aktiv-eiendomsmegling
DJI_0749

Sandnes Prestholen 2

Smeaheia - 2 boligtomter selges samlet. Enebolig står på tomtene i dag.

 • 7 500 000
 • BRA 243 m²
 • PRISANTYDNING7 500 000
 • OMKOSTNINGER203 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER7 703 642
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 975
 • AREALP-rom 225 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 570 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 7 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  187 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 500 000,-))
  --------------------------------------------------------
  203 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  7 703 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
På de to tomtene som er etablert på eiendommen står det i dag en enebolig som det legges til grunn kjøper vil rive for å utnytte eiendommens potensial som er å bebygge eiendommen med to nye tomannsboliger.
Eneboligen som står der i dag inneholder følgende:

Kjeller:
Boligdel: P-rom: gang, bad m/sauna, hobbyrom. S-rom: 2 boder og kjølerom.
Utleiedel (ikke godkjent som egen boenhet): P-rom: bi-inngang, kjellerstue, kjøkken m/spisestue, 2 soverom, bad.

1 etasje:
P-rom: Vindfang, gang, wc, 2 soverom, stue, kjøkken, vaskerom, bad.

På bnr. 268 som består av to parseller er det også oppført en garasje (garasjens sørlige hjørne ligger på eiendom som er opprettet som realsameie (bnr. 554) hvor aktuelle areal av garasje er regulert til renovasjon.
DJI_0758

Prestholen 2, Rogaland

 • Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Forhold som har fått TG2:
  DRENERING Totalvurdering:
  Grunnmursplast er ikke synlig avsluttet med klemlist i toppen enkelte steder er grunnmurplast ikke synlig over terrenget. Om
  grunnmursplasten ikke er avsluttet med klemlist i toppen kan dette føre til at regnvann trenger inn mellom grunnmur og grunnmursplast.
  Fukt transporteres nedover grunnmuren og legger seg på innsiden av grunnmurens nedre del og vises gjerne som saltutslag. Kan forårsake
  fukt i nedre del av yttervegger i kjeller om disse er påforet og kledd.
  Anbefalte tiltak:
  Drenering rundt huset anbefales oppgradert, drens rør anbefales spyles/vedlikeholdes med jevne mellomrom (ca hvert 10 år). GRUNN / FUNDAMENT
  Totalvurdering:
  Enkelte riss/sprekker i grunnmur er påregnelig normalt og skyldes i hovedsak tørkesprekker i betongen (svinnriss). Grunnmur ved biinngang kjeller har stedvis avskalling i maling og indikerer tidligere transport av fukt i berørt område.
  Anbefalte tiltak:
  For å kartlegge om det er pågående problemer må det foretas undersøkelser over tid. Dette faller utenfor rapportens mandat, og er derfor
  ikke utført. Grunnmur må pusses/ overflatebehandles.
  FORSTØTNINGSMURER Totalvurdering:
  Undersøkelsen av støttemur viser ingen tegn direkte tegn til skader. Men steingjerde i naturstein av eldre dato er bygget opp av løse
  naturstein og kan dermed være utsatt for mindre setning/retningsavvik som antas kan skyldes jordtrykk eller telebelastning.
  Anbefalte tiltak:
  For å kartlegge om det er pågående problemer med belastning må det foretas observasjon over tid. ROM UNDER TERRENG
  Totalvurdering:
  Fuktmålinger viser fuktverdier over faregrense for utvikling av sopp/ råteskader. Påforede vegger mot terreng er utført med bruk av plastfolie
  som dampsperre. Dette kan øke risikoen for magasinering av fukt med påfølgende skadeutvikling.
  Anbefalte tiltak:
  Ytterligere undersøkelser av konstruksjoner for kartlegging av skadeomfang anbefales.
  BALKONG/ TERRASSE Totalvurdering:
  Rekkverk heller utover har for store åpninger i forhold til referansenivå 10 cm. Støttebjelke under terrasse har tørkesprekker og er nedslitt.
  Det er ikke registrert tegn til svekkelse eller skade i konstruksjonen, men det må påregnes vedlikehold/ overflatebehandling.
  Anbefalte tiltak:
  Overflatebehandling må påregnes
  VINDUER/DØRER
  Totalvurdering:
  Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for
  vedlikehold i tiden som kommer. Tegn til kondensering i enkelte vinduskarmer på loft og i kjeller, dette skyldes normalt for liten utskiftning av
  inneluften. Anbefalte tiltak:
  Påregnelig med utskiftninger av de eldste og mest utsatte vinduer/dører på sikt.
  YTTERVEGGER
  Totalvurdering:
  Utvendig fasader er noe værslitt, ellers normal slitasje med noe nedbrytning og tørkesprekker på de mest utsatte steder. Normal levetid for
  trepanel er 20 til 60 år. Misfarging i deler av utv. takpanel ved tak utstikk, raftekasser. Avskalling i maling grunnmur bi-inngang kjeller.
  Anbefalte tiltak:
  Rengjøring og overflatebehandling må påregnes. LOFT
  Totalvurdering:
  Vannmerke i sutaket rundt pipe/rørgjennomføringer. Dette kan skyldes at papp oppå sutaket ikke har tilstrekkelig oppbrett rundt
  gjennomføringen. Lufte rør mot yttertak er ikke isolert. Loftsluke er ikke tilstrekkelig isolert. Det registreres spor etter tidligere mus på loft.
  Anbefalte tiltak:
  Innvendig sutak på loft anbefales inspisert med jevne mellomrom for å oppdage eventuelle utettheter i taktekkingen. g på loftet. Ytterligere
  undersøkelser anbefales med tanke på museaktivitet. RENNER OG NEDLØP
  Totalvurdering:
  Takrenner og nedløp av aluminium skiftet for ca. 20 år siden ifølge eier, påregnelig med noe lekkasje i skjøter med pakning. Takrenner er
  tett med grønske og må spyles.
  Anbefalte tiltak:
  Oppspyling/kontroll av takrenner og nedløp anbefales må påregnes. Det må foretas ytterligere undersøkelser for å avdekke tilstand. TAKKONSTRUKSJON
  Totalvurdering:
  Noe nedbøy i deler av yttertaket, påregnelig normalt i yttertak av denne konstruksjon og alder. Det er ikke registrert symptom på svekkelser.
  Anbefalte tiltak:
  Ytterligere undersøkelser anbefales for å kartlegge tilstand.
  TAKTEKKING OG BESLAG Totalvurdering:
  Taket er tekket med takstein fra byggeåret, normal slitasje med noe mose i toppbelegget. Bly rundt pipe er ubehandlet og vil over tid tørke
  ut og sprekke.
  Anbefalte tiltak:
  Rengjøring av mosegrodde overflater må påregnes, påregnelig med oppgradering/omlegging på sikt. ETASJESKILLE Totalvurdering:
  Trebjelkelag mellom 1.etasje og kjeller (leilighet er ikke lydisolert. Det er ikke registrert forhold som tyder på svekkelser i konstruksjonen.
  ILDSTED Totalvurdering:
  Det er foretatt en visuell kontroll av synlige deler av pipemur i boligen og utvendig over tak. Noe mose i pipe over tak, kan indikerer at pipe
  trekker noe fukt. Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering etter Ca. 50 år.
  Anbefalte tiltak:
  Peis i 1.etasje og peis i kjeller har ikke vært i bruk siste årene ifølge eier. På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder
  kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for tiltak.
  KJØKKEN
  Totalvurdering:
  Innredningen i 1.etasje med profilerte fronter i tre fra 2002 fremstår med normal tilstand i henhold til alder. Tidligere vannlekkasje fra kjøkken
  i 1.etasje , forsikringssak utbedret i regi av eier. Svimerke i front kjøkkenvask underskap på siden av ovn. Kjøkken i kjeller med slette fronter
  malt svart, kjøkkeninnredning i kjeller av ukjent alder normale bruksslitasjer.
  Anbefalte tiltak:
  Avløpsrør under kjøkkenvask bør etterstrammes med jevne mellomrom, dette fordi disse over tid glir fra hverandre ved bruk av varmt og
  kaldt vann.
  TOALETTROM
  Totalvurdering:
  Overflater i normal stand iht. alder. Sprekk i toalett sete.
  Anbefalte tiltak:
  Sprekk i toalett sete, må skiftes ut.
  TRAPP
  Totalvurdering:
  Innvendig trapp i tre, påregnelig med noe slitasje og småhakk i overflater. Utforming av rekkverk kan innby til klatring. Rekkverk er ikke
  barnesikret. maks tillatt åpning mellom vertikale åpninger i rekkverk er 10 cm. Det er ikke montert håndrekke på vegg innvendig og
  utvendig.
  Anbefalte tiltak:
  Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet.
  AVLØPSRØR Totalvurdering:
  Innvendige avløpsrør fra byggeår har nådd en høy alder og gir økt risiko for skader i tiden som kommer. Normal levetid for avløpsledninger
  av plast er 25 til 75 år. Avløpsrør fra boligen og ut til offentlig kloakk eller septisk ligger under bakken og er ikke vurdert. Sluker som ikke har
  jevnlig tilførsel av vann må etterfylles for og ikke tørke ut i vannlås. (bad.1.etasje)
  Anbefalte tiltak:
  Spyling / staking av avløp og vannlås til servanter anbefales, pga sen avrenning. ELEKTRISK Totalvurdering:
  TG-2 er satt pga. manglende dokumentasjon/samsvarserklæring.
  Anbefalte tiltak:
  Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.
  VANNLEDNINGER
  Totalvurdering:
  Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Utvendige stikkledninger er ikke vurdert.
  Anbefalte tiltak:
  Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
  VARMESENTRAL
  Totalvurdering:
  Rust i utvendig varmepumpe, eldre anlegg er ikke funksjonstestet
  Anbefalte tiltak:
  Kontroll/servise av anlegg anbefales.
  VARMTVANNSBEREDER Totalvurdering:
  Det er registrert en lekkasje og rustvann i fra øverste bereder på 198 liter, beredere er plassert over hverandre. Bereder er over 20 år
  gammel. Bereder er ikke lekkasjesikret med avrenning til avløp.
  Anbefalte tiltak:
  Varmtvannsbereder må påregnes skiftet ut.
  VENTILASJON Totalvurdering:
  Ventilasjon er i henhold til forskrift på oppføringstidspunkt, men vurderes å være mangelfull i forhold til bruksbelastning.
  Anbefalte tiltak:
  Bedre ventilering av boligen må etableres.
  BAD M/SAUNA _ KJELLER
  Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
  Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Det mangler dusjforheng, slitasje i
  overflater rundt dusj.
  Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
  Innredning er nedslitt ventilasjon er mangelfull, en oppgradering må påregnes.
  BAD/VASKEROM_KJELLER LEILIGHET
  Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
  Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Tegn etter kondens i vindu.
  Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
  Bedre ventilering av rommet anbefales.
  Fuktmåling:
  Undersøkelsen viser synlige tegn til fukt i overflater, topping og misfarging iskjøtet tapet/belegg.
  Anbefalte tiltak fukt:
  Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann. Rommet har store skader og en oppgradering
  må påregnes.
  VASKEROM_1.ETASJE
  Totalvurdering overflater:
  Høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm med risiko for at vann renner ut gjennom døråpning.
  Anbefalte tiltak overflater:
  Bedre ventilering av rommet anbefales.
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Membran / tettesjikt er ikke synlig etablert. Tettesjikt bør være avsluttet minimum 25 mm over gulvoverflate rundt rørføringer. Dette er ikke
  synlig etablert og gulvet kan være utsatt for lekkasjer.
  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Vaskerom fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med hensyn og jevnlig kontroll av overflater
  anbefales.
  Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
  Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret.
  Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
  Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk for å tilrettelegge for bedre luftutskifting
  BAD_ 1.ETASJE Totalvurdering overflater:
  Riss / sprekker i silikonfuger i overgang gulvet og vegg. Sprukket flis på vegg nedre rekke i dusj.
  Anbefalte tiltak overflater:
  Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann.
  Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
  Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Kloakk lukt skyldes sannsynlig
  uttørking av hjelpesluk.
  Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
  Bedre ventilering av rommet anbefales.

  Forhold som har fått TG3:
  BAD M/SAUNA _ KJELLER
  Totalvurdering overflater:
  Det er i synlig tettesjikt/membran sluk er fast montert. Baderom har gått ut på dato og må påregnes oppgradert. Lekkasjevann utenfor
  dusjsjonen vil ikke ledes til sluk. Det er risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Det er ikke lagt tettesjikt på gulvet ved plassering av
  bereder, det er ikke registrert sluk utenfor dusj.
  Anbefalte tiltak overflater:
  Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann.
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Det er ikke benyttet membran og det er risiko for lekkasjer. Membran / tettesjikt bør være avsluttet minimum 25 mm over gulvoverflate rundt
  rørføringer. Dette er ikke etablert og gulvet kan være utsatt for lekkasjer.
  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Rommet er nedslitt og mangler tettesjikt, en oppgradering må påregnes.
  BAD/VASKEROM_KJELLER LEILIGHET
  Totalvurdering overflater:
  Det er ikke tilstrekkelig fall til sluk, terskel i dør til bad er lavere en terskel i dusj evt. lekkasjevann uteforestilling dusj vill ikke renne til sluk.
  Det er risiko for at vann renner ut gjennom døråpning.
  Anbefalte tiltak overflater:
  Rommet har store skader og en oppgradering må påregnes.
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Tilstandsgrad 3 er satt med bakgrunn i påviste skader i overflater og i alder med usikker restlevetid på tettesjiktet.
  BAD_ 1.ETASJE Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Utførelsen av membran i sluk lar seg ikke påvise grunnet tildekking av flislim. Det er trolig ikke benyttet tilstrekkelig membran og det er stor
  risiko for lekkasjer. Sprekk i flis i dusj.
  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann.
 • Sentral og attraktiv beliggenhet med nærhet til det meste.
  Det er enkel tilkomst til E39, og busstopp i umiddelbar nærhet. Kort vei til golfbane på Bærheim, Kvadrat, IKEA og næringslivet på Forus.
  For de som er glad i trening kan det nevnes nærhet til Trim Towers. Trim Towers fremstår idag som et av distriktets mest komplette bygg innen trening og helse. SATS har store lokaler i dette bygget. Videre finner man både legesenter, kiropraktor, tannlege m.m. Aktivitetssenteret Actionball ligger også i nærområdet.
  Det er flotte turområder i nærmiljøet som f. eks Ormaskogen og Gisketjern.
  Barnehage, skole og lekeplasser i nærområde.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og leiligheter.
 • Se vedlagte veikart for kjørebeskrivelse til eiendommen.
 • Enebolig fra 1976 med sokkel leilighet (ikke godkjent) som er oppført med grunnmur i stedstøpt betong.
  Yttervegger i lett teglmur og bindingsverk av tre som utvendig er kledd med trepaneler.
  Trebjelkelag mellom etasjer.
  Valmet tak i tre som er tekket med betongtakstein.
  Takrenner/nedløp i aluminium.
  Vinduer og dører med isolerglass.
 • 1.etg: Bra 129 kvm.
  Kjeller: Bra 114 kvm.
  Følgende rom inngår i primærareal:
  1 etg. Vindfang, gang, wc, 2 soverom, stue, kjøkken, vaskerom og bad.
  Kjeller. Gang, bad, hobbyrom, kjellerstue, 2 soverom og bad.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk
 • Gnr 65, bnr 268, 706 kvm.
  Gnr 65, bnr 553, 663 kvm.
  Gnr 65, bnr 554, realsameie 201 kvm.
 • Garasje og gårdsrom.
 • Offentlig tilknyttet. Det fremgår ikke av ledningskart hvor stikkledninger inn til eksisterende bolig ligger. Opplysninger om avløp er separert mangler i kommunens arkiver.
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Kr 19 339,- pr. år for eksisterende bolig. Det vil påløpe nye gebyrer for nye boliger som oppføres på eiendommen i fremtiden.
 • Det er i dag faste løpende kostnader knyttet til boligen som står der i dag for strøm/elektrisitet, forsikring, velforeningskontigent m.m.
 • Brukstillatelse foreligger datert 21.04.1976.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Kjøper er selv ansvarlig for å rive eksisterende bolig (søknadspliktig tiltak), samt å prosjektere og byggemelde eventuelle nye boliger på tomtene og videre framskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommene før eventuelle byggearbeider igangsettes. Alle kostnader i forbindelse med riving, byggeanmeldelse, eventuelle tilknytningsgebyrer, grunnundersøkelser, geotekniske rapporter m.m. påhviler kjøperen.

  Selger fraskriver seg ethvert ansvar for tomtens beskaffenhet.

  I eksisterende bolig på eiendommene er det innredet rom i kjeller som brukes til rom for varig opphold, men som kun er godkjent som boder/hobby. Bruksendring er ikke søkt om. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.
 • Dagbok nr. 1992/4795-4/43. Bestemmelse om veg
  Dagbok nr 2018/1582248-1/200. Opprettelse av realsameie.
 • Tomtene ligger regulert til boligformål.
  Bebyggelsesplan for felt B, Prestholen, Smeaheia
  Plan Id 94305-05
  Bebyggelsesplan ihht. reguleringsplan.

  Følgende tillegg ble gjort i reguleringsbestemmelsene i forbindelse med deling av tomten og er særskilt gjeldende for eiendommene som selges:
  Begge tomtene kan bebygges med tomannsboliger ( to boenheter pr. tomt). Boligene skal bygges med saltak.
  BYA = 40% (bolig, garasje, bod og biloppstillingsplass).
  Maks mønehøyde = 7,5 m over topp gulv 1.etasje og maks gesimshøyde = 6,0 m over topp gulv 1.etasje.
  Økt overvannsavrenning som følge av fortetting og klimaendringer må disponeres lokalt innenfor tomtene. Fortettingen skal ikke medføre
  økt overvannsbelastning på offentlig overvannsnett.
  Forøvrig vises det til gjeldende planbestemmelser som følger vedlagt i salgsoppgaven.
 • Gnr. 65 Bnr. 268, 554 og 553, i Sandnes kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fast provisjon kr 45 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 9 900,- oppgjørshonorar kr 5 900,- Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Mildred Copino Østvold
  Vegard Østvold

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev