aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Øygardsveien 123

SANDNES Øygardsveien 123

Austrått - Enebolig med romslig tomt

 • kr 3 790 000
 • BRA 218 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 3 790 000
 • Omkostningerkr 114 512
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 904 512
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 958
 • Soverom1
 • ArealP-rom 159 m²
 • Tomt960.7 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 790 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  94 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 790 000))

  111 792 (Omkostninger totalt)

  3 901 792 (Totalpris inkl. omkostninger)
Øygardsveien 123 ligger fritt til mellom Gamle Austråttvei og Øygardsveien. Tomten er pent opparbeidet og er av romslig størrelse. Boligen går over to etasjer i tillegg til loftsetasjen. Man må påregne påskostning av boligen da den ikke oppfyller dagens krav til standard.

Øygardsveien 123, Rogaland

 • Tomt
  960.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er pent opparbeidet med plen, prydbusker og pent området på sørsiden som er steinlagt. Det er direkte tilgang til terrasse fra hagen.

  Beliggenhet
  Øygardsveien 123 ligger landlig til på Austrått men allikevel sentralt i forhold til Sandnes sentrum og E39. Området er meget attraktivt for barnefamilier med skoler og barnehager i kort avstand fra boligen.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av småhusbebyggelse.

  Barnehage/skole/fritid
  Barnehage Austrått bhg (1-5 år) Iglemyr bhg (1-5 år) Øgard bhg (0-5 år) Skole Iglemyr skole (1-7 kl.) Austrått skole (1-7 kl.) Hana skole (1-7 kl.) Øygard ungdomsskole (8-10 kl.) Høyland ungdomsskole (8-10 kl.) Gand videregående skole Vågen videregående skole Fritid Iglemyr stadion Austrått svømmehall City Gym Sandnes SATS Hana

  Offentlig kommunikasjon
  Buss: Øygardsveien 3 min til fots, Linje 28, X79 Tog: Skeiane stasjon 24 min til fots, Linje L5 1.9 km. Flyplass: Stavanger Sola 17 min med bil

  Byggemåte
  Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Taktekkingen er trolig fra slutten av 80/begynnelsen av 90-tallet. Fasader er oppført med blokker, på loftet er den ene gavlen synlig og her er det brukt leca blokker, det forutsettes at det samme er brukt på resten av boligen. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Bygningen har malte trevinduer med 2 og 1-lags glass. Bygningen har malte ytterdører i tre. Terrasse i tre. Trapper i tre og mur. Informasjon er hentet fra tilstandsrapport utført av Rogaland Takstpartner AS datert 06.05.23.

  Innhold
  Loft: Innredet loftsrom 1. etasje: Entrè, gang, kjøkken, stue, trapperom, bad, toalettrom, soverom. Garasje. Kjeller: gang, gang 2, bad, kjellerstue/soverom, hobbyrom, bod. Det gjøres oppmerksom på at garasje er inkludert i arealet, og at tilkomst til garasjen er utvendig. Arealet utgjør 16 m2 av bruksarealet i 1. etasje. Informasjonen er hentet fra tilstandsrapport utført av Rogaland Takstpartner AS den 06.05.23.

  Standard
  Boligen bærer preg av alders slitasje og stedvis manglende vedlikehold. Flere av bygningselementene har begrenset levetid, og det bør derfor påregnes betydelige påkostninger for å oppgradere boligen til dagens standard. Innvendig Innvendig er det gulv av parkett og laminat. Veggene har tapet. Innvendige tak har himlingsplater. Etasjeskiller er i følge eier av betongelementer. Bygningen har krypkjeller under betongdekke. Boligen har malt tretrapp. Innvendig har boligen finèrdører. Våtrom - Bad 1 Våtrommet(bad/vaskerom) opplyses å være bygget før 1997(Tek 97). Materialer som er brukt på våtrommet som f.eks membran, fliselim, vinylbelegg osv ansees å ha en svært redusert levetid, og derfor også påfølgende fare for utettheter og lekkasjer. Tg 3 settes av den grunn som en følge av alder, men også grunnet faren for følgeskader ved en evt lekkasje. Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Våtrom - bad 2 Våtrommet(bad/vaskerom) opplyses å være bygget før 1997(Tek 97). Materialer som er brukt på våtrommet som f.eks membran, fliselim, vinylbelegg osv ansees å ha en svært redusert levetid, og derfor også påfølgende fare for utettheter og lekkasjer. Tg 3 settes av den grunn som en følge av alder, men også grunnet faren for følgeskader ved en evt lekkasje. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i hulltakingen. Ved hulltaking gjorde konstruksjonen det vanskelig å borre gjennom, for å unngå eventuelle skader er det derfor ikke borret lenger inn. Våtrom - kjøkken Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøleskap, oppvaskmaskin, komfyr og platetopp. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Tekniske installasjoner Innvendige vannledninger er av kobber. For nærmere kontroll av rør(faglig, teknisk og lovlighet) må rørlegger kontaktes(Se også tekst under "Egne forutsetninger"). Etablert stakeluke er ikke lokalisert. Staking kan også utføres via de fleste sluker eller fra avløpsrør via vannlås. Tilstandsgrad er kun satt med bakgrunn i alder. Avløpsrør er bygget inne i vegg og er derfor ikke kontrollert. Boligen har naturlig ventilasjon. Det er installert varmepumpe. Service er tatt i 2017. Varmtvannstanken er på ca 200 liter Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Utvendig Eldre sinkrenner. . Vurdering av avvik: ? Takrenner har punktvise lekkasjer. ? Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Tiltak ? Nye renner og nedløp må monteresDet er ikke krav til å montere snøfangere. Veggkonstruksjon Fasader er oppført med blokker, på loftet er den ene gavlen synlig og her er det brukt leca blokker, det forutsettes at det samme er brukt på resten av boligen. Det er ikke mulig med direkte kontroll av blokkene(utenom den ene gavlen på loft).Ved etterisolering av denne typen konstruksjon er det viktig at dette utføres ihht preaksepterte løsninger(SINTEF-byggforsk). Hvis ikke kan man få kondens skader grunnet manglende ventilering/utførelse. På befaringen var det ikke tegn til dette og det ble heller ikke gitt opplysninger om problemer knyttet til dette Vurdering av avvik: ? Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader. Det er stedvis noen råteskader i vindskier. Tiltak ? Lokal utbedring må utføres Takkonstruksjon/Loft Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Avstand mellom sperr er ulik, fra 65-87cm. Sperravstand er større en det som brukes i dag. Vurdering av avvik: ? Det er avvik: Søyle under takutstikk ved inngang står ned mot terreng. Det er råteskader i nedre del av søyle. Garasjetaket har eternittplater på innsiden. Platene inneholder asbest og egne regler gjelder for avfallshåndtering. Tiltak ? Tiltak: Bytte søyle og montere denne i søylesko over terreng Vinduer Bygningen har malte trevinduer med 2 og 1-lags glass. Vurdering av avvik: ? Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Dører Bygningen har malte og lakkede ytterdører i tre. Vurdering av avvik: ? Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Tiltak ? Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut. Overflater Innvendig er det gulv av parkett og laminat. Veggene har tapet. Innvendige tak har himlingsplater. Vurdering av avvik: ? Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Tiltak ? Overflater må utbedres eller skiftes. Radon Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: ? Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Krypkjeller Bygningen har krypkjeller under betongdekke. Vurdering av avvik: ? Krypkjelleren har risiko for ytterligere skadepotensiale. ? Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. På ett generelt grunnlag regnes denne type konstruksjon som en risikokonstruksjon grunnet faren for fukt og påfølgende fare for biologisk aktivitet. Det anbefales derfor jevnlig kontroll, alternativt montere ett avfukter system. Denne typen konstruksjoner har en hyppig skadefrekvens og konstruksjonen er utsatt for fuktskader. Tiltak ? Jevnlig kontroll av krypkjeller anbefales for forebygging av skader. Det anbefales å fjerne lagrede gjenstander i kjelleren. Innvendige dører Innvendig har boligen finèrdører. Vurdering av avvik: ? Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Tiltak ? Lokal utbedring må påregnes. Våtrom - 1. etasje Tilliggende konstruksjoner våtromHulltaking er foretatt og det er påvist avvik i hulltakingen. Ved hulltaking gjorde konstruksjonen det vanskelig å borre gjennom, for å unngå eventuelle skader er det derfor ikke borret lenger inn. Vurdering av avvik: ? Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Ved hulltakinger er det målt fuktverdier som ligger helt i grenseland for det som anbefales i en lukket konstruksjon(bør ikke være over 14-15%). I dette tilfellet ble det målt ca 14,5%. Tiltak ? Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade Tilliggende konstruksjoner våtrom Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Vurdering av avvik: ? Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Tiltak ? Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Kjøkken Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøleskap, oppvaskmaskin, komfyr og platetopp. Vurdering av avvik: ? Det er avvik: Kjøkkenet bærer generelt preg av noe alders slitasje. Bunnplate under vask har fuktmerker. ? Tiltak: Det bør påregnes utskiftninger/oppgraderinger Spesialrom - 1.etasje - toalettrom Overflater og konstruksjon Vurdering av avvik: ? Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. ? Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Tiltak ? Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. ? Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l. Tekniske installasjoner - Ventilasjon Boligen har naturlig ventilasjon. Vurdering av avvik: ? Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak ? Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Tomteforhold - drenering Drenering fra byggeår. Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. ? Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Tiltak ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Med tanke på tilstand i kjeller og synlige avvik her må det påregnes utvendige tiltak. Grunnmur og fundamenter Synlig del av grunnmuren virker å være oppført med betong/mur konstruksjoner. Utvendig er resten av muren utilgjengelig for kontroll/under terreng, innvendig er muren tildekket(utforede vegger). Det lar seg derfor ikke gjøre med direkte kontroll av grunnmuren. Tilstandsgraden er satt hovedsakelig med bakgrunn i den/de delene av muren som var tilgjengelig for kontroll på befaringen og alder. Vurdering av avvik: ? Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. ? Grunnmuren har sprekkdannelser. Tiltak ? Lokal utbedring må utføres. Forhold som har fått TG2 - avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: Utvendig Taktekking Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Taktekkingen er trolig fra slutten av 80/begynnelsen av 90-tallet. Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Det er en del mose på tekkingen som det anbefales å fjerne. Tiltak ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Balkonger, terrasser og rom under balkonger Terrasse i tre. Vurdering av avvik: ? Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. ? Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Tiltak ? Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Innvendig Etasjeskille/gulv mot grunnEtasjeskiller er i følge eier av betongelementer. Vurdering av avvik: ? Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Tekniske installasjoner Vannledninger Innvendige vannledninger er av kobber. For nærmere kontroll av rør(faglig, teknisk og lovlighet) må rørlegger kontaktes(Se også tekst under "Egne forutsetninger"). Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Avløpsrør Etablert stakeluke er ikke lokalisert. Staking kan også utføres via de fleste sluker eller fra avløpsrør via vannlås. Tilstandsgrad er kun satt med bakgrunn i alder. Avløpsrør er bygget inne i vegg og er derfor ikke kontrollert. Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Utvendige vann- og avløpsledninger Utvendige avløpsrør er av ukjent type. Utvendige avløpsledninger er fra 1970. Det er offentlig avløp via private stikkledninger og utvendige vannledninger er av ukjent type. Utvendige vannledninger er fra 1958. og offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Varmesentral Det er installert varmepumpe. Service er tatt i 2017. Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden varmesentralen fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg   Forhold som har fått TG3: Utvendige trapper Trapper i tre og mur. Vurdering av avvik: ? Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. ? Det er ikke montert rekkverk. ? Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Tiltak ? Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Rom Under Terreng Gulvet har teppe og er av betong. Veggene har plater. Hulltaking er ikke foretatt. Rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig. urdering av avvik: ? Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking ? Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. ? Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. Kjeller har betydelige fuktindikasjoner. En god del soppvekst i det ene hjørnet. Tiltak ? Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader. ? Det anbefales at alt treverk i kjeller fjernes og at kjelleren har mest mulig åpne murkonstruksjoner med god utlufting. Det må påregnes betydelige påkostninger. Det anbefales å foreta nærmere kontroll av type sopp. Innvendige trapper Boligen har malt tretrapp. Vurdering av avvik: ? Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. ? Det er ikke montert rekkverk. Manglende rekkverk gjelder rundt trapp på loftet. Tiltak ? Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. ? Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Våtrom - bad 1.etasje Generell Våtrommet(bad/vaskerom) opplyses å være bygget før 1997(Tek 97). Materialer som er brukt på våtrommet som f.eks membran, fliselim, vinylbelegg osv ansees å ha en svært redusert levetid, og derfor også påfølgende fare for utettheter og lekkasjer. Tg 3 settes av den grunn som en følge av alder, men også grunnet faren for følgeskader ved en evt lekkasje. Vurdering av avvik: ? Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak ? Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Våtrom - bad kjeller Generell Våtrommet(bad/vaskerom) opplyses å være bygget før 1997(Tek 97). Materialer som er brukt på våtrommet som f.eks membran, fliselim, vinylbelegg osv ansees å ha en svært redusert levetid, og derfor også påfølgende fare for utettheter og lekkasjer. Tg 3 settes av den grunn som en følge av alder, men også grunnet faren for følgeskader ved en evt lekkasje. Vurdering av avvik: ? Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak ? Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Elektrisk anlegg 1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei 2. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank Ja 3. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Ja 4. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Ja 5. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja Branntekniske forhold 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Nei 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ja 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? Nei 4. Er det skader på røykvarslere? Nei Tomteforhold Forstøtningsmurer er av betong. Vurdering av avvik: ? Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Tiltak ? Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres. Informasjonen er hentet fra tilstandsrapport utført av Rogaland Takstpartner AS den 06.05.23.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  På egen gårdsplass.

  Forsikringsselskap
  if

  Diverse
  Det gjøres oppmerksom på at boligen ligger delvis utenfor dagens byggelinje.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 790 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  94 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 790 000))

  111 792 (Omkostninger totalt)

  3 901 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Varmepumpe

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  14396

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr og renovasjonsgebyr. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Info om eiendomsskatt
  Sandnes kommune har ikke eiendosmsskatt.

  Formuesverdi primær
  868653

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3127151

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Info formuesverdi
  Informasjon om formuesverdi er oppgitt av Skattetaten

  Andre utgifter
  Strøm Forsikring Tv/internett

  Velforening
  Nei

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1108/38/708: 04.01.1958 - Dokumentnr: 900025 - Bestemmelse om gjerde 16.12.1959 - Dokumentnr: 4505 - Bestemmelse om kloakkledn Veivesenets betingelser vedtatt Gjelder denne registerenheten med flere 24.01.1977 - Dokumentnr: 435 - Erklæring/avtale Grunnavståelse til gate/vei m.v. 04.01.1958 - Dokumentnr: 900025 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1108 Gnr:38 Bnr:19 01.01.2020 - Dokumentnr: 1900092 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1102 Gnr:38 Bnr:708

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp.  Gamle Austråttvei og Øygardsveien er kommunale veier.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Dette etter følgende reguleringsplaner: ID 6201 - Reguleringsplan over et friareal på Hana Delareal 746 kvm. Formål Frittliggende småhusbebyggelse Delareal 14 kvm. Formål Kjørevei ID2012145 - Områdeplan for Sandnes Øst, områdene Ha07 og Ha08 Delareal 188 kvm. Formål Boligbebyggelse. Feltnavn B Delareal 36 kvm. RPHensynsonenavn H140_RPSikring Frisikt. Delareal 1 kvm. Formål Veg. Feltnavn o_KV5 Delareal 188 kvm. Bestemmelsesområde midlertidig bygge- og anleggsområde (utgått). Delareal 11 kvm. Formål Fortau. Feltnavn o_FT

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Verneklasse/sefrak
  Det gjøres oppmerksom på at  er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Bygget kan ha vernestatus, men i mange tilfeller er de kun ført i registeret på grunn av alder. Kommunen har ikke opplyst om at bygget har noen vernestatus, men det kan likevel foreligge spesielle restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 790 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  94 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 790 000))

  111 792 (Omkostninger totalt)

  3 901 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  114512

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

Monica Thomassen

Megler

Monica Thomassen

41 51 96 15

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev