bad.

  Nedenfor boligfelt er Verket, E6 og Nordlandsbanen noe som til tider medfører støy

  Det bemerkes av selger at taklampene på soverom er montert av selger selv, om kjøper ønsker kan selger fjerne dem.
  Hyller i spisestue medfølger ikke (vil bli noen sår i veggen når det blir tatt ned),
  Selger informerer også om at det oppdatert boligmappe med det meste av endringer som er utført, fargevalg etc.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Området er uregulert, men inngår i kommunedelplan for Mosjøen og er avsatt til nåværende boligområde. Felles privat adkomstvei med avkjørsel fra Helligbergvegen er også avsatt til nåværende boligområde.
 • Gnr. 104 Bnr. 128 og Gnr. 104 Bnr. 24 Fnr. 57 og Gnr. 104 Bnr. 24 Fnr. 59 i Vefsn kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Siri Botnen
Merete Solvang

Megler

Merete Solvang

90 01 43 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev