aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Løbergsjå 24!

SANDNES Løbergsjå 24

Sviland - Kjekk enebolig med godkjent hybel - Barnevennlig beliggenhet - Flott utsikt!

 • kr 4 390 000
 • BRA 242 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 4 390 000
 • Omkostningerkr 126 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 516 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 985
 • Soverom4
 • ArealP-rom 219 m²
 • Tomt569.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 390 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  109 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 390 000))

  126 792 (Omkostninger totalt)

  4 516 792 (Totalpris inkl. omkostninger)
Vi har fått for salg en flott og innholdsrik bolig med barnevennlig beliggenhet på Sviland. Boligen går over 3 plan og det er svært praktiske planløsninger. Boligen har gode vindusflater som slipper inn rikelig med dagslys samt en nydelig utsikt. Godkjent hybel i u.etg. som ikke leies ut p.d.d. Boligens innhold: U.etg.: Entre/gang, trapp, bi-inngang, gang, soverom, kjøkken, stue, bad, bod. 1.etg.: Entre/gang, trapp, bi-inngang/vaskerom, 2 soverom, bad, wc, kjøkken, stue. 2.etg.: Trapp, gang, soverom. Uinnredet rom/kaldt loft. Sviland er en bydel under stor utvikling og kan tilby mye for sine innbyggere. Flott natur og flere kjente turområder. BMX-banen som var ny i 2012. Gåavstand til barnehage og den nye barneskolen. Med bil tar det ca 7 min. til Sandnes. Velkommen til visning!

Løbergsjå 24, Rogaland

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  -1. underetasje: 93 kvm Entre/gang, trapp, bi-inngang, gang, soverom, kjøkken, stue, bad, bod.
  1. etasje: 109 kvm Entre/gang, trapp, bi-inngang/vaskerom, 2 soverom, bad, gjestetoalett, kjøkken, stue.
  2. etasje: 40 kvm Trapp, gang, soverom. Uinnredet rom/kaldt loft.
  Primærrom
  -1. underetasje: 91 kvm Entre/gang, trapp, bi-inngang, gang, soverom, kjøkken, stue, bad.
  1. etasje: 109 kvm Entre/gang, trapp, bi-inngang/vaskerom, 2 soverom, bad, gjestetoalett, kjøkken, stue.
  2. etasje: 19 kvm Trapp, gang, soverom.  Tomt
  569.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Skrånet tomt. Grus i gårdsrom. Uteareal med terrasse/platting på bakke og grøntareal flott beplantet med plen, frukttrær, bærbusker, jordbærplanter, stauder m.m.

  Beliggenhet
  Sviland er en bydel under stor utvikling og kan tilby mye for sine innbyggere. I tillegg til flott natur og flere kjente turområder som Arboret, Melshei og Sygnå, har de også den flotte BMX-banen som var ny i 2012. Det er gåavstand til barnehage og den nye barneskolen. På Sviland er det også en populær bistro og treningssenteret Sport 4 You. Sykkelsti helt fra Sviland til Sandnes. Med kun 10 minutters avstand til Sandnes har du lett tilgang til kommunikasjon nordover til Stavanger og sørover til Bryne. På Sviland bor man godt!

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående hovedsakelig av eneboliger og tomannsboliger.

  Byggemåte
  Grunnmur/såle med i sted-støpt betong. Yttervegger i bindingsverk som utvendig er kledd med trepanel. Saltak tekket med takstein.

  Innhold
  U.etg.: Entre/gang, trapp, bi-inngang, gang, soverom, kjøkken, stue, bad, bod. 1.etg.: Entre/gang, trapp, bi-inngang/vaskerom, 2 soverom, bad, wc, kjøkken, stue. 2.etg.: Trapp, gang, soverom. Uinnredet rom/kaldt loft.

  Standard
  Forandringer etter byggeår: 2016 ? oppgradert vaskerom. Arbeid utført av fagfolk. 2021 ? ny elbil-lader. 2022 ? nye varmepumper 2 stk. Opplysninger gitt av eier. Innvendige overflater: U.etg.: Belegg og laminat på gulv. Malt vegg og tak. 1.etg.: Laminat og parkett på gulv. Malt vegg og tak. 2.etg.: Laminat på gulv. Malt vegg og tak. Takstmannens konklusjon: Boligen fremstår i hovedsak som fra byggeåret i normalt god stand med normal slitasje alder tatt i betraktning. Det gjøres oppmerksom på at enkelte elementer har passert normal forventet levetid, slik at vedlikehold/utbedring må påregnes i tiden som kommer. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: DRENERING Totalvurdering: Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder. Vurderingen er foretatt med utgangspunkt i elementets etableringsår og en skal være oppmerksom på at drenering også er en bygningsdel som har en naturlig aldrings-messig slitasje med en normal levetid. Videre den begrensning at selve dreneringen ligger under bakkenivå og er ikke tilgjengelig for inspeksjon. På bakgrunn av dette forutsettes det at dreneringens utførelse er i.h.t. gjeldende anvisninger. MERKNAD Drenssystem med drensledninger har en forventetbrukstid på 20 - 60 år. Det anbefales drensledning spyles med intervall på 1 - 5 år. Anbefalte tiltak: Utvendig fuktsikring/grunnmurs-plast er kun stedvis synlig over terreng. Mot gårdsrom ligger ventiler i vegg til underetasje under terreng. Tiltak må påregnes for å oppnå god fuktsikring GRUNN/FUNDAMENT Totalvurdering: TG 2 grunnmur på grunn av sprekk i mur over dør til underetasje. Det gjørs oppmerksom på at grunnmur ellers er overmalt og eventuelt sprekker kan være svært vanskelig å oppdage. Ovennevnte vurderingspunkter er ellers undersøkt uten at det er funnet nevneverdige avvik i forhold til det som kan forventes ut ifra alderen. FORSTØTNINGSMURER Totalvurdering: Synlige sprekker på murte/pussede flater og synlig armering på forstøtningsmur. Noe rust/korrosjon på armering Anbefalte tiltak: Overflatebehandling/puss på synlig armering må påregnes. RADONSIKRING Totalvurdering: Det er ikke utført radonmålinger i boligen. Anbefalte tiltak: Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen. ROM UNDER TERRENG Totalvurdering: Det måles et fukt-innhold over faregrensen for en skade-utvikling. TG 2 settes på grunn av risikokonstruksjon under terreng. Utforede vegger under terreng er en utsatt konstruksjon, med hensyn til fuktinnsig utenfra og kondens på grunnmuren. Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser av konstruksjoner for kartlegging av skadeomfang anbefales. BALKONG/TERRASSE Totalvurdering: Terrasse/Platting/Balkong med tilkomst fra stue og utvendig. Oppført med søyler/drager/bjelkelag, dekket med terrassebord i trevirke. Terrasse/platting på bakke oppført i trekonstruksjoner dekket med terrassebord i trevirke. MERKNAD Med hensyn til alder vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd. TG 2 på grunn av alder og normal slitasje. Normaltid for reparasjon av balkong/terrasse 15 - 30 år. Noe sig er observert Anbefalte tiltak: Terrasse/platting på bakke har ikke rekkverk TG 3. Det anbefales å montere rekkverk etter gjeldene krav. VINDUER/DØRER Totalvurdering: Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for vedlikehold i tiden som kommer. Vinduer har en forventet tid for utskifting på 20 - 40 år. Tredører/aluminiumsdører en forventet tid for utskifting på. Kort/middels/lang - 20/30/40 år. Anbefalte tiltak: Det gjøres oppmerksom på at vindu har overgått sin forventet brukstid. YTTERVEGGER Totalvurdering: TG 2 ytterkledning på grunn av blant spredt fukt/råteskade og at muse-bånd ikke er lagt under hele ytterkledning. MERKNAD Trekledning har en forventet tid for utskifting på 20 - 50 år. Forventet levetid på kledning kan variere etter klima og tidligere utført vedlikehold. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere muse-tetting bak hele kledning. Bytte av dårlig kledning må påregnes. LOFT Totalvurdering: TG 2 loft på grunn av arbeid med innredning og isolering ikke er ferdigstilt. Anbefalte tiltak: Det må påregnes ferdigstilling av påbegynt arbeid på kaldt loft. RENNER OG NEDLØP Totalvurdering: TG 2 renner og nedløp på grunn av alder. Takrenner og nedløp i plast en forventet levetid på 20 - 30 år. Anbefalte tiltak: Bytte av renner og nedløp må påregnes i tiden som kommer. TAKTEKKING OG BESLAG Totalvurdering: Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder. Betongtakstein en forventet levetid på 10 - 40 år. Ved omlegging 30 - 60 år. Utvendige beslag 15 - 35 år. Anbefalte tiltak: Det gjøres oppmerksom på at at det savnes snø-fangere på takflaten over inngangsparti og terrasse. Viktig at takkonstruksjonen sikres for nedfall som kan føre til skade. Anbefaler at det monteres snø-fangere. ILDSTED Totalvurdering: Pipe og ildsted er kun visuelt vurdert og ikke røyktrykkprøvd eller kamerakontrollert ved besiktigelsen/befaringsdagen. TG 2 pipe og beslag over tak på grunn av alder. Normaltid for vedlikehold av beslag og pipe over tak. Bom og løs puss hugges ned. Ny puss påføres intervall 20 ? 30 år. Anbefalte tiltak: På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for tiltak. Stigtrinn for feier er ikke montert. TRAPP Totalvurdering: Trapp med hånd-rekke på en side TG 2. Etter bygge-regler fra byggeår skal det være hånd-rekke på begge sider. Trapp er overmalt. Anbefalte tiltak: Det anbefales å montere rekkverk etter gjeldene standard. Krav til høyde på rekkverk er 90 cm og hånd-rekke på begge sider. Maks tillatt åpning mellom vertikale åpninger i rekkverk er 10 cm. Avstand mellom trinn max. 10 cm. Maks avstand mellom horisontale åpninger i rekkverk er 2 cm. Krav til frihøyde på trapp 2 m. VANNLEDNINGER Totalvurdering: TG 2 vannrør på grunn av blant annet alder på blandebatteri. Forventet levetid armaturer 15 - 25 år. Forventet levetid plast og kobberrør 25 - 75 år. Forventet levetid plast-sluk 25 - 75 år. Anbefalte tiltak: På generelt grunnlag anbefales det å etablere/montere automatisk stoppe-ventil på vannledninger VARMTVANNSBEREDER Totalvurdering: Bereder er over 20 år gammel. TG 2 bereder på grunn av alder. Teknisk levetid bereder i rustfritt stål 15 - 30 år. Anbefalt brukstid 20 år. Anbefalte tiltak: En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/ over 20 år, er påregnelig i tiden som kommer. BAD 1 ETASJE Totalvurdering overflater: TG 2 overflater på grunn av blant annet riss i flis-fuger. Overflater fremstår ellers i normalt god stand med normal slitasje. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: TG 2 membran på grunn av utførelse og alder. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tekking (membran og mansjetter) ikke er kontrollerbare fordi dette bare kan gjøres ved å demontere fliser. Denne type destruktive undersøkelser blir aldri foretatt ved en tilstandskontroll for eierskifterapport. Man kan kun anta at membran er påført alle flatene i våt-sonen før flis-legging da badet er i daglig bruk uten tidligere tegn til lekkasjer. Viktig å merke seg at membraner har en naturlig aldringsprosess og levetid. Dette kan også variere ut fra type membran som er benyttet og hvilke egenskaper denne har i kombinasjon med selve utførelse. Ifølge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har: Gulv i våt-rom med keramiske fliser direkte på membran en forventet tid for utskifting på: Kort/middels/lang - 10/20/30 år. Vegger i våt-rom med keramiske fliser direkte på membran, lettvegg, en forventet tid for utskifting på Kort/middels/lang - 10/15/20 år. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales. Det gjøres oppmerksom på at våt-rom har overgått sin forventet brukstid. VASKEROM/BI-INNGANG Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales på generelt grunnlag en høydeforskjell på 25 mm fra topp membran til topp sluk. Dette forutsetter at membran er trukket helt opp til dørterskel. Det bemerkes at rommet ikke har tilstrekkelig med høydeforskjell fra topp membran til topp sluk TG 2. Arbeid med membran og fliser er utført av fagfolk 2016. Opplysning gitt av eier. Man kan kun anta at membran er påført alle flatene i våt-sonen før flislegging da vaskerommet er i daglig bruk uten tidligere tegn til lekkasjer. Viktig å merke seg at membraner har en naturlig aldringsprosess og levetid. Dette kan også variere ut fra type membran som er benyttet og hvilke egenskaper denne har i kombinasjon med selve utførelse. Ifølge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har: Gulv i våt-rom med keramiske fliser direkte på membran en forventet tid for utskifting på: Kort/middels/lang - 10/20/30 år. GARASJE Totalvurdering: TG 2 garasje på grunn av samme alder og slitasje som bolig. Forhold som har fått TG3: BAD/VASKEROM UNDERETASJE Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: TG 2 membran på grunn av fukt-skade på vegg i dusj-sone. Renovering av våtrom må påregnes.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun integrerte hvitevarer følger handelen.

  Moderninseringer og påkostninger
  2016 ? oppgradert vaskerom. Arbeid utført av fagfolk. 2021 ? ny elbil-lader. 2022 ? nye varmepumper 2 stk. Opplysninger gitt av eier.

  Parkering
  Parkering i garasje og gårdsrom.

  Forsikringsselskap
  Trygg vesta

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se punkt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 390 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  109 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 390 000))

  126 792 (Omkostninger totalt)

  4 516 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Underetasje. Elektrisk. Varmekabler på gulv bad/vaskerom. Varmepumpe. Vedovn i stue. 1 Etasje. Elektrisk. Varmekabler på gulv bad, og vaskerom. Varmepumpe. Vedovn i stue. Loft/2 etasje. Elektrisk.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler. NB! Megler har utført energimerking på vegne av selger.

 • Kommunale avgifter
  18145

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Dette inkluderer vann, avløp, renovasjon, grunngebyr for renovasjon og feieavgift .

  Formuesverdi primær
  1193934

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  4298161

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Strøm, TV og internett, forsikring innbo og bygg m.m.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1108/24/177: 10.01.1985 - Dokumentnr: 331 - Best. om vann/kloakkledn. Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  05.02.1981 - Dokumentnr: 974 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1108 Gnr:24 Bnr:135
  01.01.2020 - Dokumentnr: 251055 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1102 Gnr:24 Bnr:177


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Midlertidig brukstillatelse datert 27.03.1985 for underetasje og 1.etg. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Det gjøres oppmerksom på at innredet loft ikke har godkjente rom for varig opphold. Foreligger ikke godkjent plantegning av loft. Ref midlertidig brukstillatelse så skal det sendes inn søknad til kommunen ved innredning av loft til rom for varig opphold. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilkoblet offentlig vann og offentlig avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til boligformål. Reguleringsplan for Sviland II, gnr.24, bnr.135 m.f. Id 78103. Vedtatt dato: 21.11.1978. .

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 390 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  109 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 390 000))

  126 792 (Omkostninger totalt)

  4 516 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  126792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  15 000,- oppgjørshonorar kr 5 900 ,-. Alle beløp er inkl. mva. 

Mariann Tjelta

Megler

Mariann Tjelta

45 27 46 80

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev