aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Forstmester Mejdells veg 29!
Velkommen til Forstmester Mejdells veg 29!

ELVERUM Forstmester Mejdells veg 29

Sentrumsnær enebolig på ca. 2 mål tomt. Idyllisk beliggenhet like ved Glomma. Renoveringsobjekt.

 • kr 4 300 000
 • BRA 260 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 4 300 000
 • Omkostningerkr 124 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 424 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1936
 • Soverom3
 • ArealP-rom 178 m²
 • Tomt2 028 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • Omkostninger 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 107 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 300 000,-)) 124 542,- (Omkostninger totalt) 4 424 542,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 1. etasje.
Her kan vi presentere en sentrumsnær enebolig på ca 2 mål tomt med idyllisk beliggenhet like ved Glomma og flotte turområder i Hanstadvika. Boligen har utsikt mot Glomma. Boligen går over tre plan med bad og lagringsmuligheter i kjeller. Eiendommen har også garasje/uthus med kjeller og loft. Bygningene er renoveringsobjekter. Tomten er flat og er delvis innhegnet med skigard. Merk deg dette: - Tomt på ca 2 mål - Utsikt mot Glomma - 2 Piper - Kjeller med lagringsmuligheter *Selger eier også to boligtomter som ligger mellom eiendommen og Glomma, se kart i salgsoppgave. Disse er også til salgs. Boligeiendommen og tomtene kan kjøpes hver for seg, eller samlet etter nærmere avtale. Ved kjøp av flere av eiendommene kan man skape et lite småbruk, eventuelt bygge ut eiendommene.
Plantegning 2. etasje.

Forstmester Mejdells veg 29, Innlandet

 • Tomt
  2028m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 2028 m². Tomten er opparbeidet med gress og diverse beplantning, og er delvis innhegnet med skigard. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Boligen ligger i et etablert boligområde på Hanstad. Herfra er det kort vei til Glomma med flotte turområder i Hanstadvika, samt rundt campingen og ved museene. En populær tur er "Museumsrunden" fra Skogmuseet, over til Prestøya og videre over hengebrua til Glomdalsmuseet. Derfra kan du gå langs Glomma og over Gamlebrua til Leiret. På museene arrangeres det også en rekke aktiviteter og arrangementer gjennom hele året. Det er ca. 2 km til Elverum sentrum hvor man finner alt av servicetilbud med butikker, kjøpesenter, cafeer, restauranter, kino, bibliotek, sykehus, idrettshaller m.m. Det er ca. 1 km til nærmeste barnehage og til Hanstad barne- og ungdomsskole. Her er det også Kiwi og Rema1000 med post i butikk. Fra boligen er det kort veg til friområder i Svartholtet hvor man har flotte tur- og sykkelstier på sommerstid, samt oppkjørte skiløyper på vinterstid. Bussforbindelse til sentrum ligger ved Solørvegen.

  Byggemåte
  Antatt at boligen er fundamentert med støpte såler til fast byggegrunn. Kjelleryttervegger av sparesteinsbetong. Murt med teglstein innvendig. Boligyttervegger i bindingsverk, antatt isolert med flis/kork. Yttervegg kledd med stående lektepanel. Saltakkonstruksjon. Sperretakkonstruksjon. Bordet undertak. Himling isolert med flis. Takflatene er tekket med betongtakstein. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sørlie Takst. Forhold som har fått TG2: Taktekking: Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mangler enkelte rennekroker. Rust på takrenner. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Råteskadet trekledning må skiftes ut. Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist andre avvik: Det er påvist fuktskjolder i undertak ved pipe. Ved bruk av fuktmåler ble det ikke registrert unormaler verdier. Tørt ved befaring. Kledde gesimser uten luftespalter. Observert mørke felt i undertak ved raft. Antatt på grunn av kledde gesimser uten etablert lufting. Anbefaler ytterligere undersøkelser. Lite ventilert loftsrom. Noe støv ol. antatt etter stripet borebille, det er oftest ufarlig da den lever mellom barken og veden. Den spiser opp barken på treverket og forsvinner når det ikke er mer bark igjen. Hull i gesims etter hakkespett. Lokal utbedring bør utføres. Lufting/ventilering bør forbedres. Dører: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Dører må justeres. Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Påvist fuktmerker ved pipegjennomføring i 2.etasje. Ved bruk av fuktmåler ble det ikke registert unormale verdier. Tørt ved befaring. Overflater må utbedres eller skiftes. Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det bør gjennomføres radonmålinger Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Det er påvist at pipe har sprekker og riss. Rust på sotluke. Rennemerker etter sotvann under feieluke. Det må foretas lokal utbedring. Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. Rom Under Terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er foretatt fuktsøk med fuktindikator i kjeller. Ved bruk av fuktindikator ble det målt fuktvariasjoner. Steder med saltutslag på kjelleryttervegger, etter fuktgjennomgang i veggene. Saltutslag dannes når fuktighet trenger gjennom murkonstruksjoner og transporterer saltmineraler ut til overflaten. Når vannet fordamper blir det krystalliserte saltet liggende igjen på overflaten av murverket eller betongen. Steder med fuktmerker i gulv. Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Innvendige dører: Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Lokal utbedring må påregnes. Kjøkken: Det er manglende mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken. Mekanisk avtrekk bør etableres. Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at tanken fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller waterguard system e.l. ved varmtvannstank. Grunnmur og fundamenter: Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Det er registrert løs puss på muroverflater. Det må foretas lokal utbedring. Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på ca. 20 mm i stue i 1.etasje. Tilstanden på gulv over blindkjeller er ikke kjent, uten adkomst eller muligheter for besiktigelse. Blindkjeller er en risikokonstruksjon, må påregne at det kan være skader i trekonstruksjon mot blindkjeller. Eier opplyser: Vannlekkasje fra kjøkken og soverom i ca.2000 og 2020. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Det er ikke behov for utbedringstiltak. Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Terrengforhold: Ganske flatt terreng inn til boligen, bør være noe fall fra grunnmur/ huset. Anbefalt fall på terreng er 1:50 fra grunnmur. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Forhold som har fått TG3: Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Sluk/avløp ikke besiktiget. Sprekker/løse fliser på badekar. Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Mosegroing på utvendig trapp. Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Kjøkken: Det er påvist at overflater/kjøkkeninnredning har omfattende skader. Det må foretas full utskiftning av overflater/innredning. Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er påvist at avløpsrør av jern har store rustskader. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Det må påregnes utskiftning av avløpsrør. Drenering: Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Det er utifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: - Bad i kjeller fra 1936. Takstmann Tg3. Må bygge nytt ved oppussing. Se rapport fra takstmann. - Kloakken har lett for å tette seg. Rør fra 1936. Det ligger ny vann, kloakk og overvanns tilknytning 10 meter fra huset. Må brukes ved evt oppussing av huset.Se rapport fra takstmann. - Hus fra 1936. Må legge ny drenering ved oppussing av hus. Se rapport fra takstmann. - Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Se rapport fra takstmann. To dårlige feier luker i kjeller. - Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Se rapport fra takstmann. - Se rapport fra takstmann. Uthus har råteskader rundt vinduer osv. Her kan det også være insekter/skadedyr som mus ,rotter og maur eller lignende. - Nytt el anlegg i 2020 etter el kontroll. Utført av: Minel Elmontasje Elverum ved Espen Savolainen. Se rapport fra takstmann. Tg1. Uthuset har ikke innlagt strøm. - Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? ja. - Se takstmannens rapport. Nytt tak hus 1969, fagfolk ukjent. Nye vinduer i kjeller og to nye ytterdører ca 2014. Samtidig nytt laminatgulv og maling veranda. Alt dette egeninnsats. Uthus nytt ståltak og takrenner 1990. Egeninnsats. Utført av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Vinduer hus 2004: Utført av Rs-Bygg a/s. 2410 Hernes. - To tomter vest for huset. 28/1125 og 28/1126. Skal selges samtidig eller seinere. 25% utnyttelsesgrad. - Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Takstmannens tilstands rapport. - Fritidsbolig fra 1990. Har vært vært bebodd opptil 6 måneder i året. Siste år ca 30 dager. Dette er en bolig som trenger full oppussing evt rive og bygge nytt.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: Entre, spisestue, stue, ekstra stue, kjøkken og soverom. 2. etasje: Trappegang, 2 soverom, disponibelt rom, 3 kott. Kjeller: Trappegang, bad, gang og 4 lagerrom. Garasje/uthus med kjeller og loft.

  Standard
  VELKOMMEN Eiendommen har delvis gruset innkjøring med parkering i garasje og mulighet for biloppstilling på gårdsplassen. STUE, EKSTRA STUE OG SPISESTUE Stue med åpen peis og adkomst til ekstra stue med adkomst ut til hagen. Spisestuen er i eget rom med peisovn. KJØKKEN Kjøkkeninnredning med takhøye overskap og laminert benkeplate. Det er mulighet for spiseplass foran vinduet med utsyn over gårdsplassen. BAD/VASKEROM Bad med innmurt badekar, toalett og vegghengt dusj. Badet har ikke opplegg for vaskemaskin. SOVEROM Boligen har tre soverom; ett i 1. etasje og to i 2. etasje. To av soverommene har tilgang til kott i knevegg. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering i garasje, samt mulighet for biloppstilling på tomten.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2020, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2040. Feiing ble utført siste gang i 2021. Tilsyn ble sist gang utført i 2016, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Besøk for tilsyn i 2020 ble ikke utført. Følgende ildsteder er registrert på eiendommen: -Åpen peis med ukjent produsent, Jøtul 506, Dovre Astroline og Jøtul 709. -Brannslukningsapparat er eldre enn 10 år og må skiftes. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Selger eier også to boligtomter som ligger mellom eiendommen og Glomma, se vedlagte kart. Disse er også til salgs. Boligeiendommen og tomtene kan kjøpes hver for seg, eller samlet etter nærmere avtale.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  Omkostninger 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 107 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 300 000,-)) 124 542,- (Omkostninger totalt) 4 424 542,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Oppvarming
  Boligen varmes opp med peisovn i spisestue og for øvrig elektriske panelovner. Det er videre åpen peis i stue, samt vedovn i 2. etasje i boligen og i garasje/uthus. Ingen av disse er i bruk og det er derfor usikkert om disse fungerer. Parafinovn på kjøkkenet er ikke i bruk. Fra 01.01.2020 ble det innført forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  15299

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør ca. kr 15.299,-. I disse inngår eiendomsskatt og avløpsgebyr (arealberegnet). Renovasjon utgjør for tiden kr 911,- og faktureres direkte fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR. Siden eiendommen til nå har blitt brukt som fritidsbolig, må høyere renovasjonsutgift påregnes når eiendommen fremover benyttes som helårsbolig. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 1.300,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for inntektsåret 2020: Som primærbolig: kr 860.708,- Som sekundærbolig: kr 3.098.548,-

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3420/28/111: 01.11.1934 - Dokumentnr: 900204 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:9
  26.11.1947 - Dokumentnr: 2774 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:156
  30.04.1965 - Dokumentnr: 1385 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:313
  30.04.1965 - Dokumentnr: 1386 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:314
  29.04.1968 - Dokumentnr: 1535 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:345
  09.10.1972 - Dokumentnr: 4878 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:396
  04.11.1988 - Dokumentnr: 6186 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:0427 Gnr:28 Bnr:817
  05.04.2002 - Dokumentnr: 1823 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere
  05.04.2002 - Dokumentnr: 1824 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:1041
  12.04.2002 - Dokumentnr: 1966 - Målebrev Over en grense
  12.04.2002 - Dokumentnr: 1966 - Grensejustering Målebrev over en grense
  Gjelder denne registerenheten med flere
  03.05.2002 - Dokumentnr: 2373 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:1040
  13.09.2002 - Dokumentnr: 5270 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:1047
  04.10.2002 - Dokumentnr: 5750 - Målebrev Over en del av eiendommen
  04.10.2002 - Dokumentnr: 5750 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere
  18.10.2002 - Dokumentnr: 6074 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:1048
  18.10.2002 - Dokumentnr: 6075 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:1049
  18.10.2002 - Dokumentnr: 6076 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:1050
  18.10.2002 - Dokumentnr: 6077 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:1051
  18.10.2002 - Dokumentnr: 6078 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:1052
  18.10.2002 - Dokumentnr: 6079 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:1053
  01.11.2002 - Dokumentnr: 6418 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:1055
  01.11.2002 - Dokumentnr: 6419 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:1056
  01.11.2002 - Dokumentnr: 6420 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:1057
  01.11.2002 - Dokumentnr: 6421 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:1058
  01.11.2002 - Dokumentnr: 6422 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:1059
  30.10.2008 - Dokumentnr: 881880 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere
  30.10.2008 - Dokumentnr: 881916 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:0427 Gnr:28 Bnr:1090
  04.01.2012 - Dokumentnr: 7788 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:1103
  04.01.2012 - Dokumentnr: 7796 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:1104
  25.05.2012 - Dokumentnr: 411170 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:1106
  04.11.2013 - Dokumentnr: 946594 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:1125
  04.11.2013 - Dokumentnr: 946601 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:1126
  01.01.2020 - Dokumentnr: 156505 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0427 Gnr:28 Bnr:111


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei. Eiendommen er nå tilknyttet offentlig avløpsnett fra 1990 via privat stikkledning fra 1936. Kloakkledningen fra 1936 er defekt, så ny eier må koble seg på nyere kloakkledning. Dette vil også bli et pålegg fra kommunen. Det ligger vann-, kloakk- og overvannsledning fra 2003 ca. 13 meter vest fra huset. Den defekte kloakkledningen går over den ubebygde nabotomten som skal bebygges (gnr. 28 bnr. 1126). Ny eier må derfor koble seg på den nyeste kloakkledningen innen byggestart på den ubebygde tomta. Siden eiendommen ble tilknyttet offentlig avløp i 1990, påløper det ikke tilknytningsavgift til avløpssystemet fra 2003. Dersom ny eier imidlertid bygger større enn nåværende bolig, må det likevel påregnes en tilknytningsavgift. Eiendommen er tilknyttet privat vann fra brønn på egen tomt med vannpumpe i kjelleren. Kommunen opplyser at det bør påregnes pålegg om tilknytning til kommunal vannforsyning med tilhørende tilknytningsgebyr og årsgebyr. Tomtefeltet har lav sats på tiknytningsavgift. Påkobling til vann- og avløpsledningene skal sanitærmeldes. Det vil i tilbakemelding på sanitærsøknad bli etterspurt sambruksavtale på felles private stikkledninger med avtale om rett til å ligge over annen manns grunn. Det vil også være et krav om å blende gammel spillvannsledning på kommunal ledning. Sambruksavtalen som signeres av ny eier ligger vedlagt. Vann-, kloakk- og overvannsledningene er private frem til offentlig nett. Brukerne har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Bjørnebo, fra 2004. Reguleringsformål for eiendommen er frittliggende småhusbebyggelse Eiendommen omfattes også av Kommunedelplan for Elverum byområde (Byplan 2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Rundt endommen ligger flere ubebygde boligtomter, se kart i vedlagte nabolagsprofil. Blant annet ligger det to ubebygde boligtomter mellom eiendommen og Glomma. Det må forventes at alle boligtomtene bebygges. Reguleringsbestemmelsene for tomtene fås ved henvendelse til megler. Eiendommen ligger i område med gul støysone. Like ved eiendommen ligger campingplass. Boligfeltet grenser til område regulert til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR) med hensyn landbruk.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med en bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  Omkostninger 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 107 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 300 000,-)) 124 542,- (Omkostninger totalt) 4 424 542,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  124542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 9.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev