aktiv-eiendomsmegling
Hagentunet borettslag i Sauland sentrum

Sauland Hagentunet

8 av 10 solgt! Lettstelte og romslige leiligheter sentralt i Sauland med alt på en flate og egen carport

 • 1 399 500
 • BRA 75 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 399 500
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 110 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 023
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 75 m²
 • ANDEL FELLESGJELD1 710 500
 • FELLESKOST./MND7 881
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 399 500,- (NB: prisen er fast)
  1 710 500,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  3 110 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  3 110 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding
Illustrasjon innvendig

Hagentunet, Vestfold og telemark

 • Hagentunet består av totalt 10 leiligheter fordelt på fire bygg. Boligene blir solgt som andelsleiligheter og det skal opprettes et eget borettslag "Hagentunet borettslag" Forretningsfører vil bli Notodden boligbyggelag.
 • Byggestart blir høsten 2022 gitt at det oppnås tilstrekkelig forhåndssalg. Det antas ca. 1 års byggetid og at innflytting kan skje høsten 2023.
 • Eiendommen ligger meget pent og sentralt til i Sauland med enkel adkomst. Solrikt område med gangavstand til Sauland sentrum med Saulandstunet, bank, kommunehus, bensinstasjon m.m. Pen utsikt fra tomten.
 • Fra Sauland sentrum er det meget enkelt å komme seg til eiendommen. Fra Saulandstunet krysser man E-134 og kjører rett frem inn i Tuddalsvegen. Følg Tuddalsvegen og ta første til høyre inn Hågånvegen. Prosjektet blir liggende på høyre side etter parkeringsplassen.
 • Meget lettstelte leiligheter med arealeffektiv planløsning med alt på en flate. Prosjektet blir oppført som rekkehusleiligheter med 10 leiligheter fordelt på 4 bygg. Alle leilighetene inneholder gang/entre, stue med åpen kjøkkenløsning, 2 soverom, bad og vaskerom/bod. Hver leilighet får egen terrasse med adkomst fra stua. Det er også en utebod til hver leilighet i forbindelse med terrassen. På terrassen har kjøper mulighet til å velge om de ønsker at det monteres en markise på 3 x 6 meter, eller om det skal settes opp en pergola på 3 x 3 meter. Leilighetene vil få lyse og moderne overflater bestående av gulv lys eikeparkett. Entre vil bli flislagt med underliggende varmekabel. Veggene har malte gipsplater, og det vil være mulig å velge inntil 3 forskjellige farger pr. leilighet. Himlingene leveres med hvitmalte gipsplater. Kjøkken- og baderomsinnredning leveres ferdig montert i stilren utførelse. Kjøkkeninnredningen antas levert fra Drømmekjøkken med hvite, glatte fronter på skuffer og skap. Det leveres laminert benkeplate med nedfelt platetopp og oppvaskkum. Det monteres kitchenboard eller flis mellom benkeplate og overskap. Ventilator leveres også. Det er opplegg for oppvaskmaskin. Hvitevarer som platetopp, stekeovn, kjøleskap og oppvaskmaskin leveres ferdig montert. Badet har flislagt gulv med 20x20cm grå flis med underliggende gulvvarme. Nedsenket gulv i dusjsone med 10x10cm grå fliser. Veggene flislegges med 20x40cm hvite fliser. Det blir levert 120cm baderomsinnredning med heldekkende servant, underskap og speil med belysning. Dusjhjørne med glassdører. Badet har også toalett og opplegg for vaskemaskin. Alle leilighetene blir levert med ferdig montert peisovn. Det legges opp til at Altibox blir installert i hver leilighet. Balansert ventilasjon i hver leilighet. Det leveres totalt 3 stk. doble garderobeskap pr. leilighet. Egen carport til hver leilighet. Det er tilrettelagt for å etablere el-bil lader, men el-bil lader er ikke inkludert. Det leveres felles uteskur for renovasjon og postkasser. Prosjektet blir oppført i henhold til TEK 17.
 • Bygningene blir oppført ihht. TEK 17.
 • Leilighetene har oppgitt følgende areal: BRA 75m2 / P-rom 75m2 Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling. Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Hagentunet burettslag vil bli eier av tomten. Tomtens areal er ikke endelig oppgitt. Tomten vil bli enkelt opparbeidet med asfaltert adkomst og veier frem til carportene. Tomten forøvrig får plenarealer med grusede fellesarealer og gangveier. Tomten er flat og lettstelt med solrik, sydvendt beliggenhet. Pen utsikt over nærområde og fjellene rundt.
 • Hver leilighet får en egen carportplass.
 • Egen utebod på terrassen til hver leilighet.
 • Det monteres peisovn med stålpipe i hver leilighet. Balansert ventilasjonsanlegg i hver leilighet.
 • Altibox el. tilsvarende blir installert i hver leilighet.
 • Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i hver leilighet.
 • Det gis mulighet for tilvalg på følgende områder forutsatt at det gjøres innen fastsatte frister. Kjøkkeninnredning Baderomsinnredning Fliser på bad Garderober Gulv Innvendige overflater El-leveranse Rørleggerleveranse
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten. Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake inntil 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt. Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt. Når borettslaget er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for borettslagets fellesarealer.
 • Innskudd fra: kr 1 399 500,- til kr 1 426 500,- Andel fellesgjeld fra: kr 1 710 500,- til kr 1 743 500, Kjøpesum inklusive fellesgjeld fra: kr 3 110 000,- til kr 3 170 000,- Omkostninger: Andelskapital: kr 10 000,- Hjemmelsovergang: kr 480,- Pantedokument pr. stk: kr 480,- Panteattest pr. stk: 172,- Totale omkostninger: 11 132,- Det forutsettes at det innbetales fra kr 311 000,- til kr 317 000,- (10% av total kjøpesum) ved kontraktsinngåelse. Resterende innskudd, fra kr 1 088 500,- til kr 1 109 500,- innbetales ved overtakelse. Innbetalingen forutsetter at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslova §12.
 • Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi. Felleskostnadene er stipulert fra kr. 7 881,- til 7 950,- pr. mnd. og skal dekke bl.a. renter på andel fellesgjeld, kommunale avgifter, avsetning til vedlikehold av fellesarealer, abonnement Altibox, forretningsførsel og forsikring bygg (ikke innbo). Andel fellesgjeld vil bli finansiering i HjartdalBanken. Lånet vil ha en løpetid på 40 år, og det er lagt opp til 20 års avdragsfrihet. Rentebetingelser er p.t. er 2,5%. Prosjektet får IN-ordning (individuell nedbetaing av fellesgjeld) Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall. Se egen oversikt over månedlige felleskostnader for de ulike andelene.
 • Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper. Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Hagentunet borettslag vil bli opprettet som egen enhet.
 • Notodden boligbyggelag.
 • Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for borettslaget som ligger vedlagt denne salgsoppgaven.
 • Eventuelt dyrehold skal godkjennes av borettslagets styre.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Bygningene blir forsikret av borettslaget. Kjøper må selv tegne innboforsikring.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
 • Borettslagets eiendom har matrikkel Gnr. 72 Bnr. 48 i Hjartdal kommune (andelens orgnr/andelsnr er ikke angitt)
 • Offentlig.
 • Reguleringsplan med ID-34 i Hjartdal kommune.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Hjartdal kommune har boplikt.
 • Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.Ved salg til forbruker selges boligene iht. bustadoppføringslova. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligene er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.
 • Det presiseres at illustrasjoner kan avvike i utseende og farge i forhold til ferdig leveranse. Det tas forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg, og at det kan bli trinnvis utbygging. Det tas også forbehold om kommunal godkjenning.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Prosjektet vil antatt bli finansiert i HjartdalBanken.
 • NOBO Utbygging AS Finnekåsa
Bjørn R. Bjørnfeld

Megler

Bjørn R. Bjørnfeld

41 85 97 88

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev