aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Novikveien 27

Stamnes - Enebolig med utsikt over Alstenfjorden - 2 kjøkken - 2 stuer - 2 bad - 4 soverom

 • BRA 219 m²
 • 4 soverom
 • OMKOSTNINGER96 172
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 746 172
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 954
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 209 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT976 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 650 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  80 000,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  96 172,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 746 172,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Underetasje: Soverom, kjøkken, stue, bad og vaskerom, gang og trappegang. Underetasjen er ikke søkt og godkjent bruksendring på.
1. etasje: To stuer, kjøkken, bad og trappegang. Utgang til terrasse.
Loftsetasje: tre soverom, gang, bod og utgang til balkong.
Utsikt mot Dønna fra terrassen

Novikveien 27, Nordland

 • Enebolig over tre plan med garasje og fin tomt beliggende sentralt i Sandnessjøen.

  Hovedetasjen har en jevnt god standard, fine lyse malte vegger, laminat på gulv. Kjøkken med eikefronter, stue med store vinduer og en flott peis.Utgang til stor terrasse med utsikt. Bad fra tidlig 2000-tallet.
  Underetasjen har egen inngang, soverom, stue, bad og kjøkken, men det gjøres oppmerksom på at det ikke er søkt om bruksendring av etasjen som egen boenhet.
  Loftsetasjen har tre gode soverom, og mye plass til lagring.

  Egen tomt med grøntareal og gode solforhold. Kort vei til sentrum med alle nødvendige servicesteder samt. kort vei til barnehage,skole og idrettshall.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Forhold som har fått TG3:
  Utvendig > Vinduer
  Vurdering av avvik:
  -Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  - Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
  - Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  2 vinduer på vestvegg i loftetasje spesielt er slitte og må byttes på kort
  sikt.
  Øvrige vinduer kan benyttes noe mer tid med noe vedlikehold og
  justeringer.
  Beslag løsninger på enkelte vinduer er ikke fagmessig utført.
  Tiltak
  - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

  Utvendig > Utvendige trapper
  Vurdering av avvik:
  - Betongtrapp har mindre sprekker/skader
  - Det er ikke montert rekkverk.
  Det mangler rekkverk på trappen til balkong og trappen er for bratt.
  Tiltak
  - Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  Trappen bør bygges ny. Noe utbedringsbehov på betongtrapper til
  underetasjen.

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Vurdering av avvik:
  - Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i
  underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking
  - Det er påvist andre avvik:
  - Det er påvist skader i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er
  derfor ikke foretatt hulltaking.
  - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  Soverom, gang, kjøkken, stue gang ved bad og bad har tilfarer
  konstruksjon på gulv. Det ble registrert fukt i gulv på kjøkken, og i
  trapperom. Det er saltutslag på gulv og vegger der det er synlig mur
  konstruksjon.
  Tiltak
  - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig
  for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå
  fuktskader.
  Fuktnivå såpass høyt i innforet vegg og i tilfarerkonstruksjon at det bør
  foretas rivning og fjerning av tilfarerkonstruksjonen

  Innvendig > Innvendige trapper
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke montert rekkverk.
  - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  - Det er liten frihøyde i trappeløp
  Det mangler håndløper på deler av trappene, det er liten frihøyde og
  det mangler rekkverk på trapp fra underetasje.
  Rekkverk er lavere enn 90 cm som var kravet på oppføringstiden.
  Det er ulik høyde på opptrinn i trappen til underetasjen.
  Tiltak
  - Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  - Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på
  byggemeldingstidspunktet.
  - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
  Trapp til underetasje er lite egnet som hovedtrapp, bør bygges ny.
  Det må monteres rekkverk og håndløper der dette mangler.

  Våtrom > Generell > Vaskerom
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Hulltaking er ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade
  allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er
  nødvendig.
  Våtrommet tilfredsstiller ikke dagens krav til våtrom og må renoveres.
  Tiltak
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
  sluk m.m. må dokumenteres.

  Våtrom > Generell > Bad
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Hulltaking er ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade
  allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er
  nødvendig.
  Rommet tilfredsstiller ikke dagens krav til våtrom og må renoveres,
  dette gjelder også løsningen med avløp fra servant til sluk.
  Tiltak
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
  sluk m.m. må dokumenteres.

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Apparat eldre enn ti år.

  Tomteforhold > Forstøtningsmurer
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.
  - Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) utifra
  dagens krav.
  Høyde på murene er over 0,5 meter og det er da krev om rekkverk på
  disse.
  Tiltak
  - Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres.

  Tomteforhold > Terrengforhold
  Vurdering av avvik:
  - Terreng faller inn mot bygning.
  På sørside mot Novikveien er det fall fra veien inn mot boligen, på
  nordside er det tilnærmet flatt men her er det litt fall bort fra boligen.
  Tiltak
  - Det bør foretas terrengjusteringer.
  Det bør gjøres terrengjusteringer i den grad det er mulig. Det er
  anbefalt at terreng inntil grunnmur skal ha fall på 1:50 i en bredde på 3
  meter ut fra grunnmuren, dette er ikke tilfredsstillende rundt hele
  bygningen har.

  Forhold som har fått TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
  Utvendig > Taktekking
  Vurdering av avvik:
  - Takvinkelen er for liten til denne typen tekking.
  Takvinkel på garasje har for liten takvinkel for denne type tekking når
  det er benyttet forenklet undertak som her.
  Det er ikke mulig å se hvilken type undertaksbelegg som er benyttet
  over sponplatetroen på taket over stuen, denne type tekking krever
  helt tett undertak med så liten takvinkel.
  Taktekkingen er oppgitt å være noe grodd.
  Tiltak
  - Taktekkingen må skiftes eller utbedres.
  Det anbefales at tak på garasje og over stue byttes til et egnet
  materiale.

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Vurdering av avvik:
  - Takrenner har punktvise lekkasjer.
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke
  krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Det er lekkasje på takrenner enkelte steder.
  Det bør monteres snøfangere på det bratte taket, var krav om dette da
  nytt taktekke ble lagt.
  Tiltak
  - Lokal utbedring må utføres.

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Vurdering av avvik:
  - Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
  - Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  Det er kort avstand mellom taktekking og bordkledning på
  gavelvegger.
  Kledningen på vestvegg over tak på stue er meget overflateslitt, noe
  utskifting av kledning må forventes.
  Tiltak
  - Musebånd/lusing må etableres.
  - Råteskadet trekledning må skiftes ut.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
  - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Det er stedvis høyt fuktnivå i bordtroen og det er generelt lite lufting i
  arealet.
  Tiltak
  - Lufting/ventilering bør forbedres.
  - Det må foretas nærmere undersøkelser.
  Det kan være lekkasje på taket som er årsak til fuktnivå i bordtro, må
  undersøkes ytterligere.

  Utvendig > Dører
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
  - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  - Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at
  kald trekk kan oppstå.
  Dør til vindfang i underetasjen er slitt, har stått ubehandlet i mange år,
  bør byttes på kort sikt, TG2
  Hovedinngangsdører har normale bruksmerker og slitasje, TG1
  Balkongdør i stue, har slitte pakninger og tetter dårlig, TG2
  Balkongdør på loft har normale bruksmerker og slitasje, tar i karm, må
  justeres, TG1
  Tiltak
  - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.

  Utvendig > Balkonger, terasser og rom under balkonger
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse.
  - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Rekkverket på balkongen mot nordøst er lavere enn det som var kravet
  på oppføringstiden.
  Det er ikke montert beslag mellom balkonggulv og vegg, løsningen gir
  økt risiko for råteskader.
  Tiltak
  - Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på
  byggemeldingstidspunktet.
  Det bør monteres beslag i overgang vegg/gulv, gjelder begge
  balkongene.
  Rekkverk på balkong måt nordøst må bygges høyere.

  Innvendig > Overflater
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist andre avvik:
  Himling på vaskerom er utført med eternittplater, disse inneholder
  asbest.
  Himlinger med plankettplater er lagt med lite avstand mellom skjøter,
  noe heng i himlingen i stue på 1 etasje.
  Det mangler himling i bod.
  Tiltak
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Eternittplatene bør fjernes og ny himling monteres, må håndteres med
  forsiktighet da de kan være helseskadelige.
  Himling i bod må monteres.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Vurdering av avvik:
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente
  måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2
  m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente
  måleavvik.
  Totalt planavvik i stue på 1 etasjen er målt til 17mm. På det største
  soverommet på loftetasjen er det totalt 28mm.
  I underetasjen er planavvikene opp til 55mm i trapperom, 35mm i
  kjøkken og 28mm i stue
  Tiltak
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil
  imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan
  man vurdere slike tiltak.
  Gulvene bør rettes opp.

  Innvendig > Radon
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført
  med radonsperre.
  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Vurdering av avvik:
  - Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet.
  Tiltak
  - Ildfast plate må monteres.

  Innvendig > Innvendige dører
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.
  Tiltak
  - Enkelte dører må justeres.

  Våtrom > Ventilasjon > Bad
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Tiltak
  - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte
  ved dør e.l.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap.
  Det er noe fuktsvelling på bunnplate i benkeskap og skade på
  benkeplate.
  Tiltak
  - Det må foretas lokal utbedring.
  Benkeplate bør byttes.

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  - Det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i forhold til gjeldende krav på
  oppføringstidspunktet.
  Det mangler ventiler i vegg på 2 soverom på loft og på soverom i
  underetasjen
  Tiltak
  - Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom
  som ikke har det.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank
  ihht gjeldende forskrift.
  - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at tanken fungerer i dag,
  men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
  - Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende
  forskrift.
  Det må etableres godkjent tilkobling på beredere

  Tomteforhold > Drenering
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  - Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettesjikt på
  grunnmur.
  Om dreneringen er fra byggeåret bør den skiftes ut.
  Tiltak
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være
  avgjørende.
  - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Vurdering av avvik:
  - Grunnmuren har sprekkdannelser.
  - Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
  - Det er registrert løs puss på muroverflater.
  Tiltak
  - Det må foretas lokal utbedring.
  Reparere løs puss og fuge sprekker for å hindre vanninntrenging.

  Forhold som har fått TG2 Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak:
  Våtrom > Overflater Gulv > Bad
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på
  byggetidspunktet.
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp
  membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  Det er kun 8mm fall til sluk målt fra gulv ved døren, høydeforskjell
  topp sluk til oppkant under der er mindre enn 25mm
  Tiltak
  - Våtrommet fungerer med dette avviket.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
  membranløsningen
  Tiltak
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige
  vannledninger.
  Tiltak
  - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i
  dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige
  avløpsledninger.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i
  dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige
  vannledninger.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige
  avløpsledninger.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i
  dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  Tidspunkt for utskifting av anlegget nærmer seg.
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger sentralt til, midt mellom Sandnessjøen ungdoms- og videregående skole og idrettanlegg, Helgelandssykehuset og Sandnessjøen Båtforening. Kort vei til sentrum og alt man behøver av daglige servicetilbud.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Boligen ble bygget i 1954 og garasjen ble bygget i 2000.
  Taket er tekket med Decra plater.
  Plassbygget selvbærende takkonstruksjon,
  bordtro undertak på det bratte taket,
  sponplatetro over stue og forenklet undertak
  på garasje.Det meste av boligen har yttervegger som er
  oppført i mur konstruksjon som er utforet og
  kledt på utside med liggende malt
  bordkledning. Yttervegger på stue har
  bindingsverk fra byggeåret som antas å være
  noe isolert, utvendig kledt med liggende malt
  bordkledning.

  Garasjen er oppført på ringmur og har støpt gulv, yttervegger med bindingsverk som er kledt på utside med liggende malt
  bordkledning. Vinduer med 2 lags glass, malte ytterdører og malt leddheiseport med portåpner. Selvbærende takkonstruksjon med forenklet undertak og Decra stålplatetekking.

  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 15.03.22 av Geir Arne Brattli for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Underetasje: 79 Bra, hvorav 74 P-rom
  1.etasje: 88 Bra, hvorav 88 P-rom
  Loft: 52 Bra, hvorav 47 P-rom

  Kommentar: Vinduer i stue og kjøkken i underetasjen har mindre glassareal enn 10 % av gulvarealet. Det er ikke søkt om bruksendring av underetasjen til egen boenhet.

  Følgende rom inngår i primærareal:Ganger, fire soverom, to trapperom, to kjøkken, to bad, to stuer, vindfang og vaskerom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Varmekabler bad 1. etasje. Varmepumpe i stue. Vedfyring og ellers elektrisk oppvarming.
 • Tomten er opparbeidet med parkering og plenarealer.
 • Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.
 • Offentlig vei, offentlig vann og avløp via private stikkledninger.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 988 942 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 560 191 per 31.12.20
 • Kr. 24 003 pr. år
  Inkl. Eiendomsskatt, renovasjon kommer i tillegg med kr.5257,-.
 • Antatt løpende kostnader beløper seg til anslagsvis for denne boligen pr. år. Kostnadene er fordelt som følger:
  Eiendomsskatt: Kr. 7 022,-
  Kommunale avgifter: Kr. 16 981,-
  Forsikring (stipulert til 55 kr per m2 BRA per år): 14 245,-
 • Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
  Det foreligger ferdigattest på tilbygg til bolig datert 19.11.1979
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
  Det gjøres oppmerksom på at enhet i underetasje ikke er godkjent for varig opphold og derav ikke godkjent for utleie. Konferer megler for mer info.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det foreligger ingen tinglyste forhold på eiendommen.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Ny reguleringsplan er under arbeid, del av Novikveien planlegges med en utvidelse på ca 2 m. Del av Novikveien 27 kan da bli berørt. Utvidelsen skal benyttes til utvidelse av fortau og sykkelsti.
 • Gnr. 37 Bnr. 953 i Alstahaug kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 3 900 og oppgjørshonorar kr 2 900. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 37 500. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 26 004. Utleggene omfatter markedsføringspakke, fotograf, tilrettelegging, oppgjørshonorar og elektronisk grunnbok. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag begrenset oppad til kr. 6 000 . Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Arnhold Laurits Holmen
  Johannes Sørheim Bøe
  Tommy Holmen
Merete Solvang

Megler

Merete Solvang

90 01 43 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev