aktiv-eiendomsmegling
IMG_0284

FEDA Sandsåsen

Sandsåsen - Feda. Flotte boligtomter med fin sjøutsikt! Både enebolig og tomannsbolig tomter!

 • 600 000
 • PRISANTYDNING600 000
 • OMKOSTNINGER30 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER630 642
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 000 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 600 000,- (NB: prisen er fast)

  Omkostninger
  15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  --------------------------------------------------------
  30 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  630 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding

Sandsåsen, Agder

 • Vi har gleden av å presentere Sandsåsen boligfelt. Dette er ett attraktivt boligfelt på Feda med tomter fra 325 tusen til 750 tusen. Tomtefeltet strekker seg fra Meilandsvingen ned mot Lindlandsbakken på tidligere E 39, langs Sandsåsen fjellryggen ned mot den idylliske Sande bukta, og til der den gamle E 39 broen startet over Feda elven.
  Tomtene er svært attraktive, med mye sol. Tomtene får en fantastisk utsikt - enten mot den gamle bebyggelsen på Feda og ved Feda elva, og/eller ut over Sande bukta og Feda fjorden.
  Tomtene leveres som råtomter, men vei, vann og kloakk leveres til tomtegrensen.
  De alle fleste tomtene er eneboligtomter, men vi har også fire tomannsboligtomter.
  Velkommen!

  Beliggende på Feda vil det være kort vei til det meste i Lister regionen. Til sentrum som Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal og Farsund. Dette p.g.a. den nye Feda broen, og veien til Farsund over Sande/Herad.
  Attraksjoner som Badelandet i Lyngdal, Skaren Golfpark i Kvinesdal, strendene på Lista, Sokndalstrand, Hidra, Lindesnes og Lista fyr, Feda fjorden og flotte turer på Knaben heiene er kun inntil en times kjøretur unna - enten med bil eller båt.
  Småbåt havna ved kirken på Feda vil bygges ut med flere båtplasser. Det planlegges en gang bro over elven. Da blir en båtplass der kun noen minutters gange fra husene i Sandsåsen.

  I anledning det Europeiske Turiståret 1990 deltok NORTRA og Riksantikvaren i en jury som skulle kåre Norges best bevarte tettsteder. Den konkurransen vant Lyngør. Kanskje ikke så overraskende. Det som mange imidlertid ikke vet er at Feda ble Norges neste best bevarte tettsted. Lyngør vant for øvrig hele den Europeiske konkurransen. Så innbyggerne på Feda kan litt spøkefullt si at "Feda ble nest vakreste tettsted i Europa". Ja, kanskje i hele verden³....
 • Området består av eneboligbebyggelse.
 • Fra E-39 kjør av mot Feda rett før Fedafjorden på vestsiden. Sandsåsen feltet ligger der gamle E-39 gikk før. Se skilting fra Aktiv eiendomsmegling.
 • Enebolig og tomannsboligtomter.
  Tomtestørrelsen vil variere, men det antas mellom 800 til 1500 kvm.
  Tillatt bebygget areal pr. tomt (BYA) skal ikke overstige 30 %. Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) pr. tomt er 400 kvm. Se reg.kart og bestemmelser i prospektet for spesifiserte tillatelser pr. tomt.
 • Prisoversikt:

  Tomt nr. 7: SOLGT
  Tomt nr. 8: 600.000,-
  Tomt nr. 10: SOLGT
  Tomt nr. 11: 700.000,-
  Tomt nr. 14: SOLGT
  Tomt nr. 23: 700.000,-
  Tomt nr. 24: 750.000,- RESERVERT
  Tomt nr. 25: SOLGT
  Tomt nr. 26: SOLGT
  Tomt nr. 28: 650.000,-

  Se kart i salgsoppgaven som viser oversikten over hvor den enkelte tomten ligger.
 • Offentlig vei, vann og kloakk.
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Strøm, kommunale avgifter, forsikring, renovasjon m.m.
 • Da Feda i Kvinesdal kommune har nullkonsesjon, må kjøper bekrefte gjennom egenerklæring om konsesjon at boligen skal brukes som helårsbolig.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Området ligger under reguleringsplan Sandsåsen syd. Se reg.kart og bestemmelser.
 • Gnr. 14 Bnr. 4 i Kvinesdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter avtale med megler.
 • Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.
 • SANDSÅSEN AS Solås
Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev