aktiv-eiendomsmegling
Beliggende på høyden av Fløgstad

Fløgstad - Enebolig med stort potensial - Attraktiv beliggende på høyden av Fløgstad - Kjekk hage

 • 1 990 000
 • BRA 241 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING1 990 000
 • OMKOSTNINGER65 720
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 055 720
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 957
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 206 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT766 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-))
  --------------------------------------------------------
  65 720,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 055 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Kjeller: Trapperom, vaskerom, hobbyrom, boder.
1. etasje: Gang, stue og kjøkken.
2. etasje: Gang ,bad ,WC, tre soverom.

Garasje.
Plantegning 1. etasje

Murvegen 2, Rogaland

 • En staslig bolig på ei flott tomt. Boligen er omtrent original . Det er lite som er skiftet ut. Men kledningen er av god kvalitet og det ligger skifer på taket.
  Det ble skiftet noen vinduer i sørveggen i 2020, ellers er alle vinduer og dører originale.
  Garasjen har dobbel tredør og er kledt innvendig med datidens eternittplater som er spesialavfall og må skiftes.
  Innvendig er som å ta ett skritt inn i 50-tallet. Boligen har flotte detaljer i ekte retro-stil. Men lite er gjort på 35 år.
  Gulv ble isolert og det ble skiftet parkett i stuen på slutten av 80-tallet.
  Kjøkken og bad må renoveres og alt det sanitære røropplegget må skiftes. Dette i tillegg til generell oppussing.
  Men konstruksjonen er solid og beliggenhetene flott.
  Se mer detaljer inne i rapport.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3, STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
  Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Våtrom > Generell > Vaskerom
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

  Våtrom > Generell > Bad
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
  Det er røykvarslere , men de er ikke seriekoblet.
  Brannslukningsapparat er eldre enn 10 år.

  Forhold som har fått TG2, AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
  Utvendig > Taktekking
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  Antatt levetid skifer/sutak er 70/80 år. Boligen er 65 år.

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Det henger tak-kroker på taket. Men de burde muligens vært skiftet. Det er i tillegg feieluke på loft.

  Utvendig > Veggkonstruksjon
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
  Det er tegn etter tidligere taklekkasje rundt pipe. Ble montert pipehatt, alt ok nå.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Utvendig > Vinduer
  Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Utvendig > Dører
  Det er avvik:
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Det ble målt ca 20 mm avvik i stuen
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Det var ikke krav til radonsperre når bolig ble bygget

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Det er påvist at pipe har sprekker og riss.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur

  Innvendig > Innvendige trapper
  Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
  Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Det er ved bruk av fuktindikator rundt utsatte hvitevarer påvist indikasjoner på fuktighet.
  I vaskeskap er det tegn etter lekkasje fra gammel vannlås. Denne må uansett skiftes.
  Gamle Mollakjøkken er blitt populære igjen. Ny eier må vurdere dette.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
  Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  Hele det elektriske anlegget ,inkl. sikringsskap med skrusikringer , er fra byggeåret

  Tomteforhold > Drenering
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
 • Beliggende på høyden av Fløgstad. Murvegen går opp fra Hauen, der veien deles mellom 4 eneboliger. Rolig beliggenhet. Det er flere småbarnsfamilier som har flyttet til nabolaget de siste år - Dette er en utmerket plass å vokse opp for barna.
  Fra eiendommen har en gangavstand til sentrum og turområder. Fløgstadåsen er populært turterreng som ligger få minutter fra huset. Lekeplass i nabolaget.
 • Området består av eneboliger og tomannsboliger.
 • Følg Fløgstadvegen mot toppen og ta inn til Hauen og første til høre inn på Murvegen. Se finn-annonse for nærmere beskrivelse.
 • Bygningen er oppført i 1957.
  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 30.05.2022 av Ivar Johannes Handeland for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Kjeller: BRA/P-rom: 75/40 kvm
  1.etg: BRA/P-rom: 96/96 kvm
  2.etg: BRA/P-rom: 70/70 kvm


  Følgende rom inngår i primærareal:
  Kjeller: Trapperom , Vaskerom , Hobbyrom.
  1. etasje: Gang , Stue , Kjøkken.
  2. etasje: Gang , Bad , Wc , 3 soverom
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Varmempumpe, vedovn,peis i stue. Ellers elektrisk.
 • Tomten er pent opparbeidet med gruslag tun, plen, busker og blomsterbed. Hekk langs hele hagen som skjermer for innsyn.
 • Enkel garasje og parkering på egen tomt.
 • Offentlig. Murvegen er privat og vedlikeholdes i fellesskap med eiendommene som benytter veien.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 391 643 per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 409 915 per
 • Kr. 16 757 pr. år
  Feie- og tilsynsavgift, Renovasjonsavgift, Vann- og kloakkavgift uten måler og Eiendomsskatt.
 • Ut over kommunale avgifter, kommer kostnader forbundet med forsikring og strøm.
 • Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, noe som ikke var normalt å utstede ved oppføringstidspunkt.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  1951/874-1/45 Bestemmelse om veg - 26.05.1951
  Gjelder denne registerenheten med flere


  1968/2016-2/45 Bestemmelse om veg - 03.08.1968
  rettighetshaver:Knr:1135 Gnr:28 Bnr:431

  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Kommuneplanens bestemmelser gjelder.
 • Gnr. 28 Bnr. 314 i Sauda kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?
  Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på;

  oBoliglån
  oLivs- /gjeldsforsikring
  oForsikring
  oSparing

  Telefon: 51 75 44 00

  E-post: post@hjelmelandsparebank.no
 • Det er avtalt fastpris vederlag tilsvarende kr. 40.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr og oppgjørshonorar kr. 14.900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 16.012,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg r. 5.750,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Bergliot Waage-Pettersen
  Oskar Waage-Pettersen
  Signe Øverland
Kurt Inge Nybru

Megler

Kurt Inge Nybru

91 52 30 26

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev