aktiv-eiendomsmegling
Oversikt tomt
Oversikt tomt

SAUDA Stakkåsvegen 70

Maldal - Byggeklar tomt uten byggeklausul - Meget flott beliggenhet med utsikt til fjell og Maldalsvatnet

 • kr 950 000
 • Prisantydningkr 950 000
 • Omkostningerkr 39 720
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 989 720
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt594.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,-)) 39 720,- (Omkostninger totalt) 989 720,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomten ligger veldig flott til i fremste rekke mot Maldalsvatnet. Her har en flott utsikt til vatnet og fjell med bl.a. Reinsnuten. Tomten er opparbeidet og klar til å bygges. Vann, renseanlegg og strøm ligger klart. Det er ingen byggeklausul. Selger kan også gi tilbud på oppføring av hytte, helt eller delvis innredet - kontakt megler for informasjon. Reguleringsmessige forhold Se vedlagt plan og bestemmelser tilhørende bebyggelsesplan for fritidsbebyggelse på gnr. 50, bnr. 2 og gnr. 50, bnr. 1 . Maldal. Bestemmelser: Hytteareal maks 100 kvm BRA Uthusareal maks 12 kvm BRA Takvinkel maks 12 grd. Høyde fra overkant grunnmur til gesims skal ikke overstige 2,6 meter. Se ellers vedlagte bestemmelser.
Fra vei opp til hyttefeltet

Stakkåsvegen 70, Rogaland

 • Tomt
  594.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Selveiet fritidstomt.

  Beliggenhet
  Tomten ligger veldig flott til i fremste rekke mot Maldalsvatnet. Her har en flott utsikt til vatnet og fjell med bl.a. Reinsnuten. Tomten er opparbeidet og klar til å bygges. Vann, renseanlegg og strøm ligger klart. Det er ingen byggeklausul. Selger kan også gi tilbud på oppføring av hytte, helt eller delvis innredet - kontakt megler for informasjon. Turterrenget starter fra tomtegrense med mange muligheter for utflukter sommer- og vinterstid. Fra motsatt side av vannet fra hyttefeltet er det merket turløype til Maldalsstølen/Reinsnuten (1167 moh) og mot Krokavatnet. Hytteforeningen har opparbeidet sti og felles gapahuk/badeplass nede ved vannet. Maldalsvatnet byr på flotte forhold for fiske og bading sommerstid. I vinter har det også vært skøyteis på vannet. Ønsker en tur på langrenn, kan en ta på skia ved hytta og gå opp i løype fra enden av Maldal og opp mot Maldalsstølen og Reinsvatnet. Topptur/randonee-entusiaster går gjerne opp til Reinsnuten. Det jobbes med løsning for preparerte løyper for hytter i hyttefelt Vetrhus og Maldal . Sauda er kompakt med svært mange fasiliteter og turområder innen kort avstand. Ca kjøreavstand: 10 minutt: I sentrumskjernen finner du mange ulike butikker, bakeri, frisør, restaurant m.m. Badeanlegg med utendørs basseng og sklie. Variert kulturprogram med kino og Folkets hus. Oppvarmet fotball- og løpebane. Hotell med servering/pub. 15-20 minutt: Golfbane ved Rødstjødna, Saudasjøen (9-hulls skogsbane). Nordstøldalen og Åbødalen. 20-30 minutt: Svandalen/skisenteret. Lyngmyr skistadion med lysløype. Slettedalen skistadion med lysløype. Herheimsdalen og Breiborg. Alle nevnte dalføre har turløyper på vinter- og sommerstid, samt flotte badeplasser. Sauda har "alt" en hytteeier kan ønske seg innenfor kort avstand - her er det aktiviteter og utflukter for hele familien, året rundt! Reisetid til Maldal fra Stavanger er ca. 2,5 timer og fra Haugesund ca 2 timer. Se www.portalsauda.no for mer informasjon om hva Sauda kan tilby.

  Adkomst
  Fra Sauda sentrum følger en fylkesvei mot Røldal. Etter en har passert fabrikken får en skilt til Maldal på høyre hånd. Følg veien helt til en får Stakkåsvegen på venstre hånd (50m etter skilt til Maldal). Denne tomten er den første en kommer til på venstre hånd.

  Bebyggelse
  Området består av fritidsbebyggelse. Det er planlagt et nytt hyttefelt på motsatt side av veien.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,-)) 39 720,- (Omkostninger totalt) 989 720,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Info vannavgift
  Hytteforeningen har årlig kontigent på normalt kr. 10-12.000/år. Kontigenten går til vedlikehold av vei, brøyting og vann. Beløpet kan variere etter forbruk og vedlikehold. I tillegg kommer kostnader forbundet med tømming av septik, strøm og forsikring.

  Velforening
  Hytteforeningen har årlig kontigent på normalt kr. 10-12.000/år. Kontigenten går til vedlikehold av vei, brøyting og vann. Beløpet kan variere etter forbruk og vedlikehold. I tillegg kommer kostnader forbundet med tømming av septik, strøm og forsikring.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1135/50/67: 10.09.1892 - Dokumentnr: 904678 - Erklæring/avtale Grensegangssak
  Overført fra: Knr:1135 Gnr:50 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  08.04.1893 - Dokumentnr: 904106 - Utskifting Overført fra: Knr:1135 Gnr:50 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  19.12.1896 - Dokumentnr: 900074 - Erklæring/avtale Grensegangssak
  Overført fra: Knr:1135 Gnr:50 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.10.1961 - Dokumentnr: 2168 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver Sauda Kom E-verk.
  Overført fra: Knr:1135 Gnr:50 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  26.06.1971 - Dokumentnr: 1850 - Bestemmelse om fiskerett Rettighetshaver: Knr:1135 Gnr:50 Bnr:5
  Bestemmelse om båt/bryggeplass
  Bestemmelse om naustplass
  best. vedr. vedrett.
  Overført fra: Knr:1135 Gnr:50 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  23.12.1974 - Dokumentnr: 5923 - Best. om adkomstrett Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Overført fra: Knr:1135 Gnr:50 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  30.04.1975 - Dokumentnr: 2035 - Erklæring/avtale Bestemmelse om naustplass
  Bestemmelse om fiskerett
  Rettighetshaver OFTEDAL ARNE IVAR
  Overført fra: Knr:1135 Gnr:50 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.03.1976 - Dokumentnr: 1212 - Bestemmelse om veg Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
  Overført fra: Knr:1135 Gnr:50 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  25.04.2002 - Dokumentnr: 2412 - Jordskifte SAK 9/2001 FOR HAUGALANDET OG SUNNHORDLAND JORDSKIFTERETT
  Overført fra: Knr:1135 Gnr:50 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  12.05.2021 - Dokumentnr: 563429 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1135 Gnr:50 Bnr:1


  Vei, vann og avløp
  Privat. Tomten er opparbeidet og klar til å bygges på. Vann er tilkoblet felles vanntilførsel for feltet. Tank/Renseanlegg er gravd ned og klart. Det påløper tilkoblingsavgift for strøm. Hytteforeningen har årlig kontigent på normalt kr. 10-12.000/år. Kontigenten går til vedlikehold av vei, brøyting og vann. Beløpet kan variere etter forbruk og vedlikehold.

  Regulerings- og arealplanner
  Se vedlagt plan og bestemmelser tilhørende bebyggelsesplan for fritidsbebyggelse på gnr. 50, bnr. 2 og gnr. 50, bnr. 1 . Maldal. Bestemmelser: Hytteareal maks 100 kvm BRA Uthusareal maks 12 kvm BRA Takvinkel maks 12 grd. Høyde fra overkant grunnmur til gesims skal ikke overstige 2,6 meter. Se ellers vedlagte bestemmelser. Det er planlagt nytt hyttefelt på motsatt side av veien. Planen er ute på høring. Detaljreguleringsplan for Maldal, gnr. 50, bnr. 1, planID 2021002. Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for 37 fritidsboliger og tilhørende infrastruktur på gnr. 50, bnr. 1. Se kommunens nettsider for plankart.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,-)) 39 720,- (Omkostninger totalt) 989 720,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  39720

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Dokumenter

Kurt Inge Nybru

Megler

Kurt Inge Nybru

91 52 30 26

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev