aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Sentrum - Utleid tomannsbolig med to leiligheter + hybel på loft - Muligheter for tilbygg på 183 kvm (to leiligheter)

 • 2 690 000
 • BRA 242 m²
 • 5 soverom
 • PRISANTYDNING2 690 000
 • OMKOSTNINGER83 220
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 773 220
 • EIENDOMSTYPETomannsbolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 952
 • SOVEROM5
 • AREALP-rom 174 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT549 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 690 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,-))
  --------------------------------------------------------
  83 220,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 773 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Kjeller: Boder
1. etasje: Trapperom , Gang , Bad , Stue , Kjøkken , Soverom , Soverom 2
2. etasje: Trapperom , Gang , Bad , Stue , Kjøkken , Soverom , Soverom 2
Loft: Bad , Stue/kjøkken , Soverom
Plantegning 1. etasje

Rådhusgata 39, Rogaland

 • Oppsummering tilstandsrapport :
  En horisontal delt 2-manns bolig oppført som murbygning i 1952. Det er i dag utleie i 3 etasjer. Loftet ble senest innredet som hybel i 2017.
  Utvendig er mesteparten fra 80/90-tallet. Takpanner og vinduer fra 90-tallet. Maling og puss på vegger ser bra ut.
  Innvendig er det normal elde og slitasje. Bad er renovert i 2.etg. og loft, men ikke i 1.etg. Kjøkken er nytt brukt og en del slitt i alle etasjer.
  Tomten har godkjent ett nytt leilighetsbygg i hagen.
  Mer detaljer må leses inne i rapport.


  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Forhold som har fått TG3, STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
  Utvendig > Utvendige trapper
  Det er ikke montert rekkverk. Gammelt rekkverk av betong er knust
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom > Vaskerom i kjeller > Annet rom med sluk
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

  Våtrom > Bad 1.etg. > Bad
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Forhold som har fått TG2, AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
  Utvendig > Taktekking
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Vinduer
  Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Dører
  Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran. Det er i tillegg noen mangler på rekkverk
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Overflater
  Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Pipevanger er ikke synlige. Det er krav at alle sider på en teglsteinspipe skal være synlig. Det er ofte veldig vanskelig å få til. På gamle piper anbefales det alltid å senke ned ny pipeforing . Da unngår en dette kravet og bare 2 synlige sider er nødvendig.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Innvendig > Rom Under Terreng
  Det er ikke mulig å foreta hulltaking i underetg i utsatte konstruksjoner. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Innvendig > Innvendige trapper
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper
  Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
  Trapp på loft tilfredsstiller ikke krav til rømningsveg pga smal bredde på 80 cm.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Innvendig > Innvendige dører
  Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

  Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
  Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
  Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig
  kontroll". Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Belegg er brettet opp under terskel med ca 25 mm

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
  Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig
  kontroll". Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Våtrom > Ventilasjon > Bad
  Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
  Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
  Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år en tank fra 1991
  Kostnadsestimat : Under 10 000

  Tomteforhold > Drenering
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
 • Eiendommen ligger i sentrum av Sauda, med gangavstand til bl.a. dagligvare, bakeri, restauranter, apotek, vinmonopol og klesbutikker. Like ved har en Folkets hus med Kraft Kafè og kulturarrangement samt populære Saudahallen med badeanlegg/utebasseng.
  Kun 10-15 min til Svandalen og flere dalføre, golfbane og turløyper m.m. Sauda videregående skole få minutter gange i fra.
  Se portalsauda.no for mer informasjon om aktiviteter og attraksjoner i Sauda.

  Beliggenheten er ypperlig for utleieformål.
 • Området består av sentrumsbebyggelse med bl.a. leilighetskompleks, servering, tomannsboliger og næringseiendommer.
 • Bygningen er oppført i 1952. Loftsrom er innredet i 2016.
  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 30.03.2022 av Ivar Johannes Handeland for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Kjeller: BRA/P-rom 68/0 kvm
  1.etg: BRA/P-rom 70/70 kvm
  2.etg: BRA/P-rom 70/70 kvm
  Loft: BRA/P-rom 34/34 kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etg: Trapperom , Gang , Bad , Stue , Kjøkken , Soverom , Soverom 2.
  2. etg: Trapperom , Gang , Bad , Stue , Kjøkken , Soverom , Soverom 2
  Loft: Bad , Stue/kjøkken , Soverom
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Varmepumpe og vedovn i 1. og 2. etasje.
 • Parkering i gate eller på egen tomt.
 • Offentlig vei, vann og avløp.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 487 102 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 753 567 per 31.12.20
 • Kr. 17 132 pr. år
  Feie- og tilsynsavgift, Renovasjonsavgift, Vann- og kloakkavgift med måler og Eiendomsskatt.
 • Det er tre strømmålere i bygget
 • Det foreligger ikke ferdigattest, noe som ikke var normalt å utstede på oppføringstidspunkt.
 • 1. og 2. etasje er registrert som to boenheter. Loftshybel er ikke registrert som egen boenhet og kjøper påtar seg ansvar for godkjennelse og risiko ved utleie med hensyn til rømningsvei, ref. tilstandsrapport : "Det mangler brannstige ut fra soverom på loft mot øst. I tillegg så er bredden på innvendig trapp for smal.".
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • 1949/1905-2/45 Bestemmelse om gjerde - 10.12.1949

  1959/589-3/45 Bestemmelse om bebyggelse - 04.04.1959
  rettighetshaver:Knr:1135 Gnr:28 Bnr:39
  Byggeforbud på nærmere angitt avstand/område

  Kopi av heftelsene kan oversendes ved forespørsel.
 • Eiendommen er regulert til boligformål.
  Gjeldende bestemmelser er Reguleringsbestemmelser til reguleringsplanen for Sauda sentrum, datert 06.03.2000.
 • Gnr. 28 Bnr. 307 i Sauda kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
  Kjøper innbetaler i forbindelse med oppgjør et akonto beløp på kr. 5000,- for avregning av kommunale avgifter/renovasjon/fellesutgifter/festeavgift.
  Ved innbetaling av for mye, blir tilgodehavende tilbakeført kjøpers konto.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?

  Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på;

  oBoliglån
  oLivs- /gjeldsforsikring
  oForsikring
  oSparing

  Telefon: 51 75 44 00
  E-post: post@hjelmelandsparebank.no
 • Det er avtalt fastpris vederlag tilsvarende kr. 40.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr og oppgjørshonorar kr. 12.900,-.

  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 15.751,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Aud Hege Jørgensen Hebnes
Kurt Inge Nybru

Megler

Kurt Inge Nybru

91 52 30 26

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev