aktiv-eiendomsmegling
Oversikt eiendom - romslig tomt

Sauda Handelandsvegen 120

Hellandsbygd - Enebolig i enden av boligfelt med romslig tomt - Moderniseringsbehov

 • 1 250 000
 • BRA 192 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING1 250 000
 • OMKOSTNINGER47 220
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 297 220
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 973
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 153 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 243 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 250 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  31 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000,-))
  --------------------------------------------------------
  47 220,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 297 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje: Entré, gang, bad, toalett, 3 soverom, vaskerom, stue, kjøkken
Kjeller: Gang, gang2, wc, trapperom, disponibelt/oppholdsrom, verksted og tre boder.

Handelandsvegen 120, Rogaland

 • Enebolig bygd i 1973 med 1.etg. og kjeller. Hele boligen står på fjell. Grunnmuren består av isolerte betongelement. Dvs at hele kjelleren er isolert med 7 cm.
  Ett soverom er innredet og isolert ekstra i kjeller. Resten av kjeller består stort sett av ganger og boder. Omtrent 1/4 er ikke utgravd.
  Overflater i 1.etg. ble pusset opp i 1998. Parketten ble slipt, vegger ble tapetsert og nytt kjøkken montert. Våtrom er fra byggeåret.
  Utvendig ble taket skiftet i 1997. Kledningen er godt malt og vedlikeholdt. Vinduer er fra byggeåret og har noen fuktskader.
  Dette er en rimelig enebolig som vil passe perfekt for en familie. Den er lite energikrevende pga sin byggestil og har plenty med plass.
  Registrerte tilstand anmerkninger har hovedsakelig årsak i bygningens alder og vedlikehold samt konstruksjon.
  Se for øvrig kommentarer og begrunnelse senere i rapporten.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3, STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
  Våtrom > Generell > Bad
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Våtrom > Generell > Vaskerom
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Det brannslukningsapparat og røykvarslere
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Forhold som har fått TG2, AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen.
  Ventilasjonsrør som går opp på loft går ikke ut gjennom tak, men stopper på loft. Dette ble nok frakoblet når taket ble skiftet. Kanaler bør fjernes og
  blendes. Ny ventilasjon fra våtrom bør gå direkte ut gjennom vegg.

  Utvendig > Vinduer
  Det er påvist andre avvik: To soveromsvindu har fukt og råteskade. Vinduskarmer i stuen har noe fuktskader. Over halvparten av antatt levetid på vinduer er oppbrukt og utskiftninger må påregnes.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

  Innvendig > Overflater
  Det er påvist fuktskader på overflater. Det ble påvist noe fuktskader i parketten under ett stuevindu
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Innvendig > Krypkjeller
  Det er påvist andre avvik: Asfaltplater under bjelkelaget har løsnet noen steder.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
  Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.

  Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Vaskerom
  Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.

  Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
  Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon
  Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Tanken er 21 år. Normalt er levetiden mye lenger enn 20 år , 30-40 år.

  Tomteforhold > Drenering
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
 • Eiendommen ligger i Hellandsbygd, en bygd ca. 20 min i fra Sauda sentrum. Hellandsbygd har et godt samhold med rundt 70 innbyggere. Her har en flere småbarnsfamilier, der nærmeste skole og barnehage er i Sauda. Det går buss for alle som skal til og fra skolen. I bygda har en fotballbane og nærhet til turområder hele året. Samlingsplass i bygdehus for sosiale lag - innbyggerne arrangerer tilstelninger som bl.a. 17.mai, nyttårsfest og bygdekvelder. Kort kjøretur opp til Slettedalen og Breiborg der en har fantastisk turløyper sommer og vintertid. Slettedalen har lysløype og blant Saudas beste områder for langrenn.
 • Eiendommen ligger i et boligfelt med 10-11 øvrige bolighus. Boligene er både fastboende og fritidsbruk.
  Videre til enden av veien har en etablert datasenter i den gamle kraftstasjonen.
 • Fra Hellandsbygdvegen tar en inn til Handelandsvegen (ved broen) og følger veien innover mot Kraftstasjonen. Eiendommen er siste hus på høyre side.
 • Bygningen er oppført i 1973.
  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 06.09.2022 av Ivar Johannes Handeland for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • 1.etg: P-rom/BRA 118/118 kvm
  Kjeller: P-rom/BRA 35/74 kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Kjeller: Gang , Gang 2, Soverom , Wc ,Trapperom
  1. etg: Entré , Gang , Bad , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Vaskerom , Stue , Kjøkken
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Det er vedovn/peis i stue. Ellers elektrisk oppvarming. Varmekabler i utvendig trapp.
 • Saudefaldene eier grunn utfor gjerdet. Muligheter etter avtale med grunneier for å ta ned trær og vegetasjon om en ønsker bedre utsiktsforhold.
 • Parkering på egen tomt.
 • Offentlig avløp. Saudefaldene leverer drikkevann i Hellandsbygd (ingen kostnad), samt eier og vedlikeholder veien.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 378 412 per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 362 284 per
 • Kr. 10 068 pr. år
  Feie- og tilsynsavgift, Renovasjonsavgift, Kloakkavgift uten måler og Eiendomsskatt
 • Ut over kommunale avgifter påløper det kostnader forbundet med strøm og forsikring.
 • Det foreligger ferdigattest datert 1973.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Kommuneplanens bestemmelser gjelder. Eiendommen ligger i område regulert til bolig.
 • Gnr. 43 Bnr. 98 i Sauda kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?

  Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på;
  oBoliglån
  oLivs- /gjeldsforsikring
  oForsikring
  oSparing

  Telefon: 51 75 44 00
  E-post: post@hjelmelandsparebank.no
 • Det er avtalt fastpris vederlag tilsvarende kr. 44.900,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr og oppgjørshonorar kr. 14.900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 16.012,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Helge Nilsen
Kurt Inge Nybru

Megler

Kurt Inge Nybru

91 52 30 26

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev