aktiv-eiendomsmegling
Fasade - Påbygd vinterstue

SAUDA Brekke 63

Brekke - Velholdt og innflytningsklar enebolig med flott opparbeidet hage/uteområde - Vinterstue - Barnevennlig

 • kr 3 150 000
 • BRA 240 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 3 150 000
 • Omkostningerkr 95 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 245 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 959
 • Soverom5
 • ArealP-rom 195 m²
 • Tomt852.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 150 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  78 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 150 000))

  95 792 (Omkostninger totalt)

  3 245 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Enebolig beliggende på Brekke, et svært barnevennlig område med kort vei til skole, barnehage og turstier. Boligen er renovert i flere omganger og har en velholdt standard - her kan en flytte rett inn. 1. etasje inneholder vindfang, gang, wc, stue og kjøkken. Påbygd vinterstue (fra 2013) med vedovn. 2. etasje har tre soverom og bad. Bad med både badekar og dusj. Loftsrom med god lagringsplass. Kjelleren har to soverom (godkjent rømingsvindu) og har tidligere vært utleid som to hybler. Hybelkjøkken og bad/vaskerom. Egen inngang fra baksiden til kjeller (med trapp til 1.etg). Carport med elbil-lader type 2. Garasje med to boder/hobbyrom. Gjennomført uteområde. Belegningsstein rundt huset. Flott opparbeidet hage med plen, blomsterbed, busker og trær. Varmepumpe i kjeller og 1.etg.

Brekke 63, Rogaland

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 63 kvm
  1. etasje: 80 kvm
  2. etasje: 59 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 56 kvm Trapperom , Soverom , Kjellerstue , Bad , Badstue
  1. etasje: 80 kvm Vindfang , Gang , Toalettrom , Trapperom , Stue , Kjøkken
  2. etasje: 59 kvm Gang , Bad , Soverom , Soverom 2, Soverom 3

  Garasje
  Bruksareal
  1. etasje: 18 kvm

  Carport
  Bruksareal
  1. etasje: 20 kvm  Tomt
  852.8m²

  Beliggenhet
  Beliggende på Brekke - attraktiv beliggenhet, nær turstier, skole og barnehage. Gang- og sykkelstien tar deg enten ned mot sentrum eller mot Austarheim barneskole og Rustå barnehage. Svært barnevennlig ! Turstier både opp mot Rundehaugen, stien ned mot Åbøbyen/Andedammen/sentrum eller opp mot Lona/rundt Birkeland.

  Adkomst
  Se finn-kart for nærmere beskrivelse.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av eneboliger og noen tomannsboliger.

  Barnehage/skole/fritid
  Austarheim barneskole. Rustå barnehage

  Skolekrets
  Austarheim barneskole.

  Byggemåte
  Bygningen er oppført i 1959. Nåværende eiere har renovert og bygd ut/på boligen siden 1997. Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 19.01.23 av Ivar Johannes Handeland for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  Kjeller: Trapperom, gang, bod, to soverom / kjellerstue , vaskerom/bad, badstue og bod. 1. etg: Vindfang, gang, toalett, stue, kjøkken, vinterstue. 2. etg: Gang, tre soverom, bad. Loft: Loftsrom/lagring (fast loftstrapp) Garasje med to boder / hobbyrom. Carport.

  Standard
  Enebolig med loft og kjeller bygd i 1959. Nåværende eiere har renovert og bygd ut/på boligen siden 1997. Utvendig er boligen godt malt og vedlikeholdt. Hele boligen er blitt malt tre ganger på 25 år. Det har blitt skiftet kledning på to sider. Mesteparten av vinduer er skiftet. Det har blitt bygd car-port, tilbygg loft og vinterstue. Drenering har blitt gravd ned og radonbrønn med vifter. Hele kjelleren er innredet som leilighet med bla. store vinduer godkjent for rømning. På taket ligger glasert takstein fra 80-tallet. Antatt levetid igjen er ca 30 år. Innvendig ble bla. bad i 2.etg. og kjeller innredet i 1997, kjøkken skiftet i 2004, parkett i stue /kjøkken ble skiftet i 2004., diverse malearbeid m.m. Registrerte tilstand anmerkninger har hovedsakelig årsak i bygningens alder og vedlikehold samt konstruksjon. Se for øvrig kommentarer og begrunnelse senere i rapporten. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG3, STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK: Utvendig > Utvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Kostnadsestimat: Under 10 000 Innvendig > Innvendige trapper Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Kostnadsestimat: Under 10 000 Forhold som har fått TG2, AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK: Utvendig > Taktekking Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Alder på taktekking er ca 40 år. Antatt levetid på glaserte panner er ca 70-80 år. Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Kostnadsestimat: Under 10 000 Utvendig > Veggkonstruksjon Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Kostnadsestimat: Under 10 000 Utvendig > Vinduer Det er avvik: Noen vinduer er IKKE skiftet Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Pipe og ildsted Pipevanger er ikke synlige. Det er krav at alle sider på en teglsteinspipe skal være synlig. Det er ofte veldig vanskelig å få til. På gamle piper anbefales det alltid å senke ned ny pipeforing . Da unngår en dette kravet og bare 2 synlige sider er nødvendig. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Innvendige dører Det er avvik: Noen dører er gamle og utskiftning må påregnes Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Våtrom > Overflater Gulv > Bad Det er påvist avvik på varmekilde. Det er litt dårlig effekt i varmekablene. Eier opplyste at det ble gjort en feil i starten når gulvet ble støpt vedr. overdekning. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Det gjelder sluken utenfor dusjen Våtrom > Overflater Gulv > Bad Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Vann og avløpsrør fra vask går gjennom gulv og ikke i vegg. Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er ventil i taket via gammel takhatt Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Kostnadsestimat: Under 10 000  

  Innbo og løsøre
  Taklamper stue/kjøkken medfølger ikke. Senger, sjeselong og hyller i kjeller medfølger. Øvrig inventar/utstyr etter nærmere avtale. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering i carport og på egen tomt.

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har foretatt radonmåling og målinger viser godkjent verdi. Radonbrønn med utvendig kumme ble gravd under såle på hus, avtrekksrør, villavent og utlufting i 2003. Pumpen ble skiftet i 2017. I 2021 ble det montert enda ett radonavsug i kjeller.

  Diverse
  Sentralstøvsuger. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 150 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  78 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 150 000))

  95 792 (Omkostninger totalt)

  3 245 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Varmepumpe i kjeller fra 2020. Varmekabler på bad i kjeller og 2. etg, samt i vinterstue. Ellers elektrisk oppvarming.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  22857

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, eiendomsskatt, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  386733

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1392240

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 12.11.1956 - Dokumentnr: 2024 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1135 Gnr:33 Bnr:29


  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.  Konferer megler ved spørsmål. Det er mottatt dokumentasjon for tillatelse til bl.a. tilbygg terrasse/vinterstue og bygge inn eksisterende veranda 2. etg (kontor/soverom). Det er ikke mottatt byggetegninger eller ferdigattest for tiltaket, eller for endringer av bruk i boligen (soverom kjeller, opprinnelig bruk bod/arbeidsrom ). Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.       

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til bolig. Gjeldende bestemmelser er plan: "Vedtekter til reguleringsplan for et strøk av Brekke i Sauda." Datert 18.07.1958.

  Adgang til utleie
  Soverom i kjeller har tidligere vært utleid. Soverom har godkjent rømningsvei, men selve kjelleren er ikke godkjent eller registrert som en egen bruksenhet/leilighet. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.   

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet. Taklamper stue medfølger ikke. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 150 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  78 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 150 000))

  95 792 (Omkostninger totalt)

  3 245 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  95792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris vederlag tilsvarende kr. 44.900,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr og oppgjørshonorar kr 14.900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 15.802,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg begrenset oppad til kr. 10.000.  Alle beløp er inkl. mva. 

Kurt Inge Nybru

Megler

Kurt Inge Nybru

91 52 30 26

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev