aktiv-eiendomsmegling

Sentrumsnær enebolig med godkjent boenhet i sokkeletasje. Badstue, flere bad. Garasje. Utsikt!

 • 3 890 000
 • BRA 260 m²
 • 5 soverom
 • PRISANTYDNING3 890 000
 • OMKOSTNINGER113 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 003 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 961
 • SOVEROM5
 • AREALP-rom 209 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 102 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 890 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  97 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 890 000,-))
  --------------------------------------------------------
  113 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 003 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Sentrumsnær enebolig over to plan. Godkjent boenhet på ca 34 kvm i sokkeletasjen har egen inngang og sikringsskap. Boenheten inneholder kjøkken, stue, sovealkove og bad. Boligen ligger usjenert til med utsikt mot sentrum. Her bor du nær marka med friluftsområder, samtidig som det kun er en liten spasertur ned til sentrum.

Merk deg dette:
- Godkjent boenhet i sokkeletasjen
- Sentrumsnær beliggenhet
- Utsikt mot sentrum
- Takterrasse
- Flere bad
- Badstue
- 4 soverom + alkove
- Garasje
- Nær marka

Boligen inneholder:
Hovedetasje: Entre, gang, 3 soverom, kjøkken, bad, stue og spisestue med utgang til veranda og delvis overbygd takterrasse.
Sokkeletasje: Entre, trappegang, toalettrom, garderoberom, bod, soverom, bad/teknisk rom, badstue og disponibelt rom, samt egen boenhet på ca 34 kvm med kjøkken, stue, sovealkove og bad. Boenheten har egen inngang.

Hundehus.

Hans Øvergaards veg 3A og B, Innlandet

 • VELKOMMEN
  Eiendommen har asfaltert innkjøring og belegningsstein på adkomstareal langs sokkeletasjen. Boligen har tre innganger; en i hver etasje, samt egen inngang til adskilt del av sokkeletasjen.

  STUE/SPISESTUE
  Stue og spisestue i åpen løsning med utsikt mot byen. Rommet har peisovn, samt parkett på gulv og utgang til veranda og takterrasse.

  KJØKKEN
  Kjøkken med utsikt mot byen.

  BAD/VASKEROM OG TOALETTROM
  Boligen har totalt 3 bad og ekstra toalett i eget rom. Badet i hovedetasje er flislagt med gulvvarme, badekar, dusj, toalett og servant. Det ene badet i sokkeletasje har dusj, opplegg for vaskemaskin og adkomst til badstue, mens badet i den ekstra boenheten har toalett, dusj og servant.

  SOVEROM
  Boligen har to soverom i hovedetasje.

  SOKKELETASJE
  Entre, trappegang, toalettrom, garderoberom, bod, disponiblet rom, bad/teknisk rom, badstue og disponibelt rom, samt egen boenhet på ca 34 kvm med kjøkken, stue, sovealkove og bad. Boenheten har egen inngang og sikringsskap. Det ble drenert rundt denne boenheten våren 2022.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2 og TG 3.

  Forhold som har fått TG2:

  Nedløp og beslag:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
  men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Avløp for overvann/nedløp må etableres. Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved
  grunnmur.
  Takkonstruksjon/Loft:
  Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Lufting/ventilering bør forbedres.
  Veggkonstruksjon:
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Råteskadet trekledning må skiftes ut.
  Vinduer:
  Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det må foretas lokal utbedring. Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som
  kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører. Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
  Dører:
  Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.
  Det må foretas lokal utbedring.
  Overflater:
  Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Overflater må utbedres eller skiftes.
  Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det bør gjennomføres radonmålinger
  Rom Under Terreng:
  Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist indikasjoner på noe
  fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader. Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.
  Kjøkken:
  Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Det er ikke behov for utbedringstiltak. Påviste skader må utbedres.
  Wc:
  Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. Lokal utbedring må utføres. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på badstuovn. Det er ikke behov for umiddelbare utbedringstiltak, men utifra alder kan svikt lett oppstå.
  Drenering:
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Det bør gjøres lokale tiltak.
  Innvendige dører:
  Enkelte av innvendige dører har en del slitasjegrad. Lokal utbedring må påregnes.
  Vannledninger:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. Det er ikke behov for utbedringstiltak. Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  Avløpsrør:
  Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er ikke behov for utbedringstiltak. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av
  rør. Det må foretas nærmere undersøkelser. Det er opplyst av eier om at det ikke er stakeluke på avløpsanlegget. Dette bør etableres.
  Andre VVS-installasjoner:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at VVS-installasjonen(e)
  fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre VVS-installasjoner.
  Grunnmur og fundamenter:
  Grunnmuren har sprekkdannelser. Påviste skader må utbedres. Lokal utbedring må utføres.
  Terrengforhold:
  Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Det er påvist områder på eiendommen med stående vann. Ytterligere undersøkelser anbefales.
  Det må foretas terrengdrenering på eiendommen. Det bør foretas nærmere undersøkelser av tomta når den er snøfri.
  Utvendige vann- og avløpsledninger:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i
  dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Avløpsanlegget må sjekkes.

  Forhold som har fått TG3:

  Balkonger, terasser og rom under balkonger:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran. Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Ny tekking må legges. Tidspunkt for utskiftning av tettesjikt/membran nærmer seg utifra alder på dagens tekking. Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. Råteskadet trekledning må skiftes ut. Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.
  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Det er registrert symptom på sopp/råte. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil
  imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan
  man vurdere slike tiltak. Råteskadet treverk må skiftes. Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Påviste skader må utbedres.
  (Det ble drenert rundt boenheten i kjelleren våren 2022).
  Bad/vaskerom:
  Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Det anbefales at våtrommet totalrenoveres. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk mv. dokumenteres
  Badstue:
  Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Det anbefales at våtrommet totalrenoveres. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk mv. dokumenteres
  Bad:
  Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Det anbefales at våtrommet totalrenoveres. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk mv. dokumenteres

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • Eiendommen ligger i et sentralt boligområde i Leiret med kort avstand til både sentrum og bymarka. Her kan du bo nær skogen med fine friluftsområder, samtidig som det kun er en kort spasertur ned til sentrum med byfasiliteter som kjøpesentre, apotek, bibliotek, kino, kafeer og restauranter, Sjukehuset Innlandet, legesentre og tannlege.

  Den nære beliggenheten til marka i Svartholtet er ypperlig for deg som er glad i tur og trening. I skogen er det et nettverk av tur- og sykkelstier som bl. a. fører deg innover til både Damtjernet og Starmoen. Turstiene i skogen er tilrettelagt for både spaserturer eller for deg som vil benytte løpeskoene eller sykkel. På vinterstid er det skiløyper og en lysløype som starter like ved. Det går skiløype til Svenkerudvollen hvor du kan få kjøpt nystekte vafler, kakao eller kaffe i sesongen.

  Rett bak boligen ligger Christianfjeld festning med frisbeegolf-bane og andre friområder med skue utover byen og naturområdene rundt. Langs Glomma er det tilrettelagte friområder og benker. Like ved stopper det bybuss med videre forbindelse til både skysstasjonen på Vestad og høgskolen på Terningen Arena.
 • Antatt støpte banketter under kjeller/underetasje. Støpt betong plate på grunn med overflater av belegg og laminat. Forøvrig antatt oppforet
  tilfarergulv med overflater av laminat. Støpt betongplate på grunn. Støpte vegger med innvendig Ytong/Siporexstav, dels puss. Støpte vegger i underetasje, sannsynligvis innside av av Ytong/Siporexstav. Sokkefront med bindingsverk og utvendig beiset panel. Forøvrig isolerte bindingsverksvegger. Underetasje dels forblendet med skiferfliser. Utvendig kledning forøvrig av malt/beiset, tømmermannspanel. Mønt tak med sperrer og bordtak. Tekking av asfalttakbelegg.

  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Harald Juliussen.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • Hele bygget: Bra/p-rom: 260/209 kvm.
  1.etg: Bra/p-rom: 128/119 kvm.
  Underetasje: Bra/p-rom: 69/56 kvm.
  Underetasje garasje: Bra/p-rom: 29/0 kvm.
  Underetasje separat del: Bra/p-rom: 34/34 kvm.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etg: Vindfang, entré/tv- stue/bibliotek, bad, kjøkken, trapperom/stue/spisestue, 2 soverom.
  Underetasje: Hall m/trapp, kontor, bad/vaskerom, badstue, soverom, wc.
  Underetasje separat del: Kjøkken, stue, bad, sovealkove.

  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
 • Løsøre/tilbehør som gardinstenger/oppheng, frittstående hvitevarer samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikke med i handelen. Det gis ingen garantier i forhold til medfølgende løsøre/tilbehør.
 • Boligen varmes opp med varmepumpe, peis og for øvrig elektriske panelovner.

  Tidligere sentralfyranlegg er ikke i bruk og oljetanken er fjernet.
 • Eiertomt. Tomten er opparbeidet med gress og diverse beplantning, samt belegningsstein på innkjøring, parkering og adkomstareal langs sokkeletasjen med belegningsstein. Noe naturtomt på baksiden av huset.

  I følge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 1102 m² og et oppgitt areal på 1042 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Parkering i garasje med leddheisport med motor.
 • Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, via private stikkledninger. Eier har selv ansvar for de private stikkledningene. Elverum kommune har ikke oversikt over private stikkledningers plassering.
 • Som primærbolig: kr 946.286,- pr 2019.
  Som sekundærbolig: kr 3.406.628,- pr 2019.
 • Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr 20.653,-. I disse inngår eiendomsskatt, samt vann- og avløpsgebyr (arealberegnet). Renovasjon utgjør kr 3.785,- og faktureres direkte fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 630,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.

  Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det er gitt fritak for feie-/tilsynsgebyr på ett av to pipeløp t.o.m. 2023. Ved feiing/tilsyn av begge pipeløpene vil gebyret utgjøre ca kr 1.260,-. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Del av sokkeletasjen er nylig godkjent som egen boenhet. En ekstra boenhet kan medføre økte kommunale avgifter.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.
 • Det ble utstedt ferdigattest for bruksendring (etablering av ny bruksenhet) i mars 2022.
  Det er ikke utstedt ferdigattest for øvrig bygningsmasse.

  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Boligen ble bygget i 1961 og tilbygd i 1964, 1970 og 1978.

  Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. I opprinnelige byggetegninger er alle rommene i sokkeletasjen definert som bod/disp.rom (boligens tilleggsdel). Bruksendring til egen boenhet ble gitt 14.03.22. Denne delen (ca 35 m²) er dermed godkjent til varig opphold (boligens hoveddel). Kommunen opplyser at rom i kjeller ble bruksendret i 2002 til soverom, gang, treningsrom, bad og badstue.
  Bod i 1. etasje er ikke tegnet inn i de godkjente byggetegningene. Det er derfor uvisst om boden er byggesøkt og godkjent av kommunen.

  Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om utbedring, bruksendring eller riving. Kommunen kan også utstede/kreve gebyr og/eller mulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.
 • På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen er godkjent med 2 bruksenheter.

  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleide deler. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 1999, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2021.

  Det foreligger ingen informasjon om siste feiing og tilsyn av pipe/ildsted. Planlagt tilsyn og feiing i henholdsvis 2019 og 2021 ble ikke utført. Det ble anmerket følgende avvik i 2014: "For kort avstand mellom feie- eller sotluke og brennbart materiale. Ifra en sotluke og ut til brennbart materiale skal det være minimum 30 cm." Følgende anmerkning er også notert: "Røykrør fra fyrkjelen stikker noe inn i skorsteinen. 1stk pulverapparat over 10 år. Anbefales skiftet/kontrollert." Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendommen selges via fullmektig. Fullmektigen har ikke bebodd eiendommen og har således ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven med vedlegg. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.
 • Eiendommen omfattes av kommunedelplan for Elverum byområde fra 2019 (Byplan 2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse, grønnstruktur og bevaring kulturmiljø. Eiendommen grenser til område regulert til grønnstruktur med bevaring av kulturmiljø.
 • Gnr. 31 Bnr. 387 i Elverum kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Eiendommen selges via fullmektig. Fullmektigen har ikke bebodd eiendommen og har således ikke spesifikk kunnskap om denne. Egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt/besvart og interessenter oppfordres til å foreta nøye undersøkelser av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, før bud gis.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som Boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.400,- /kr 2.700,-/kr 2.600,- i kostnadsgodtgjørelse ved tegning av Boligkjøperforsikring, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1.000,- ved tegning av Boligkjøperforsikring Pluss.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10.000,- (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på 1,2 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 14.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Dag Martin Bakken
  Geir Bakken
Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev