aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Hausmyrveien 23!

Sandnes Hausmyrveien 23

Stangeland/Austvoll - Enebolig med særdeles flott beliggenhet på landet nær byen - renoveringsbehov - over 3 mål tomt!

 • 6 490 000
 • BRA 161 m²
 • 5 soverom
 • PRISANTYDNING6 490 000
 • OMKOSTNINGER178 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER6 668 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 955
 • SOVEROM5
 • AREALP-rom 124 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT3 329 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 6 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  162 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 490 000,-))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  178 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  6 668 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1.etg p-rom: Gang, 5 soverom, toalettrom, vaskerom/bad m/dusj/vask, kjøkken, stue m/utgang terrasse.
(2 av soverommene og toalettrom er ikke søkt om/godkjent som rom for varig opphold)
Kjeller s-rom: Vaskekjeller og krypkjellere.
Fasade

Hausmyrveien 23, Rogaland

 • Er du en av de som har gått på utallige visninger uten å ha funnet drømmeboligen? Nå er kanskje letingen over. I denne boligen starter du med blanke ark og kan innrede boligen akkurat slik du vil!

  Det er vel ingen hemmelighet at nordmenn har oppussingsdilla. Vi elsker å pusse opp boligen vår! Årlig pusser vi opp for over 60 milliarder kroner og formidler 100.000 håndverkertjenester .

  Her har du muligheten til å sikre deg det som kanskje kan bli din drømmebolig? For en handyman er dette et flott utgangspunkt! Alt er klargjort for oppussing, og du har muligheten til å velge akkurat de fargene og materialene du selv ønsker.

  Boligen har en flott og sentral beliggenhet i gangavstand til Sandnes sentrum. Så kan du trygt si at du er landlig, men bynært!

  Med riktig stell og pleie har boligen/eiendommen potensiale til å bli både sjarmerende og flott.

  Stue:
  Boligen har en flott og romslig stue med store vindusflater med mye lysinnslipp som gir mye naturlig lys og trivelig opplevelse i rommet. Rommet har en utforming som gir flere møbleringsalternativer. Det er utgang til terrasse.

  Kjøkken:
  Et lyst og trivelig kjøkken med mye skap- og benkeplass.

  Baderom/wc
  Baderommet er innredet med belegg på gulv og våtromstapet på vegg. Det er for øvrig innredet med dusjnisje og vask i seksjon m/tilhørende speil. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel.
  Separat rom for wc.

  Soverom:
  Boligen har 5 soverom av god størrelse. Her er det plass til diverse garderobeløsninger.

  Kan dette være noe for deg?

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2 og TG 3.

  Iflg. rapport fra takstmann med befaringsdato 20.06.22 så er følgende avvik avdekket med tilstandsgrad 3 (TG3):

  UTV. TRAPPER:
  Totalvurdering: Det mangler rekkverk på en side i trapp fra bad/ vaskerom. Rekkverket er på kjellertrapp lavere enn dagens krav 1,0 m.
  Anbefalte tiltak: Rekkverket må fjernes og settes opp på ny på de deler eller hele rekkverket som er lavere enn dagens krav, fallulykker kan forekomme som følge av for lavt rekkverk. Rekkverk med håndløper etableres på trapp fra bad/ vaskerom for å få TG 2.

  VINDUER/DØRER:
  Totalvurdering: Stedvis rust i hengsler og beslag. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm, dette vil si at kald trekk kan oppstå. Det registreres punkterte glass. Vinduer/ dører tar i karm/ ramme, justeringsbehov. Påvist råte i glasslister. Råte i listverk balkongdør for bad/vaskerom. Vindu i ett soverom går ikke opp. Stedvis tegn til slitasje innvendig, trolig som følge av kondens pga. manglende ventilering, gjelder i hovedsak soverom.
  Anbefalte tiltak: For å få tilstandsgrad 1 må overnevnte skader utbedres. Ved renovering/ utbedring påse at alle forhold som tettemetode, utbedring, kvittering mv. dokumenteres. Det kan ikke påvises om ytre tettinger har avvik uten til dels store fysiske inngrep som ikke blir utført ved enn tilstandsvurdering.

  YTTERVEGGER:
  Totalvurdering: Råteskader i områder rundt vinduer eller dører. Det registreres missfarging/ svertesopp/ alger i overflater på utvendig fasade. Manglende/dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering. Deler av kledning er lavere enn 15 cm ved hovedinngang, anbefales utbedret da trevirket til terreng kan få en forkortet levetid. Det bør påregnes å foreta kontroll av lukkede konstruksjoner da det er gitt opplysning om skadedyr/ rotter i boligen. Det er påvist eternitt under ett vindu, eternitt inneholder asbest og må ved eventuell fjerning behandles deretter. Det er påvist spor etter morr (treinsekt) i tapet i 2 soverom hjørne mot tak, det kan ikke utelukkes at konstruksjonen må påregnes gasset, erfaringsmessig er slike trebiller i øvrige konstruksjoner som yttertak og etasjeskiller. Det er påvist sprekker i tapet innvendig.
  Anbefalte tiltak: For å få tilstandsgrad 1 må de overnevnte avvik utbedres. Ved renovering/ utbedring av overnevnte forhold påse at alle forhold mv. dokumenteres med bilde, kvittering etc. Ved bytte av fasader/ kledning kan det være hensiktsmessig å etterisolere. Eternitt fjernes.

  TAKTEKKING OG BESLAG:
  Totalvurdering: Ifølge eiers sønn/ representant er det tidligere eternitt under dagens taktekking, eternitt inneholder asbest og må ved eventuell fjerning behandles deretter. Det mangler snøfangere på tak, erfaringsmessig er det lite snø på sør-vestlandet, etter NS3600:2018 utstyr på tak er det avvik når snøfanger mangler og må imidlertid etableres for å få TG 1.
  Anbefalte tiltak: Manglende snøfanger kan medføre fare for liv/ helse ved store snømengder, ved avrenning på tak og må derfor etableres. Eternitt under taktekking må fjernes for å lukke avviket.

  BAD/ VASKEROM:
  Totalvurdering overflater: Overflater må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Belegg er utett i dusjsone.
  Anbefalte tiltak overflater: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Membran/ tettesjikt og sluk må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Belegg er i dusjsonen på vegg påvist utett.
  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann.

  Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Bedre ventilering må etableres, defekt viftemotor må byttes. Innredning byttes.
  Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Overnevnte avvik utbedres.

  Følgende avvik er avdekket med tilstandsgrad 2 (TG2):

  DRENERING:
  Totalvurdering: Det registreres salt/kalkutslag på innvendig grunnmursflater. Det er symptom på fuktgjennomgang som normalt skyldes redusert funksjon i drenering eller kapillært opptrekk av fuktighet fra grunnmasser under boligen. På boliger av denne alder må det påregnes fare for noe fuktighet i grunnmur, dette fordi datidens byggeskikk ikke ble utført med tilfredsstillende fuktsikring, ved bruk av knotteplast og drensrør, lik dagens byggeskikk tilsier.
  Anbefalte tiltak: Ukontrollert avrenning av overvann/ takvann vil medføre økt fuktbelastning mot fasader og grunnmur. Overvann/ takvann må føres kontrollert til avløp eller til terreng med fall fra grunnmuren. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/ kjeller vil og være avgjørende.

  GRUNN / FUNDAMENT:
  Totalvurdering: Grunnmuren er i hovedsak utvendig tildekket av terreng, stedvis innvendig er det påvist mindre riss i den synlige pussede overflaten. Det er påvist avskallinger i den pussede overflaten som skyldes saltutslag/ fuktgjennomtrengning av grunnmuren. Det bør foretas re-drenering og tiltak for å avdekke grunnmurens tilstand under terreng, det kan ikke utelukkes større avvik utover det som er synlig. Grunnmuren er ifølge kommunale opplysninger oppført i betongblokker som selvbygger.
  Anbefalte tiltak: Det kan være flere forhold under bakkenivå(vannårer i fjell/terreng, tilsig av fukt etc.) som kan ha negativ betydning. For å få tilstandsgrad 1 må fundament/ grunnmur foretas ytterligere undersøkelser og utbedre eventuelle skader. Ved renovering/ utbedring av overnevnte forhold påse at alle forhold mv. dokumenteres med bilde, kvittering etc.

  KRYPKJELLERE:
  Totalvurdering: Krypkjeller er en særlig fuktutsatt konstruksjon med små marginer før skader oppstår. Det er påvist på befaringsdagen 18-20 vektprosent i trevirket, som over tid vil gi råteskader, det bør derfor påregnes å utføre tiltak ved å legge papp under trevirket.
  Anbefalte tiltak: Krypkjeller er å betrakte som en risikokonstruksjon som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Utbedring av skader er nødvendig. Ytterligere undersøkelser må utføres for å avdekke omfanget av skader.

  RADONSIKRING:
  Totalvurdering: Det er ikke utført måling av radon i boligen. Det er ikke etablert radonsperre i boligen. Tilstandsgrad settes på bakgrunn av føringer i NS 3600.
  Anbefalte tiltak: Det anbefales å gjennomføre radonmåling og eventuelt foreta tiltak ved behov. Ved utleie må det foreligge radonmålinger.

  ROM UNDER TERRENG:
  Totalvurdering: Det registreres mineralutslag i overflater, som indikerer at det er en fuktgjennomgang i grunnmur. Dette er ikke uvanlig for boligen fra denne tidsperioden da kjellergulv og fundamenter ligger etablert uten spesiell fuktsikring mot grunnmasser. Det er ikke mulig å foreta fuktmålinger da overflater er av mur/ betongblokker.
  Anbefalte tiltak: Det bør foretas RF-måling (relativ fuktighetsmåling) av grunnmur for å avdekke om det er eventuelle fuktnivåer over farenivå i betongmur.

  PLATTING:
  Totalvurdering: Det er ikke registrert tegn til svekkelse eller skade i konstruksjonen, men det må påregnes vedlikehold/ overflatebehandling av platting. Det er påvist bom under skiferheller, det kan være muligheter for at skifer løsner over tid.
  Anbefalte tiltak: Vedlikehold av overnevnte forhold må påregnes.

  LOFT:
  Totalvurdering: Det er påvist loft over deler av boligen med tilkomst, dette gjelder ved toalett, øvrig del av takkonstruksjonen er lukket. Loftet er kontrollert fra lukeområde da det ikke var trapp i luke. Det er påvist enkelte fuktmerker i undertak, skyldes trolig tidligere lekkasjer, med bakgrunn i tilkomst lar disse seg ikke kontrollere. Det anbefales å holde loftet under jevnlig kontroll.
  Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser anbefales.

  RENNER OG NEDLØP:
  Totalvurdering: Takrenner, beslag og nedløp besiktiget fra bakkenivå av plast, opplyst å være fra 1995. Utover normal aldersmessig slitasje registreres ingen skader. Renner og nedløp er avsluttet over terreng.
  Anbefalte tiltak: Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser og bytte av renner, nedløp og beslag kan ikke utelukkes.

  TAKKONSTRUKSJON:
  Totalvurdering: Det er påvist mangelfull luftespalte i utstikk. For eldre typer takkonstruksjoner er det ikke uvanlig at anordning for ventilering er begrenset. Dette behøver ikke nødvendigvis å bety at det er et problem pr. d.d. Det er gitt opplysninger om rotter/ skadedyr i boligen, kan derfor ikke utelukkes i lukkede konstruksjoner som loft.
  Anbefalte tiltak: For å undersøke dette nærmere må det foretas kontroll av takkonstruksjonen på loft og vinterstid, da dette vil gi et bedre grunnlag for å avdekke forhold som tyder på om det er utilstrekkelig ventilert.

  ETASJESKILLE:
  Totalvurdering: Knirk i gulv er ikke uvanlig for boliger av sådan alder, og skyldes normalt at innfestingen av undergulv gir noe bevegelse i konstruksjonen.
  Anbefalte tiltak: For å avdekke årsak til påviste svekkelser må det foretas ytterligere undersøkelser av bærekonstruksjoner. Dette krever inngrep som faller utenfor denne rapportens mandat.

  ILDSTED:
  Totalvurdering: Det er foretatt en visuell kontroll av synlige deler av pipemur i boligen og utvendig over tak. Det registreres kort avstand fra feieluke og ildstedets åpning til brennbart materiale på vegg/ gulv. Avstandskravet er 30 cm. Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering etter Ca. 50 år.
  Anbefalte tiltak: På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for tiltak. Ildsted og feieluke må brannsikres iht. gjeldende krav.

  KJØKKEN:
  Totalvurdering: Kjøkkeninnredning med slette fronter, benkeplate og oppvaskkum med 1- greps blandebatteri. Frittstående hvitevarer, ikke funksjonstestet. Mekanisk avtrekk over kokeplate. Det er påvist enkelte skjevheter i skapfronter. Nabokonstruksjoner er ikke kontrollert da installasjon er på yttervegg.
  Anbefalte tiltak: Kjøkkenfronter justeres.

  TOALETTROM:
  Totalvurdering: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 1.
  Anbefalte tiltak: Ved naturlig ventilasjon, må mekanisk avtrekk etableres for å lukke avviket.

  AVLØPSRØR:
  Totalvurdering: Avløpsrør vurderes på bakgrunn av alder og visuell kontroll av synlige installasjoner, da videre vurdering i hovedsak krever spesialkompetanse. Anlegget er ikke videre kamerakontrollert eller røyktrykkprøvd og for detaljert informasjon om tilstand anbefales det kontroll ved rørlegger. Avløpsanlegget har ikke tilkomst til stakeluker på befaringsdagen innvendig i enheten. Det bør ved renovering påse at stakemuligheter til anlegget etableres. Avløpet er opplyst å være tilknyttet septiktank på eiendommen, utførelsen av selve tanken er ukjent. Det knyttes noe usikkerhet til om kommunen foretar fast tømming. Det er gitt opplysning at det trolig er plan om at avløpsanlegg skal
  tilknyttes eget pumpeanlegg som ligger i utmarka, ca 20 m sør for eiendomsgrense.
  Anbefalte tiltak: Pga manglende stakeluke i boenheten bør det undersøkes nærmere om det er mulig å få staket kloakk på andre måter ved behov f.eks gjennom klosett. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson.

  ELEKTRISK:
  Totalvurdering: Anlegget er i hovedsak fra byggeår. Sikringsskap er plassert i entre/ gang mot stue.
  Anbefalte tiltak: Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Det gjøres oppmerksom på at den bygningssakkyndige har begrenset kunnskap om elektriske anlegg. Det kan derfor ikke utelukkes at anlegget har flere avvik enn det som fremgår av den forenklede kontroll ihht forskrift, se ellers selgers egenerklæring/ informasjon.

  VANNLEDNINGER:
  Totalvurdering: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Uisolerte vannrør kan lettere fryse og må derfor holdes under jevnlig kontroll.
  Anbefalte tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunkt for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson.

  VARMESENTRAL:
  Totalvurdering: Parafintank anbefales sanert og fjernet fra eiendommen. Anlegget er ikke videre tilstandsvurdert da dette må gjøres av aut. montør.
  Anbefalte tiltak: Det må fremlegges dokumentasjon på brannsikring, faglig utførelse og service siste 2 år for å lukke avviket. Renovering/ fjerning av parafintank må påregnes, anbefales å ta kontakt med kommunen om hvilke krav som er gjeldende.

  VARMTVANNSBEREDER:
  Totalvurdering: Bereder er over 20 år gammel.
  Anbefalte tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

  VENTILASJON:
  Totalvurdering: Boligen selges som dødsbo med begrenset kjennskap til anlegget, tilstandagrad på bakgrunn av begrenset kjennskap til anleggets tilstand. Erfaringsmessig har slike ventilasjonsanlegg vist seg å ikke gi tilfredsstillende luftkvalitet. Funksjonstest på ventiler er ikke mulig da det er naturlig ventilasjon. På befaringsdagen er ventilene kun visuelt kontrollert og ikke åpnet for videre kontroll.
  Anbefalte tiltak: Veggventiler etableres i soverom og øvrige rom som ikke har ventilasjon utover vindusåpning. Om mulig må balansert ventilasjon vurderes. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere balansert ventilasjon eller andre tiltak for å bedre kvaliteten på innemiljøet.

  BAD/ VASKEROM:
  Fuktmåling: Det er utført søk med fuktindikator mot gulvbelegg i og omkring våtsoner. Ikke påvist fukt på befaringsdagen, våtrommet er vurdert utett pga. løst belegg i våtsonen og våtrommet må påregnes enn total renovering.
  Anbefalte tiltak fukt: Våtrommet må totalrenoveres.

  Vi ønsker deg velkommen til en hyggelig visning!
 • Perfekt beliggenhet for de som ønsker i pose og sekk: her bor man landlig til i barnevennlige omgivelser med mye boltringsplass og naturen som
  nærmeste nabo, samt få minutter unna skoler, barnehager og sentrumskjernen. Boligen ligger inderst i blindvei.
  Fra eiendommen er det kort vei til E-39 som raskt tar deg til Forus, Sola og Stavanger. Fra Oalsgata har man god tilgang på offentlig kommunikasjon med busser som går flere ganger i timen.
 • Enebolig med krypkjellere og uinnredet kjeller.
  Yttervegger med stedvis pusset murflater, stående kledning og stedvis eternitt.
  Saltak tekket med stål imitert takstein, renner og nedløp av plast.
 • 1.et: 124 Bra
  Grovkjeller 37 Bra
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk.
 • Eiertomt på ca 3329 kvm.
 • På egen tomt
 • Felles privat vei. Iflg. Sandnes Kommune er eiendommen tilkoblet offentlig vann og har felles private vannledninger med andre eiendommer. Septiktank.
  Kjøper må påregne offentlig krav om tilknytning til offentlig vann og avløp.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 883 307,- per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 179 903,- per 31.12.20
 • Kr 5 130,- pr. år
 • Foreligger ikke, sannsynligvis grunnet boligens alder.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Hvitevarer medfølger ikke i handelen.

  Boligen vil ikke bli ytterligere utvasket v/overtakelsen.

  Det gjøres oppmerksom på at 2 av soverommene, samt toalettrommet er angitt som uthus for brensel på godkjente byggetegninger, og bruksendringen er ikke søkt om/godkjent. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.

  Det er en oljetank nedgravd på eiendommen. Om denne er sanert/tømt ihht forskrifter er ukjent for megler og selger. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om oljetanken er tømt eller ikke, og alle kostnader forbundet med dette.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Dagboknr.: 1950/1163-2/43 Bestemmelse om gjerde, 23.02.1950
  1969/551-1/43 Erklæring/avtale
  07.02.1969
  Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Dagboknr.: 1950/1165-2/43 Bestemmelse om veg, 23.02.1950
  rettighetshaver:Knr:1108 Gnr:63 Bnr:34
  rettighetshaver:Knr:1108 Gnr:63 Bnr:35
  rettighetshaver:Knr:1108 Gnr:63 Bnr:36
 • Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligbebyggelse nåværende. Eiendommen grenser til LNFR-område. Iflg. kommuneplanen ligger eiendommen i hensysnsone sikringssone H190_1 (Det kan ikke utføres bygge- og anleggstiltak i strid med "Restriksjonsplan for Stavanger Lufthavn Sola", fastsatt av Samferdselsdepartementet 30.06.10 i henhold til luftfartsloven).
 • Gnr. 63 Bnr. 34 i Sandnes kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt et vederlag kr 49 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 19 900,-, oppgjørshonorar kr 5 900,- Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Aina Grayston Skjørestad
  Elin Sofie Grayston
  Gro Elise Omdal
  Harald Grayston
  Ingunn Grayston
  Randi Grayston
  Sigurd Grayston Skjørestad
  Solveig Grayston Bjartung
Trond Kristoffersen

Megler

Trond Kristoffersen

45 00 77 61

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev