aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Holmafjellet 4, presentert av Eiendomsmegler Anne Kristine Undheim, Aktiv Eiendomsmegling AS

Trivelig, innholdsrik familiebolig med stor, solrik hage og fin beliggenhet. Parkering i garasje.

 • 4 090 000
 • BRA 183 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING4 090 000
 • OMKOSTNINGER118 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 208 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 999
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 177 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT897 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 4 090 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  102 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 090 000,-))
  --------------------------------------------------------
  118 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 208 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1.etg.: Entre m. trapp, Soverom, Bad, Vaskerom/ bi-inngang og Stue/kjøkken og bod.
2.etg.: Stue/ gang m. trapp, 3 soverom, Bad og Omkledningsrom

Garasje med bod.
Lys stue med flere innredningsmuligheter.

Holmafjellet 4, Rogaland

 • Velkommen til Holmafjellet 4, en lys og romslig familiebolig med fin beliggenhet i Sirevåg.

  En blir ønsket velkommen til lys entré/gang med plass til å henge fra seg yttertøy.

  Romslig stue med flere innredningsmuligheter. Her merker en at en fort kan trives. God plass til både spisebord og sofagruppe hvor familien kan samles. Terrassen like utenfor blir en god forlengelse av stuen når været tillater det.

  Et trivelig kjøkken er viktig og her har en det som trengs av fasiliteter. Kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Kjøkkeninnredningen har lyse, tidløse fronter og laminat benkeplate.

  Badet er lyst og inneholder toalett, dusjhjørne og innredning med speil og vask. Fliser på gulv og vegg.

  Kombinert vaskerom/ bi-inngang er praktisk med småbarn i hus.

  Bod ved kjøkkenet med god plass til oppbevaring. Brukes idag som soverom.

  1 soverom i første etasje og 3 gode soverom i 2. etg., hvorav hovedsoverom har tilgang til walk-in- closet.

  Det er også en kjekk loftstue med ekstra takhøyde og svært god plass. Store vindusflater slipper inn godt med lys. Her kan du innrede som du ønsker!

  Stilrent og fint bad med belegg på gulv og Fibo på vegg. Vegghengt wc, dusjkabinett og hjørneboblekar. Innredningen har god plass til oppbevaring samt stort speil med belysning.

  Parkering i enkel garasje med bod.

  Hyggelig uteområde med gode solforhold. Stor plen hvor en kan kose seg med ballspill eller hva en måtte ønske.

  Velkommen til visning!

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3:

  FORSTØTNINGSMURER
  Totalvurdering:
  Forstøtningsmur mot vei og gårdsrom oppført i lødd naturstein og betongblokker. Det er registrert skjevheter som er normalt alder tatt i
  betraktning. Det er manglende rekkverk på de deler som overstiger 0,5 m mellom terrenghøyder, TG 3.

  Anbefalte tiltak:
  Må etablere rekkverk på deler av støttemur der det er påvist over 0,5 m mellom terreng, rekkverket må være 1,0 m for å tilfredsstille dagens krav.

  BAD 1. ETASJE
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Membran ligger skjult i konstruksjonen, den lar seg derfor ikke kontrollere på lik linje med øvrige bygningsdeler som er synlige. Vurdering
  gjøres i utgangspunktet i alder på membran og er passert sin erfaringsmessige levetid/ dokumentasjon foreligger ikke på membran arbeid.
  Det gjøres oppmerksom på at membran likevel kan fungere i lang tid fremover. Gulvmontert toalett er skrudd ned i gulv, brudd i membran
  som følge av montering.

  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales.

  VASKEROM/ BI-INNGANG
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Membran / tettesjikt bær være avsluttet minimum 25 mm over gulvoverflate rundt rørføringer. Dette er ikke etablert og gulvet kan være
  utsatt for lekkasjer. Utførelsen av membran lar seg ikke påvise grunnet tildekking av flislim.

  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Våtrommet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater
  anbefales. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk, inspeksjonsluke etableres, røranlegg mv. dokumenteres.

  Forhold som har fått TG2:

  RADONSIKRING
  Totalvurdering:
  Det er ikke utført måling av radon i boligen. Det er ikke etablert radonsperre i boligen, eller det mangler dokumentasjon av fagmessig
  utførelse av denne. Tilstandsgrad settes på bakgrunn av føringer i NS 3600.

  Anbefalte tiltak:
  Det anbefales å gjennomføre radonmåling og eventuelt foreta tiltak ved behov. Ved utleie må det foreligge radonmålinger.

  BALKONG
  Totalvurdering:
  Balkong med tilkomst fra stue 2. etasje. Rekkverk er målt til 0,9 m, lavere enn dagens krav, anbefales ved utbedring av rekkverk å heve til
  1,0 m. Balkong er oppført i trevirke, bjelkelaget er innfestet i vegg, kantbjelke mangler luftespalte, begrenset tilkomst for overflatebehandling
  av kledning som følge av monteringsmetode. Balkong er understøttet med søyler av dobbel 48x98 mm, drager er understøttet en side av
  synlig sted, det er ikke påvist svikt på øvrig del, anbefales å understøtte drager tilstrekkelig i begge ender iht. gjeldende anbefalinger.

  Anbefalte tiltak:
  Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes.

  VINDUER/DØRER
  Totalvurdering:
  Det må fremskaffes dokumentasjon/ bilde dokumentasjon på nye hoveddører montert i 2021. Det er påvist en del rust skader på utvendige
  hengsler på balkongdører, hengsler bør byttes som følge av skade. Det er påvist en del sprekk/ riss i ytre karm på vinduer fra 1999, normal
  værslitasje, på bakgrunn av alder og tilstand må det foretas jevnlig overflatebehandling, vinduer byttes ved behov. Vinduer er stedvis
  funksjonstestet, kontrollerte vinduer fungerer på befaringsdagen.

  Anbefalte tiltak:
  For å få tilstandsgrad 1 må overnevnte skader utbedres, tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om da det er vær/ vind
  forhold som vil påvirke tilstanden. Ved renovering/ utbedring påse at alle forhold som tettemetode, utbedring, kvittering mv. dokumenteres.

  TAKKONSTRUKSJON
  Totalvurdering:
  Kontroll er begrenset da konstruksjonen er lukket i nedenforliggende rom og det ikke er etablert loft i boligen. Innvendig himling har enkelte
  riss som trolig skyldes aldersslitasje, men anbefales å holdes under jevnlig kontroll og utbedres ved nytt sparkel og overflatebehandling.

  Anbefalte tiltak:
  Det kan ikke påvises om ytre tettinger har avvik uten til dels store fysiske inngrep som ikke blir utført da dette faller utenfor rapportens
  mandat.

  TAKTEKKING OG BESLAG
  Totalvurdering:
  Undersøkelsen viser ingen tegn på skader på ytre taktekking ved vurdering fra bakkenivå. Over halvparten av forventet funksjonstid er
  nådd. TG 2 settes på grunn av alder. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, må monteres for å tilfredsstille dagens krav,
  anbefales utført sammen med ny taktekking. Det mangler takstige til pipe for feier, må monteres for å tilfredsstille dagens krav.

  Anbefalte tiltak:
  For å få tilstandsgrad 1 må overnevnte skader utbedres, tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om da det er vær/ vind
  forhold som vil påvirke tilstanden. Ved renovering/ utbedring påse at alle forhold som tettemetode, utbedring, kvittering mv. dokumenteres.

  ILDSTED
  Totalvurdering:
  Pipe og ildsted er kun visuelt vurdert og ikke røyktrykkprøvd eller kamerakontrollert ved besiktigelsen. Undertegnede har ikke spesiell
  kompetanse vedr. vurdering av piper og ildsteders forskriftsmessige tilstand. For detaljert informasjon og krav anbefales kontakt med lokalt
  brann- og feiervesen.

  Anbefalte tiltak:
  På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for
  tiltak.

  TRAPP
  Totalvurdering:
  Mangelfull etablering av håndløper. Det er krav til håndløper på begge sider, det er etablert på kun en side i trappeløpet.

  Anbefalte tiltak:
  Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet.

  AVLØPSRØR
  Totalvurdering:
  Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at kloakkluftingen er skjult/ ikke påvist. Det anbefales å avdekke kloakkluftingen da konsekvens kan
  være råte og fuktskader over tid som ikke lar seg avdekke på bakgrunn av manglende tilkomst i lukkede konstruksjoner.

  Anbefalte tiltak:
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 1 må det gis informasjon om eventuell kloakklufting over tak/ ut via vegg. Ved renovering,
  påse at røranlegget dokumenteres av fagperson.

  VANNLEDNINGER
  Totalvurdering:
  Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg (kobber)
  er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

  Anbefalte tiltak:
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 1 må røranlegget av kobber skiftes ut, men tidspunkt for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson.

  VARMESENTRAL
  Totalvurdering:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Det anbefales å foreta jevnlig service ca annethvert år.

  Anbefalte tiltak:
  Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at varmesentral fungerer i dag med bakgrunn i eier/ oppdragsgivers opplysninger, men ut ifra
  alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  VENTILASJON
  Totalvurdering:
  Eier/ oppdragsgiver opplyser å bytte filter årlig. Det er observert noe rust i anlegget som trolig skyldes kondens, anlegget lyser på filterbytte.
  Tilstandsgrad på bakgrunn av alder og at anlegget har passert mer enn halvparten av sin forventede levetid. Styringspanel er
  funksjonstester, ved styring på drift følger ikke lys trinn, anbefales ytterligere undersøkt.

  Anbefalte tiltak:
  Anleggets alder tilsier at utbedringer, rens og bytte av motor trolig bør påregnes innen 5 - 10 år. Når eventuelt anlegget må byttes er
  vanskelig å si noe om, videre vurdering på bakgrunn av alder på anlegget.

  BAD 2. ETASJE
  Totalvurdering overflater:
  Baderomspanel mangler sokkelprofil iht. produsentens anvisninger ved montering, det er ingen skader som følge av dette på
  befaringsdagen og det dusjes i hovedsak i kabinett. Ved fjerning av kabinett må våtrommet renoveres og sokkelprofil etableres.

  Anbefalte tiltak overflater:
  Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater
  anbefales.

  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  Belegg på gulv fremstår tett, sveis er tilsynelatende tett på befaringsdagen, baderomspanel uten sokkelprofil, TG 2.

  Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
  Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales.

  BAD 1. ETASJE
  Totalvurdering overflater:
  Overflater i hovedsak i normal stand ut fra alder, tilstandsgrad på bakgrunn av påviste skader.

  Anbefalte tiltak overflater:
  Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være
  økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk, røranlegg mv. dokumenteres.

  Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
  Frontdører på baderomsinnredning må påregnes noe justering. Det er påvist riss i overflate servant, det er ikke påvist lekkasjer, men
  anbefales å holde servantløsning under jevnlig kontroll.

  Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
  Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann.

  VASKEROM/ BI-INNGANG
  Totalvurdering overflater:
  Høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm med risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Det er ikke
  tilstrekkelig fall til sluk. Det er risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Stedvis bom i flis (manglende heft til underlaget) med risiko for
  at flis kan løsne.

  Anbefalte tiltak overflater:
  Vaskerommet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av
  overflater anbefales.

  Forhold som har fått TG-IU:

  DRENERING
  Totalvurdering:
  Det er ikke registrert forhold som tyder på svikt. Nedgravd drenssystem er ikke synlig. Det er ikke mulig å kontrollere dreneringen på innside
  av boligen, da boligen ikke har noen kjeller. Det antas at de drenende massene fungerer tilfredsstillende, da det ikke er noen nevneverdige
  planhetsavvik i boligen.

  Anbefalte tiltak:
  Ukontrollert avrenning av overvann/ takvann vil medføre økt fuktbelastning mot fasader og grunnmur. Overvann/ takvann må føres
  kontrollert til avløp eller til terreng med fall fra grunnmuren.

  VASKEROM/ BI-INNGANG
  Fuktmåling:
  Det ble foretatt overflatesøk med MMS2 rundt vanninstallasjoner på befaringsdagen, det er ikke observert tegn til avvik.

  Anbefalte tiltak fukt:
  Overvåk tilstanden jevnlig.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger i et etablert og barnevennlig boligområde i Sirevåg. Herfra er det kort avstand til butikk, bakeri, barnehage, turområder og togstasjon.

  Bor man i Sirevåg har man tilgang til flott natur og en av Norges mest kjente sandstrender, som Brusand strand og Ogna strand. Det er også mulighet til å trekke til mindre og skjermede strandområder ikke langt unna boligen.

  For den aktive har man muligheter som: Klatring, golf, dykking og fotball. Et "hav" av opplevelser! Ognaelva er en av de beste lakseelvene i Norge.

  For flere detaljer og kart se vedlagte nabolagsprofil i salgsoppgaven.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Enebolig oppført med plate på mark.
  Yttervegger med stående kledningsbord.
  Pulttak tekket med papp.

  Byggemåte er hentet fra Tilstandsrapport utført av Serika Takst AS v/Anders Serigstad 11.03.2022.
 • 1.etg.: P-rom/ BRA - 90/ 96 kvm
  2.etg.: P-rom/ BRA - 87/ 87 kvm

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etg.: Entre m. trapp, Soverom, Bad, Vaskerom/ bi-inngang og Stue/kjøkken
  2.etg.: Stue/ gang m. trapp, 3 soverom, Bad og Omkledningsrom

  Sekundære rom:
  1.etg.: Bod
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk, varmepumpe og ildsted.
 • Tomten er pent opparbeidet med plen, prydbusker og steinheller rundt boligen.
 • Enkel garasje. Ellers på egen tomt.
 • Offentlig. Vannmåler er installert og de kommunale avgiftene beregnes etter forbruk.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 1 010 212,- per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 636 763,- per 31.12.20
 • Kr 8 521,- pr. år
  Kommunale avgifter 2021 - termin 1: kr 3 859,04 Termin 2: kr 4661,61
 • Strøm, TV/Internett og eventuelle forsikringer kommer i tillegg til kommunale avgifter.
 • Ferdigattest foreligger fra 19.08.1999. Etter denne tid er boligen ombygget til takform pulttak og økt bruksareal. Dette tiltaket er godkjent i byggetillatelse av 19.01.2012. Byggetillatelsen sier at ansvarlig søker skal sørge for anmodning om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest før tiltaket kan tas i bruk etter ombygging. En slik anmodning er ikke blitt sendt kommunen etter at tiltaket ble ferdigstilt, noe som betyr at det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på boligen slik den fremstår i dag. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette
 • Eiendommen har utleieklausul frem til august i 2022. Per 05.05.22 er ikke huset utleid.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Takstmann opplyser om at det mangler tilstrekkelig dagslys på ett soverom, glassflate er for lite ifht gulvflate.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Ingen heftelser eller rettigheter registrert.
 • Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til:
  Boligbebyggelse - Nåværende (110 - Boligområde)
  Samlevei - Nåværende
  Kommuneplan vedtatt 10.12.2014.

  Ligger eiendommen i et regulert område: JA
  Plan 1119 952A NYGÅRD GNR90 BNR 4/6 vedtatt 09.10.1980.
  Reguleringsformål: Frittliggende småhusbebyggelse og offentlig friområde.

  Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL: NEI
  Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen: NEI
  Eksisterer det planforslag som berører eiendommen: NEI
 • Gnr. 90 Bnr. 75 i Hå kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastpris kr. 45 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 14 900,-, oppgjørshonorar kr. 5 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle sine kostnader i forbindelse med oppdraget. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jan Tore Nygård
Anne Kristine Undheim

Megler

Anne Kristine Undheim

48 25 42 77

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev