aktiv-eiendomsmegling
-

SAURA Saura

Handnesøya - Eiendom med herlig beliggenhet! 250 dekar eiendom inkl. leietomter. Fjøs/låve/naust! Jakt/fiske.Midnattsol!

 • kr 1 590 000
 • BRA 255 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 1 590 000
 • Omkostningerkr 56 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 646 792
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 955
 • Soverom4
 • ArealP-rom 91 m²
 • Tomt250 000 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,00))   56 792,- (Omkostninger totalt)   1 646 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
- Eiendommen ligger spektakulært til, helt ytterst mot havet i Vassvik på Handnesøya - Til øya hører Sauraholmen, Handnesholmen og Vallaholmene. Kommunens største fiskevann, Storvatnet finnes på nordsiden av Stokkatinden. - Like nord for nordspissen av øya, mellom Vassvik og fastlandet, finnes et av de dypeste havdypene på Helgeland med en dybde på over 620 m - Det medfølger 6 leietomter der det er tinglyste festekontrakter med nåværende grunneier. Disse gir en inntekt på kr 1250,- pr.stk pr.år. Festeavgiften kan reguleres i 2026, basert på KPI - Eiendommen er på rundt 250 dekar! - Låve/fjøs og naust - Fantastisk utsikt! og solrikt(midnattsol) - Det er et svært rikt fugleliv på øya - Eiendommen inngår i jaktområdet på Handnesøya og som grunneier har man mulighet for å delta på jakt

Saura, Nordland

 • Arealbeskrivelse
  Bolig
  Bruksareal
  Kjeller: 36 kvm Bod, Bod 2, Bod 3
  1. etasje: 51 kvm Bad, Gang, Kjøkken, Stue
  2. etasje: 40 kvm Soverom, Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4
  Primærrom
  1. etasje: 51 kvm Bad, Gang, Kjøkken, Stue
  2. etasje: 40 kvm Soverom, Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4
  Sekundærrom
  Kjeller: 36 kvm Bod, Bod 2, Bod 3

  Låve/fjøs
  Bruksareal
  1. etasje: 49 kvm Bod
  2. etasje: 50 kvm Bod
  Sekundærrom
  1. etasje: 49 kvm Bod
  2. etasje: 50 kvm Bod

  Naust
  Bruksareal
  1. etasje: 29 kvm
  Sekundærrom
  1. etasje: 29 kvm  Tomt
  250000m²

  Beskrivelse av tomt
  Grunneiendom på Ca. 250,5 Dekar Merknad fra matrikkelbrev, datert 05.04.22: Noen fiktive grenser, Hjelpelinje vannkant, Har punktfester. Opparbeidet hage med stor plen, stauder, blomster, epletre og ca 10 m2 jordbæråker. Arealfordeling: - Teiger: 1 -Fulldyrka jord 8,4 Dekar -Overflatedyrka jord 0,0 Dekar -Innmarksbeite 19,7 Dekar -Produktiv skog 25,5 Dekar -Annet markslag 192,9 Dekar -Bebygd, samf,vann, bre 4,0 Dekar Tomta rundt boligen ligger i henholdsvis flatt og noe skrående terreng. Gruset innkjørsel, eiendommen rundt boligen vil være ansett som naturtomt med jord, grus og morene enkelte områder rundt boligen har gressplen. Det er normalt gode parkeringsmuligheter på egen tomt. Tomten har gode lysforhold og har utsikt i mot nord/øst og ellers omkringliggende eiendommer. I følge eier er ikke eiendommen konsesjonsbelagt, på generelt grunnlag bør man avklare disse forhold før eierskifte. I følge kommuneplanens arealdel er eiendommens arealbruk regulert til fritidsbebyggelse. Det er ingen form for gårdsdrift på eiendommen annet enn at marka slås av andre og det foreligger ikke avtale/jordleieavtale. Eiendommen oppfyller ikke arealkravene som utløser odel.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i Vassvik på Handnesøya som er en øy på Helgelandskysten i Nesna kommune. Øya ligger sør for munningen av Sjona. Øyas høyeste punkt er Stokkatinden, 599 moh. Til øya hører Sauraholmen, Handnesholmen og Vallaholmene. Kommunens største fiskevann, Storvatnet finnes på nordsiden av Stokkatinden. Like nord for nordspissen av øya, mellom Vassvik og fastlandet, finnes et av de dypeste havdypene på Helgeland med en dybde på over 620 m.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse, fritidseiendommer og gårdsbruk.

  Byggemåte
  2020 Modernisering /2021 Allle yttervegger er etterisolert og bordkled. Alle vinduer er byttet i samme periode. På El-anlegg er det byttet inntakssikring samt skiftet alle sikringer til automatsikringer. Taktekking/yttertak på boligen består av stål/aluminiumsplater. Renner og nedløp i sort stål. Yttervegger i kjeller/vegger mot terreng: Vegger av betong, Yttervegger over grunnmuren: Reisverk/bindingsverk fra byggeåret Bordkledning av type "Møre Royal" oppført uten skjøting, midtdeler i aluminium for å hindre vann i å renne langs hele veggen. Saltak konstruksjon med innvendig flat og skrående himling, kryprom på loft tilkomst er ikke tilgjenngleig da takkonstruksjonen gjenbygget. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass fra 2018, 2019, 2020 og 2021. -Hovedinngangsdør: Isolert formpresset dør med 2-lags isolerglassfelt. -Dør til kjeller: Eldre tredør Terrasse på vestsiden av boligen. Terrassen er understøttet som en bærende konstruksjon med søyler og bjelker og bygget med impregnerte materialer. Etasjeskiller består av isolert trebjelkelag fra byggeår, registrert15mm høydeforskjell på gulv i stue. I boligen er det ett innvendig pipeløp som strekker seg fra kjeller og over tak. -Mursteinspipe fra byggeår, med pusset overflate. -Fastmontert ildsted i stue. -Feieluke tilgjengelig fra kjeller Kjellerrom har betonggulv, betong/mur-vegg. Byggemåte låve/fjøs: Bygningen er av eldre dato og noe vedlikehold må påregnes. Evt. avvik/ feil på bygningen(e) blir ikke beskrevet. Kjøper må gjøre egne undersøkelser på slike bygninger. Eldre låve/fjøs bygget med grunnmur av betong, eldre bjelker med gulvbord. Plank med stående kledning, Saltak med undertak av trebord yttertaket tekket med eldre stål/metall plater. Enkle labankdører. Ny bordkledning oppført i år 2015, ferdig beiset år 2016. Ny kjørebru bygget i juni 2019 med bjelkelag og dekke av trykkimpregnert trevirke. Byggemåte naust: Naustet er fundamentert med støpt ringmur i betong. Yttervegger i enkelt bindingsverkskonstruksjon med utvendig stående kledning. Saltakkonstruksjon med opplektede blikk/metallplater til hovedtaktekking. Enkle labankdører. Evt. avvik/ feil på bygningen(e) blir ikke beskrevet. Kjøper må gjøre egne undersøkelser på slike bygninger. Dagens naust er oppført i år 1999, beiset siste gang år 2020

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Utdrag fra selgers egenerklæring, datert 07.06.22: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Redegjør for hva som er gjort og når: Montert vannsystem fra hyttetorget.no med utvendig vanntank til vask og kjøkken. Kun sommervann. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere? Ja. Hvis ja, beskrivelse: Litt saltutslag i uinnredet kjeller. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Ja. Hvis ja, beskrivelse: Under tilsyn høsten 2021 ble det anvist 5 avvik der 3 av avvikene er klaget inn til formannskapet i Nesna kommune pga saksbehandlingsfeil Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja. Hvis ja, beskrivelse: Små riss/sprekkdannelser i muren Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja. Hvis ja, beskrivelse: Tak mot kaldloft er ikke isolert og med gammel tetting Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av faglært. Firmanavn: Sinus Nesna Redegjør for hva som er gjort og når: Bytte til automatsikringer, nytt inntak og noen nye stikkontakter samt lyspunkt. Utført juni/juli 2020 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Ja. Hvis ja, beskrivelse: Utstedt av Ørjan Helgå 25.06.2020 av Sinus Nesna AS 5. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Ja. Hvis Ja, når, hva og av hvem? Sommer 2020 til høst 2021 er alle yttervegger etterisolert og bordkledd. Alle vinduer er skiftet i samme periode. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen? Ja. Hvis ja, beskrivelse: Utfall av klagen på tilsynsrapport fra Rana kommune sitt feievesen kan resultere i fyringsforbud som medfører tiltak før forbudet fjernes. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Ja. Hvis ja, beskrivelse: Det er eksterne hytter på eiendommen der noen tomter er selveier mens seks er leietomter.

  Innhold
  Fritidsbolig: Bad, Gang , Kjøkken , Stue , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4, Bod , Bod 2, Bod 3 Andre bygg: Låve/fjøs, Naust. Øvrig: Stor terrasse.

  Standard
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2. TG 2: Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og har påregnelig elde og slitasje. Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken. Ingen mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken Tomteforhold > Drenering Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Dreneringen med svekket effekt som følge av naturlig slitasje. Dette baseres både på visuelle observasjoner og fuktmålinger. Fuktvandring i vegger mot terreng skyldes svikt i fuktsikring av grunnmur og fuktopptrekk fra fundamenter. Tidsaspektet på dreneringen har dertil gjort seg gjeldende. Drenering anses dermed å ha vesentlig redusert effekt og ny eier må/bør skifte drenering (Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende). (se paragraf: rom underterreng). Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader. Grunnmuren har sprekkdannelser. Utvendig mur er værslitt. Stedvis små riss/sprekkdannelser muren. TG 2, avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Stedvis rust i takplatene, ikke noe synlig gjennomgående rust. Taket ble besiktiget fra bakkenivå. Utvendig > Nedløp og beslag Det er påvist skader i beslagløsninger. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det mangler nedløp fra hovedtak og ned til tilbygg. (dette anbefales å få montert for å ungå vannsprut på bordkledning.) Det er ikke montert spillblikk i fra overgang mellom tak og til takrenne. (dette er også anbefalt for at vann/vannsprut ikke skal komme inn til konstruksjon/treverk. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Utvendig > Vinduer Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. utvendig omramming/beslag er noe ufagmessig montert/utført, dette gjelder i hovedsak vindusbeslag under vindu som mangler endestykke/oppkant. Utvendig > Dører Det er avvik: Rust i dørhengsel/beslag hovedinngangsdør Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Konstruksjonene har skjevheter. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det ble registrert store skjevheter i terrassen og manglende utført vedlikehold. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Innvendig > Pipe og ildsted Det er påvist andre avvik: I følge eier er det utført kontroll av pipe og ildsted der det ble meldt inn fem avvik på pipe/ildsted. Eier er uenig i tre av disse avvikene og har påklaget dette. Undertegnede takstmann har fått forelagt rapporten utført av brann og feiervesen. Generelt sett når man får pålegg ved en slik kontroll har man en viss tid for å få pålegg utbedret. Om det foreligger fyringsforbud er ikke kjent. Innvendig > Rom Under Terreng Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det registreres synlig fuktighet i muroverflater og salt/kalkutslag. Innvendig > Innvendige trapper Det er liten frihøyde i trappeløp Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn og åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav. Lav frihøyde i deler av trappeløpet. Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Bygningen har den naturlige ventilasjon som var vanlig på byggetiden. Ventilasjonsløsningen er enklere enn det som benyttes i dag. Naturlig ventilasjon gis på generelt grunnlag tilstandsgrad 2 da dagens strenge krav til ventilasjon ikke er oppfylt, til tross for at denne typen ventilasjon er normalt for boliger/leiligheter bygget i denne tidsperioden. Kapasitet og mengde luftutskiftning er ikke kontrollert da det krever eget utstyr for måling og det hører ikke inn under en nivå 1 undersøkelse.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  2020 Modernisering /2021 Allle yttervegger er etterisolert og bordkled. Alle vinduer er byttet i samme periode. På El-anlegg er det byttet inntakssikring samt skiftet alle sikringer til automatsikringer. Taktekking/yttertak på boligen består av stål/aluminiumsplater. Renner og nedløp i sort stål. Yttervegger i kjeller/vegger mot terreng: Vegger av betong, Yttervegger over grunnmuren: Reisverk/bindingsverk fra byggeåret Bordkledning av type "Møre Royal" oppført uten skjøting, midtdeler i aluminium for å hindre vann i å renne langs hele veggen. Saltak konstruksjon med innvendig flat og skrående himling, kryprom på loft tilkomst er ikke tilgjenngleig da takkonstruksjonen gjenbygget. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass fra 2018, 2019, 2020 og 2021.

  Parkering
  Parkering på eiendommen.

  Forsikringsselskap
  Gjensidige

  Polisenummer
  89354245

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Info fra Nesna kommune vedr. godkjente bygningstegninger: Ingen i vårt arkiv. Eldre bygninger som antas å være oppført før søknadsplikt Selger opplyser om følgende: Det pågår et stykke arbeid i forbindelse med å utbedre spenningskvaliteten på eiendommen 11/3 (og strekningen Skaga - Vassvika). I den forbindelse så ønsker Linea AS å sette opp en nettstasjon på eiendommen samt bygge en ny lavspent til 5 hytter i Finnvika. Det betyr at jeg vil signere en overenskomst for å avgi noen m2 med land til nettstasjonen slik at arbeidet kan fortsette og ny eier får den spenningskvaliteten som Linea er pålagt å levere.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,00))   56 792,- (Omkostninger totalt)   1 646 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedfyring og elektrisk oppvarming.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  621

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Det betales kun eiendomsskatt til kommunen. Det tilkommer årsgebyr fra HAF i tillegg til eiendomsskatt.

  Info formuesverdi
  Man har per salgsoppgavedato ikke klart å finne en registrert formuesverdi på eiendommen. Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskiftet. Ytterligere informasjon finnes på skatteetaten.no.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1828/11/3: 11.06.1925 - Dokumentnr: 900112 - Erklæring/avtale Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbane.
  06.12.1948 - Dokumentnr: 1964 - Erklæring/avtale Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere
  24.12.1951 - Dokumentnr: 2625 - Bestemmelse om gjerde Overført fra: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:10
  Gjelder denne registerenheten med flere
  29.01.1960 - Dokumentnr: 276 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere
  11.01.1963 - Dokumentnr: 96 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere
  19.07.1963 - Dokumentnr: 2434 - Erklæring/avtale Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbane.
  07.09.1977 - Dokumentnr: 6186 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:26
  Bestemmelse om vannrett
  Overført fra: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:10
  Gjelder denne registerenheten med flere
  25.11.1983 - Dokumentnr: 6925 - Festekontrakt - vilkår Festetid: 80 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 330
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  LEIEN KAN REGULERES
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:1 F
  13.02.1986 - Dokumentnr: 917 - Festekontrakt - vilkår Festetid: 30 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 330
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  LEIEN KAN REGULERES
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:2 F
  10.11.1988 - Dokumentnr: 6239 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:28
  Bestemmelse om garasje/parkering
  Best. om naustplass.
  Overført fra: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:10
  Gjelder denne registerenheten med flere
  12.05.2000 - Dokumentnr: 2162 - Festekontrakt - vilkår Festetid: 80 år
  Årlig festeavgift: NOK 850
  Pant for forfalt festeavgift
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:5 F
  12.05.2000 - Dokumentnr: 2162 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:5
  Bestemmelse om naustplass
  23.07.2001 - Dokumentnr: 3518 - Festekontrakt - vilkår Festetid: 30 år
  Årlig festeavgift: NOK 550
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:6 F
  03.11.2004 - Dokumentnr: 5145 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:32
  Bestemmelse om båt/bryggeplass, veg, strømledning, vann og
  avløp m.m.
  23.09.2015 - Dokumentnr: 875480 - Rett til utskilt tomt Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:36
  Opprinnelig tinglyst i festekontrakt av 02.09.2013 med dokumentnummer 732281
  23.09.2015 - Dokumentnr: 875480 - Bestemmelse iflg. skjøte Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:36
  Rett til båtoppsett
  Opprinnelig tinglyst i festekontrakt av 02.09.2013 med dokumentnummer 732281
  23.09.2015 - Dokumentnr: 875480 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:36
  Opprinnelig tinglyst i festekontrakt av 02.09.2013 med dokumentnummer 732281
  23.09.2015 - Dokumentnr: 875480 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:36
  Overført fra: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:10
  Gjelder denne registerenheten med flere
  19.07.2018 - Dokumentnr: 1049075 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:37
  Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:38
  Overført fra: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:10
  19.07.2018 - Dokumentnr: 1049075 - Bruksrett Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:38
  Overført fra: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:10
  19.07.2018 - Dokumentnr: 1049075 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:37
  Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:38
  19.07.2018 - Dokumentnr: 1049075 - Bestemmelse om parkering Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:37
  Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:38
  20.07.2018 - Dokumentnr: 1053086 - Festekontrakt - vilkår Årlig festeavgift: NOK 1 250
  Gjelder fra dato: 11/07-2018
  Tomteverdi: NOK 55 000
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:7 F
  20.07.2018 - Dokumentnr: 1053086 - Rett til utskilt tomt Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:7
  Overført fra: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:10
  20.07.2018 - Dokumentnr: 1053086 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:7
  Overført fra: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:10
  20.07.2018 - Dokumentnr: 1053086 - Bruksrett Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:7
  Overført fra: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:10
  20.07.2018 - Dokumentnr: 1053086 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:7
  20.07.2018 - Dokumentnr: 1053086 - Bestemmelse om parkering Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:7
  08.08.2018 - Dokumentnr: 1114433 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:39
  Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:40
  Bestemmelse om båtoppsett
  Overført fra: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:10
  08.08.2018 - Dokumentnr: 1114433 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:39
  Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:40
  08.08.2018 - Dokumentnr: 1114433 - Bestemmelse om parkering Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:39
  Rettighetshaver: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:40
  25.08.2022 - Dokumentnr: 937131 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: Linea AS
  Org.nr: 917 424 799
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om ryddebelte
  Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
  25.08.2022 - Dokumentnr: 937159 - Bestemmelse om nettstasjon Rettighetshaver: Linea AS
  Org.nr: 917 424 799
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
  13.10.1904 - Dokumentnr: 900050 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1828 Gnr:11 Bnr:1
  05.10.1983 - Dokumentnr: 5828 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:1
  08.01.1985 - Dokumentnr: 90 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:2
  19.09.1988 - Dokumentnr: 5086 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:3
  24.10.1990 - Dokumentnr: 6536 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:4
  25.10.1999 - Dokumentnr: 5262 - Registrering av festenr. Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:5
  13.07.2001 - Dokumentnr: 3392 - Registrering av festenr. Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:6
  22.07.2003 - Dokumentnr: 3330 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1828 Gnr:11 Bnr:32
  07.05.2012 - Dokumentnr: 352458 - Registrering av festenr. Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1828 Gnr:11 Bnr:3 Fnr:7
  23.07.2015 - Dokumentnr: 674271 - Festenummer gitt bruksnummer Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1828 Gnr:11 Bnr:36
  30.08.2018 - Dokumentnr: 1203374 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:1828 Gnr:11 Bnr:10
  Elektronisk innsendt
  13.10.1904 - Dokumentnr: 900063 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:1828 Gnr:11 Bnr:1
  Bestemmelse om beiterett


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det finnes ikke ferdigattest / midlertidig brukstillatelse jmfr. informasjon mottatt av Nesna kommune. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette. Skriftlig henvendelse er sendt kommunen, men tilbakemelding er ikke mottatt. Selger og oppdragsansvarlig har heller ikke kjennskap til hvorvidt dette foreligger.

  Vei, vann og avløp
  Adkomst fra privat vei. Privat vann og avløp. Nærmere om tilknytning vann: Ikke tilknyttet offentlig vann/avløp». Sommervann = grovvann, dvs drikkevann medbringes fra byen. Vannsystem fra Hyttetorget.no: Anlegget er bygget slik at det kan tømmes 100% slik at strømmen kan kobles ut om vinteren. Nærmere om tilknytning avløp: Gråvann slippes ut i terreng. Det er ingen form for innfiltreringsanlegg. Det foreligger ingen utslippstillatelse.

  Regulerings- og arealplanner
  Landområdene reguleres av: Kommuneplanens arealdel, LNF-formål Strandplan Vassvik: Fritidsbebyggelse Annet friareal Tilgrensende sjø reguleres av: Kystsoneplan Nesna Ulike formål

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Eiendommen er underlagt konsesjon, men ikke boplikt.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er underlagt konsesjon, men ikke boplikt. Nesna kommune opplyser at det kan kreves at større landbruksjord må selges, men 8 dekar ansees ikke som stort areal. Kjøper må søke konsesjon til Nesna kommune og behandlingstiden er relativ kort utenfor ferietiden og kan koste opptil kr 5.000. Marka dyrkes ikke, ingen avtale på dyrket mark.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,00))   56 792,- (Omkostninger totalt)   1 646 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  56792

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,0% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev