aktiv-eiendomsmegling
Solgt
"Villhagen" - Klar for nye eiere - Romslig hage med store muligheter for den rette

Sauda Åbødalen 94

Åbødalen - Enebolig med nær 2 måls tomt - Romslig hage med muligheter - Renoveringsbehov

 • BRA 147 m²
 • 3 soverom
 • OMKOSTNINGER30 970
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER820 970
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 945
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 133 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 974 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 790 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  15 000,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  30 970,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  820 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
1. etg: Gang , Stue , Kjøkken , Entré , Soverom , Bad
Loft: Gang , Soverom , Soverom 2, Soverom 3
Kjeller: Bad , Trapperom , Vaskerom , Kjellerstue

Utvendig bod.

Carport.

Åbødalen 94, Rogaland

 • En bolig fra 1945 med kjeller og loft og stor tomt på ca 1,9 mål. De som liker å plante/dyrke noe , vil ha god plass. Boligen har original kledning og skifer på taket. Kledningen er fortsatt bra, men taket bør snart skiftes.
  Vinduer er stort sett fra 70/80-tallet. Utskiftninger må derfor påregnes.
  Store deler av grunnmuren står over terreng og derfor er kjeller stort sett tørr. Innvendig ble bygd helt nytt bad i 2002. Kjøkken er fra byggeåret. Ellers bør hele boligen renoveres. Registrerte tilstand anmerkninger har hovedsakelig årsak i bygningens alder og vedlikehold samt konstruksjon.
  Se for øvrig kommentarer og begrunnelse senere i rapporten.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Forhold som har fått TG3, STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
  Utvendig > Vinduer
  Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
  Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Våtrom > Generell > Bad
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Våtrom > Generell > Vaskerom
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg. Det er påvist at overflater har noe skader.
  Det lekker litt vann rundt blandebatteriet
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Eier må sørge for at det er min. en røykvarsler i hver etasje som er seriekoblet
  I tillegg ett brannslukningsapparat som er mindre enn 10 år
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT:
  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

  Forhold som har fått TG2, AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
  Utvendig > Taktekking
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  Kostnadsestimat : Over 300 000

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Utvendig > Dører
  Det er avvik: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Det er påvist andre avvik: Det ble avdekket noe råteskader i overgangen dekke/vegg. Eier opplyste at det er gammel skade.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Overflater
  Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
  Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Pipevanger er ikke synlige.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  Kulde vil trekke gjennom muren og skape fuktvandring.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Trappen har en del slitasjegrad utover det som er normalt ut ifra alder.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Innvendige dører
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
  Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.

  Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Vaskerom
  Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad
  Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

  Våtrom > Ventilasjon > Bad
  Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  Tavle med automatsikringer

  Tomteforhold > Drenering
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
  Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk.
  Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Det ble observert ei sprekk under baderommet
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tomteforhold > Forstøtningsmurer
  Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tomteforhold > Terrengforhold
  Det er påvist områder på eiendommen med stående vann.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
 • Svært fredlig og landlig beliggenhet, i enden av boligfeltet. Eiendommen grenser mot landbruksareal på nordsiden og til elva på vestsiden. Her ligger en fredlig til uten noe særlig innsyn og med en svært romslig hage. Egen innkjørsel til huset med plass til flere biler på egen tomt. Eiendommen har bruksnavn "Villhagen". Store muligheter for den som har grønne fingrer! Tidligere var det etablert sti ned til elva og badekulp. Sentral beliggenhet, midt mellom fjell og sentrum. Det er rett under 2 kilometer ned til sentrum og ca 4 km opp til Jeskedalen/Åbødalen, hvor en går rett inn i turterreng og oppkjørte skiløyper.
 • Området består av eneboliger. Grenser mot landbruksareal på nordsiden.
 • Se finn-kart for nærmere beskrivelse.
 • Bygningen er oppført i 1945.
  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 03.10.22 av Ivar Johannes Handeland for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • 1.etg: P-rom/BRA 73/73 kvm
  Loft: P-rom/BRA 22/22 kvm
  Kjeller: P-rom/BRA 52/38 kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Kjeller: Bad , Trapperom , Vaskerom , Kjellerstue
  1. etg: Gang , Stue , Kjøkken , Entré , Soverom , Bad
  Loft: Gang , Soverom , Soverom 2, Soverom 3
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Varmepumpe i stue. Varmekabler på begge bad. Panelovn kjøkken er ikke i bruk pga alder/energieffektivitet. Ellers nyere panelovner.
 • Del av innkjørsel er via nabotomt, gnr. 32, bnr. 150.
 • Parkering på egen tomt.
 • Offentlig. Det ble lagt inn ny kloakkledning til offentlig kloakk i 2015.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 265 110 per 2020
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 954 397 per 2020
 • Kr. 16 289 pr. år
  Feie- og tilsynsavgift, Vann- og avløpsavgift uten måler, renovasjon og Eiendomsskatt
 • Ut over kommunale avgifter påløper det kostnader med strøm og forsikring.
 • Det foreligger innflytningsattest fra 04.08.1948.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  1945/1067-2/45 Bestemmelse om gjerde - 21.12.1945
  Gjerdeplikt mot gnr. 32, bnr. 11.
 • Eiendommen er regulert til bolig. Kommuneplanens bestemmelser gjelder.
 • Gnr. 32 Bnr. 175 i Sauda kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?

  Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på;
  oBoliglån
  oLivs- /gjeldsforsikring
  oForsikring
  oSparing

  Telefon: 51 75 44 00
  E-post: post@hjelmelandsparebank.no
 • Det er avtalt fastpris vederlag tilsvarende kr. 44.900,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr og oppgjørshonorar kr. 14.900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 16.012,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Elise Ljung
  Gunnar Jacobsen
Kurt Inge Nybru

Megler

Kurt Inge Nybru

91 52 30 26

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev