aktiv-eiendomsmegling
Nå har man sjansen til å erverve seg en boligtomt på Selfors!

Selfors - Unik sjanse! Boligtomt med dobbelgarasje, beliggende i ett av byens desidert mest attraktive boområder!

 • 2 700 000
 • BRA 44 m²
 • PRISANTYDNING2 700 000
 • OMKOSTNINGER83 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 783 642
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 005
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT896 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 700 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  67 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 700 000,-))
  --------------------------------------------------------
  83 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 783 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Garasje.
Gangavstand til de fleste fasiliteter.

Sjøforsgata 9, Nordland

 • Selfors - Unik sjanse!

  Nå har du/dere sjansen til å bygge drømmeboligen deres, eller kansje noen ønsker å utnytte potensialet i eiendommen ved å prosjektere ett nybygg for salg?

  Boligtomt med dobbelgarasje, beliggende i ett av byens desidert mest attraktive boområder!

  - BYA på 30%(bebygd areal)
  - Ca. 896kvm
  - Fullisolert dobbelgarasje med varmepumpe på ca. 44kvm Bra
  - Innlagt vann og elektrisitet i garasjen
  - Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp og vannverk, med private stikkledninger fra 2005 mellom tomten og det offentlige nettet.
  - Solrikt
  - Barnevennlig
  - Gangavstand til de fleste fasiliteter
  - Asfaltert innkjørsel

  Garasje:
  Innvendige forhold
  Gulv er tekket med betong.
  Vegger er tekket med malte lettklinkerblokker.
  Himlinger er tekket med umalt panel.
  Det bemerkes at garasjen er fullisolert med Glava Xtreme i tak og vegger.

  Tekniske installasjoner

  El-ANLEGG
  El-skap plassert innerst i garasjen.
  Automatsikringer og måler.

  VANNRØR:
  Vannrør av kobber fra 2005.

  VENTILASJON:
  Garasjen har naturlig ventilasjon.

  VARMEPUMPE:
  Garasjen har installert luft-til-luft varmepumpe.
 • Unik og sjelden mulighet!

  Tomt med ferdigstilt garasje, beliggende svært sentralt til på Selfors, med gangavstand til de aller fleste fasiliteter.

  Særdeles barnevennlig.

  Solrikt!

  Eiendommen ligger sentralt plassert på Selfors i et stille og veletablert boligområde, om lag 4 km nordøst for Mo i Rana sentrum. Selfors er en bydel med ca. 2 200 innbyggere, og respektive eiendom ligger med kort avstand til dagligvareforretning, skole, barnehage, sykehus/legevakt m.m., samt også kort avstand til busstopp, lysløype og øvrige turområder i Selforslia og på fjellet
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, leiligheter, tomannsboliger og småhus.
 • Se vedlagte veikart for kjørebeskrivelse til eiendommen.
 • Garasje:
  Støpt såle med grunnmurer og yttervegger av lettklinkerblokker. Liggende beiset kledning på gavlvegger.
  Boligen har vinduer av tre med 2-lags isolerglass.
  2 leddporter fra Crawford fra ca 2018. Portene er tilknyttet portåpner.
  Saltak takkonstruksjon av tre.
  Taket er utvendig tekket med betongtakstein.

  Gulv er tekket med betong.
  Vegger er tekket med malte lettklinkerblokker.
  Himlinger er tekket med umalt panel.
  Det bemerkes at garasjen er fullisolert med Glava Xtreme i tak og vegger.

  El-ANLEGG
  El-skap plassert innerst i garasjen.
  Automatsikringer og måler.
  VANNRØR:
  Vannrør av kobber fra 2005.
  VENTILASJON:
  Garasjen har naturlig ventilasjon.
  VARMEPUMPE:
  Garasjen har installert luft-til-luft varmepumpe.
 • Garasje: 44kvm Bra(s-rom i sin helhet)
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Garasjen har installert luft-til-luft varmepumpe.
 • Eiet tomt på 896 m² i skrånende terreng.
  Tomten er ikke opparbeidet med unntak av at det er anlagt asfaltert innkjørsel til garasjen og klargjortt med vann og avløp mellom gaten og eiendommen. Grunnarbeidet er utført av Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS
 • Dobbel garasje og på tomt.
 • Offentlig. Kopi av tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse til megler.

  Tilknytning avløp:
  Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp, med privat stikkledning fra 2005 mellom tomten og det offentlige nettet.

  Tilknytning vann:
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vannverk, med privat stikkledning fra 2005 mellom garasjen og det offentlige nettet.
 • Formuesverdi for tomten er ikke mottatt, men vil foreligge snarest.
 • Kr. 5 045 pr. år
  Kommunale avgifter er fordelt som følger: Fastgebyr vann 1 Stk 1 393,75,- Fastgebyr avløp 1 Stk 1 536,25,- Eiendomsskatt 488,00,-
  Vanngeb areal 782,10,- Avløpsgeb areal 844,80,- Det er pr. i dag ingen gebyrer til HAF. Dette vil tilkomme ved byggig.
 • Kommunale avgifter, strøm m.m
 • Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Rana kommunes arkirver, jmfr. mottatt dokumentasjon av Rana kommune, datert 25.04.22.

  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.
 • Ingen utleie pr. i dag.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Rana kommunes arkirver, jmfr. mottatt dokumentasjon av Rana kommune, datert 25.04.22.

  Iflg. mottatt matrikkelutskrift, datert 22.04.22, så ble det gitt rammetillatelse 27.05.2005, og tatt i bruk 02.11.2005. Dette gjelder garasjen.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.
 • Reguleringsplaner
  Id:
  4042
  Navn:
  Forsbakkheia, Selfors
  Plantype:
  Eldre reguleringsplan
  Status:
  Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse:
  14.10.2008
  Delareal: 896kvm
  Formål:
  Frittliggende småhusbebyggelse
  Feltnavn:
  BO
 • Gnr. 99 Bnr. 417 i Rana kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Prakt eiendom as Nilsskog
Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev