aktiv-eiendomsmegling
Vi i Aktiv Eiendomsmegling har gleden av å presentere prosjektet Hellebækhagen!

Kongsberg Hellebæk

FORVENTET BYGGESTART NOVEMBER 2022 - Spennende boligprosjekt i Kongsberg sentrum med flotte fellesfasiliteter

 • 1 140 000
 • BRA 48.9 m²
 • 1 soverom
 • PRISANTYDNING1 140 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 850 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 022
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 44.6 m²
 • ANDEL FELLESGJELD1 710 000
 • FELLESKOST./MND5 935
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 140 000,- (Prisantydning)
  1 710 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 850 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  2 850 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Illustasjonsbilde fra prosjektet Hellebækhagen - Avvik vil forekomme

Hellebæk, Viken

 • Hellebækhagen er et utbyggingsområde som skal utbygges over flere trinn.
  Hellebækhagen trinn 1 (bygg A) består av 17 leiligheter.

  Boligene vil bli solgt som andelsleiligheter og er tilknyttet Hellebækhagen borettslag.
 • Boligene forventes ferdigstilt ca. 18 mnd. etter byggestart. Byggestart avhenger av tilfredstillende forhåndssalg.
 • Et lite steinkast nord for Kongsberg sentrum, langs Lågens vakre bredder, vil vi bygge boliger for fremtiden. Her blir det et trygt oppvekstmiljø, kort sykkelvei til jobben og gangavstand til Oslotoget. Dagligvareforretningen ligger rett rundt hjørnet, det samme gjør treningssenteret, svømmehallen og flere skoler; både Raumyr skole, Kongsberg Interational School og Kongsberg videregående skole. På kjøpet får du elva og skogen rett utenfor døra.

  Hellebækhagen er godt egnet for barnefamilier. Her kan dere rusle ned til en av de to barnehagene på området og ta sykkelen videre til jobben. Kanskje booker du en av de 8 el-syklene som beboerene disponerer, så slipper du tenke på motbakkene.
 • Fra Kongsberg sentrum følger du Dyrmyrgata nordover under jernbanen. Utbyggingsområdet Hellebækhagen kommer på høyre hånd mot jernbanen etter du har passert krysset ved Withs gate.
 • Bygget får et tidsriktig og moderne uttrykk med gode arkitektoniske løsninger inne og ute. Leilighetene er lyse med store vindusflater og er tilrettelagt med kjekke smarthus-løsninger. Alle leilighetene får egen, romslig balkong. Balkongene blir overbygget med tak og får rekkverk i glass. Utvendig får bygningen impregnert og vedlikeholdsvennlig trepanel, noe som skaper en fin historisk link til Hellebæk Dampsag som lå på området på slutten av 1800-tallet.

  Leilighetene vil få gipsvegger og males i fargen Washed Linen, en varm gråbeige farge som gir en fin kontrast til mørke grå vinduskarmer. Dette blir gjennomgående i alle rom. På gulvene blir det 3-stavs hvitpigmentert parkett i eik.

  Leilighetene kommer med et kvalitetskjøkken fra Sigdal, modellen Uno palett, med malte flater. Uno er en kameleonmodell som tilpasser seg omgivelsene og blir det kjøkkenet du gjør den til. Kjøkkenet er praktisk og renholdsvennlig med slette fronter. Velg mellom 15 ulike farger og skap ditt eget personlige uttrykk. Kjøkkenet leveres med integrerte hvitevarer som kombiskap med kjøl/frys, stekeovn med koketopp og oppvaskmaskin.

  Lilje fra Sigdal, er en klassisk og stilren baderomsinnredning som leveres med speil og lys. Lilje har en hvit og slett overflate som gir en deilig følelse av renhet. Det blir lys grå fliser på gulv og vegg. Badet leveres med gulvvarme.

  Alle leilighetene leveres med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Det leveres 1 meter garderobeskap per sengeplass. Hver leilighet leveres med egen parkeringsplass og sportsbod i underetasjen. Ladepunkt for el-bil tlbys som tilvalg.
 • Bygning vil bli oppført med betongstøpt kjeller og vegger. Etasjeskiller består også av betong. Yttervegger er kledd med impregnert og vedlikeholdsvennlig trepanel. Vinduer og balkongdør leveres i 3-lags isolerglass.
 • Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærrom (P-ROM) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Felles eiet tomt som skal eies av borettslaget. Tomten skal fradeles gnr. 8007 bnr. 1. Endelig areal ikke oppgitt.

  Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.
 • Egen parkeringsplass i parkeringskjeller til hver leilighet.
 • I tillegg til innvendig bod har hver leilighet egen sportsbod i underetasjen.
 • Grunnpakke Altibox med internett er inkludert i de månedlige felleskostnadene.
 • Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i hver leilighet.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

  Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

  Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

  Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.
 • Innskudd fra kr. 1 060 000 til kr 1 996 000,-.

  Andel fellesgjeld fra kr. 1 590 000,- til kr 2 994 000,-

  Totaltpriser fra kr 2 650 000,- til 4 990 000,-
 • Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi og fordeles iht vedtektene. Felleskostnadene er stipulert fra - til kr. 5 935 - 6 397 pr. mnd for 2-roms og kr. 8 076 - 9 963 pr. mnd for 3-roms. Beløpet skal dekke bl.a. kommunale avgifter, renter på andel fellesgjeld, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo) og generelt vedlikehold av fellesarealer. Grunnpakke Altibox med internett er også inkludert. Renter er beregnet ut i fra annuitetslån i Sparebank 1 med nominell flytende rente på 1,49% og 45 års nedbetalingstid.

  Det er avtalt 20 års avdragsfrihet på fellesgjelden. Etter 20 år antas felleskostnadene å øke med ca. kr. 6 700,-
  Det tas og forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
 • Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Hellebækhagen borettslag
 • Kongsberg boligbyggelag.
 • Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for borettslaget som ligger vedlagt denne salgsoppgaven.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Etter overtakelse skal borettslaget tegne egen forsikring for bygningene som inngår i borettslaget. Selger skal se til at borettslaget har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper tegner egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
 • Ikke opprettet. Eiendommen vil fradeles Gnr. 8007 Bnr. 1.
 • Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
 • Planidentifikasjon: 380-2
  Plannavn: Sentrumsplanen - Hellebæk, endring - nord
  Reguleringsformål: Boliger/kontor.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Ved salg til forbruker selges boligene iht. bustadoppføringslova.

  Det tas forbehold om 60 % solgte leiligheter.
  Det tas forbehold om kommunal behandling/godkjenninger.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 30 000,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn
  50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A-G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med HjartdalBanken. Ta kontakt dersom du ønsker tilbud på finansiering.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Hellebæk Eiendom AS
Harald Elveseter

Megler

Harald Elveseter

97 55 49 03

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev