aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Prosjekterte enebolig i kjede - Påskedagsheia
Prosjekterte enebolig i kjede - Påskedagsheia

NEDENES Påskesvingen

Nedenes - Påskedagsheia - Kun 1 igjen - Nye boliger, solrikt og sentralt på Nedenes - 4 soverom - Carport

 • kr 5 290 000 - 5 390 000
 • Priser fra og tilkr 5 290 000 - 5 390 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 5 290 000 - 5 390 000
 • Omkostninger fra og tilkr 29 952 - 30 122
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 5 319 952 - 5 350 122
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til111 - 111 m²
 • Areal bruksareal - fra og til119 - 119 m²
 • Tomt -
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 430 BNR. 138
 • Informasjon om meglerforetaketDe Presno & Partnere AS Vestre Gate 2 4836 Arendal
 • OppdragsansvarligLeif Christian de Presno
 • Oppdragsnummer1409235006
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte bolig. P.t. er tomteverdien antatt å være kr. 1.150.000,-. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 28.750,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,- Gebyr for pantattest kr. 202,- Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
Prosjekterte enebolig i kjede - Påskedagsheia

Påskesvingen, Agder

 • Om prosjektet
  Velkommen til visning av de gjenstående boliger - Ferdigstilles Q1 2024. Påskedagsheia er et utbyggingsområde som skal utbygges over flere trinn. Trinn 3 består av 4 eneboliger i kjede som ligger på felt B 1.2 i områdets reguleringsplan. Byggestart vedtatt for oppføring i 2023 og ferdigstillelse etter avtale. 2 av boligene er allerede solgt!

  Priser fra og til
  kr 5290000 - 5390000

  Omkostninger fra og til
  kr 29952 - 30122

  Generell orientering
  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1. Boligene oppføres i gjennomgående god standard. Utvendig impregnert eller beiset trekledning. Bærende konstruksjoner leveres med lette bindingsverkskonstruksjoner i tre. Vinduer i sort utførelse med energiglass. Saltak tekket med flat takstein type Skarpnes flat eller tilsvarende.

  Garasje/parkering
  Carport for alle boliger. Dobbel for bolig A og D. Enkel carport for bolig B og C. I tillegg er det gjesteparkering på egen grunn.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  For ferdigstillelse etter nærmere avtale.

  Tomteareal
  nullm²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Tomteareal: Ikke angitt. Tomtestørrelse er estimert fra ca. 350 - 450 m2 pr. bolig. Tomtene leveres i.h.t. leveransebeskrivelse, og ferdig opparbeidet med ferdigplen, asfaltert innkjørsel og brostein i carport. Øvrig fellesareal leveres ferdig opparbeidet med asfalterte adkomstveier, lekeplasser m.m. Tomtene er ikke nøyaktig oppmålt og det tas forbehold om eventuelt arealavvik. Tomtedeling skjer i.h.t. forevist situasjonsplan. Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

 • Kjøkken
  Kjøkken med god standard og moderne utførelse og uttrykk samt integrerte hvitevarer. Kjøkken leveres fra HTH i.h.t. tegning og beskrivelse.

  Bad
  Hovedbadet er fliselagt til tak med 60 x 60 flis og mosaikk i dusjnisje. Badet har vegghengt toalett, servantinnredning og dusj. Praktisk tilstøende, separat vaskerom med direkte utgang til hagen. Bad i 2. etasjen er fliselagt til tak, med mosaikkflis i dusjsone.

  Andre oppholdsrom
  Innvendige overflater har moderne, lyse og naturfargede overflater på slette, pussede og malte vegger. Innvendige tak er pusset og malt, med downlights på begge bad, samt i vindfang og gang.

  Konstruksjon
  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1. Boligene oppføres i gjennomgående god standard. Utvendig impregnert og beiset trekledning. Bærende konstruksjoner leveres med lette bindingsverkskonstruksjoner i tre. Vinduer i sort utførelse med energiglass. Saltak tekket med flat takstein type Skarpnes flat eller tilsvarende. Enebolig i kjede Felt B 1.2: BRA 119 m2 (+ carport fra 24 til 34m2 m2 og utvendig bod fra 5 til 7 m2). P-rom: 111 m2. Bruttoareal: 148 - 160 m2. Se tegning og prisliste for aktuell bolig for eksakt areal. Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling. Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

  Ventilasjon
  Det leveres balansert ventilasjon.

  Kabel-tv/bredbånd
  Det leveres felles digital nettverk for tv, telefon og bredbånd. Kjøper bestiller selv abonnement og kan velge mellom Telia og Telenor.

  El-anlegg
  LED spotter på bad og i entrè. Det leveres utelys samt lys i boder og på soverom. 200 l vvs tank samt utekran leveres. Elektro i.h.t. NEK 400.

 • Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse.

  Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig". Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Velforening
  Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4203/430/138: 06.02.2020 - Dokumentnr: 2080724 - Erklæring/avtale Erklæring om opparbeidelsesplikt ihht. plan- og bygningslovens § 18-1 Gjelder denne registerenheten med flere 07.07.2020 - Dokumentnr: 2713880 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Nedenes Vekst AS Org.nr: 912 827 232 Gjelder denne registerenheten med flere 04.02.1993 - Dokumentnr: 734 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4203 Gnr:430 Bnr:32 Areal 32 dekar 01.01.2020 - Dokumentnr: 1846562 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0906 Gnr:430 Bnr:138 20.03.2020 - Dokumentnr: 2251945 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4203 Gnr:430 Bnr:203 20.03.2020 - Dokumentnr: 2251971 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4203 Gnr:430 Bnr:204 20.03.2020 - Dokumentnr: 2251990 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4203 Gnr:430 Bnr:205 20.03.2020 - Dokumentnr: 2252006 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4203 Gnr:430 Bnr:206 20.03.2020 - Dokumentnr: 2252023 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4203 Gnr:430 Bnr:207 20.03.2020 - Dokumentnr: 2252102 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4203 Gnr:430 Bnr:208 20.03.2020 - Dokumentnr: 2252112 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4203 Gnr:430 Bnr:209 20.03.2020 - Dokumentnr: 2252124 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4203 Gnr:430 Bnr:210 20.03.2020 - Dokumentnr: 2252137 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4203 Gnr:430 Bnr:211 22.10.2021 - Dokumentnr: 1324633 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4203 Gnr:430 Bnr:212 22.10.2021 - Dokumentnr: 1324656 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4203 Gnr:430 Bnr:213 22.10.2021 - Dokumentnr: 1324665 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4203 Gnr:430 Bnr:214 22.10.2021 - Dokumentnr: 1324675 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4203 Gnr:430 Bnr:215 22.10.2021 - Dokumentnr: 1324683 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4203 Gnr:430 Bnr:216 Eiendommen overdras uten øvrige pengeheftelser. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører naboforhold, realsameie eller forhold pålagt av myndighetene.

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  et er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger plikter å fremlegge minimum midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse. Selger skal sørge for ferdigattest. Dersom kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse kan kjøper overta og bebo boligen. Gjenstående arbeider skal ferdigstilles av selger innen den frist som er satt av kommunen. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, kan kommunen gi selger pålegg om å ferdigstille, ev. gi tvangsmulkt og/eller forelegg. Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, oppfordres kjøper til å sette seg inn i hva som gjenstår for at ferdigattest skal bli stilt. Kjøper har rett til å holde tilbake et beløp av oppgjøret på meglerforetakets klientkonto, som sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på bakgrunn av garanti etter bustadoppføringslova § 47, eller ved utstedelse av ferdigattest.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Vann, vei og avløp
  Boligene vil være tilknyttet offentlig vei og offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Regulert boligområde. Plan for Påskedagsheia, vedtatt 01.11.2018, revidert 04.05.20. Formål: Boligformål.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringsloven). Bustadoppføringsloven bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgaven med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Inneholder salgsoppgaven og kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser. Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgaven og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, ?møblerte? plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert. Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard fremkommer av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som ?god standard? etc. Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Betalingsbetingelser
  Kr. 100.000,- ved kontraktsunderskrift. Restoppgjør innen overtagelse finner sted. Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for eventuell forskuddsinnbetaling. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper. Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til eiendommen være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.

  Salg av kontraktsposisjoner
  Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 30.000,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

  Avbestilling
  Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova §§ 52 - 54. Ved avbestilling må kjøper betale vederlag for utført arbeid og erstatning basert på individuell erstatningsutmåling.

  Viktig informasjon
  Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under.
  Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger. (jf. buofl. § 10).
  Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser.
  Selger har rett til tilleggsfrist uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova § 11. Forhold som gjelder her er:
  ? Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.
  ? Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
  ? Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).

  Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve.

  Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
  1. dagmulkt
  2. heve avtalen
  3. kreve erstatning
  4. tilbakeholde deler av kjøpesum

  Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22.
  Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved ev. salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Dokumenter

Leif Christian de Presno

Megler

Leif Christian de Presno

47 20 12 74

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev