aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Langaberget 22! Koselig enebolig i naturskjønne omgivelser

Sirevåg Langaberget 38

Trivelig enebolig sentralt på Ogna! Gangavstand til togstasjon, Ognastranda og flotte turområder. Ingen boplikt.

 • 2 650 000
 • BRA 161 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING2 650 000
 • OMKOSTNINGER82 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 732 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 910
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 130 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT821 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGF
 • 2 650 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,-))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  82 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 732 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1.etasje: Entré/gang, bakgang, wc, stue og Kjøkken.
2. etasje: Gang, bad/vaskerom og 4 soverom
Inngangsparti

Langaberget 38, Rogaland

 • Trivelig eiendom bestående av enebolig, uthus på ca. 36 kvm. og lekehytte. Boligen er opprinnelig fra 1910, men er påbygd og modernisert. Det er skiftet kledning, tak og fleste vinduer, samt etterisolert. Store deler av dette ble gjort på 80 tallet. Vedovn og peis i stue.
  Fiber/altibox lagt inn til eiendommen.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.


  BYGNINGSDELER MED TG3:

  TG3:
  Vinduer
  Malte trevinduer med 2-lags glass.
  Vurdering av avvik:
  -Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
  -Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  -Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Fagvindu i boligen, denne type vindu tilfredsstiller ikke krav til rømning.
  Tiltak
  -Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som
  kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører.
  -Vinduer med råteskader må erstattes med nye. Det er krav til rømning fra annethvert soverom.

  Utvendige trapper
  Trappevange for kjellertrapp.
  Vurdering av avvik:
  -Det er ikke montert rekkverk.
  Tiltak
  -Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

  Overflater - 2
  Vurdering av avvik:
  -Det er påvist fuktskader på overflater. Gjelder vegg på soverom mot sørøst.
  Tiltak
  -Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.

  Rom Under Terreng
  Betonggulv og tilfarergulv . Panel på vegg og kiltstein. Hulltaking er ikke fortatt. Rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig.
  Vurdering av avvik:
  -Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  -Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig.
  Tiltak
  -Det anbefales at alt treverk i kjeller fjernes og at kjelleren har mest mulig åpne murkonstruksjoner med god utlufting.

  Overflater vegger og himling
  Malte vegger og tak.
  Vurdering av avvik:
  -Det er påvist andre avvik:
  -Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Større hull i vegg bak dusjkabinett.
  Tiltak
  -Det må gjøres tiltak for å lukke avviket.

  Ventilasjon
  Ingen ventilering.
  Vurdering av avvik:
  -Rommet har ingen ventilasjon
  Tiltak
  -Mekanisk avtrekk bør etableres.
  -Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres.
  Drenering
  Ukjent om det er montert drens rundt boligen.
  Vurdering av avvik:
  -Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.
  -Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Tiltak
  -Drenering må skiftes.

  BYGNINGSDELER MED TG2:
  Innvendig > Overflater
  Det er påvist andre avvik:
  Parkett på kjøkken er slitt og har fuktskade under
  kjøleskap.
  Knirk i gulv i begge etasjer.
  Sprekker i tapet i enkelte rom.

  Overflater og innredning
  Kjøkkeninnredning med slette fronter og laminat benkeplate.
  1. ETASJE > KJØKKEN
  Vurdering av avvik:
  -Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv.
  -Det er påvist andre avvik:
  Laminat er ikke montert i ender på benkeplate samt noe småskader i
  overflaten.
  Utskjæring for vask i benkeplate er ikke forseglet med silikon.
  Tiltak
  -Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Taktekking
  Betongtakstein og besiktiget fra bakkenivå.
  Vurdering av avvik:
  -Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
  taktekkingen.
  -Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  -Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
  Tiltak
  Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
  -Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.
  -Lokal utbedring må utføres.

  Nedløp og beslag
  Takrenner og nedløp av plast.
  Vurdering av avvik:
  -Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
  renner/nedløp/beslag.
  -Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke
  krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Takrenner er ikke montert på kvist.
  Tiltak
  -Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
  Takrenner bør monteres på kvist.

  Tømmerkonstruksjon og liggende bordkledning.
  Vurdering av avvik:
  -Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot
  grunnmur.
  Kledning av varierende alder, noe nedbryting i hovedsak mot sår og
  vest.
  Tiltak
  -Lokal utbedring må utføres.

  Takkonstruksjon/Loft
  Åsetak i tre.
  Vurdering av avvik:
  -Yttertaket har nedbøying.
  -Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Hull etter treskadeinnsekter i i takkonstruksjon.
  Tiltak
  -Lokal utbedring bør utføres.
  -Lufting/ventilering bør forbedres.

  Dører
  Malte ytterdører.
  Vurdering av avvik:
  -Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  -Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
  -Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  -Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at
  kald trekk kan oppstå.
  Tiltak
  -Det må foretas lokal utbedring.
  -Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.

  Balkonger, terasser og rom under balkonger
  Balkong i tre i 2 etg.
  Vurdering av avvik:
  -Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  Tiltak
  -Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens
  forskriftskrav.

  Overflater - innvendig
  1. etasje
  Gulv: Parkett, laminat og belegg.
  Vegger: Panel, tapet og malte overflater.
  Tak: Panel og malte overflater.
  2. etasje
  Gulv: Laminat.
  Vegger: Panel og malte overflater.
  Tak: Malte slette overflater.
  Vurdering av avvik:
  -Det er påvist andre avvik:
  Parkett på kjøkken er slitt og har fuktskade under kjøleskap.
  Knirk i gulv i begge etasjer.
  Sprekker i tapet i enkelte rom.
  Tiltak
  -Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Etasjeskille/gulv mot grunn
  Trebjelkelag.
  Vurdering av avvik:
  -Det er påvist andre avvik:
  -Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2
  m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente
  måleavvik.
  Hull etter treskadeinnsekter i etasjeskille mellom kjeller og 1 etg.
  Tiltak
  -Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  -For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil
  imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan
  man vurdere slike tiltak.
  -For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp.
  Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for
  utbedring.

  Radon
  Radonmåling er ikke foretatt og for å få tilstandsrad 0, eller 1 må
  tilfredsstillende måleresultat fremlegges.
  Vurdering av avvik:
  -Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført
  med radonsperre.
  Tiltak
  -Det bør gjennomføres radonmålinger

  Pipe og ildsted
  Pusset pipe over tak med vedovn og åpen peis i stue.
  Vurdering av avvik:
  -Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke.
  -Det er påvist andre avvik:
  -Ildfast plate mangler på gulvet under feieluken.
  Riss/sprekker i puss på pipe over tak.
  Tiltak
  -Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  -Ildfast plate må monteres.

  Innvendige trapper
  Boligen har malt tretrapp.
  Vurdering av avvik:
  -Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  -Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i
  trapper
  Nedre del av trapp mangler rekkverk.
  Tiltak
  -Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens
  krav.
  -Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
  -Rekkverket er såpass lavt at det utifra sikkerhetsmessige forhold
  anbefales økning av høyde.

  Innvendige dører
  Boligen har hovedsakelig malte fyllingsdører som innvendige dører.
  Vurdering av avvik:
  -Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.
  Tiltak
  -Lokal utbedring må påregnes.

  Overflater Gulv
  Vinylbelegg på gulv.
  Vurdering av avvik:
  -Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på
  byggetidspunktet.
  -Det er registrert knirk i gulvet.
  Tiltak
  -Våtrommet fungerer med dette avviket.

  Sluk, membran og tettesjikt
  Badet har plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt.
  Vurdering av avvik:
  -Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om
  "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at
  det er utført "uavhengig kontroll".
  Tiltak
  -Andre tiltak:
  -Innhent dokumentasjon, om mulig.
  Sanitærutstyr og innredning
  Innredning med nedfelt servant, toalett, dusjkabinett, og opplegg for
  vaskemaskin.
  Vurdering av avvik:
  -Det er påvist andre avvik:
  Avskalling av maling på eldre servant.
  Tiltak
  -Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Overflater og konstruksjon
  WC.
  Håndvask og toalett.
  1. ETASJE > WC
  Vurdering av avvik:
  -Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever
  mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Tiltak
  -Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.

  Vannledninger
  Kobberrør.
  Vurdering av avvik:
  -Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull
  isolering.
  -Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige
  vannledninger.
  Tiltak
  -Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak
  på anlegget.
  -Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av
  rør.
  -Vannrør må isoleres i kalde rom.
  -Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.

  Avløpsrør
  Avløpsrør av plast.
  Vurdering av avvik:
  -Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige
  avløpsledninger.
  Tiltak
  -Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i
  dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  -Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.
  -Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av
  rør.

  Ventilasjon
  Naturlig ventilasjon.
  Vurdering av avvik:
  -Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  Tiltak
  -Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom
  som ikke har det.

  Varmesentral
  Fyrkjeler. I følge eier benyttes anlegget i dag kun som
  varmtvannsbereder.
  Vurdering av avvik:
  -Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er
  oppbrukt.
  -Det foreligger ikke service på anlegget siste 2 år.
  -Det er ikke fremlagt tilfredsstillende dokumentasjon av brannsikring
  av anlegget.

  Varmtvannstank
  Fyr i kjeller
  Vurdering av avvik:
  -Det er påvist andre avvik:
  Anlegget er utgått på dato og ny bereder bør monteres.
  Tiltak
  -Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Elektrisk anlegg

  TOMTEFORHOLD
  Byggegrunn
  Byggegrunn er ikke kjent.
  Vurdering av avvik:
  -Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av
  sprekker i grunnmur.
  Tiltak
  -Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Grunnmur i kilt stein.
  Vurdering av avvik:
  -Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
  Tiltak
  -Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Utvendige vann- og avløpsledninger
  Avløpsrør av plast og vannledning av plast (PEL). Offentlig
  vannforsyning og avløp via private stikkledninger.
  Vurdering av avvik:
  -Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige
  avløpsledninger.
  Tiltak
  -Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i
  dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
 • Eiendommen ligger etablert og sentrumsnært boligområde i Ogna. Herfra er det kort avstand til butikk, barnehage, skole, turområder og togstasjon.

  Bor man på Ogna har man tilgang til flott natur og en av Norges mest kjente sandstrender, som Brusand strand og Ogna strand. Det er også mulighet til å trekke til mindre og skjermede strandområder ikke langt unna boligen. Meget flotte turområder i umiddelbar nærhet.

  For den aktive har man muligheter som: Klatring, golf, dykking, surfing, frisbeegolf(Hellvik), fotball og mye mer like ved. Et "hav" av opplevelser! Ognaelva er en populært lakseelvene.

  For flere detaljer og kart se vedlagte nabolagsprofil i salgsoppgaven
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Utdrag fra takstrapport: Enebolig fra 1910. Bygningen er i normal god stand iht. alder, men med tilstandsanmerkninger som skyldes alder, vedlikehold og konstruksjon (jmf. bygningsbeskrivelsen). UTVENDIG: Enebolig som er oppført med grunnmur i kilt stein. Yttervegger i tømmer som utvendig er kledd med trepanel. Saltak i tre som er tekket med betongtakstein. Vinduer og dører med enkle og isolerglass. Trebjelkelag mellom etasjer. Det anbefales en grundig gjennomgang av vedlagt takstrapport.
 • 161/130 kvm. - Bra/P-rom.

  Kjeller: 27/0 kvm. - Bra/P-rom.
  1. etasje: 69/69 kvm. - Bra/P-rom.
  2. etasje: 64/61 kvm. - Bra/P-rom.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etasje: Entré/gang, bakgang, wc, stue og Kjøkken.
  2. etasje: Gang, bad/vaskerom og 4 soverom.

  Følgende rom inngår i sekundærareal:
  Kjeller: 2 kjellerrom og bod.
  2. etasje: Kott.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn/peis ellers elektrisk oppvarming. Er det rom uten fastmonterte varmekilder på visning medfølger det heller ikke i handelen.
 • Tomtens grunnareal: 821 kvm.
 • Oppstillingsplass på egen tomt.
 • Offentlig vei, vann og avløp. Det er egen vannmåler.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 724 290,- per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 607 443,- per 31.12.20
 • Kommunale avgifter for 2022 utgjer totalt kr 11 011,- I dette inngår bl.a. avgift for vann, avløp og renovasjon.
 • Selgeres faste løpende kostnader: Kommunale avgifter, bygg- og innboforsikring, strøm og tv/internett.
 • Grunnet boligens alder foreligger det ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Hvitevarer medfølger ikke i handelen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Følgende er tinglyst på eiendommen:
  -2021/762068-1/200, 23.06.2021: Bestemmelse om veg. rettighetshaver:Knr:1119 Gnr:95 Bnr:730, rettighetshaver:Knr:1119 Gnr:95 Bnr:731.
  -2021/762068-2/200, 23.06.2021: Bestemmelse om vann/kloakk: rettighetshaver:Knr:1119 Gnr:95 Bnr:730, rettighetshaver:Knr:1119 Gnr:95 Bnr:731. Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger.
  -2021/762068-3/200, 23.06.2021: Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler: rettighetshaver:Knr:1119 Gnr:95 Bnr:730, rettighetshaver:Knr:1119 Gnr:95 Bnr:731.
  -2021/762068-4/200, 23.06.2021: Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel: rettighetshaver:Knr:1119 Gnr:95 Bnr:730, rettighetshaver:Knr:1119 Gnr:95 Bnr:731.
 • Eiendommen er regulert til boligbebyggelse og grenser på to sider mot LNFR-område.

  Gjeldende reguleringsplan: planid: 1119 955 Ogna Sentrum (5.9.1991).
  Kommuneplan: Boligbebyggelse nåværende (110- Boligområde). Gang/sykkelvei - nåværende.

  Det er planlagt bygging av enebolig på nabotomt 95/731. Konferer megler for nærmere informasjon.
 • Gnr. 95 Bnr. 70 i Hå kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr 60 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 19 900-, oppgjørshonorar kr 5 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle sine kostnader i forbindelse med oppdraget. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Næwa Eiendom AS Nærland
Steinar Stokka

Megler

Steinar Stokka

46 59 59 69

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev