aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Flott beliggenhet på Fløgstad. P-plass i garasje og inntil huset.

Sauda Kjølbergvegen 10

Fløgstad - Bud foreligger - Enebolig med nyere garasje - God standard - Meget flott utsikt! - 4 soverom

 • BRA 203 m²
 • 4 soverom
 • OMKOSTNINGER48 670
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 238 670
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 931
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 140 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT443 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 190 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  47 500,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  48 670,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 238 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Kjeller: Boder, vaskerom
1. etg: Entrè, gang, vaskerom, stue, kjøkken
2. etg: Bad, 4 soverom
Loft: Uinnredet / Lagringsloft
Terrasse med nydelig utsikt!

Kjølbergvegen 10, Rogaland

 • Boligen er fra 1931. Den er bygd med vegger av liggende plank (tømret konstruksjon) Tømmerveggene har blitt lektet ut og isolert.
  Utvendig er veggene kledt med liggende bordkledning,
  tilstand er ok. De fleste vinduer ble skiftet på slutten av 90-tallet. Alle kjellervindu ble skiftet i 2008.
  På taket ligger betongtakstein fra 80/90-tallet av typen Hpanner. Tid for utskiftning nærmer seg. Nytt tilbygg med gang, vaskerom og garasje ble bygd i 2016. Innvendig er kjøkken og bad fra 1997. Deler av kjeller er blitt innredet i senere tid.
  Nye vann og avløpsledninger ble lagt inn i kjeller i 2016. Registrerte tilstand anmerkninger har hovedsakelig årsak i bygningens alder og vedlikehold samt konstruksjon. Se for øvrig kommentarer og begrunnelse senere i rapporten.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Forhold som har fått TG3, STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
  Utvendig > Utvendige trapper
  Det er ikke montert rekkverk.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Forhold som har fått TG2, AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
  Utvendig > Taktekking
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  Eier sier han har skiftet ut noen panner i sløysrennen etter en lekkasje i 2017. Det er tegn etter gammel lekkasje i garderoben på ett soverom.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.

  Utvendig > Vinduer
  Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Innvendig > Overflater
  Det er påvist skader på overflater. Det ble påvist diverse hakk og sår i parkett/laminat og noen sprekker i tapet.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Innvendige trapper
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom
  Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig
  kontroll".

  Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom
  Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
  Det er påvist fuktskjolder/svelling i skapinnredning. Innredning har en del slitasje og utskiftning må påregnes
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Våtrom > Ventilasjon > Bad
  Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Varmesentral
  Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.
 • Attraktiv beliggenhet på Fløgstad. Her får en nydelige utsiktsforhold mot fjord og fjell.
  Fra eiendommen har en gangavstand til bl.a sentrum, lekeplass og turområder. Fløgstadåsen er populært turterreng som ligger få minutter fra huset.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger og tomannsboliger.
 • Adkomst fra Kalhagbakken eller Fløgstadvegen.
 • Bygningen er oppført i 1931.
  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 19.08.22 av Ivar Johannes Handeland for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Kjeller: BRA/P-rom: 50/17 kvm
  1.etg: BRA/P-rom: 57/57 kvm
  2.etg: BRA/P-rom: 96/66 kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Kjeller: Trapperom, vaskerom
  1. etg: Entrè, gang, vaskerom, kjøkken og stue
  2. etg: Gang, bad, 4 soverom
 • Elbil-lader (uten kabel) og robotklipper medfølger.
  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Varmepumpe og vedovn i stue. Varmekabler på vaskerom 1. etg. og bad 2.etg.
 • En del av tomten er vei/innkjørsel inn til Kjølbergvegen 12. Denne eiendommen har veirett og ansvar for vedlikehold av veien.
 • Parkering i garasje og på egen tomt.
 • Offentlig.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 363 385 per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 308 184 per
 • Kr. 16 827 pr. år
  Feie- og tilsynsavgift, Renovasjonsavgift, Vann- og kloakkavgift uten måler og Eiendomsskatt.
 • Ut over kommunale avgifter påløper det kostnader forbundet med bygnings- og innboforsikring, bredbånd/tv-tjenester og strøm.
 • Det foreligger ferdigattest på garasjen, datert 16.10.2017.
  Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på huset, noe som ikke var normalt å utstede ved oppføringstidspunkt.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Tilleggskommentar til egenerklæring: Det forekommer skrukketroll i kjeller.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  1962/2908-2/45 Bestemmelse om veg - 29.11.1962
  rettighetshaver:Knr:1135 Gnr:28 Bnr:407

  1967/3364-1/45 Bestemmelse om bebyggelse - 20.12.1967
 • Eiendommen er regulert til bolig. Kommuneplanens bestemmelser gjelder.
 • Gnr. 28 Bnr. 160 i Sauda kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Elbil-lader (uten kabel) og robotklipper medfølger.
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?

  Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på;
  oBoliglån
  oLivs- /gjeldsforsikring
  oForsikring
  oSparing

  Telefon: 51 75 44 00
  E-post: post@hjelmelandsparebank.no
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende fastpris kr. 44.900,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr og oppgjørshonorar kr. 14.900,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg begrenset oppad til kr. 10.000,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jan Egil Årtun
Kurt Inge Nybru

Megler

Kurt Inge Nybru

91 52 30 26

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev