aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Saua gard 44

SAUDASJØEN Saua gard 44

Saudasjøen - Sjelden anledning! Solid enebolig med panoramautsikt mot fjord og fjell - 2 måls tomt

 • kr 4 400 000
 • BRA 278 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 4 400 000
 • Omkostningerkr 125 970
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 525 970
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 983
 • Soverom4
 • ArealP-rom 215 m²
 • Tomt1 935.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 400 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 110 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 400 000,-)) 125 970,- (Omkostninger totalt) 4 525 970,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.
Sjelden flott eiendom i Saudasjøen med panoramautsikt til fjord og fjell. Gjennomtenkt utforming der boligen er bygd i terrenget og med store vindusflater som ivaretar den flotte utsikten. Oppført i teglstein og etasjeskille i betong - solid konstruksjon som gir et godt utgangspunkt for renovering og å skape drømmehuset! Tomten er ca. 2 mål, med flott hage beplantet med busker, trær og plen på ulike nivå. Belegningsstein i hele innkjørselen. Skjermet terrasse og front av boligen uten innsyn. Hovedplan inneholder romslig stue, bad, hovedsoverom, kjøkken, vaskerom m/bi-inngang, gang og wc. Dobbel garasje. Kjeller inneholder stue, bad, to soverom, kontor/soverom og boder. Kjellerinngang. Må sees for riktig inntrykk - velkommen til visning!

Saua gard 44, Rogaland

 • Tomt
  1935.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomtens grunnareal: 1935 kvm. Del av tomten er vei. Grense på nedsiden av tomten, grenselinje mellom punkt 10 og 11 er ikke nøyaktig (se vedlagt matrikkelrapport).

  Beliggenhet
  Beliggende i Saua gard, et etablert og rolig felt som ble utbygd på 80-tallet. Saua gard er sentral beliggenhet både for friluftsliv og turstier, samt skole, barnehage og arbeidsplasser. Innenfor 3-5 min kjøring har en barnehage, barneskole og Sauda sentrum. Det er 1,5km til Risvoll barneskole. Lyngmyr skianlegg med oppkjørte skiløyper og lysløype er få minutter i fra. Fra Lyngmyr har en turløype oppover mot Nordstøldalen og videre til Hovlandsnuten og andre nuter. Sauda skisenter i Svandalen er kun 5 minutters kjøring. Barnevennlig og rolig boligfelt, med familier i alle aldersgrupper.

  Adkomst
  Se finn-kart for nærmere beskrivelse.

  Bebyggelse
  Området består av eneboliger.

  Barnehage/skole/fritid
  Leabøen barnehage. Risvoll barneskole

  Skolekrets
  Risvoll barneskole

  Byggemåte
  Bygningen er oppført i 1983. Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 07.02.23 av Ivar Johannes Handeland for teknisk beskrivelse av eiendommen.

  Innhold
  1.etg: Entré, gang, toalett, stue, bad, soverom, vaskerom/bi-inngang, kjøkken. Garasje. Kjeller: Trapperom, kjellerstue, kontor/soverom, to soverom, bad og boder.

  Standard
  Boligen er ett stort murhus fra 1983 med 1.etg. og kjeller. Eiendommen har en meget pen beliggenhet på en stor flott naturtomt med panoramautsikt. Veggene består av støpte vegger i siporex med utvendig forblending av teglstein. Innvendig er det tapetsert direkte på muren. I dag er siporex strengt tatt ikke et eget produktnavn. Det mest korrekte betegnelsen på det mange kaller siporex, er porebetong. Råstoffene som brukes til framstilling av produktet er i hovedsak kalk, sand og vann. Materialet isolerer omtrent likt som en lecamur. Langveggen mot fjorden og en stripe i brystveggen mot nord er oppsatt som ren trevegg. Etasjeskillet består også av elementer av siporex. De fleste gulvene har fliser med varmekabler i 1.etg. Stuen har parkett som er foret opp med lekter. Parketten "gynger" litt og har en del slitasje. Utskiftning må her påregnes. Utvendig er muren like fin som ny. Kledningen har noe tørkesprekker, men ingenting råte. Alle vinduer er fra byggeåret og fungerer greit, men noen utskiftninger må påregnes på sikt. På taket ligger Zanda-panner fra byggeåret. Befaring var ikke mulig pga snø. Men tiden for utskiftning nærmer seg iht. antatt levetid. Garasjen (36 m2) er ett tilbygg til boligen. Den har stor leddport (490x209) som er noe treg å åpne. Vegger er av mur. Takstoler er underkledt med etternittplater. (NB! Inneholder asbest og må behandles som spesialavfall). Innvendig er alt fra byggeåret. Renovering må derfor påregnes. Registrerte tilstand anmerkninger har hovedsakelig årsak i bygningens alder og vedlikehold samt konstruksjon. Se for øvrig kommentarer og begrunnelse senere i rapporten. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Forhold som har fått TG3, STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK: Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Balkong mot nord bør rives og bygges opp på nytt. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Utvendige trapper Det er ikke montert rekkverk. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > Generell > Bad Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Våtrom > Generell > Bad Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Våtrom > Generell > Vaskerom Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Røykvarsler og brannslukningsapparat må oppdateres Kostnadsestimat: Under 10 000 Forhold som har fått TG IU: KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT: Utvendig > Taktekking Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert. Taket er taket med Zanda betongtakstein fra byggeåret. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Utvendig > Andre utvendige forhold Andre utvendige forhold er ikke undersøkt pga snø. Tomteforhold > Forstøtningsmurer Forstøtningsmurer er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Tomteforhold > Terrengforhold Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Utvendig vann og avløpsledninger er IKKE sjekket. Det er også ukjent om/når de ble skiftet. Forhold som har fått TG2, AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK: Utvendig > Nedløp og beslag Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Omtrent alle sutaksplater har mørke felter. Grunn er noe usikker. Utvendig > Vinduer Det er avvik: Normal elde og slitasje. TG 2 settes pga alder Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Utvendig > Dører Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Balkongdør er noe vanskelig og åpne/lukke. Ytterdør er noe slitt. Kjellerdør er enkel lett dør. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Overflater Det er avvik: Normal elde slitasje etter 40 år Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Parkettgulvet er foret opp med trelekter. Det virker som parketten "gynger" noen steder. Gulvet er i tillegg en del slitt. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Innvendig > Rom Under Terreng Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Dette gjelder spesielt veggen i kjellerstuen mot sør/vest. Utvendig drenering bør sjekkes. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Innvendig > Innvendige dører Det er avvik: Normal elde og slitasje. Dører fungere greit. TG 2 settes pga alder. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Men kjøkken fungerer greit og har ingen store feil og mangler. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Det er påvist andre avvik: Ventilator er gammel Kostnadsestimat: Under 10 000 Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Tavle med automatsikringer fra byggeår Tomteforhold > Drenering Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

  Innbo og løsøre
  Teak-hylle i stue medfølger ikke. Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering på egen tomt og garasje

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Boligen er utvasket og vil ikke bli ytterligere utvasket før overtakelse.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 400 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 110 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 400 000,-)) 125 970,- (Omkostninger totalt) 4 525 970,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Oppvarming
  De fleste gulv har fliser med varmekabler. I stuen er det varmepumpe og peis.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  12629

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Feie- og tilsynsavgift, Renovasjonsavgift, Vann- og Kloakkavgift med måler og Eiendomsskatt. Vann- og kloakkavgift er stipulert og vil variere etter forbruk.

  Formuesverdi primær
  411896

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1482827

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1135/18/115: 21.01.1976 - Dokumentnr: 352 - Bestemmelse om veg Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
  21.01.1976 - Dokumentnr: 352 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1135 Gnr:18 Bnr:3
  03.06.1977 - Dokumentnr: 3127 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Knr:1135 Gnr:18 Bnr:107
  Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold
  til Bygningsloven
  06.07.1977 - Dokumentnr: 3863 - Bestemmelse om veg vedr. betaling av anleggskostnader
  26.05.1975 - Dokumentnr: 2404 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1135 Gnr:18 Bnr:3
  16.09.1975 - Dokumentnr: 4315 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighet hefter i: Knr:1135 Gnr:18 Bnr:114


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ferdigattest datert 28.02.1983.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til bolig og en liten del er vei. Se situasjonskart/matrikkelrapport. Kommuneplanens bestemmelser gjelder.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 400 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 110 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 400 000,-)) 125 970,- (Omkostninger totalt) 4 525 970,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  125970

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris vederlag tilsvarende kr. 44.900,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr og oppgjørshonorar kr. 14.900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 15.462,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Kurt Inge Nybru

Megler

Kurt Inge Nybru

91 52 30 26

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev