aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Romslig solrik tomt er pent opparbeidet

SANDNES Arne Garborgs vei 26

Stangeland - Enebolig med muligheter. Romslig solrik tomt. Dobbel garasje med loft. Gangavstand til sentrum.

 • kr 3 990 000
 • BRA 221 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 3 990 000
 • Omkostningerkr 116 620
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 106 620
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 960
 • Soverom4
 • ArealP-rom 221 m²
 • Tomt742 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 990 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 99 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000)) 116 792 (Omkostninger totalt) 4  106 792 (Totalpris inkl. omkostninger)
Velkommen til Arne Garborgs vei 26. Dette er en innholdsrik enebolig med muligheter. Romslig, solrik og pent opparbeidet tomt. Meget attraktiv og barnevennlig beliggenhet i etablert boligområde på Stangeland. Det er kort vei til skoler, barnehager, idrettsanlegg og matbutikk. Gangavstand til Sandnes sentrum. Kort vei til påkjørsel E-39.

Arne Garborgs vei 26, Rogaland

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 86 kvm
  2. etasje: 94 kvm
  3. etasje: 41 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 86 kvm Gang, bad, vaskekjeller, kjellerstue, hobbyrom og kjøkken.
  2. etasje: 94 kvm Entre/hall, stue, spisestue, kjøkken og wc.
  3. etasje: 41 kvm Gang, 4 soverom og bad.  Tomt
  742m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt 742 kvm minus avsatt til vei, se vedlagt grunnkart og konf. megler. Tomten er solrik og pent opparbeidet med terrasse, plen, beplantning og beleggningsstein i gårdsrom.

  Beliggenhet
  Meget attraktiv og barnevennlig beliggenhet i etablert boligområde på Stangeland. Det er kort vei til skoler, barnehager, idrettsanlegg og matbutikk. Gangavstand til Sandnes sentrum. Kort vei til påkjørsel E-39.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Skolekrets
  Konf. skolekontoret Sandnes kommune.

  Offentlig kommunikasjon
  Gode bussforbindelser.

  Byggemåte
  Eiendommen ligger sentralt i Sandnes, med relativ kort vei til samferdsel og servicetilbud. Enebolig som er oppført med grunnmur i stedstøpt betong. Yttervegger i lett bindingsverk som utvendig er kledd med trepaneler. Trebjelkelag mellom etasjer. Saltak i tre som er tekket med betongtakstein. Takrenner/nedløp i plast. Vinduer og dører med enkle og isolerglass.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  På grunn av sykdom er selger ikke i stand til å besvare egenerklæring. Eiendommen selges ved fullmakt.

  Innhold
  1 etg. Entre/hall, stue, spisestue, kjøkken og wc. 2 etg. Gang, 4 soverom og bad. Kjeller. Gang, bad (ikke godkjent), vaskekjeller, kjellerstue (ikke godkjent), hobbyrom, kjøkken (ikke godkjent).

  Standard
  Velkommen til Arne Garborgs vei 26. Dette er en innholdsrik enebolig med muligheter. Romslig hall med gode muligheter for garderobeløsninger. Stuen er på 2 plan og ble påbygget i 1974. Her er mange møbleringsmuligheter. Her er utgang til solrik terrasse og pent opparbeidet hage. Kjøkken ligger i bakkant av stuerom og har plass til spisebord. Parkett på gulv i stue, ellers tepper og belegg. Boligen vil trenge renovering og modernisering. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: GRUNN / FUNDAMENT Totalvurdering: Enkelte riss/sprekker i grunnmur er påregnelig normalt og skyldes i hovedsak tørkesprekker i betongen (svinnriss). Det er noe mindre fall mot deler av husets grunnmur. Den første meteren ut fra grunnmuren skal ha fall fra grunnmuren. Det kan medføre større påkjenninger på grunnmuren med fall mot denne hvis den ikke er tilstrekkelig beskyttet. Anbefalte tiltak: For å kartlegge om det er pågående problemer må det foretas undersøkelser over tid. Dette faller utenfor rapportens mandat, og er derfor ikke utført. ROM UNDER TERRENG Totalvurdering: Påførende vegger mot terreng er utført med bruk av isopor, uten tilstrekkelig utluftning bak påførende vegger Dette kan øke risikoen for magasinering av fukt med påfølgende skadeutvikling. Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser av konstruksjoner anbefales. BALKONG/ TERRASSE Totalvurdering: Rekkverk ved terrasse/balkong er for lavt, ca. 73 cm skal være minst 90 cm, det mangler rekkverk/håndrekke ved utv. trapp. Terrassegulv er montert utenpå kledning. Dette medfører større fuktbelastning på treverket og vanskelig tilkomst for maling/ behandling. Glipper i mellom skjøtet kledning rekkverk balkong. TG.3 Det er ikke etablert rekkverk sikring mot fall ved kjellervange bi-inngang utv. kjellertrapp. Anbefalte tiltak: Ovennevnte forhold anbefales utbedret. VINDUER/DØRER Totalvurdering: Vinduer og dører med varierende alder, påregnelig med noe nedbrytning i enkelte karmer/glasslister som er mye utsatt for sol og fuktighet, noe slitasje i pakninger og beslag. TG.3 sprukket glass i vindu stue (koblet enkel glass). Tegn til kondensering i enkelte vinduskarmer, dette skyldes normalt for liten utskiftning av inneluften. Balkongdør kunne ikke låses opp på befaringsdagen, enkelte vinduer og dører er strie å betjene. Anbefalte tiltak: Nedbrytning i enkelte karmer/glasslister som er mye utsatt for sol og fuktighet, noe slitasje i pakninger og beslag. Det må påregnes utskiftninger på de mest utsatte vinduer på sikt. YTTERVEGGER Totalvurdering: Riss/sprekker i utvendig puss på grunnmur, over tid vil det kunne forekomme noe avskalninger i pussen. Utvendig kledning med varierende alder, generelt normal slitasje med noe nedbrytning og tørkesprekker på de mest utsatte steder. Det mangler vindskier/dekkbord ved takkasse nær terrasse. Utv. kleding i gavlvegg ved balkong glippe utover er ikke tilstrekkelig festet i ytere kant kledning. Anbefalte tiltak: Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes. LOFT Totalvurdering: Loftsluke er ikke isolert og det er ikke montert pakning på loftsluke, dette øker varmetapet og faren for kondensering på loftet. Loftsluke mangler trapp. Isolasjon gammel er noe ujevnt fordelt, lufterør gjennom yttertak er ikke isolert dette kan føre til kondens. Enkelte spiker stikker gjennom sutaket. Anbefalte tiltak: Overnevnte forhold anbefales utbedret TAKKONSTRUKSJON Totalvurdering: Vannmerke i sutaket rundt pipe/rørgjennomføringer. Dette kan skyldes at papp oppå sutaket ikke har tilstrekkelig oppbrett rundt gjennomføringen. Det er ikke ikke synlig etablert lask i møne til taksperrer. Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser anbefales for å kartlegge tilstand. Innvendig sutak på loft anbefales inspisert med jevne mellomrom for å oppdage eventuelle utettheter i taktekkingen. TAKTEKKING OG BESLAG Totalvurdering: Taket er tekket med takstein fra byggeåret, normal slitasje, med noe mose i toppbelegget. Enkelte takpanner er tilsynelatende skiftet ut i senere tid Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder. Snøfangere mangler. Anbefalte tiltak: For å avdekke faktisk tilstand må det foretas ny kontroll av taktekking når forholdene ligger til rette. Normal tid før utskifting av betongtakstein er 10 - 40 år. Normal tid før omlegging av betongtakstein er 30 - 60 år ILDSTED Totalvurdering: Fukt/saltutslag på pipe loft, dette tyder på at pipen tidligere har transportert fukt. Noe misfarging i brannmur over vedovn, kan indikere dårlig trekk fra pipe. Peis i stue 1.etasje og i kjeller har trolig ikke vært i bruk siste årene. Det tillates ikke innkledning av teglsteinspiper med mindre disse har ileggsrør og er isolert. Pipe over tak med påmontert beslag, noe rust i tak hatt. Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering etter Ca. 50 år. Anbefalte tiltak: På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for tiltak. KJØKKEN Totalvurdering: TG.1 Kjøkkeninnredning i 1.etasje med profilerte eike fronter og mørk benkeplate, ingen spesielle merknader utover normale bruks- og aldringsslitasjer. TG.2 Kjøkken innredningen i kjeller av eldre dato men vurderes å være i funksjonell tilfredsstillende stand og ingen symptom på fukt eller skader ble påvist i utsatte soner. Mangelfull avtrekk over komfyr, løse ledninger ved lys over vask. Anbefalte tiltak: Avløpsrør under kjøkkenvask bør etterstrammes med jevne mellomrom, dette fordi disse over tid glir fra hverandre ved bruk av varmt og kaldt vann, og kan forårsake fuktskade i skap og eventuelt underliggende etasje. TOALETTROM Totalvurdering: Skade i parkett nær toalett skål, det ble ikke registrert fukt i berørt område på befaringsdagemn. Naturlig avtrekk lufteventil. Anbefalte tiltak: Utbedring av overnevnte forhold må vurderes. TRAPP Totalvurdering: Innvendig trapp i tre, påregnelig normalt med noe slitasje og småhakk i overflater. Normal tid før utskifting av trapper i tre er 15 - 30 år. Det mangler håndrekke inntil vegg. Rekkverk er ikke barnesikret og tilfredstiller ikke dagens krav i forskrift. Maks tillatt åpning mellom trinn og vertikale åpninger i rekkverk er 10 cm, og maks avstand mellom horisontale bord i rekkverk er 2 cm. Anbefalte tiltak: Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet. AVLØPSRØR Totalvurdering: Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Avløpsrør fra boligen og ut til offentlig kloakk eller septik ligger under bakken og er ikke vurdert. Normal levetid for avløpsledninger av plast er 25 til 75 år TG.3.Innvendige avløpsrør/stålsluk av typen soil i vaskekjeller må påregnes utskiftet på sikt, da det innvendige tverrsnittet reduseres over tid som følge av rust og tiltettinger. Anbefalte tiltak: Spyling / staking av avløp og vannlås til servanter anbefales med jevne mellomrom. Avløpsanlegg bør pga alder vurderes oppgradert sammen med eventuelle oppgraderinger av våtrom. ELEKTRISK Totalvurdering: Det foreligger ingen dokumentasjon for anlegget i sin helhet, og får derfor TG 2. Normal levetid for elektrisk anlegg er 20 til 40 år. Anbefalte tiltak: Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person VANNLEDNINGER Totalvurdering: Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Skjult anlegg og utvendige stikkledninger er ikke kontrollert. Anbefalte tiltak: Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. VARMTVANNSBEREDER Totalvurdering: Bereder er tilsynelatende ikke lekkasjesikret med avrenning til avløp. Anbefalte tiltak: Lekkasjesikring av bereder anbefales. BAD KJELLER Totalvurdering overflater: Topping i skjotet vinylbelegg, fuktskade i bunn innredning, avløpsrør er trolig ført gjennom gulv. Fastmontert innredning gjennomføring av avløpsrør i gulv er ikke kontrollert. Anbefalte tiltak overflater: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Normal tid før utskifting av vinyl er 15 - 25 år. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Bedre ventilering av rommet anbefales. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Tegn etter kondens i vindu, mekanisk avtrekk anbefales etablert. TG.3 tegn etter fuktskade/vannsøl i bunn av servant i innredning. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Bedre ventilering av rommet anbefales. Det anbefales ytterligere undersøkelser for stadfesting av tilstand. BAD 2.ETASJE-LOFT Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Normal tid før utskifting av vinyl er 15 - 25 år. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i tilstand, alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales ytterligere undersøkelser for stadfesting av tilstand. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Bedre ventilering av rommet anbefales. Forhold som har fått TG3: DRENERING Totalvurdering: Det er ikke synlig fuktbeskyttelse på utvendig grunnmur. Dette kan medføre at grunnmuren transporterer fukt og dette vises gjerne som kalk/saltutslag på innvendig grunnmur der denne er synlig. Det er registrert salt/kalkutslag i deler av kjeller som indikerer transport av fukt gjennom grunnmur. Ukontrollert avrenning av overvann/ takvann vil medføre økt fuktbelastning mot fasader og grunnmur. Overvann/ takvann må føres kontrollert til avløp eller til terreng med fall fra grunnmuren. Større vegetasjon kanvokse ned i eventuelle drens- og avløpsledninger og røtter legger seg inne i røret og reduserer kapasiteten på disse. Anbefalte tiltak: Drens rundt bygningen anbefales ytterligger kontrollert/oppgradert. Om kjelleren ønskes benyttet til oppbevaring og boligformål bør grunnmuren avdekkes utvendig og fuktbeskyttes/dreneres. FORSTØTNINGSMURER Totalvurdering: Det registreres riss/sprekker/brudd i forstøtningsmurr ved kjellervange, murer ikke sikret mot fall (rekkverk). Riss/sprekker i utvendig puss på grunnmur, over tid vil det kunne forekomme noe avskalninger i pussen. Anbefalte tiltak: Tiltak må påregnes for å sikre berørt område. RENNER OG NEDLØP Totalvurdering: Takrenner og nedløp av plast, påregnelig med noe smålekkasjer i skjøter. Taknedløp i gårdsrommet er defekt (ved bendt) og er avsluttet over terrenget, dette øker fuktbelastninger på grunnmuren dersom denne ikke er tilstrekkelig fuktbeskyttet. Anbefalte tiltak: Det anbefales utbedring ytterlig kontroll av ovennevnte forhold. Oppspyling/kontroll av takrenner og nedløp anbefales med jevne mellomrom. ETASJESKILLE Totalvurdering: Tidligere fuktskader i parkett ved peis i stue, defekt parkett rom til wc, det ble ikke registrert fukt i berørte områder på befaringsdagen. Nedbøy i himling med tak-ess plater i spisestue ca. 2 cm. Ujevnheter i 1.etasje gulv ved trinn i overgang spisestue/stue. Mindre ujevnheter i gulv er påregnelig Anbefalte tiltak: Overnevnte forhold undersøkes nærmere. Påregnelig med utskiftning av parkett i deler av 1.etasje. Normal tid før vedlikehold av tregulv, parkett, lakkert er 4 - 6 år VENTILASJON Totalvurdering: Bygningen har kun naturlig avtrekk i våtrom og utlufting i bygning ellers er basert på ventiler i vegg og lukkevinduer. Det er mangelfull ventilasjon eller funksjonssvikt i forhold til bruksbelastning. Anbefalte tiltak: Bedre ventilering av boligen må påregnes, mekanisk avtrekk i våtrom bør etableres. BAD 2.ETASJE-LOFT Totalvurdering overflater: Det er ikke tilstrekkelig fall til sluk. Misfarging gulvbelegg, topping i skjøter, luftlommer bak vinylbelegg i overgang gulv/vegg. Anbefalte tiltak overflater: Rommet anbefales oppgradert. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. VASKEROM Totalvurdering: Våtrommet er ikke tett og oppgradering må påregnes. Vaskerom fra byggeåret mangler membran/tettesjikt og tilstrekkelig utluftning. Anbefalte tiltak: Overflater i vaskerom er ikke utformet som våtrom iht. dagens krav til tetthet, og må påregnes oppgradert.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Alle hvitevarer som er i boligen på visning vil medfølge.

  Moderninseringer og påkostninger
  Boligens 2 etg. ble ombygget i 1960. Stue og kjellerstue ble påbygget 1974. Dobbel garsje ble bygget i 1992.

  Parkering
  Parkering i dobbel garasje samt i eget gårdsrom.

  Diverse
  Innredede rom i kjeller er ikke i henhold til opprinnelige godkjente tegninger og er ikke godkjent til rom for varig opphold/boligformål som bruken er i dag (bruksendring er ikke søkt om). På godkjente tegninger vises rom i kjeller som hobbyrom, matbod og brensel. Det gjøres spesielt oppmerksom på at kjeller på påbygg ikke viser på godkjente tegninger. På godkjente tegninger viser påbygg kun i en etasje og kjeller er således ulovlig oppført. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Megler informerer om følgende: Alt av inbo foruten dobbelseng 3 etg, skinnsalong, bord, skråskap, hvite gardinlengder i påbygg stue, bilde over grønn salong i stue, hus til plenklipper samt biljardbord følger salget. Boligen er utvasket før visning og vil ikke bli ytterliggere utvasket før overtakelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges med fullmakt. Selger har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 990 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 99 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000)) 116 792 (Omkostninger totalt) 4  106 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Varmepumpe i stue, peis i stue og kjellerstue. Ellers elektrisk.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  15942

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  1015621

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3656236

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1108/62/608: 02.12.1947 - Dokumentnr: 5576 - Bestemmelse om gjerde Grunnavståelse til gate/vei m.v.
  02.12.1947 - Dokumentnr: 5576 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1108 Gnr:62 Bnr:64
  01.01.2020 - Dokumentnr: 252733 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1102 Gnr:62 Bnr:608
  02.12.1947 - Dokumentnr: 5578 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:1108 Gnr:62 Bnr:64
  Rettighet hefter i: Knr:1108 Gnr:62 Bnr:476
  Rettighet hefter i: Knr:1108 Gnr:62 Bnr:2345
  Rettighet hefter i: Knr:1108 Gnr:62 Bnr:2346
  Grunnavståelse til gate/vei m.v.
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Innflyttningstillatelse datert 22.03.1962 foreligger.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig.  Det foreligger ikke dokumentasjon hos Sandnes kommune om at avløp er separert . Pålegg om separering må påregnes. Eiendommen har felles privat vannledning med andre eiendommer. Se vedlagt ledningskart.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i område regulert til bolig. PlanID 80119 Vedtatt 09.06.1983 sist endret 19.12.2022. Plan kan fås ved henvendelse megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 990 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 99 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000)) 116 792 (Omkostninger totalt) 4  106 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  116620

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges med fullmakt. Selger har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast pris vederlag tilsvarende kr 40.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 9.900,- oppgjørshonorar kr 5.900,- Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.  Alle beløp er inkl. mva. 

Mona Mork

Megler

Mona Mork

95 89 61 03

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev