aktiv-eiendomsmegling

Sentrumsnær enebolig på ca 2 mål tomt like ved Glomma. Garasje/uthus med kjeller og loft. Renoveringsobjekt.

 • 4 300 000
 • BRA 260 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING4 300 000
 • OMKOSTNINGER123 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 423 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 936
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 178 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 028 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 4 300 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  107 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 300 000,-))
  --------------------------------------------------------
  123 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 423 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Her kan vi presentere en sentrumsnær enebolig på ca 2 mål tomt like ved Glomma. Boligen går over tre plan med bad og lagringsmuligheter i kjeller. Eiendommen har også garasje/uthus med kjeller og loft. Bygningene er renoveringsobjekter. Tomten er flat og er delvis innhegnet med skigard.

Merk deg dette:
- Tomt på ca 2 mål
- Utsikt mot Glomma
- 2 Piper
- 3 Soverom
- Kjeller med lagringsmuligheter
- Garasje/uthus med kjeller og loft


Boligen inneholder:
1. etasje: Entre, spisestue, stue, ekstra stue, kjøkken og soverom.
2. etasje: Trappegang, 2 soverom, disponibelt rom, 3 kott.
Kjeller: Trappegang, bad, gang og 4 lagerrom.

Garasje/uthus med kjeller og loft.

*Selger eier også to boligtomter som ligger mellom eiendommen og Glomma, se vedlagte kart. Disse er også til salgs. Boligeiendommen og tomtene kan kjøpes hver for seg, eller samlet etter nærmere avtale.

Forstmester Mejdells veg 29, Innlandet

 • VELKOMMEN
  Eiendommen har delvis gruset innkjøring med parkering i garasje og mulighet for biloppstilling på gårdsplassen.

  STUE, EKSTRA STUE OG SPISESTUE
  Stue med åpen peis og adkomst til ekstra stue med adkomst ut til hagen. Spisestuen er i eget rom med peisovn.

  KJØKKEN
  Kjøkkeninnredning med takhøye overskap og laminert benkeplate. Det er mulighet for spiseplass foran vinduet med utsyn over gårdsplassen.

  BAD/VASKEROM
  Bad med innmurt badekar, toalett og vegghengt dusj. Badet har ikke opplegg for vaskemaskin.

  SOVEROM
  Boligen har tre soverom; ett i 1. etasje og to i 2. etasje. To av soverommene har tilgang til kott i knevegg.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Boligen ligger i et etablert boligområde på Hanstad. Herfra er det kort vei til Glomma med flotte turområder i Hanstadvika, samt rundt campingen og ved museene. En populær tur er "Museumsrunden" fra Skogmuseet, over til Prestøya og videre over hengebrua til Glomdalsmuseet. Derfra kan du gå langs Glomma og over Gamlebrua til Leiret. På museene arrangeres det også en rekke aktiviteter og arrangementer gjennom hele året.

  Det er ca. 2 km til Elverum sentrum hvor man finner alt av servicetilbud med butikker, kjøpesenter, cafeer, restauranter, kino, bibliotek, sykehus, idrettshaller m.m. Det er ca. 1 km til nærmeste barnehage og til Hanstad barne- og ungdomsskole. Her er det også Kiwi og Rema1000 med post i butikk. Fra boligen er det kort veg til friområder i Svartholtet hvor man har flotte tur- og sykkelstier på sommerstid, samt oppkjørte skiløyper på vinterstid. Bussforbindelse til sentrum ligger ved Solørvegen.
 • Byggeår:
  Enebolig: ca 1936
  Garasje/uthus: ca 1937
 • Antatt at boligen er fundamentert med støpte
  såler til fast byggegrunn.
  Kjelleryttervegger av sparesteinsbetong. Murt
  med teglstein innvendig. Boligyttervegger i bindingsverk, antatt isolert
  med flis/kork.
  Yttervegg kledd med stående lektepanel. Saltakkonstruksjon.
  Sperretakkonstruksjon.
  Bordet undertak.
  Himling isolert med flis. Takflatene er tekket med betongtakstein.

  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • Hele boligen: Bra/p-rom: 260/178 kvm.
  1.etg: Bra/p-rom: 107/107 kvm.
  2.etg: Bra/p-rom: 69/57 kvm.
  Kjeller: Bra/p-rom: 84/14 kvm.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etg: Gang/trapperom, kjøkken, soverom, spisestue, peisstue og entre.
  2.etg: .Gang og 2 soverom.
  Kjeller: Trapperom/gang og bad.

  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
 • Se også beskrivelser under punktet om standard. Løsøre/tilbehør som gardinstenger/oppheng, frittstående hvitevarer samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikke med i handelen. Det gis ingen garantier i forhold til medfølgende løsøre/tilbehør.
 • Boligen varmes opp med peisovn i spisestue og for øvrig elektriske panelovner.
  Det er videre åpen peis i stue, samt vedovn i 2. etasje i boligen og i garasje/uthus. Ingen av disse er i bruk og det er derfor usikkert om disse fungerer.

  Parafinovn på kjøkkenet er ikke i bruk. Fra 01.01.2020 ble det innført forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming.
 • Eiertomt på ca. 2028 m². Tomten er opparbeidet med gress og diverse beplantning, og er delvis innhegnet med skigard.

  Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Parkering i garasje, samt mulighet for biloppstilling på tomten.
 • Eiendommen har adkomst fra offentlig vei.

  Eiendommen er nå tilknyttet offentlig avløpsnett fra 1990 via privat stikkledning fra 1936. Kloakkledningen fra 1936 er defekt, så ny eier må koble seg på nyere kloakkledning. Dette vil også bli et pålegg fra kommunen. Det ligger vann-, kloakk- og overvannsledning fra 2003 ca. 13 meter vest fra huset. Den defekte kloakkledningen går over den ubebygde nabotomten som skal bebygges (gnr. 28 bnr. 1126). Ny eier må derfor koble seg på den nyeste kloakkledningen innen byggestart på den ubebygde tomta.

  Siden eiendommen ble tilknyttet offentlig avløp i 1990, påløper det ikke tilknytningsavgift til avløpssystemet fra 2003. Dersom ny eier imidlertid bygger større enn nåværende bolig, må det likevel påregnes en tilknytningsavgift.

  Eiendommen er tilknyttet privat vann fra brønn på egen tomt med vannpumpe i kjelleren. Kommunen opplyser at det bør påregnes pålegg om tilknytning til kommunal vannforsyning med tilhørende tilknytningsgebyr og årsgebyr. Tomtefeltet har lav sats på tiknytningsavgift.

  Påkobling til vann- og avløpsledningene skal sanitærmeldes. Det vil i tilbakemelding på sanitærsøknad bli etterspurt sambruksavtale på felles private stikkledninger med avtale om rett til å ligge over annen manns grunn. Det vil også være et krav om å blende gammel spillvannsledning på kommunal ledning. Sambruksavtalen som signeres av ny eier ligger vedlagt.

  Vann-, kloakk- og overvannsledningene er private frem til offentlig nett. Brukerne har selv ansvar for de private stikkledningene.
 • Formuesverdi for inntektsåret 2020:
  Som primærbolig: kr 860.708,-
  Som sekundærbolig: kr 3.098.548,-
 • Kommunale avgifter utgjør ca. kr 15.299,-. I disse inngår eiendomsskatt og avløpsgebyr (arealberegnet). Renovasjon utgjør for tiden kr 911,- og faktureres direkte fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR. Siden eiendommen til nå har blitt brukt som fritidsbolig, må høyere renovasjonsutgift påregnes når eiendommen fremover benyttes som helårsbolig. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 1.300,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.

  Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen.

  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold.

  Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.
 • På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med en bruksenhet.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2020, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2040.

  Feiing ble utført siste gang i 2021. Tilsyn ble sist gang utført i 2016, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Besøk for tilsyn i 2020 ble ikke utført. Følgende ildsteder er registrert på eiendommen:
  Åpen peis med ukjent produsent, Jøtul 506, Dovre Astroline og Jøtul 709.

  Brannslukningsapparat er eldre enn 10 år og må skiftes.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Selger eier også to boligtomter som ligger mellom eiendommen og Glomma, se vedlagte kart. Disse er også til salgs. Boligeiendommen og tomtene kan kjøpes hver for seg, eller samlet etter nærmere avtale.  STANDARD
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2 og TG 3.

  Forhold som har fått TG2:

  Taktekking:
  Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på taktekkingen.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på undertak. Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.

  Nedløp og beslag:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på renner/nedløp/beslag.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
  men det var ikke krav om dette på
  byggemeldingstidspunktet.
  Mangler enkelte rennekroker.
  Rust på takrenner. Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Veggkonstruksjon:
  Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning
  mot grunnmur.
  Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Råteskadet trekledning må skiftes ut.
  Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.

  Takkonstruksjon/Loft:
  Det er begrenset/dårlig ventilering av
  takkonstruksjonen.
  Det er påvist andre avvik:
  Det er påvist fuktskjolder i undertak ved pipe. Ved
  bruk av fuktmåler ble det ikke registrert unormaler
  verdier. Tørt ved befaring.
  Kledde gesimser uten luftespalter.
  Observert mørke felt i undertak ved raft. Antatt på
  grunn av kledde gesimser uten etablert lufting.
  Anbefaler ytterligere undersøkelser.
  Lite ventilert loftsrom.
  Noe støv ol. antatt etter stripet borebille, det er oftest
  ufarlig da den lever mellom barken og veden. Den
  spiser opp barken på treverket og forsvinner når det
  ikke er mer bark igjen.
  Hull i gesims etter hakkespett. Lokal utbedring bør utføres. Lufting/ventilering bør forbedres.

  Dører:
  Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Dører må justeres.

  Overflater:
  Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan
  forvente.
  Påvist fuktmerker ved pipegjennomføring i 2.etasje.
  Ved bruk av fuktmåler ble det ikke registert unormale
  verdier. Tørt ved befaring. Overflater må utbedres eller skiftes.

  Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
  ikke utført med radonsperre. Det bør gjennomføres radonmålinger

  Pipe og ildsted:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på pipe.
  Det er påvist at pipe har sprekker og riss.
  Rust på sotluke.
  Rennemerker etter sotvann under feieluke. Det må foretas lokal utbedring. Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg.

  Rom Under Terreng:
  Det er påvist indikasjoner på noe
  fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  Det er påvist indikasjoner på noe
  fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  Det er foretatt fuktsøk med fuktindikator i kjeller. Ved
  bruk av fuktindikator ble det målt fuktvariasjoner.
  Steder med saltutslag på kjelleryttervegger, etter
  fuktgjennomgang i veggene.
  Saltutslag dannes når fuktighet trenger gjennom
  murkonstruksjoner og transporterer saltmineraler ut
  til overflaten. Når vannet fordamper blir det
  krystalliserte saltet liggende igjen på overflaten av
  murverket eller betongen.
  Steder med fuktmerker i gulv. Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig
  for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå
  fuktskader.

  Innvendige dører:
  Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Lokal utbedring må påregnes.

  Kjøkken:
  Det er manglende mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken. Mekanisk avtrekk bør etableres.

  Varmtvannstank:
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller
  annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at tanken fungerer i dag,
  men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller waterguard system
  e.l. ved varmtvannstank.

  Grunnmur og fundamenter:
  Det er registrert skråriss som er symptom på
  setninger.
  Det er registrert løs puss på muroverflater. Det må foretas lokal utbedring.

  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele
  rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
  standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på ca. 20 mm i stue i 1.etasje.
  Tilstanden på gulv over blindkjeller er ikke kjent, uten
  adkomst eller muligheter for besiktigelse. Blindkjeller
  er en risikokonstruksjon, må påregne at det kan
  være skader i trekonstruksjon mot blindkjeller.
  Eier opplyser:
  Vannlekkasje fra kjøkken og soverom i ca.2000 og 2020. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil
  imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan
  man vurdere slike tiltak.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Innvendige trapper:
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
  rekkverk i trapper.
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens
  krav. Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.

  Vannledninger:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på innvendige vannledninger. Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

  Terrengforhold:
  Ganske flatt terreng inn til boligen, bør være noe fall
  fra grunnmur/ huset.
  Anbefalt fall på terreng er 1:50 fra grunnmur. Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Forhold som har fått TG3:

  Bad:
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
  etter dagens krav.
  Sluk/avløp ikke besiktiget.
  Sprekker/løse fliser på badekar. Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
  sluk m.m. må dokumenteres.

  Utvendige trapper:
  Det er ikke montert rekkverk.
  Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens
  krav for avstand mellom spiler.
  Mosegroing på utvendig trapp. Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Kjøkken:
  Det er påvist at overflater/kjøkkeninnredning har
  omfattende skader. Det må foretas full utskiftning av overflater/innredning.

  Avløpsrør:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på innvendige avløpsledninger.
  Det er påvist at avløpsrør av jern har store rustskader. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av
  rør. Det må påregnes utskiftning av avløpsrør.

  Drenering:
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Det er utifra observasjoner konstatert at
  drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært
  begrenset effekt. Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.

  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Bjørnebo, fra 2004. Reguleringsformål for eiendommen er frittliggende småhusbebyggelse
  Eiendommen omfattes også av Kommunedelplan for Elverum byområde (Byplan 2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse.

  Rundt endommen ligger flere ubebygde boligtomter, se kart i vedlagte nabolagsprofil. Blant annet ligger det to ubebygde boligtomter mellom eiendommen og Glomma. Det må forventes at alle boligtomtene bebygges. Reguleringsbestemmelsene for tomtene fås ved henvendelse til megler.

  Eiendommen ligger i område med gul støysone. Like ved eiendommen ligger campingplass.
  Boligfeltet grenser til område regulert til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR) med hensyn landbruk.
 • Gnr. 28 Bnr. 111 i Elverum kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende:
  - Bad i kjeller fra 1936. Takstmann Tg3. Må bygge nytt ved oppussing. Se rapport fra takstmann.
  - Kloakken har lett for å tette seg. Rør fra 1936. Det ligger ny vann, kloakk og overvanns tilknytning 10 meter fra
  huset. Må brukes ved evt oppussing av huset.Se rapport fra takstmann.
  - Hus fra 1936. Må legge ny drenering ved oppussing av hus. Se rapport fra takstmann.
  - Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
  Se rapport fra takstmann. To dårlige feier luker i kjeller.
  - Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
  Se rapport fra takstmann.
  - Se rapport fra takstmann. Uthus har råteskader rundt vinduer osv. Her kan det også være insekter/skadedyr som
  mus ,rotter og maur eller lignende.
  - Nytt el anlegg i 2020 etter el kontroll. Utført av: Minel Elmontasje Elverum ved Espen Savolainen. Se rapport fra takstmann. Tg1. Uthuset har ikke innlagt strøm.
  - Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
  ja.
  - Se takstmannens rapport. Nytt tak hus 1969, fagfolk ukjent. Nye vinduer i kjeller og to nye
  ytterdører ca 2014. Samtidig nytt laminatgulv og maling veranda. Alt dette egeninnsats. Uthus nytt ståltak og
  takrenner 1990. Egeninnsats. Utført av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad.
  Vinduer hus 2004: Utført av Rs-Bygg a/s. 2410 Hernes.
  - To tomter vest for huset. 28/1125 og 28/1126. Skal selges samtidig eller seinere. 25% utnyttelsesgrad.
  - Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
  Takstmannens tilstands rapport.
  - Fritidsbolig fra 1990. Har vært vært bebodd opptil 6 måneder i året. Siste år ca 30 dager. Dette er en bolig som trenger full oppussing evt rive
  og bygge nytt.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på 2 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 9.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Erling Røhne
  Terje Røhne
  Turid Lund
Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev