aktiv-eiendomsmegling
Solgt
God, gjennomførende standard, tidløse gulv og generelt tidsriktige flater.

Sagbakken - Meget pen og velholdt 3-roms andelsleilighet i 1.etg. Sør-vestvendt terrasse!

 • BRA 68 m²
 • 2 soverom
 • OMKOSTNINGER8 932
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 957 079
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR1 952
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 68 m²
 • ANDEL FELLESGJELD248 147
 • FELLESKOST./MND4 740
 • TOMT5 082 m²
 • EIERFORM TOMTFestet fellestomt
 • 2 700 000,- (Prisantydning)
  248 147,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 948 147,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  480,- (Tinglysingsgebyr obligasjon BRL)
  --------------------------------------------------------
  8 932,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 957 079,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
1.etg:
Entré, Bad/vaskerom/wc, Kjøkken, Stue, Soverom 1 og Soverom 2.

Øvrig:
Terrasse på ca. 7,5 m2 med trapp ned til hage.
Privat lagringsloft med et gulvareal på ca. 6 m2, og to private boder i
kjelleretasjen på tilsammen 14,5 m2
Fint bad med dusjkabinett.

O E Rølvaags vei 3, Nordland

 • Meget pen og velholdt 3-roms andelsleilighet i 1.etg!

  - Romslig sør-vestvendt terrasse med trapp ned til hage
  - God lagringsplass med to boder i kjeller og en på loftet
  - Gangavstand til sentrum
  - Nyere, pent kjøkken med hvitevarer
  - Fint bad med dusjkabinett
  - Godt med p-plasser på tomten og mulighet for leie av garasjeplass etter søknad/annsienitet
  - God, gjennomførende standard, tidløse gulv og generelt tidsriktige flater
  - Nye spotskinner i tak stue, ny lampe over spisebord, nye dimmere, nye panelovner stue, nye kontaktpunkt på "tvvegg" Arbeid utført av Botn Elektro
  - El.kontroll gjennomført 10.03.2022. Avvik utbedret og samsvarserklæring foreligger

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG2:

  Utvendig > Utvendige trapper:
  Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav
  for avstand mellom spiler. For stor åpning mellom opptrinn.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
  rekkverkshøyder.

  Innvendig > Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
  ikke utført med radonsperre.

  Våtrom > Overflater vegger og himling >
  Bad/vaskerom/wc:
  Det er uegnede materialer i våtsoner
  Det er montert vindu i våtsonen.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom/wc:
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav
  i forskrift på byggetidspunktet.
  Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til
  gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre
  enn 25 mm.
  Det er ikke mulig å se om topp tettesjikt ved
  dørterskel er høy nok, da det er montert list på
  dørterskelen.

  Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom/wc:
  Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Det bemerkes at avtrekksviften er plassert for langt
  ned på veggen i våtsonen bak dusjkabinettet, den vil
  derfor ha begrenset effekt.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på innvendige vannledninger.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på innvendige avløpsledninger.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

  Forhold som har fått TG3:
  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt >
  Bad/vaskerom/wc:
  Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av
  membran/tettesjikt/klemring.
  Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet.
  Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
  slukløsningen. Membran i kombinasjon med gammelt sluk uten
  klemring. Membran er smurt ned på sluk.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på membranløsningen

  Sintef byggforsk anbefaler at sluket skiftes ved
  renovering av bad.

  Sluk uten vanntett forbindelse til golvmembranen,
  det vil si sluk uten klemring eller limflens, må byttes
  ut fordi det er stor sannsynlighet for lekkasje ved
  vannbelastning på golvet. Det er påvist utettheter i rørgjennomføringer i
  våtsonen på gulvet under innredningen. Ved en
  eventuell lekkasje vil da vannet kunne renne
  uhindret nedover i konstruksjonen, selv om kravet til
  25mm høydeforskjell er ivaretatt.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utdrag fra selgers egenerklæring, datert 02.05.2022.

  Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
  Svar:
  Ja, kun av faglært
  Beskrivelse: Utskifting av installasjon på bad ifm bytte av baderomsinnredning, utbedring brytere i gang, utvidelse kurs til baderomsvifte. Eksisterende kurs til vaskemaskin er koblet og avsluttet i boks på bad. Botn Elektro har utbedret elinstallasjon inne i speilskap i baderomsinnredning.
  Arbeid utført av Momek Techteam og Botn Elektro

  Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
  Svar:
  Ja, kun av faglært.
  Beskrivelse:
  Nye spotskinner i tak stue, ny lampe over spisebord, nye dimmere, nye panelovner stue, nye kontaktpunkt på "tvvegg"
  Arbeid utført av Botn Elektro

  Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
  Ja.
  Beskrivelse:
  EL-kontroll gjennomført 10.03.2022. Avvik utbedret og samsvarserklæring foreligger.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Leiligheten ligger i 1.etg i ett ettertraktet borettslag med sør-vestvendt terrasse.

  Gangavstand til Lyngheim skole, barnehage, Klokkerhagen med turstier/skiløyper, butikk, bakeri, Askeladden bruktbutikk med kafe, BUA(utleie av f.eks ski) Biltema, gode bussforbindelser, Sagbakken idrettspark og ikke minst gangavstand til alle byens fasiliteter.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger, leiligheter og småhus.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Støpt betongsåle på grunn, grunnmurer/kjelleryttervegger av betong og tresonitt.
  Yttervegger av reisverk fra byggeår, utvendig tekket med profilerte lakkerte fasadeplater av stål. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med profilerte stålplater.
 • 1.et: 68kvm Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  P-rom er: Entré, Bad/vaskerom/wc, Kjøkken, Stue, Soverom 1 og Soverom 2.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligen blir varmet opp med vedfyring og annen elektrisitet.
 • Grunneier: RANA KOMMUNE
  Festeavgift kr: 9 440
  Avtalen reguleres 28.05.2030

  Festet tomt på 5 082,10 m².
  Festeforholdet er ikke kommentert da dette faller under borettslagets ansvar.
  Opparbeidet tomt med plen og prydbusker. Asfaltert innkjørsel.
 • Mulighet for leie av garasjeplass/oppstillingsplass etter ansiennitet. Ellers parkering på anviste plasser.
 • Offentlig. Kopi av tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse til megler.
 • Forretningsfører: Mobo helgeland bbl
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • 3. Forkjøpsrett:

  3-1 Hovedregel for forkjøpsrett:
  (1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de
  øvrige andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.
  (2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle,
  til andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til
  fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller
  noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den
  tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen
  overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et
  husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i
  husstandsfellesskapslovens § 3.
  (3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får
  anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten
  gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf borettslagslovens § 4-
  15 første ledd
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Dyrehold er tillatt iht. sameiet/borettslagets boligopplysninger, datert : 02.05.22
 • If Skadeforsikring
  Polisenummer: SP563228
 • Formuesverdi som primærbolig kr 578 743 per 29.04.22 12:00
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 083 474 per 29.04.22 12:00
 • 4 740 pr. mnd. Felleskostnadene dekker: Kabel-tv/bredbånd, kommunale avgifter, sikringsordning, utvendig vedlikhold/forsikring, festeavgift, fellesstrøm, vaktmestertjenester, forr.førsel m.m

  Kabel-TV: Signal Bredbånd AS - Altibox-avtale. Dekoder følger leilighet ved salg, selger må si opp sin tilknytning ved flytting. Ny
  beboer må betale kr 500 for tilknytning Signal Bredbånd.

  Vaktmester v/ Boligservice ansatt i 10 % stilling.
  Garasje/motorvarmer tildeles etter ventelisteannsienitet.
 • Andel fellesgjeld kr 248 147,- pr. 02.05.22
  Andel fellesformue kr 25 891,- pr. 02.05.22
 • Spesifikasjon av lån:
  Lånenummer: 16362287565, DNB Bank ASA
  Annuitetslån, 2 terminer per år.
  Rentesats per 02.05.2022: 2% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 47
  Saldo per 02.05.2022: 7 940 709
  Andel av saldo: 248 147
  Første termin/første avdrag: 30.12.2020 ( siste termin 30.06.2045 )
  Flytende rente
 • Sikring mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS org.nr. 998102391 fra 01.01.2013.
  Oppsigelse før 1.des med virkning fra kommende årsskifte.
 • Innboforsikring, egen strøm m.m
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen.
 • Framleie må godkjennes. Borettshaveren har ansvaret overfor borettslaget for alle skader og ulemper som borettslaget eller borettshaverne får av hans framleier. Framleiere må ikke flytte inn før godkjenning foreligger.
  Mulige meldinger fra styret eller MOBO til borettshaverne, ved rundskriv eller oppslag skal gjelde på samme vis som husordens bestemmelser, som er en del av leiekontrakten.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Mulighet for installering av varmepumpe. For mer informasjon, se vedlagt protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Sagbakken borettslag, datert 01.12.15 for mer informasjon om dette.

  Vedrørende vasking og orden i oppgangene:

  For ordens skyld gjengis borettslagets bestemmelser i husordensreglene med
  hensyn til vasking av fellesarealer,- og disse er som følger:
  Kjellergolv og kjellervinduer i fellesrom skal gjøres rene hver uke etter tur.
  Trappevask foretas hver tirsdag og fredag etter tur. Likeledes foretas rengjøring av vindu i trappeoppgang hver 14. dag etter tur.

  Oppgangene skal til enhver tid være ryddige blant annet fordi disse fungerer som
  rømmingsveier. I tillegg fremmer det trivselen både for beboerne og besøkende at
  disse framstår som ryddige.

  Styret har registrert at flere "slenger" fra seg skotøy og lignende utenfor egen inngangsdør i oppgangen. Styret forutsetter derfor at dersom
  skotøy oppbevares i oppgangen, så skal disse være ordnet og plassert på egnet
  skohylle.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.

  1951/2110-4/72 31.10.1951 FESTEKONTRAKT - VILKÅR
  GJELDER FESTE
  Festetid: 0 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 516
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  FESTEAVGIFTEN HAR PRIORITET ETTER
  LÅN I SMÅBRUK- OG BUSTADBANKEN ELLER HYPOTEKBANKEN
  BESTEMMELSER OM GJERDEPLIKT
  GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
 • Id:
  2005
  Navn:
  Mo (Preben Kragh)
  Plantype:
  Eldre reguleringsplan
  Status:
  Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse:
  16.05.1950
  Delareal:
  5 081kvmm
  Formål:
  Boliger
  Feltnavn:
  B
 • Andelsnr. 21 Orgnr. 948416050 i Rana kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,6% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kato Røsvoll
Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev