aktiv-eiendomsmegling
Velkommen på visning! (Privat bilde)
Velkommen på visning! (Privat bilde)

SETER Angenveien 33

NY PRIS! Seter - Nyere enebolig med 5 soverom og 2 bad.

 • kr 1 750 000
 • BRA 173 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 1 750 000
 • Omkostningerkr 60 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 810 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår2018
 • Soverom5
 • ArealP-rom 169 m²
 • Tomt1 599 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 43 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 750 000,00))   60 792,- (Omkostninger totalt)   1 810 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Enebolig oppført i 2017/2018 beliggende på Seter i Osen kommune. Boligen har en gjennomgående fin stil og standard med parkett, laminat og belegg på gulv. Ferdigbehandlede plater på vegg i tørre rom og våtromsplater på bad/vaskerom. Oppvarming med strøm, vedfyring og luft/luft varmepumpe. Boligen har balansert ventilasjon. Boligen inneholder: 1.etasje: Hall/entre, kjøkken, stue, bad, vaskerom, soverom og bod. 2.etasje: Stue, Tv-stue, bad og 4 stk soverom. Eiendommen ligger i landlige omgivelser med noe spredt bebyggelse. Avstand til Seter "sentrum" ca 2,5 km. Avstand til Lauvsnes ca 50 km. Velkommen på visning!
Kjøkken

Angenveien 33, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 86 kvm
  2. etasje: 87 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 82 kvm Hall/entre, kjøkken, stue, bad, vaskerom og soverom.
  2. etasje: 87 kvm Stue, Tv-stue, bad og 4 stk soverom.
  Sekundærrom
  1. etasje: 4 kvm Bod.  Tomt
  1599m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1 599 kvm. Tomten er opparbeidet med platting og noe beplantning.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i landlige omgivelser med noe spredt bebyggelse. Nærområdet består av dyrket jord og utmark. Avstand til Seter "sentrum" ca 2,5 km. Avstand til Lauvsnes ca 50 km.

  Adkomst
  Adkomst fra privat veg. Det er tinglyst adkomst over Gnr 2 Bnr 6. Det foreligger ingen skriftlig avtale om adkomst over Gnr 2 Bnr 3 (fra fylkesvei til Gnr 2 Bnr 6). Veilaget opplyser at veien kan brukes mot en årlig avgift på kr 500,-.

  Byggemåte
  Boligen som består av 2 etasjer er fundamentert med plate på mark konstruksjon. Yttervegger er oppført med tradisjonelt bindingsverk av tre og utvendige fasader er kledd med stående trepaneler. Etasjeskiller av tradisjonelt trebjelkelag. Saltakkonstruksjon av tre med kaldloftsløsning. Taktekking med granulerte stålplater. Boligen fremstår i god stand.

  Innhold
  1.etasje: Hall/entre, kjøkken, stue, bad, vaskerom, soverom og bod. 2.etasje: Stue, Tv-stue, bad og 4 stk soverom.

  Standard
  Boligen har en normal standard fra 2017/18. Ferdigbehandlet plater på vegg og parkett/laminat på gulv i tørre rom. Våtromsplater og belegg på våtrom. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig fra Norconsult og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Forhold som har fått TG2 og TG3: Ingen

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Følgende hvitevarer medfølger i handelen: Oppvaskmaskin, kjøleskap, komfyr og mikro-ovn.

  Parkering
  På tomten.

  Diverse
  Boligen er oppført i 2018 etter at den gamle boligen brant ned. Det er noen avvik mellom plantegninger og faktisk bruk. Det nevnes bla at bad i 2. etasje ikke er inntegnet på byggeanmeldertegninger. Det er tinglyst naustrett på eiendommen. Dette er en personlig rettighet til selger og følger ikke med eiendommen. Rettigheten vil bli slettet ved overføring til ny eier: 27.09.2016 - Dokumentnr: 875904 - Bestemmelse om naustplass Rettighet hefter i: Knr:5020 Gnr:2 Bnr:6

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 43 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 750 000,00))   60 792,- (Omkostninger totalt)   1 810 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm, vedfyring og luft/luft varmepumpe. Varmekabler i gulv gang og på begge badene.

  Energiklasse
  B

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  10060

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Inkludert er renovasjon, slamtømming og eiendomsskatt. I tillegg til oppgitt kommunal avgift kommer årsgebyr for feiing og ildsted er 535.- inkl.mva.

  Info om eiendomsskatt
  Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Formuesverdi primær
  682855

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2458278

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet kommunale avgifter påløper kostnader til for vannavgift, veiavgift, strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold, vei vedlikehold og evt. abonnement til tv og internett.

  Vannavgift
  3750

  Vannavgift år
  2023

  Info vannavgift
  Dette inkluderer levering grunnvann/reserve fra brønn og dekker løpende utgifter og strøm. Årsavgiften kan økes ved økte utgifter som strøm, høyrer priser mm. Stikkledninger for vann mot hus dekkes av hver enkelt husstand.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5020/2/16: 21.06.2016 - Dokumentnr: 557555 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5020 Gnr:2 Bnr:6 01.01.2018 - Dokumentnr: 38416 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1633 Gnr:2 Bnr:16 27.09.2016 - Dokumentnr: 875904 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:5020 Gnr:2 Bnr:6 07.08.2017 - Dokumentnr: 847292 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:5020 Gnr:2 Bnr:1 Rettighet hefter i: Knr:5020 Gnr:2 Bnr:6 Gjelder denne registerenheten med flere Personlig rettighet og vil bli slettet ved overføring til ny eier: 27.09.2016 - Dokumentnr: 875904 - Bestemmelse om naustplass Rettighet hefter i: Knr:5020 Gnr:2 Bnr:6 Blir slettet ved overføring til ny eier: 27.12.1974 - Dokumentnr: 5469 - Borett RETTIGHETSHAVER: ANGEN BORGHILD OG SIVERT Overført fra: Knr:5020 Gnr:2 Bnr:6 Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 14.06.18.

  Vei, vann og avløp
  Privat vei, privat septik, privat vann. Stikkledninger for vann mot hus dekkes av hver enkelt husstand. Det foreligger ingen avtale / kostnad vedr. vedlikeholde/snørydding av vei. Dette er betalt etter behov. Adkomst fra privat veg. Det foreligger ingen skriftlig avtale om adkomst over Gnr 2 Bnr 3 (fra fylkesvei til Gnr 2 Bnr 6). Veilaget opplyser at veien kan brukes mot en årlig avgift på kr 500,-.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 43 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 750 000,00))   60 792,- (Omkostninger totalt)   1 810 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  60792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15 000,- oppgjørshonorar kr 4750,- og visninger kr  2 500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 40 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket .  Alle beløp er inkl. mva. 

Torleif Sommerseth

Megler

Torleif Sommerseth

92 80 63 96

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev