aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Måsåmyrvegen 171

BUD INNE. Sjarmerende enebolig - Usjenert - Stor tomt

 • BRA 116 m²
 • 4 soverom
 • OMKOSTNINGER74 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 574 142
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 903
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 116 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT22 758 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  58 000,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  74 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 574 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
1. etasje: Vindfang, hall med trapp, kjøkken med spiseplass, to-delt stue, soverom og bad/vaskerom.

2. etasje: Trapperom og tre soverom.

Krypkjeller med for lav takhøyde til å være målbart areal.
Her er det god plass til lek og moro

Måsåmyrvegen 171, Innlandet

 • Sjarmerende enebolig fra rundt 1903 som er modernisert opp gjennom årene og som fremstår med mye sjel og varme.

  Boligen er modernisert opp gjennom årene med følgende:
  1930: Tilbygg - byggeår er basert på opplysninger fra eier, som er svært usikker på årstallet.
  1997/98: Innlagt vann, bygget bad, ny kjøkkeninnredning, pusset opp deler av 2.etasje, nytt tak, renner og beslag, renseanlegg for gråvann og nytt gulv i gangen.
  2003: Ny toalett og lagt ned septiktank.
  2004: Nye vinduer samt støpt dekke i begge stuene + nytt furugulv.
  2006: Nye vinduer i resten av 1. og 2. etasje.
  2014: Pusset opp soverom i 1. etasje og oppført terrasse.
  2015: Nytt dusjkabinett med nye rør og montert ny el-styrt terrassemarkise.
  2016: Etterisolert yttervegger og ny utvendig kledning. Fjernet gammel isolasjon/leire på loft og isolert med 40 cm mineralull på store deler av flatt loft.

  Koselig kjøkken med spiseplass ved vindu.
  Heltre kjøkkeninnredning med profilerte fronter, laminert benkeplate, våtromsplater over benk, ventilator med avtrekk ut og opplegg for oppvaskmaskin. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Nyere furugulv i stue og på to soverom. Gamle tregulv i trapperom, på kjøkken og to soverom. Flislagt gulv i vindfang og hall. Flislagt gulv med sokkelflis og elektriske varmekabler på bad.
  Veggflater med malt panel/panel.
  Himlinger hovedsakelig med panel med unntak av et soverom hvor det er tak-ess plater.
  Etasjeskiller av trebjelkelag bortsett fra i stue hvor det er støpt betongdekke.
  Furu fyllingsdører fra forskjellige tidsrom. Skyvedør mellom vindfang og soverom.
  Malt repos tretrapp med tette opptrinn.
  Krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv samt betongdekke.

  Badet er innredet med toalett, nedfelt servant i innredning, speilskap, dusjkabinett med tropedusj og enkelt opplegg for vaskemaskin hvor avløp må legges inn i dusjkabinett ved bruk. Elektrisk styrt vifte. Avløp fra dusjkabinett går i eget rør ned i gulvet..
  Store avvik på gulv/fall hvor utbedringer må påregnes for at badet skal tåle en normal bruk - feil fall på gulv.

  Utemøbler medfølger.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Det er målt større skjevheter i etasjeskille i eldste del av bolig, spesielt kjøkken har store variasjoner opp mot 40 mm på ca 2 meter.

  Innvendig > Krypkjeller
  Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig.
  Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.
  Det er påvist synlig tegn på innsig av vann i ene hjørnet av krypkjeller.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Det er ikke montert rekkverk.
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Det mangler rekkverk rundt deler av trapp i 2. etg.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
  Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
  Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). 10 mm motfall fra sluk mot dør til badet.
  Det ble påvist flere små maur rundt sluk og på servant ved befaringsdato.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
  Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen.

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

  Tomteforhold > Drenering
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.

  Tomteforhold > Terrengforhold
  Terreng faller inn mot bygning.

  Tomteforhold > Septiktank
  Det er påvist andre avvik:
  I følge eier foreligger det et pålegg fra 2013 av kommunen om tilsyn av mindre avløpsanlegg (gråvann), men hvor eier frem til nå har fått
  utsettelse på dette.

  Forhold som har fått TG2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Rekkverk har en høyde på 90 cm. Dagens krav er 100 cm.

  Innvendig > Radon
  Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad.
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Det er påvist andre avvik:
  Vedovner i 2.etg. har ikke vært i bruk på 40 år og bør ettersees hvis de skal benyttes.

  Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom
  Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
  Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Det er ikke sluk eller annen form for lekkasjesikring i rommet.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  El-anlegg med varierende alder på installasjoner.
  El-skap med eldre skrusikringer og nyere automatsikringer.

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.


  KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
  Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad/vaskerom
  Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone.

  For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagt tilstandsrapport.
 • Usjenert beliggende med naturen rett utenfor døra langs Måsåmyrvegen på Sagstua. Her kan man virkelig være seg selv uten nærliggende bebyggelse rundt eiendommen.

  Ca 6 km til Sand med barnehage, barne-/ungdomsskole, forretninger og offentlige kontorer.

  Kort vei til sjøen Råsen hvor det er gode fiskemuligheter. Råsen har også flere badeplasser rundt sjøen hvor Smestadlandet er det mest kjente og brukte. Nord-Odal kommune har et rikt og mangfoldigt lag-/foreningsliv med aktiviteter innenfor sang og dans, trim og idrett, jakt og fiske, båtforeninger, amatørteater og mye mer.

  Ca 90 km til Oslo, ca 49 km til Gardermoen, ca 21 km til Eidsvoll, ca 24 km til Skarnes, ca 44 km til Kongsvinger og ca 58 km til Hamar.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Se kartskisse.
 • Eldre enebolig fra rundt 1903, byggeåret er basert på antagelser og det er dermed usikkert når bygget er oppført.
  Ukjent byggegrunn.
  Ukjent drenssystem, antagelig fra opprinnelig byggeår.
  Grunnmur i naturstein samt noe Leca.
  Veggene har forskjellig konstruksjon i både tømmer og bindingsverk fra forskjellige tidsrom.
  Yttervegger ble i 2016 foret ut og etterisolert med 5 cm mineralull hvor det var tømmerkasse og deler hvor det var bindingsverk ble vegger isolert med 10+5 cm i utlekting.
  Ny vindsperre og ny stående panel.
  Takkonstruksjon har sperrekonstruksjon og er tekket utvendig med betongtakstein.
  Takrenner, nedløp og beslag i lakkert metall.
  Luftehatt har tidligere vært meget utsatt for snøras, men det er nå satt på ekstra snøfanger og stabilisatorstag som tiltak.
  Mursteinspipe hvor det opplyses om at det er lagt nye ildfaste rør.
  Malte trevinduer med 2-lags glass + koblet glass med gjennomgående sprosser.
  Fire vinduer fra 2004 og resterende fra 2006.
  Vindu på bad fra 1997.
  Malt/beiset dør med sikkerhetslås.
  Stor vinkelterrasse mot nord og øst fundamentert på betongpilarer samt veggforankring.
  Bjelkelag og spaltegulv i trykkimpregnert treverk.
  Utvendig trapp i trykkimpregnert treverk fra terrasse og ned til terreng.

  Uthus på 13 m2 med to boder.
  Oppført (fundament) på løs naturstein.
  Enkelt uisolerte bindingsverksvegger kledd med stående panel.
  Skrånende takkonstruksjon tekket med bølgeblikkplater.
  Skjevheter i fundamenter og værslitt utvendig kledning.

  Stabbur på 11 m2.
  Oppført på ustabil grunn med fundament av naturstein og Leca pilarer.
  Vegger i laftekasse.
  Saltak tekket med dobbelkrummet betongtakstein.
  Fundamenter og stabbur har store skjevheter.
 • 1.et: 70 Bra
  2.et: 46 Bra

  Krypkjeller har for lav takhøyde til å være målbart areal.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Alle rom.
  2. etasje: Alle rom.
 • 115 l varmtvannsbereder.
  Vannledninger av kobber.
  Avløpsrør av plast.
  Septiktank i glassfiber fra 2003.
  Utvendig vannrør er termorør (innlagt varmekabel).
  Septiktank med overløp til grøft og vann fra ile med vannpumpe i kjeller.

  El-anlegg med varierende alder på installasjoner.
  El-skap med eldre skrusikringer og nyere automatsikringer.

  Luftespalter i alle vinduer med unntak av vindu på bad.
  Elektrisk styrt vifte på bad.
  Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

  Håndslukker og brannvarslere.

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk oppvarming med panelovner og varmekabler på bad.
  Vedovn i stue.
  Gamle vedovner på to soverom i 2. etasje som ikke har vært i bruk på 40 år, og derfor bør ettersees hvis de skal benyttes.

  Det gjøres oppmerksom på at enkelte beboelsesrom kan mangle oppvarmingskilde, og kjøper overtar boligen slik den fremstår på visning.
 • Oppgitt areal er omtrentlig. Oppmålte grenser er usikre. Se vedlagt grunnkart.

  Skrånende terreng hvor det er fall mot bygningskropp mot nord.
  Sør-østvendt tomt på ca 22,8 daa.
  Gressbevokst gårdsveg fra Måsåmyrvegen.
  Opparbeidet rundt bygningene med plen, prydbusker og bed, og naturtomt på utsiden av plenareal med diverse busker og kjerr.
  Usjenert beliggende med gode solforhold og ingen nærliggende bebyggelse rundt eiendommen.
  Her kan man slappe av og kose seg!
 • Parkering på egen tomt.
 • Privat veg - Det foreligger ingen avtaler om vegadkomsten.
  Gressbevokst gårdsveg fra Måsåmyrvegen.
  Vegavgift kr 1 500,- per år som inkluderer vanlig vedlikehold.
  Snøbrøyting avtales og bekostes av oppsitterne selv.

  Vannforsyning fra egen brønn/ile.
  Vannmengde og kvalitet er ikke dokumentert.

  Avløp via septiktank, med overløp til grøft e.l.
  Avløpsanleggets kapasitet og funksjonalitet er ikke dokumentert.
  Det foreligger pålegg fra kommunen i 2013 om tilsyn av mindre avløpsanlegg (gråvann), men hvor eier frem til nå har fått utsettelse.
  Ved mangler gis det pålegg om utbedringer.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 307 992,- per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 108 769,- per 31.12.20
 • Kr 9 120,- per år i følge prognose for 2022.

  Fordelt på:
  Eiendomsskatt kr 3 446,-
  Feiing/tilsyn kr 567,50
  Renovasjon kr 665,63
  Slam BC kr 4 253,75
  Kontrollgebyr avløpsanl.kr 187,50
  Ink.mva

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.
 • Kommunale avgifter, vegavgift, strøm, forsikring.
 • Disse bygningene er oppført før 1965, før plan- og bygningsloven kom. Det var derav ikke søknadsplikt for byggetiltak på oppføringstidspunktet og derav ingen krav til ferdigattest.

  Enebolig / Uthus / Stabbur: Det foreligger ikke tegninger.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Nord-Odal kommune har 0-grense og "Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense" må fylles ut.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • El-anlegg: Det anbefales alltid en kontroll ved anlegg over 20år hvis dette ikke foreligger.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Ingen rettigheter registrert på eiendommen.
 • LNF-område - Nåværende
  Delareal: 22 758 m2
  Kommuneplanens arealdel 2006-2018 / Id 20050000
 • Gnr. 17, bnr. 3 i Nord-Odal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,5 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 9 900,- og visninger kr. 2 000,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 50 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 30 850,-. Utleggene omfatter markedsføringspakke, grunnpakke, oppgjør og fotograf. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket for utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Per Dalen
Kjetil Bekkevold

Megler

Kjetil Bekkevold

40 47 80 39

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev