aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Birkeland - Innholdsrik eiendom med enebolig, eldhus, innredet uthus, verksted/hobbygarasje - 4 soverom - Landlig

 • 2 250 000
 • BRA 215 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING2 250 000
 • OMKOSTNINGER72 220
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 322 220
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 930
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 134 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 135 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 250 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  56 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 250 000,-))
  --------------------------------------------------------
  72 220,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 322 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Kjeller: To kjellerrom/boder.
1. etasje: Vindfang, stue, kjøkken, to bad, soverom.
2. etasje: Kontor/gang, tre soverom, bod.


1 innredet uthus til bruk for kontor/butikk.
1 innredet uthus/garasje til hobby/verksted

Eldhus.
Plantegning 1. etasje

Birkelandsvegen 43, Rogaland

 • Oppsummering tilstandsrapport:
  En bolig fra 1930 som ble totalrenovert av en tidligere eier fra 2006-2010. Ny kledning, isolasjon og vinduer. Ny terrasse, nytt tak med alu-plater og nytt tilbygg med soverom og bad.
  Innvendig nytt kjøkken , pipe og ovn. I 2014 ble nytt laminatgulv lagt. I 2020 ble loft pusset opp med nye laminatgulv og panelplater.
  Boligen ligger innenfor ett gardstun med asfaltert oppkjørsel og 1 stk garasje og 1 stk car-port med bod. Disse byggene ble pusset opp i 2020/21. Garasjen ble ombygget til isolerte verksted og car-porten ble bygget om til hundefrisør-butikk. I hagen står ett gammelt eldhus. Der ble det skifte tak i 2020.
  Boligen er godt vedlikeholdt. Men den bærende gulvkonstruksjonen bærer preg av en eldre bolig. Her er det gamle skjevheter som ikke er blitt rettet opp. Ellers så har boligen egen brønn og renseanlegg.
  Se ellers mer spesifikasjoner inne i rapporten.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
  Innvendig > Krypkjeller

  Forhold som har fått TG3, STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Forhold som har fått TG2, AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er feieluke på loftet. Feier har nylig vært og feiet.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Det er avvik: Pipen mangler puss/stein.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Innvendige trapper
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Våtrom > Ventilasjon > Bad
  Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom > Ventilasjon > Bad 2
  Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tomteforhold > Drenering
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Takvann er koblet til drens. Men det er usikkert hvordan muren er sikret mot fukt ellers.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.
  Kostnadsestimat : Under 10 000
 • Landlig beliggenhet på Birkeland. Gode solforhold, med sol fra morgen til langt på kveld (2130-tiden).
  Turstier like ved. Ca. 2,5 km til sentrum. Ca. 1,5 km til Austarheim barneskole og Rustå barnehage.
 • Eiendommen ligger inne på gardstun med eneboliger og driftsbygninger. Grenser mot dyra mark og grisehus.
 • Se finn-kart for nærmere beskrivelse.
 • Bygningen er oppført i 1930 og påbygd i 2006
 • Krypkjeller: BRA/P-rom 60/0 kvm
  Kjeller: BRA/P-rom 21/0 kvm
  1.etasje: BRA/P-rom 91/91 kvm
  2.etasje: BRA/P-rom 43/43 kvm

  Garasje/verksted: BRA 22 kvm

  Butikk/Kontor: BRA 20 kvm

  Eldhus: BRA 12 kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etg: Entré , Stue , Kjøkken , Bad , Bad 2, Soverom.
  2. etg: Gang , Soverom , Soverom 2, Soverom 3
 • Medfølger ikke:
  - Hundegård.
  - Hyller og skapdører på soverom, kontor og noen hyller i stue.
  - Innredning/hyller og TV i kontor/butikk

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Varmekabler på begge bad.
 • Asfaltert innkjørsel og beplantet hage. Eiendommens grense følger bekken.
 • Privat vei, vann og avløp.
  Vei:
  Adkomsten fra fylkesveg 520 er via privat veg gjennom ett gardstun.

  Vann:
  Det er felles grunnvannsbrønn med 3 stk. naboer. Trykktanken står i kjeller til eier.
  Brønn står i hjørne av eiendommen, se vedlegg.

  Avløp:
  Avløp går i eget mini-renseanlegg. Den er nedgravd utenfor tilbygget på boligen. Det var helt nytt i 2014.
  Den er godkjent av Sauda kommune og har egen serviceavtale med leverandøren Biovac.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 382 478 per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 376 921 per
 • Kr. 6 291 pr. år
  Feie- og tilsynsavgift, Renovasjonsavgift og Eiendomsskatt.
 • Ut over kommunale avgifter kommer kostnader forbundet med strøm og forsikring, samt vedlikehold av vei, vann og avløp.
  Det betales ca. kr. 7.000 til nabo for drift av brønn/vann og vedlikehold av vei med brøyting.
  For renseanlegg betales det kr 69/mnd, som inkluderer drift/serviceavtale med Biovac.
  Samlede kostnader pr år utgjør da i overkant av kr. 14.000,-.
 • Det foreligger svar på anmodning om ferdigattest, med tilbakemelding på at kontrollerklæring er arkivert. Datert 22.09.2009. Dette gjelder antageligvis tilbygget (bad og soverom).
  Øvrig bygningsmasse foreligger det ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Innredet uthus er ikke byggemeldt som innredet bruksareal ihht tegninger innhentet fra kommunen. Kjøper påtar seg ansvar og risiko for eventuelle pålegg vedrørende dette forholdet.

  3D/2D-plantegninger vedlagt kan avvike fra faktiske mål og innredning - er kun ment som en illustrasjon.

  Det er ikke ferdigstilt strøm til garasje, men det er trukket kabel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  2008/865522-2/200 Bestemmelse om vannrett - 24.10.2008
  rettighetshaver:Knr:1135 Gnr:45 Bnr:5

  Rettigheter på 1135-45/1, 1135-45/101 - Rettigheter i eiendomsrett

  1952/813-2/45 Erklæring/avtale - 14.05.1952
  rettighetshaver:Knr:1135 Gnr:45 Bnr:22
  rettighetshaver:Knr:1135 Gnr:45 Bnr:23

  Rettigheter og forpliktelser i følge skylddeling. -Gjelder denne registerenheten med flere
  Rettigheter på 1135-45/1, 1135-45/101
  Rettigheter i eiendomsrett

  1959/1014-1/45 Erklæring/avtale - 10.06.1959

  rettighetshaver:Knr:1135 Gnr:45 Bnr:22
  rettighetshaver:Knr:1135 Gnr:45 Bnr:23
  Rettigheter og forpliktelser i følge skylddeling.
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Eiendommen ligger i område regulert til LNF, landbruk/natur/fritid. Gjeldende reguleringsplan er Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for jordbruk- og industriområde på Birkeland, Sauda kommune. Datert 22.12.75.
 • Gnr. 45 Bnr. 23 i Sauda kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Medfølger ikke:
  - Hundegård.
  - Hyller og skapdører på soverom, kontor og noen hyller i stue.
  - Innredning/hyller og TV i kontor/butikk
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?
  Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på;

  oBoliglån
  oLivs- /gjeldsforsikring
  oForsikring
  oSparing
  Telefon: 51 75 44 00

  E-post: post@hjelmelandsparebank.no
 • Det er avtalt fastpris vederlag tilsvarende kr. 44.900,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr og oppgjørshonorar kr. 14.900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 15.427,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg begrenset oppad til kr. 10.000,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Joachim Snare
Kurt Inge Nybru

Megler

Kurt Inge Nybru

91 52 30 26

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev