aktiv-eiendomsmegling
Oversikt Molla - merket hytte

SAUDA Vanvikvegen 1037

Molla/Saudafjorden - Nyere hytte (2014) ved sjøen - Båtfeste - Barnevennlig - Gode solforhold - Kjørevei

 • kr 1 990 000
 • BRA 62 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 990 000
 • Omkostningerkr 66 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 056 792
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår2 014
 • Soverom2
 • ArealP-rom 59 m²
 • Tomt647.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,00))   66 792,- (Omkostninger totalt)   2 056 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Flott hytte beliggende på Molla, en liten kjøretur i bil eller båt fra Sauda. Hytta er oppført i 2014 og holder en god standard med lys innredning. Det er innlagt strøm, vann (fra bekken til 1.000l-tank, vannpumpe) og avløp (slamavskiller). To soverom i tillegg til hemsrom for flere sengeplasser. Luftig stue med ekstra takhøyde og store vindusflater. Hytta ligger helt for seg selv, i rolige omgivelser, med naturen tett innpå og sjøen like ved. Meget gode solforhold, fra morgen til langt på kvelden. Altibox-fiber bestilt. Ca. 15min kjøring fra Sauda sentrum. P-plass i gardstunet etter avtale med grunneier. Ca. 500m traktorvei ned til hytta. Kommer en båtveien kan en legge inntil Mollakaien eller dra båten opp ved stranda, der hytta har båtfeste. Kontakt megler for visning.

Vanvikvegen 1037, Rogaland

 • Arealbeskrivelse
  Fritidsbolig
  Bruksareal
  1. etasje: 54 kvm
  2. etasje: 8 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 51 kvm Gang , Soverom , Soverom 2, Bad , Stue/kjøkken
  2. etasje: 8 kvm Soverom
  Sekundærrom
  1. etasje: 3 kvm Teknisk rom  Tomt
  647.9m²

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på Molla, helt for seg selv i rolige omgivelser. Det er et fåtall hytter på Molla og ingen øvrige hytter ligger nær denne. Fra hytta er det bare rundt 100 meter ned til sjøkanten. Molla er en idyllisk plass med flott sandstrand.

  Adkomst
  Adkomst via båt til Mollakaien eller via hovedvei Vanvikvegen og ned grusvei til gårdstunet. Traktorvei videre ned til hytta.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av landbruksareal/landbruksbebyggelse og noen få fritidsboliger.

  Byggemåte
  Bygningen er oppført i 2014. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 19.05.23 av Ivar Johannes Handeland for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  1. etg: Gang, to soverom, bad, stue/kjøkken. Utvendig bod/teknisk rom. Hemsrom.

  Standard
  Pen hytte bygd i 2014 med lys innredning og flott utsikt ut over fjorden. Hytten er oppført på støpt betongplate. Det er liggende dobbelfalset trekledning på vegger og aluzink stålpanner på taket. Vann blir pumpet inn fra privat vannkilde og avløp via slamfilter-kum. Det er utgang til terrasse og teknisk bod fra stuen. Innvendig er alle vegger og tak platet med hvite mdfpanelplater. Bad har fliser med varmekabler og inneholder Jets toalett, dusjkabinett, servant og vaskemaskin. Kjøkken i hvit høyglans med bla. platetopp, kjøleskap og oppvaskmaskin. Vedovn med stålpipe. Gulvet har laminatgulv av linoleum. Noen skjøter har gått i fra hverandre og platene har begynt å "bule" på stuegulvet. Dette må skiftes. Ellers er det veldig lite feil og mangler. Registrerte tilstand anmerkninger har hovedsakelig årsak i bygningens alder og vedlikehold samt konstruksjon. Se for øvrig kommentarer og begrunnelse senere i rapporten. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2,  AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK: Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Overflater Det er påvist skader på overflater. Noen steder i stuen har gulvet begynt å "bule" og skjøter gått ifra hverandre Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Radon Dokumentasjon på radonsperre foreligger ikke. Våtrom > Overflater Gulv > Bad Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll". Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > Ventilasjon > Bad Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Canal digital benyttes i dag, men det er bestilt Altibox fiber som blir lagt til hytte.

  Parkering
  Parkering i gårdstunet, etter avtale med grunneier Geir Widar Handegård. Traktorvei ned til hytta (Traktor / ATV / SUV ).

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Grunneier har forkjøpsrett, men har sagt i fra seg retten til å kjøpe ifm. dette salget. Det går villsauer i området og på sensommeren har det vært kalver på beite. Beitedyr har aldri vært til sjenanse og har ikke kommet opp til hytta. Det er også installert strømgjerde.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,00))   66 792,- (Omkostninger totalt)   2 056 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedovn i stue. Varmekabler på bad. Ellers elektrisk.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  3539

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter renovasjonsgebyr, eiendomsskatt samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  420000

  Formuesverdi primær år
  2021

  Andre utgifter
  Grunneier kan kreve at eier dekker andel vedlikeholdskostnad på veien og evt. opparbeidelse p-plass(er). Grunneier har ikke ansvar for å holde veien i kjørbar stand (f.eks brøyting vinterstid).

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1135/54/9: 12.08.2010 - Dokumentnr: 598793 - Forkjøpsrett Rettighetshaver: Handegård Geir Widar Fnr: 090366 28.07.2008 - Dokumentnr: 614941 - Festenummer gitt bruksnummer Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1135 Gnr:54 Bnr:4 03.02.2014 - Dokumentnr: 92564 - Arealoverføring Areal overført fra: Knr:1135 Gnr:54 Bnr:1 Vederlag: NOK 0 Omsetningstype: Uoppgitt 12.08.2010 - Dokumentnr: 598793 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:1135 Gnr:54 Bnr:1

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 04.02.2014

  Vei, vann og avløp
  Vannslange i bekk til 1.000 liters tank, med vannpumpe og trykktank. JETS-toalett og avløp til slamavskiller. En oppsamlingstank for toalett og en tank for gråvann. Tankene har biosekk som må skiftes (nedbrytbar, kan kastes i naturen). Løsningen med vann og avløp har fungert bra for selger og vannmengde i bekk har vært tilfredsstillende. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg ulovlige og grunnvannstand og øvrige forhold kan medføre endring i kvalitet og mengde på vann. Det er ikke gitt opplysninger om at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommuner kan foreta kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære fremtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg. Kjøper overtar risiko og ansvar for nevnte forhold, herunder også for videre bruk.

  Regulerings- og arealplanner
  Kommuneplanen gjelder. Eiendommen ligger i område regulert til LNF (Landbruk, natur og friluftsområde). Det er et felt på en høyde ved siden av som er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanen, men det foreligger pt ingen konkrete planer for utbygging av området.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,00))   66 792,- (Omkostninger totalt)   2 056 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  66792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Kurt Inge Nybru

Megler

Kurt Inge Nybru

91 52 30 26

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev