aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Frøvikveien 19!

SANNIDAL Frøvikveien 19

Enkel, sjønær hytte med lun og skjermet tomt!

 • kr 1 200 000
 • BRA 28 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 200 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 200 000
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 960
 • Soverom2
 • ArealP-rom 28 m²
 • Tomt1 048 m²
 • Eierform tomtEiertomt

Meld deg på visning!

Påmelding
Hytta fremstår med enkel standard med innlagt strøm. Det er utekran med kommunalt vann på hyttevegg, men ikke innlagt vann/avløp. Antatt oppført tidlig på 60-tallet. Eiendommen ble skilt ut i 1961. Eiet tomt over to parseller, totalt 1048 kvm. Tomten er lun, usjenert og solrik. Den er grønn og barnevennlig. Kun 8 km fra Kragerø sentrum ligger Kil, et idyllisk og attraktivt området for både fastboende og hyttefolk. Kort vei til sjøen hvor det er flere fine badeplasser og fiskemuligheter. Kil er veldig sjarmerede med blanding av gammel og ny bebyggelse. Flotte naturområder i umiddelbar nærhet. Torsdalstjenna ligger rett oppe ved hovedveien og her er det deilig å ta seg en dukkert i ferskvann.

Frøvikveien 19, Vestfold og telemark

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 28 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 28 kvm 1.etg: 28/28 kvm Bra/P-rom Følgende rom inngår i primærareal: 1.etg: Stue/kjøkken/spisestue, 2 soverom  Tomt
  1048m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt over to parseller, totalt 1048 kvm i følge målebrev fra Kragerø kommune. Tomten er lun, usjenert og solrik. Den er grønn og barnevennlig, perfekt for aktiviteter fra soling og rekreasjon til lek og ballspill. Kirsebær og villepler.

  Beliggenhet
  Kun 8 km fra Kragerø sentrum ligger Kil, et idyllisk og attraktivt området for både fastboende og hyttefolk. Barnevennelig og med kort vei til sjøen hvor det er flere fine badeplasser og fiskemuligheter. Kil er veldig sjarmerede med blanding av gammel og ny bebyggelse. Her ligger Wesselgården som tilbyr utsøkt mat og egenprodusert øl. Vel verdt å prøve! Flotte naturområder i umiddelbar nærhet. En snau kiliometer unna ligger tennisbane som kan leies.Torsdalstjenna ligger rett oppe ved hovedveien og her er det deilig å ta seg en dukkert i ferskvann. Eiendommen ligger ca. 50 meter i luftlinje fra sjøen og Kilsfjorden. Muligheter for leie av båtplass i fellesbryggeanlegg 5-600 meter fra eiendommen Kort vei opp til Amfi handlesenter hvor det er et godt utvalg av butikker, dagligvareforretning, gatekjøkken og kafe. Her ligger også bussholdeplassen Tangen, med hyppige bussavganger både mot Kragerø og Kristiansand/ Oslo. Det er kort vei inn til Kragerø sentrum med både båt og bil. På sommerstid er Kragerø et yrende ferieparadis, og innbyggertallet firedobles. Her arrangeres sommershow, konserter, utstillinger og teaterforestillinger. Kragerø har i tillegg en rekke anerkjente spisesteder som f.eks Tollboden med sin fantastiske sjømat og pizza. I sentrum finner du trange smug med sjarmerende, lokale forretninger og Bondens marked som arrangeres annen hver lørdag.

  Adkomst
  Fra Kristiansand/Oslo: Ta av E18 mot Kragerø/Tangen 363. Ta deretter til venstre inn på Sannidalsveien. Kjør i ca 2km og ta ned til høyre mot Kil. Ved wesselgården svinger du mot høyre, kjør en snau 1km utover parallelt med kilsfjorden. Hytta ligger på venstre hånd. Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt hyttebebyggelse og eneboliger.

  Byggemåte
  Fundamentert med ringmur av betong, på fjell. Yttervegger av bindingsverk. Yttervegger med malt/beiset trekledning. Vinduer med enkle glass. Det er tredør med enkelt glass. Det er saltak i trekonstruksjon. Taket er tekket med korrugerte aluminiumsplater. Det er terrasse i trekonstruksjon. Det er pipe av teglstein. -Kledning med alders-/værslitasje. Kledningen er stedvis malingsslitt og oppsprukket. TG:2. -Karmer og rammer er stedvis oppsprukket og malingsslitt. TG:2. -Det ble foretatt stikktagninger med kniv og søkt etter fukt i området nær luken til loftet, uten at noe negativt ble registrert. Tilstandsgrad er satt mht. alder. TG: 2 -Terrassedekket virker å være underdimensjonert. TG:2. Opplysningene er hentet fra tilstandsrapporten utarbeidet av Sør Takst AS ved Thomas Kildahl, datert 13.07.2020 Konklusjon takstmann: Fritidsbolig, antatt oppført på 1960-tallet i trekonstruksjon over ringmur av betong. Hytta har enkel standard, uten innlagt vann og avløp. Det er innlagt strøm. På befaringen ble det i all vesentlighet funnet normal alders- og bruksslitasje. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i tilstandsrapporten før budgivning. Rapporten ligger vedlagt i prospekt.

  Innhold
  ? Stue/kjøkken ? 2 soverom

  Standard
  Hytta fremstår med enkel standard med innlagt strøm. Det er utekran med kommunalt vann på hyttevegg, men ikke innlagt vann/avløp. Antatt oppført tidlig på 60-tallet. Eiendommen ble skilt ut i 1961. En overbygd terrasse fører deg inn. Hytta består av tre rom, stue med åpenløsning mot kjøkken og to soverom. Overflatene består av tregulv og panel på vegger og himling. Kjøkken med enkel innredning med over/underskaper, utslagsvask, kjøleskap og hybelkomfyr. Begge soverommene har innebygde køyesenger. Det står også en utedo på eiendommen. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2 og TG 3. Forhold som har fått TG2 (vesentlige avvik og mindre avvik, som kan kreve tiltak eller ikke som ikke krever umiddelbare tiltak): - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Tiltak: Stigetrinn for feier må monteres. - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Kledning med alders-/værslitasje. Kledningen er stedvis malingsslitt og oppsprukket. Tiltak: Lokal utbedring/utskiftning bør utføres. - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Tiltak: Det er begrenset lufting av takkonstruksjonen. Det er ikke uten videre anbefalt å øke luftingen på eldre hus, uten dampsperre. - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Tiltak: Det må foretas lokal utbedring. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. - Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Tiltak: Dører må justeres. Det må påregnes vedlikehold eller ev. utskiftning. - Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Tiltak: Dører må justeres. Det må påregnes vedlikehold eller ev. utskiftning. - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det er krav om radonsperre for bygninger oppført ihht. TEK 97. Kravet gjelder ikke fritidsboliger, med mindre de blir benyttet som bolig. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. - Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Tiltak: Det må foretas lokal utbedring. - Det er stedvist påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Krypkjelleren er kun inspisert ved luken under terrassen. Tiltak: Ut ifra visuelle observasjoner fra de besiktigede områdene, gir det grunnlag for å forsøke å foreta grundigere undersøkelser i de mindre tilgjengelige områdene. Det kan ikke utelukkes skader i disse områdene. Bedre ventilering må etableres. - Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Tiltak: Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen. - Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken. Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres. - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak: Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. - Elektrisk anlegg. - Grunnmuren har sprekkdannelser. Tiltak: Lokal utbedring må utføres. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Forhold som har fått TG3 (store eller alvorlige avvik, som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid): - Konstruksjonene har skjevheter. Det er ikke montert rekkverk. Tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Lokal utbedring må utføres. - Det er råteskade i gulvbord i kjøkkendelen. Det er revet lister og bord i taket. Tiltak: Skadet treverk og manglende belistning må utbedres. Årsaken til råten i gulvbord må fastslås før man utbedrer gulvbordene. - Det er registrert symptom på sopp/råte. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak: Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Råteskadet treverk må skiftes. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. Opplysningene er hentet fra tilstandsrapport fra SørTakst AS, datert 15.06.22.

  Innbo og løsøre
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  På egen tomt.

  Diverse
  Tidligere eier leide båtplass i båtanlegg ca 300 meter fra eiendommen. For båtplass med 3 meter bredde og en p-plass for bil betales kr 5 500,- pr. år. Megler kan formidle kontakt, men det er ingen garanti for at det er ledige plasser inneværende år. Eier av boligen er tre forsikringsselskaper, som sammen stiller risiko ved salg av boligselgerforsikring. De har overtatt eiendommen som ledd i en hevingsavtale som følge av manglende tinglyst veirett til adkomst over en naboeiendom. Selskapene har ikke utbedret / fått på plass adkomsten som en tinglyst rettighet, risikoen for dette blir å overføres til ny eier. Eierne har ikke bebodd boligen og har ikke kjennskap til dens faktiske eller tekniske tilstand. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

 • Oppvarming
  Oppvarming med ved og strøm.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  6666

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Disse omfatter vann, renovasjon, feieavgift og eiendomsskatt.

  Formuesverdi sekundær
  82496

  Formuesverdi sekundær år
  2018

  Andre utgifter
  Strøm og forsikringer.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3814/72/46: 13.07.1961 - Dokumentnr: 1127 - Erklæring/avtale Rettighetshaver er død, og det antas at den tinglyste merknaden kan slettes. Dokumentet har uansett ingen praktisk betydning for eiendommen. Frem til dokumentet er slettet vil kjøpers evt. panthaver få prioritet bak denne tinglyste merknaden. 28.10.1961 - Dokumentnr: 1749 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3814 Gnr:72 Bnr:38 01.01.2020 - Dokumentnr: 1158515 - Omnummerering ved kommuneendring. Tidligere: Knr:0815 Gnr:72 Bnr:46

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det finnes heller ikke bygningstegninger. Det finnes av den grunn ikke dokumentasjon over byggets og brukens lovlighet. Hytta er oppført før plan- og bygningsloven av 1965, og manglende ferdigattest, midlertidig brukstillatelse og tegninger er derfor ikke uventet. Mest sannsynlig vil forholdet være av liten eller ingen betydning for kjøper.

  Vei, vann og avløp
  Det er ikke innlagt vann/avløp. Det er kommunalt sommervann til hyttevegg. Adkomst via privat vei, Frøvikveien. Eiendommen har hatt samme adkomst i 60 år, men det er ingen tinglyst veirett. En av naboene har utført brøyting og enkelt vedlikehold, årlige kostnader for dette har typisk utgjort 1 000,- til 1 500,- pr. år. Det betales p.t. ingen veiavgift utover dette. Denne eiendommen har adkomst via vei over tomten til Frøvikveien 15. Denne adkomsten er også praktisert i 60 år, men ikke tinglyst. Eier av Frøvikveien 15 har på minst ett tidspunkt fysisk hindre denne adkomsten. Konf. megler. Nabo innenfor, nr. 17 bruker samme adkomst til fots, og av og til med bil over denne eiendom. Eiendommen har hatt samme eier fra tidlig 60-tallet til 2020. Etter salg i 2020 har det vært konflikt om veirett. Konf. megler.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommunens arealdelplan vist til LNFR (Landbruk- natur- friluftsformål samt reindrift) område. Størstedelen av tomten ligger i område som i kommuneplan er angitt med ras- og skredfare. Kartutsnitt av kommuneplan følger i salgsoppgaven. Eiendommen ligger innenfor 100 metersbelte hvor det er byggeforbud. Alle tiltak inkl. f.eks. terrasser, oppføring av bod o.l. krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Regelverket praktiseres strengt, og kjøper kan ikke påregne å få økt hyttas areal vesentlig.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men kjøper må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte at eiendommen skal benyttes til fritidsformål

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Jon Reidar Haugland

Megler

Jon Reidar Haugland

47 71 51 20

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev