aktiv-eiendomsmegling
4510533_1-oatuvb1.jpg

SANDNES Austhallet 7

Innholdsrik enebolig med leilighet sentralt i Sandnes - under renovering (ikke ferdigstilt)

 • kr 3 590 000
 • BRA 364 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 590 000
 • Omkostningerkr 91 092
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 681 092
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 957
 • Soverom3
 • ArealP-rom 295 m²
 • Tomt930 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 89 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 590 000,-)) 91 092 (Omkostninger totalt) 3 681 092 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi har fått for salg en innholdsrik enebolig med leilighet sentralt beliggende på Hove/Austrått. Boligen er under renovering (ikke ferdigstilt). Det må påregnes omfattende ferdigstilling av påbegynt arbeid som har vært stoppet i flere år. Inneholder: Underetasje hoveddel (ikke ferdigstilt og ikke godkjent til rom for varig opphold/boligformål): Flere ganger og boder, dusjrom, kjellerstue, soverom og wc. Underetasje tilbygg (leilighet-ikke ferdigstilt): Gang, bad, stue/kjøkken, kontor, soverom, bod og teknisk rom. 1 etg.: Entré, stue/kjøkken, spisestue, tv-stue, gjestetoalett og garderobe. 2 etg.: Gang, 3 soverom, bad, garderobe og kott. Uteområde bærer preg av at det har vært byggearbeider over tid som ikke er ferdigstilt. Det må generelt påregnes at hage/anlegg opparbeides/ferdigstilles

Austhallet 7, Rogaland

 • Arealbeskrivelse
  Austhallet 7
  Bruksareal
  Kjeller: 195 kvm U-etg. hoveddel (ikke godkjent til boligformål/rom for varig opphold): 4 ganger, dusjrom, kjellerstue, soverom, wc-rom og 4 boder. U-etg. tilbygg: Gang, bad, stue, kontor, soverom, teknisk rom og bod.
  1. etasje: 101 kvm Entré/gang, Stue/kjøkken, spisestue, tv-stue, wc og garderobe.
  2. etasje: 68 kvm Gang, bad, 3 soverom, garderobe og kott.
  Primærrom
  Kjeller: 142 kvm U. etg. hoveddel (ikke ferdigstilt og rommene er ikke godkjent til boligformål): 4 ganger, dusjrom, kjellerstue, soverom, wc-rom. U. etg. tilbygg (ikke ferdigstilt): Gang, bad, stue, kontor og soverom. Areal beskrevet som ferdig bygg.
  1. etasje: 93 kvm Entré/gang, stue/kjøkken, spisestue, tv-stue og wc.
  2. etasje: 60 kvm Gang, bad og 3 soverom.  Tomt
  930m²

  Beskrivelse av tomt
  Uteområde bærer preg av at det har vært byggearbeider over tid. Det er stedvis støttemurer i betong, og det er provisoriske løsninger med hensyn til tilkomst (trapper). Videre er det generelt manglende avslutninger, eks, mot grunnmur/fundamenter og terreng generelt. Da særskilt på del av eiendom, som er ut over gårdsrom mot hovedinngang. Det må generelt påregnes at hage/anlegg opparbeides/ferdigstilles. Deler av tomten er avsatt til vei da tomtegrensen går midt i adkomstveien på side sør i tillegg til et mindre areal i nordøstlig hjørne (se vedlagt grunnkart).

  Beliggenhet
  Etablert boligområde med kort vei til Sandnes sentrum.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  Generell beskrivelse hentet fra tilstandsrapport som følger vedlagt salgsoppgaven: "Boligen er oppført over grunnmur i betong/betongblokker. Yttervegger i tilbygg er også i betong, foret ut med isopor, og påført pusslag (ikke ferdigstilt). Yttervegger i første etasje i bolig, er dels betongblokker og dels trekonstruksjon. Boligen er renovert, hvor veggene er foret ut på utsiden og kledd med trepanel. Det forutsettes å være etterisolert utvendig. Det bemerkes at det er påbegynt en større renovering/oppdatering av boligen generelt, og at det gjenstår en del arbeider. Det må på generelt grunnlag påregnes en omfattende ferdigstilling av påbegynt arbeid. En bolig skal ha totrinns tetting utvendig, som består av en regnskjerm ytterst, og en vindtetting på innsiden. Deler av boligen har stått helt eller delvis uten regnskjerm over tid. Ved disse områdene bør det foretas nærmere kontroll, og det er stedvis aktive lekkasjer (kjeller og tilbygg). Det står en garasje med gammel fundamentering, og påbegynt oppføring av nye vegger i betongblokker. Det gjenstår videre ferdigstillelse av vegger, samt bygging av tak. Denne bygningen er registrert som revet, og det må sjekkes med kommune om hvorvidt den kan ferdigstilles uten søknad, og i så fall til hvilken utførelse (type tak, høyder osv)." Ovennevnte er kun en generell beskrivelse og er ikke uttømmende. Det henvises derfor til utarbeidet tilstandsrapport for nærmere detaljer for hver enkelt bygningsdel.

  Innhold
  Underetasje hoveddel (ikke ferdigstilt): P-rom (ikke godkjent til rom for varig opphold/boligformål): Gang 1, dusjrom, gang 2, gang 3, gang 4, kjellerstue, soverom og wc. S-rom: Bod 1, bod 2, bod 3 og bod 4. Underetasje tilbygg (ikke ferdigstilt): P-rom: Gang, bad, stue/kjøkken, kontor og soverom. S-rom: Bod og teknisk rom. 1 etg.: P-rom: Entré, stue/kjøkken, spisestue, tv-stue og gjestetoalett. S-rom: Garderobe. 2 etg.: P-rom: Gang, 3 soverom og bad. S-rom: Garderobe og kott. Garasje: Det er på gammel fundamentering fra tidligere garasje påbegynt oppføring av nye vegger til ny garasje i betongblokker (det gjenstår videre ferdigstillelse av vegger og tak). Det foreligger ikke tegninger på garasjen. Denne bygningen er registrert som revet, og det må sjekkes med kommune om hvorvidt den kan ferdigstilles uten søknad, og i så fall til hvilken utførelse (type tak, høyder osv). Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Kommentar til rommenes definisjon: I tilbygg er rommenes definisjon i henhold til tegning, og areal beskrevet som ferdig bygg selv om arbeidet ikke er ferdigstilt. I hoveddel er det foretatt omfattende arbeider med ominnredning. Det gjenstår også her arbeider, og rommenes definisjon er vurdert etter antatt tiltenkt bruk. Det bemerkes for øvrig at innredning i underetasje (hoveddel) ikke er søkt om, og bruk ut over bod/lagring anses da som ulovlig, og krever søknad om bruksendring. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.

  Standard
  1 etg.: Oppusset i ca 2010 med fliser på gulv i hele etasjen bortsett fra stue og spiseplass som er belagt med laminat. En god del listverk mangler ferdigstilt i stue. 2 etg.: Oppusset i ca 2010 med bla. nedslipt tregulv og nye dører (listverk ikke ferdigstilt) samt renovering av baderom. Underetasje: Innredning er ikke ferdigstilt. Rominndeling er foretatt og vegger og tak er for det meste platet, malt og sparklet. Pusset murgulv. Hele etasjen mangler innvendige dører. Kjøkkeninnredning (leilighet i tilbygg) er ikke montert og baderom er ikke ferdigstilt. Utvendig: - Oppusset i ca 2010-2012 med ny taktekking, ny kledning og nye vinduer. Fasade på eldre tilbygg i stue er ikke ferdigstilt. - Oppsatt rekkverk på terrasse bryter med godkjente tegninger/rammetillatelse og må rives og erstattes med glassrekkverk. Store deler av den utførte/pågående renovering på eiendommen antas å være utført som egeninnsats uten dokumentasjon på utført arbeid. Det gjenstår også betydelig rørlegger- og elektrikerarbeid og interessenter oppfordres til å besiktige eiendommen sammen med bygningskyndige før eventuelle bud inngis på eiendommen. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Forhold som har fått TG3: Utvendig - Veggkonstruksjon Vurdering av avvik: Yttervegger i tilbygg bærer preg av å være arbeidene er stanset opp. Det er stedvis riss/skader i pusslag. Skade i mur på hjørne ved inngang 1.etasje på gammel del. Museband bak kledning er uryddig montert, og det er ikke tettet for mus rundt utvendige hjørner. Det er stor avstand mellom vinduer og ferdig kledning i gammel del. Montering lenger ut i konstruksjonen er å anbefale, da det reduserer risiko for kuldebro, og det er enklere å gjøre tette løsninger i overgang vegg/vindu. Under vinduet er det ikke montert beslag/vannbord, men vanlig kledning til utvendig veggliv, som i tillegg er skjøtet. Ved nedbør vil det kunne renne vann i fals, som da leder vann inn til baksiden av kledning. Utførelse/tetting under kledning er ikke kjent. Alternativ løsning må påregnes. Tilbygg ved terrasse i første etasje har plater, hvor det trolig er planlagt å påføres pusslag. Platene har løsnet flere steder, og det gjenstår en del arbeider. Slik konstruksjonen står i dag, er den mer eksponert for nedbør, da ytre sjikt ikke er ferdigstilt som regnskjerm. Det anbefales at plater fjernes, og konstruksjon bak kontrolleres før videre ferdigstillelse av veggens overflate, da uavhengig av hvilken løsning som velges. Tilsvarende gjelder ved hovedinngang. Tiltak: Det anbefales at det foretas en generell gjennomgang av alle overflater som ikke er ferdigstilt, da særskilt med tanke på overganger mellom ulike løsninger/overflater. Utvendig - Takkonstruksjon/loft: Vurdering av avvik: Det er ikke montert underkledning på takutstikk, og det er tydelige fuktskader i sutak og undertak. Tiltak: Sutak/undertak må utbedres samt underkledning monteres. Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Vurdering av avvik: Det er ikke montert rekkverk på balkong utfor 2.etasje. Dør er midlertidig sikret med tverrstokk. Rekkverk på terrasse er godkjent med glassrekkverk, og oppført i mur. Det må påregnes tilbakeføring til søkt løsning. Det var på befaringsdagen flere tegn til lekkasjer fra terrasse til underliggende boligrom. Dette tyder på utettheter i innstøpt tekking på terrasse. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Balkong må sikres med rekkverk. Det kan påløpe krav om endring av rekkverk på terrasse ift. gitt tillatelse. Lekkasjer fra terrasse må utbedres. Terrasse må tekkes på ny. Innvendig - Underetasje hoveddel - Dusjrom: Vurdering av avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrommet er ikke ferdigstilt. Tiltak: Våtrommet må oppgraderes/ferdigstilles. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Innvendig - Underetasje tilbygg - Bad: Vurdering av avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrommet må oppgraderes/ferdigstilles. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Tiltak: Våtrommet må oppgraderes/ferdigstilles. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Elektrisk anlegg Det var på befaringsdagen påbegynt elektriske arbeider i underetasje som ikke er ferdigstilt. Ledninger henger løse samt sikringskap mangler kurs betegnelse. I bad 2.etasje er det ufagmessig tilkopling av stikk-kontakt i våtsone under bak innredning. Med grunnlag i gjenstående arbeider og anlegget generelt må det påregnes arbeid for ferdigstillelse samt en utvidet kontroll av det eksisterende anlegget. Branntekniske forhold Det var ikke fremvist brannslokkingapparat i alle etasjer på befaringsdagen. Røykvarslere manglet på befaringsdagen. Forhold som har fått TG2 (Avvik som kan kreve tiltak): Utvendig - Nedløp og beslag: Vurdering av avvik: Det er ikke montert nedløpsrør til takrenne ved terrasse. Det er ikke montert snøfangere på tak, selv om dette ikke var krav på byggetidspunktet. Tiltak: Det bør monteres nedløpsrør til takrenner hvor dette mangler. Det anbefales montering av snøfangere på tak over områder hvor ferdsel foregår. Utvendig - Vinduer: Vurdering av avvik: Det er påvist noe værslitasje og slitasjeskader i utvendig karm på kjellervinduer. Flere vinduer er ikke pusset inn utvendig. Vindu i soverom i underetasje tilbygg tar i karmen. Tiltak: Stedvis behandling/reparasjon må påregnes. Utvendig - Dører: Vurdering av avvik: Enkelte ytterdører er ikke pusset inn utvendig. Ytterdør i underetasje går ikke opp. Tiltak: Ytterdører må pusses inn. Ytterdør i underetasje som ikke går opp må justeres/utbedres. Innvendig - Overflater: Vurdering av avvik: Det var på befaringsdagen påbegynte arbeider med innredning av underetasje. Arbeider har tilsynelatende stoppet opp og overflater er ikke ferdigstilte. Det er påvist fuktmerker i enkelte himlinger i underetasje etter lekkasje fra terrasse. Det er påvist sprekker i enkelte fliser på gulv i kjøkken 1.etasje. Det var på befaringsdagen noe gjenstående arbeider for ferdigstillelse rundt vinduer i stue samt i murvegg i kjøkken 1.etasje. Hull/skade i vegg i soverom 2.etasje. Tiltak: Det må påregnes arbeider for ferdigstillelse av innvendige overflater i underetasjer samt i stue/kjøkken i 1.etasje. Innvendig - Radon: Vurdering av avvik: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendig - Pipe og ildsted: Vurdering av avvik: Det er påvist sot på flater omliggende peis i 1.etasje. Dette kan tyde på dårlig trekk i pipen. Enkelte riss i ildfast stein i peis. Tiltak: Trekk i pipe bør vurderes og tiltak iverksettes for å bedre trekken. Ildfast stein med sprekker bør skiftes. Innvendig - Innvendge trapper: Vurdering av avvik: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trapp har noe slitasje i trinn. Tiltak: Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Innvendig - Innvendige dører: Vurdering av avvik: Flere innvendige dører i underetasje mangler ferdigstillelse. Det er blant annet ikke montert låskasse og vridere samt det er ikke montert belistning rundt dørene. Enkelte innvendige dører tar i karmen ved betjening, dette vil kunne variere med årstidene. Tiltak: Innvendige dører som tar i karmen bør justeres. Innvendige dører i underetasje bør ferdigstilles. Innvendig - 2 etasje - Bad - overflater vegger og himling: Vurdering av avvik: Det er påvist sprekker i fliser. Sprekker i fliser på vegg over dør og over vindu. Våtsone bak innredning er ikke av tett utførelse. Tiltak: Det må gjøres tiltak for å utbedre avviket. Sprukne fliser på vegger bør skiftes. Det bør etableres tett våtsone på vegg bak innredning. Innvendig - 2 etasje - Bad - Sanitærutstyr og innredning: Vurdering av avvik: Knekt toalettsete. Tiltak: Toalettsete må skiftes. Innvendig - 2 etasje - Bad - Ventilasjon: Vurdering av avvik: Rommet har kun naturlig ventilasjon. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Tiltak: Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket. Innvendig - 1 etasje - WC - Overflater og kontruksjon: Vurdering av avvik: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. Tekniske innstallasjoner - Ventilasjon: Vurdering av avvik: Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Tiltak: Bedre ventilering må etableres. Tomteforhold - Drenering: Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Utvendig fuktsikring av grunnmur bør etableres. Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter: Vurdering av avvik: Det er foretatt en senking av kjellergulv, og da støpt inn under originale fundamenter/grunnmur. Slike tiltak vil kunne påvirke opprinnelig fundamentering, og medføre til lokale bevegelser/setninger i konstruksjon. Grunnmuren har stedvis sprekker. Tiltak: Det må påregnes reparasjoner flere steder. Tomteforhold - Forstøtningsmurer: Vurdering av avvik: Det er påvist enkelte riss i støttemur. Hull etter formstak i støttemur er ikke pusset i eller fuget. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Hull etter formstak bør pusses i. Tomteforhold - Terrengforhold: Vurdering av avvik: Uteområde bærer preg av at det har vært byggearbeider over tid. Det er stedvis støttemurer i betong, og det er provisoriske løsninger med hensyn til tilkomst (trapper). Videre er det generelt manglende avslutninger, eks, mot grunnmur/fundamenter og terreng generelt. Da særskilt på del av eiendom, som er ut over gårdsrom mot hovedinngang. Tiltak: Det må generelt påregnes at hage/anlegg opparbeides/ferdigstilles. Forhold som har fått TG2 (Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak): Innvendig - etasjeskille/gulv mot grunn: Vurdering av avvik: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Innvendig - 2 etasje - Bad - Overflater gulv: Vurdering av avvik: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under) Tiltak: Det er ikke behov for umiddelbare tiltak. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at fliser med "bom" er mer utsatt for sprekkdannelser om de belastes feil, og må påregnes skiftet om sprekkdannelser oppstår.

  Hvitevarer
  Hvitevarer medfølger ikke i handelen.

  Parkering
  Garasje (ikke ferdigstilt, mangler tak/delvis vegger), ellers biloppstillingsplass i gårdsrom.

  Forsikringsselskap
  Eika

  Polisenummer
  6471616 / 17

  Radonmåling
  Det er ikke utført radonmåling.

  Diverse
  Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er begjært tvangssolgt og at salget derfor reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11. Oppdragsansvarlig er oppnevnt av Namsmannen som medhjelper ved salget.   Interessenter plikter å undersøke eiendommen grundig før bud inngis. Eventuelle feil og mangler som kunne vært oppdaget ved slik undersøkelse, vil normalt ikke kunne påberopes av kjøper som mangel senere. Ved tvangssalg kan det variere i hvilken utstrekning eier selv bistår med aktuelle opplysninger til kjøper og medhjelper. Medhjelper vil derfor ofte ikke kjenne eiendommen utover de opplysninger som følger av denne salgsoppgaven med vedlegg.  

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 89 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 590 000,-)) 91 092 (Omkostninger totalt) 3 681 092 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Elektrisk og vedovn i stue. Vedovn har mangler, se utarbeidet tilstandsrapport.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  20832

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Inkl. vann, avløp, og renovasjon

  Formuesverdi primær
  1333663

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  4801186

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1108/39/361: 09.07.1953 - Dokumentnr: 2101 - Bestemmelse om gjerde Grunnavståelse til gate/vei m.v. 16.11.1959 - Dokumentnr: 4122 - Bestemmelse om kloakkledn Vegvesenets betingelser vedtatt Gjelder denne registerenheten med flere 07.01.2004 - Dokumentnr: 144 - Erklæring/avtale Bestemmelse om spillvann/drensvann/overvann/stikkrenner m.m. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunalteknisk sjef Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere 09.07.1953 - Dokumentnr: 2101 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1102 Gnr:39 Bnr:171 29.01.1980 - Dokumentnr: 709 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1102 Gnr:39 Bnr:1104 01.01.2020 - Dokumentnr: 765634 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1102 Gnr:39 Bnr:361 I tillegg til ovennevnte tinglyste heftelser er medhjelper av saksøkte blitt forelagt leiekontrakt inngått 11.12.2019 som iflg. saksøkte skal hefte i eiendommen. Leiekontrakten er ikke tinglyst og har prioritet etter saksøkers krav i besluttet tvangssalg. Tvangsfullbyrdelsesloven §11-21, andre ledd har bestemmelser om at "..andre heftelser enn pengeheftelser som har prioritet ved siden av eller etter saksøkers krav, overtas av kjøper utenfor kjøpesummen hvis den ikke er satt til side. Heftelser skal settes til side i den utstrekning det er nødvendig for å gi dekning til heftelser med bedre eller lik prioritet.." . Videre heter det i siste avsnitt i §11-21, andre ledd at "... For å avklare om formuesgodet kan bli solgt med plikt for kjøperen til å overta heftelsen, kan medhjelperen innhente alternative bud..." Meglers vurdering av markedspris for eiendommen på kr. 3.590.000,- (prisantydning) forutsetter at leiekontrakt er satt til side og ikke overtas av tvangssalgskjøper. Interesserte som vurderer å legge inn alternative bud med plikt til å overta eksisterende leieforhold bes kontakte medhjelper for nærmere informasjon om leiekontraktens betingelser. I en situasjon hvor leieboer ikke flytter frivillig ved oppgjørsdato/overtakelse og fravikelse blir nødvendig som følge av tilsidesatt leieavtale i stadfestelseskjennelsen, eller eventuell oppsigelse av leieforholdet (forutsatt at man har gyldig grunn for slik) i en situasjon hvor tvangssalgskjøper velger å gi alternative bud hvor eksisterende leieforhold overtas, er noe som må utføres og bekostes av tvangssalgskjøper og er tvangssalgskjøpers eget ansvar/risiko. Konf. megler for nærmere opplysninger.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  - Det foreligger ferdigattest på eldre tilbygg utført på boligen i1973. Ferdigattesten er utskrevet 06.11.1973. - Det foreligger dispensasjon og rammetillatelse datert 02.07.2018 til å beholde nyere tilbygg som allerede var oppført (tilbygget ble opprinnelig godkjent med BYA 70 kvm, mens det ble bygget 115 kvm BYA). - Det foreligger igangsettingstillatelse datert 02.07.2019 for tiltak søkt om i rammetillatelse av 02.07.2018 (beholde tilbygg slik det fremstår i dag med endringer i materialvalg på rekkverk (må erstattes med glass). Det gjøres oppmerksom på at "Dispensasjon og rammetillatelsen" og "Igangsettingstillatelsen" har følgende vilkår: "Er arbeidet ikke satt i gang innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. (jf plan- og bygningsloven § 21-9)". Det synes som arbeid på eiendommen har vært innstilt over lengre tid og hvorvidt tidsfristene i ovennevnte tillatelser er overskredet er for megler ukjent. Kjøper oppfordres til dialog med kommunen om videre ferdigstillelse av godkjente tiltak og påtar seg risikoen det skulle innebære om gyldigheten av gitte tillatelser er utgått.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til bolig og ligger innenfor gjeldende reguleringsplan 91108 (Reguleringsplan for ny Rv. 13, Hove - Vatnekrossen), vedtatt dato: 07.04.1998, dato for siste endring: 07.04.2021. Deler av eiendommen er regulert til frisiktsone (33 kvm) og felles avkjørsel (91 kvm). Eiendommen på østsiden av Gamle Ålgårdsveien er i kommuneplanen avsatt til boligområde. Utbygging av område må påregnes da reguleringsarbeid er igangsatt. Eiendommen ligger innenfor hensynssone RV13 H710_03 båndlegging (samferdselsanlegg), støysone Gul sone iht. T-1442 Hensynssone H220 (481 kvm) og støysone Rød sone iht. T-1442 Hensynssone H210 (449 kvm) . Ref. kommuneplanen til Sandnes 2019-2035, ikrafttredelse 11.03.2019 og planforslag kommuneplan Sandnes 2023-2038.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Det er på eiendommen godkjent to boenheter (en hoveddel og en leilighet i tilbygg - ikke ferdigstilt) Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Megler har ikke kjennskap til at det er utført radonmålinger. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Verneklasse/sefrak
  Det gjøres oppmerksom på at er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Bygget kan ha vernestatus, men i mange tilfeller er de kun ført i registeret på grunn av alder. Kommunen har ikke opplyst om at bygget har noen vernestatus, men det kan likevel foreligge spesielle restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Handelen reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven.    Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøper kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg. Lov om avhending av fast eigedom får ikke anvendelse ved tvangssalg.   I følge tvbl. § 11-39 foreligger en mangel når:  (a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.  (b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller  (c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.    Dersom mangel foreligger, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves.   Loven har særskilte regler om prisavslag og om fremgangsmåten ved mangelskrav.   Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at handel er kommet i stand.   Når et bud er rettskraftig stadfestet og kjøpesummen innbetalt, skal retten på kjøperens begjæring utstede skjøte, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-3. Skjøtet blir så sendt til medhjelper.  Dersom kjøper helt eller delvis har innbetalt kjøpesummen via låneinstitusjon vil denne normalt kreve at medhjelper innestår for at pantedokumentet får tinglyst rett prioritet i eiendommen. Medhjelper sørger for tinglysing av skjøte og pantedokument. Utstedelse av blankoskjøte er ikke mulig.

  Budgivning
  Bud inngis skriftlig på vedlagt budskjema. Det gjøres spesielt oppmerksom på at budet må som hovedregel være bindende for budgiver i minimum 6 uker. For andelsleiligheter er bindingstiden minimum 3 uker. Retten kan unntaksvis ta hensyn til bud med bindingstid ned til 15 dager. For nærmere informasjon se budskjema samt vedlagt informasjonsskriv.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 89 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 590 000,-)) 91 092 (Omkostninger totalt) 3 681 092 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  91092

  Betalingsbetingelser
  Kjøpesum inkludert omkostninger skal være innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen oppgjørsdato. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det er spesielle regler for hvordan oppgjøret skal foretas ved tvangssalg. Oppgjør skal skje på en bestemt oppgjørsdag. Oppgjørsdagen er vanligvis tre måneder etter at medhjelper har forelagt et bud for Tingretten for stadfestelse. Betaler ikke kjøper på oppgjørsdagen, påløper renter i henhold til bestemmelsen i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27. Er eiendommen fraflyttet kan medhjelper, dersom kjøper ønsker det, tillate at overtakelse skjer før oppgjørsdato. Skal eiendommen overtas før oppgjørsdato må hele kjøpesummen betales av kjøper før innflytting kan skje. Eventuell innflytting før ankefristens utløp skjer på kjøpers risiko. Dersom en anke ikke er avgjort før oppgjørsdagen inntrer, forskyves betalingsplikten. Kjøper må velge mellom å betale kjøpesummen til oppgjørsdato eller betale renter i henhold til bestemmelsene i tvangsfullbyrdelseslovens § 11-27 frem til betalingsplikten inntrer. Når kjøper er blitt eier, plikter saksøkte (tidligere eier) og hans husstand å fraflytte eiendommen. Flytter ikke saksøkte frivillig når kjøper skal overta eiendommen, kan kjøper uten gebyr kreve utkastelse etter at kjøper har innbetalt kjøpesummen. Kjøper blir ansvarlig for eventuelle sideutgifter f.eks. til bortkjøring og lagring av inventar. Begjæring om utkastelse kan sendes Namsmannen i den rettskrets eiendommen ligger i.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår.

  Boligkjøperforsikring
  Da dette er et tvangssalg har ikke kjøper mulighet for å tegne boligkjøperforsikring i forbindelse med kjøp av eiendommen.

  Meglers vederlag
  Medhjelpers vederlag og rett til dekning av utlegg er fastsatt i forskrift til tvangsfullbyrdelsesloven kap. 3.

Eirik Johnsen

Megler

Eirik Johnsen

95 44 59 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev