aktiv-eiendomsmegling
Fasade
Fasade

SAUDA Herheimsdalen

Herheimsdalen - Frittliggende hytte i flotte omgivelser - Turterreng - Nærhet til Fetavatnet

 • kr 600 000
 • BRA 39 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 600 000
 • Omkostningerkr 32 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 632 042
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1978
 • Soverom2
 • ArealP-rom 35 m²
 • Tomt841 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,00))   32 042,- (Omkostninger totalt)   632 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Hytte beliggende i Herheimsdalen, på nordsiden av Fetavatnet. Inneholder to soverom med køyesenger. Uthus/Utedo. Enkel standard, fra byggeår 1978. Hytta er fullisolert og har vegger av 4" reisverk som er oppført på peler av betong. Kledningen er godt malt og vedlikeholdt og har ingen fukt og råteskader. Vinduer er fra byggeåret og har en del slitasje. Utskifting nærmer seg. Panel på vegger og tak. Furugulv. Kokeapparat og kjøleskap med gass. Det er ikke innlagt strøm eller opplegg for solcelle. Vann hentes fra bekk like ved. Flotte turmuligheter i området , hele året. Ca. 10 km fra Sauda sentrum , ca. 500 moh. Parkering ved demning, ca. halvtime gange på sti. Vintertid er det ca 5km fra parkering ved Fiveland og inn til hytta. Oppkjørt løype. Muligheter for scootertransport.
Fasade

Herheimsdalen, Rogaland

 • Arealbeskrivelse
  Hytte
  Bruksareal
  1. etasje: 35 kvm Gang , Stue/kjøkken , Soverom , Soverom 2
  Primærrom
  1. etasje: 35 kvm

  Uthus
  Bruksareal
  1. etasje: 4 kvm
  Sekundærrom
  1. etasje: 4 kvm  Tomt
  841m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Naturtomt.     Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 200 kvm og et oppgitt areal på 841 kvm. Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Herheimsdalen byr på mange, flotte muligheter både sommer og vinter. Muligheter for både bading og fiske i Fetavatnet. Det går sti rundt Fetavatnet, ca 4 km i lett/flatt terreng. Fra p-plass er det ca halvtimes gange inn til hytta. Vintertid er det ca 5km fra parkering og inn. Om vinteren blir det kjørt løype innover Herheimsdalen som går over til Austerheimsdalen. Her har man mulighet til å koble seg på Fjellrennsløypa over til Buer via Moringdalen og ned til Åbødalen. Løypene blir kjørt med snøscooter og sporkall. Se ut.no for turforslag.

  Adkomst
  Se finn-kart. Følg stien som går rundt vannet. Hytta er merket med til-salgs skilt.

  Byggemåte
  Bygningen er oppført i 1978. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 07.09.23 av Ivar Johannes Handeland for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  Gang, kjøkken/stue, to soverom. Lite hemsrom fra soverom. Uthus/Utedo.

  Standard
  Liten hytte på 35 m2 BRA bygd i 1978 . Hytten er fullisolert og har vegger av 4 " reisverk som er oppført på peler av betong. Bjelkelaget er helt beint iht. utførte målinger med laser. Kledningen er godt malt og vedlikeholdt og har ingen fukt og råteskader. Vinduer er fra byggeåret og har en del slitasje. Utskifting nærmer seg. Taket har fått en liten nedbøyning på upsen mot sør. Men ser helt greit ut ellers. Det er ikke nødvendig med noen tiltak. Innvendig ser hytten grei ut bortsett fra en gammel lekkasje rundt pipen. Mer info kan leses inne inne i rapporten. Bygningsstruktur Hytten er oppført i 4" isolert reisverk , isolert bjelkelag med plater og bord under og 3 " furugulv innvendig og isolert tak. Grunnmuren består av støpte peler med lødd naturstein imellom. På taket ligger grønne aluminiumsplater. Utvendige forhold Kledningen er godt malt og vedlikeholdt. Vinduer med kobla glass har en god del slitasje og bør snart skiftes. Taket har fått en liten nedbøyning på upsen mot sør, men ser ellers bra ut. Det ligger grønne aluminiumsplater på taket. Innvendige forhold Innvendig er det rundtømmerpanel på vegger i stue og Møllestupanel på soverom. På gulvet ligger smalt 3 " furugulv uten gliper! Utførte lasermålinger viste at gulvet var omtrent helt beint. Det ble avdekket tegn etter gammel lekkasje rundt innkledt pipe på gang. Panel må derfor fjernes og event. lekkasje tettes. Tekniske installasjoner Det er ikke innlagt strøm eller vann. Vann hentes i elven som ligger rett ved siden. Kjøkken Eldre Kjøkkeninnredning med bla. skyvedører med malte glatte fronter i skap og skuffer. Tilstanden er ok. Inneholder kokeapparat for gass, ingen vask. Kjøleskap med gass står i gangen. Spesialrom Det er utedo i uthuset. Uthus med liggende trekledning og grønne stålplater på taket. Enkel innredning med utedo og vedlager. Tilstanden er ok.

  Innbo og løsøre
  Det meste av møbler/innbo medfølger handelen, men selger forbeholder seg retten til å ta med seg det de måtte ønske. Private eiendeler fjernes før overtakelse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Fra Sauda sentrum er det ca. 7 km til Fiveland, der en har kommunal parkeringsplass. Det er brøytet frem til hit på vinterstid. Herfra og til Herheimsdalen er det ca 3 km. Sommertid parkerer en ved demningen og går på sti ca halvtime til hytta.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,00))   32 042,- (Omkostninger totalt)   632 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedovn i stue.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  2388

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter hytterenovasjon, eiendomsskatt og feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  93140

  Formuesverdi primær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1135/36/131: 28.09.1983 - Dokumentnr: 6087 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1135 Gnr:36 Bnr:3
  24.09.1984 - Dokumentnr: 5901 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:1135 Gnr:36 Bnr:3
  Bestemmelse om båt/bryggeplass
  Bestemmelse om veg


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, noe som ikke var normalt å utstede ved oppføringstidspunkt. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk.

  Vei, vann og avløp
  Privat. Vann hentes fra bekk ved siden av.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er godkjent bruk for fritid. Kommuneplanens bestemmelser gjelder.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  600 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,00))   32 042,- (Omkostninger totalt)   632 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  32042

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 44.900,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr og oppgjørshonorar kr 14.900, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 7.402,-. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 10.900 ,- samt øvrige avtalte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Kurt Inge Nybru

Megler

Kurt Inge Nybru

91 52 30 26

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev