aktiv-eiendomsmegling

Sjarmerende og påkostet enebolig med kort gangavstand til sentrum - Ikke boplikt- Solrik terrasse

 • 2 270 000
 • BRA 113 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING2 270 000
 • OMKOSTNINGER72 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 342 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 850
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 93 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT169 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 270 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  56 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 270 000,-))
  --------------------------------------------------------
  72 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 342 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Underetasje: Entrê, trapperom, wc-rom, gang, omkledningsrom, bad, soverom/stue, bod.
1. etasje: Entrè, kjøkken, stue, soverom, bad
Stort loftsrom.

Utebod
Sjarmerende og rolig sidegate i øvre del av sentrum

Håvet 24, Agder

 • Eldre bolig som i den senere tid har gjennomført betydelige renoveringer. Det er bl.a ny kledning, isolering og vindtetting på tre av veggene, diverse vinduer er byttet, nytt kjøkken, taket ble skiftet i 2015 og innvendige flater har blitt malt og tapetsert opp.

  Boligen fremstår som meget sjarmerende og er pent og smakfullt innredet.
  Kjøkkenet er av nyere dato og er innredet med integrert stekeovn, koketopp, microovn, kjøleskap og oppvaskmaskin.
  Bad i 1. etasje er utstyrt med dusjkabinett, toalett, varmekabler, opplegg for vaskemaskin og nyere servantinnredning.
  Koselig stue med vedovn.
  Bad i underetasje med dusj og servant.
  Bod i kjeller kan innredes til vaskerom da opplegg for vaskemaskin ligger klart.

  Møbler kan medfølge etter avtale. Ved i uteboden medfølger.

  Stort uinnredet loft.

  Katteluke i ytterdør vil utgå og erstattet med sorte metallplater på begge sider.

  Det er ny port mot gateplan.

  Følgende punkter er merket tg 2 eller 3 i tilstandsrapport av takstmann:
  Nedløp og beslag,TG2
  Plastbelagte ståltakrenner og nedløp. Helbeslått pipe. Vannbordbeslag over vindskier. Stige til feieren. Fremstår i ok stand. Det mangler snøfangere.
  Vurdering av avvik:
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  - Med tanke på at taket er nylig skiftet ville jeg si det ville vært naturlig å anlegge snøfangere. Tekkingen gjør at snø lett sklir av taket.
  Tiltak
  - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
  - Anbefaler snøfangere av sikkerhetsmessige hensyn.

  Veggkonstruksjon,TG2
  Tømmerkonstruksjon. Etterisolert og vindtettet, samt ny kledning på tre av veggene. Musebånd registrert ved stikktest bak kledningen. Kledningen fremstår i grei stand. Gavlvegg trapp: Tilsynelatende uisolert og dårlig vindtettet på gavlvegg. Der er også noen råteskader i kledningen. Ingen musetetting bak kledningen her. Det gjøres også oppmerksomt på påregnelige skader i bunnstokker anlagt mot grunnmur samt tømmervegger som befinner seg under terrengnivå.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  - Det er avvik:
  - Kledning er avsluttet for nært terreng flere steder. Det burde vært avsluttet høyere opp på vegg med bakenforliggende beslag. Det vises til målt fukt i tømmerstokk i krypkjeller og synlige innslag av insektsangrep fra stripet borrebille. Skadepotensiale i bunnstokker mot mur og under terreng.
  Tiltak
  - Råteskadet trekledning må skiftes ut.
  - Det anbefales nærmere undersøkelser.

  Takkonstruksjon/Loft,TG2
  Takkonstruksjonen er med sperrebukker, åser og bærende taktro av over- og underliggere. Noe skjevheter sett fra inn- og utside, men anses som normalt med tanke på alder. Det er registrert noen merker etter husbukk i takkonstruksjonen.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Det er noen spor etter husbukk i takkonstruksjonen
  - Tiltak:
  - Det anbefales nærmere undersøkelser samt å følge med på om det drysser borrestøv ned fra takkonstruksjonen, evt hør etter lyd. Sprøyting kan være et tiltak dersom det påvises pågående aktivitet. I følge eier har hun ikke registrert lyder eller annet som tilsier pågående angrep.

  Dører,TG2
  Isolerte inngangsdører. Døren til underetasjen tetter dårlig mot karm og håndtaket er løst. Hovedinngangsdøren på baksiden har hull etter katteluke. Skulle tettes med plate av eier før salg.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
  - Videre vises det til utsparing i dør til katteluke, hvor luken er fjernet og provisorisk tettet.
  Tiltak
  - Dører må justeres.


  Balkonger, terasser og rom under balkonger,TG2
  Treplatting i bakkant av boligen. Oppført i impregnerte materialer. Det gjøres oppmerksom på at trerekken har noe dårlig innfesting og er løs.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Trerekkverket er for dårlig innfestet og fremstår løst.
  - Tiltak:
  - Anbefaler bedre avstivning av trerekken.

  Andre utvendige forhold,TG3
  Bu. Utvendig bod / vedskjul.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Utvendig bu er skjevsatt og har betydelige skader/skavanker etter tidens tann.
  - Tiltak:
  - Det må gjøres reparasjoner/vedlikehold av bu for å unngå at denne forfaller helt.
  Innvendig

  Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
  Etasjeskillere i tre mellom etasjene. Stubbeloftsgulv mot kjeller. Gulvene har vesentlige skjevheter, men dette anses ikke som unormalt med tanke på alder.
  Vurdering av avvik:
  - Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr
  - Det gjøres oppmerksomt på skjeve gulv og det er aktivitet etter stripede borrebiller i bjelkelag mot kjeller. Luftfuktighet på over 60% gir vekstvillkår for stripede borrebiller. Senkes den relative luftfuktigheten til under 60% vil ofte et aktivt angrep dø ut av selv. Det anbefales nærmere undersøkelser og eventuelle tiltak i tiden som kommer.
  Tiltak
  - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.

  Radon,TG2
  I følge radonaktsomhetskartet til Norges Geologiske Undersøkelser ligger eiendommen i radonakstomhetsklasse "moderat til lav".
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger

  Pipe og ildsted,TG3
  Teglsteinspipe fra byggeåret. Det er tilkoblet vedovn i underetasjen og 1 etg.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at pipe har sprekker og riss.
  - Peisovnen har sprekker.
  - Det registreres sprekk i baksiden av ovnen i underetasjen. Dette gir grunnlag for fyringsforbud på denne ovnen. Det er registrert sprekk i pipen i kjelleren.
  Tiltak
  - Ovn må repareres /skiftes.
  - Det må foretas lokal utbedring.
  - Det anbefales nærmere undersøkelser fra det lokale feiervesenet. Mulig pipe trenger nye innerrør eller lignende. Det anbefales at avvikene kontrolleres nærmere. Det må påregnes reparasjon av bakplate på ovnen.

  Rom Under Terreng,TG2
  Deler av underetasjen (bad) og kjelleren er under terreng. Rom mot terreng er med betong/sement. Det er ikke utforede trekonstruksjoner på gulv eller vegg i oppholdsrom. Ved fuktsøk er det registrert / indikert fuktighet i vegger og gulv under terrengnivå. Huseier forklarer også at ved nedbør så renner det noe vann inn på gulvet i kjelleren (grovkjelleren). Hulltaking er ikke foretatt da det er betong/murkonstruksjoner som man ikke borrer i. Kartlegging av fukt er utført med indikasjonstesting med fuktsøker på overflater.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Det er registrert fuktighet ved fuktsøk i vegger og gulv under terrengnivå. Dette bidrar til øking av relativ luftfuktighet og vil kunne gi vekstgrunnlag for skadeinsekter i trekonstruksjoner. Da fukten i hovedsak er tilknyttet betong/murfundamenter reduserer dette omfanget av avvik knyttet til fukt, da materialene er uorganiske.
  - Tiltak:
  - Det må ikke monteres treverk eller organiske materialer mot fuktige bygningsfundamenter. Det bør gjøres tiltak med å redusere den generelle luftfuktigheten i rom under terreng. Anbefaler nærmere undersøkelser.

  Krypkjeller,TG3
  Det er krypkjeller under deler av boligen. Det er fjell i dagen og dels jordgulv. Steinmurer og deler av konstruksjon mot bad i underetasjen er isolert med isopor. Ingen synlig drenering. Dels tømmervegger mot jordgulv, adskilt fra jordmassene med en takpapp.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ingen ventilering av krypkjeller.
  - Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i trekonstruksjoner i krypkjeller.
  - Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr
  - Det er ingen ventilering av krypkjeller. Det er et skadepotensiale i tømmervegg under terrengnivå. Det er utført måling med hammerelektrode i tømmerstokk som ligger tilstøtende gulv, adskilt med papp. Denne hadde noe myk overflate (råte) og hadde 25% (vektprosent) fuktighet, som kan medføre fuktrelaterte skader. Ukjent tilstand på treverk videre nedover under gulvnivå. Det kan være skadepotensiale i denne veggkonstruksjonen. Tømmerveggskonstruksjon anlagt mot grunnmur har også skadepotensiale, da det erfaringsmessig forekommer råte i bunnstokker mot kistemur, i sær under utvendig terrengnivå. Det anbefales nærmere undersøkelser.
  Tiltak
  - Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.
  - Bedre ventilering må etableres.
  - Overvåk konstruksjonen jevnlig. Avviket kan medføre behov for tiltak, men bør observeres over tid.
  - Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.
  - Da man ikke kjenner eventuelle behov for tiltak, vil kostnadsestimat kunne ha betydelige avvik.

  Innvendige trapper,TG3
  Innvendige trapper i tre. Det gjøres oppmerksomt på at trappen har sikkerhetsmessige mangler hva angår åpninger i rekkverk. Trappene har brattere stigningsforhold enn anbefalt.
  Vurdering av avvik:
  - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper
  - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
  - Det er ikke montert rekkverk.
  - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Tiltak
  - Rekkverket er såpass lavt at det utifra sikkerhetsmessige forhold anbefales økning av høyde.
  - Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
  - Åpninger er såpass store at det utifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.
  - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
  - Det medtas sikring med rekker. Endring i stigningsforhold krever større konstruksjonsmessige inngrep, dette er ikke medtatt i beregning, da det vil være etter min oppfatning et urasjonelt tiltak.

  Våtrom
  Underetasje > Bad
  Overflater vegger og himling,TG2
  Det er fliser på betongvegger og malte plater i taket. Fliser mot antatt innvendig tømmervegg. Eldre dato. Åpne rør langs vegger og åpne rørgjennomføringer i våtsonen. Badet er tilsynelatende uegnet for bruk.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist sprekker i fliser.
  Tiltak
  - Det må gjøres tiltak for å utbedre avviket.

  Overflater Gulv,TG2
  Fliser på gulv. Ingen varmekilde (obs, kan bli rått). Det er fall mot sluket. Ca 2 cm totalt.
  Vurdering av avvik:
  - Svertesopp er registrert
  - Svertesopp i mykfuger.
  Tiltak
  - Overflater må rengjøres.

  Sluk, membran og tettesjikt,TG3
  Eldre soilsluk. Ikke noe tettesjikt mot gulv eller vegger er synlig.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke membran/tettesjikt på våtrommet.
  - Ved fuktsøk er det funnet indikasjoner på fukt i gulv på soverommet tilstøtende dusjsonen. Om dette er fukt fra badet eller om det skyldes fukt fra grunnen / terreng er ikke kjent. Det henvises til kommentarer knyttet til avsnittet "krypkjeller" hvor det er kommentert fukt.
  Tiltak
  - Våtrommet står foran full oppgradering.
  - Det anbefales nærmere undersøkelser i forhold til opphav av de registrerte fuktindikasjonene i gulvet tilstøtende dusjen.

  Ventilasjon,TG3
  Defekt vifte med utkast til skorstein (tvilsom løsning). Det er ingen tilluftsspalte.
  Vurdering av avvik:
  - Rommet har ingen ventilasjon.
  Tiltak
  - Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres.

  1.Etasje > Bad
  Overflater vegger og himling,TG2
  Det er fliser på vegger og malte takplater. Dusjkabinett er ikke flyttet på.
  Vurdering av avvik:
  - Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet
  Tiltak
  - Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes.
  - Da det er tett dusjkabinett som er tett er avviket mer av teoretisk karakter. Videre bruk av dusjkabinett forutsettes. Ved renovering anbefales tiltak med tettesjikt i vindu.

  Sluk, membran og tettesjikt,TG2
  Det er ukjent tettesjikt på badet. Jeg antar det er smøremembran under flisene. Det er synlig mansjett / tettesjikt i sluket. Men her kan det syntes som at membranen ikke er tilstrekkelig klemt ned mot sluket. Dersom denne membranen ikke er helt tett mot klemringen i sluket, kan det, dersom vannet stiger (tett sluk) renne ut vann mellom sluk og tettesjikt mot klemringen. Videre gjøres det oppmerksomt på alder på tettesjiktet.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  - Det er påvist ufagmessig utførelse rundt sluk.
  - Det er usikkert hvor vidt membranens avslutning mot sluket er helt tett. Det anbefales nærmere undersøkelser.
  Tiltak
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Ventilasjon,TG2
  Det er mekanisk avtrekk i vegg. Det mangler tilluftsspalte under døren.
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Tiltak
  - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

  Spesialrom
  Underetasje > Wc
  Overflater og konstruksjon,TG2
  Wc-rom ved trapperommet i underetasjen. Malt tregulv, malt panel på vegger og malt panel i himling…
  Vurdering av avvik:
  - Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  - Det anbefales på generelt grunnlag waterguard på rom med vanninstallasjoner uten sluk.
  Tekniske installasjoner

  Vannledninger,TG2
  Vannrør av kobber av eldre dato. Stoppekran og vannmåler i kjellerrom. Vannrør er av eldre dato. Det er litt irr og aldersslitasjer på rørene. Disse må man forvente å skifte ut i tiden som kommer.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tiltak
  - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.


  Avløpsrør,TG2
  Synlige avløpsrør oppover i etasjene med plast. Avløpsrør i gulv og videre i grunnen er av soil.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
  - Det er påregnelig med utskiftning av avløpsrør. Soilrør må man forvente at må byttes.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.


  Ventilasjon,TG2
  Ingen ventilering i kjeller. Ventil på soverom i underetasjen. Ventiler i vinduer i stuen i 1 etg. Ingen ventilering utover naturlig lufting/trekk i loftsrommet.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  Tiltak
  - Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.
  - Videre anbefales det ventilering av kjellerrom.

  Varmtvannstank,TG2
  Nyere varmtvannsberedere på 120 liter.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  - Det er ikke sluk eller vannalarm med vannstopper ved bereder under trapp. Det er avvik i tilkobling ved at berederene skulle hatt fast tilkobling, ikke plugg.
  Tiltak
  - Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller waterguard system e.l. ved varmtvannstank.
  - Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.

  Branntekniske forhold,TG3
  Røykvarslere i alle etasjer. To brannslukkingsapparater, men disse er eldre enn 10 år, derav tilstandsgrad.
  17.Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav?
  Nei
  Kommentar:
  18.Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
  Ja
  Kommentar:
  19.Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
  Nei
  Kommentar:
  20.Er det skader på røykvarslere?
  Nei
  Kommentar:
  Tomteforhold

  Drenering,TG2
  Ingen drenering. Ved fuktsøk i kjeller indikeres det fuktighet. For å oppnå tørrere kjeller må det dreneres og legges fuktsperre. Dette er nok et arbeid som vil være vanskelig å gjøre i praksis da berg ligger inntil husets grunnmur.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  - Det er ingen drenering eller fuktsperre mot grunn.
  - Tiltak:
  - TIltak vil være vanskelig å få til. Fuktsperre mot grunn kan legges. For øvrig anbefales det videre uorganiske materialer mot terreng. Det anbefales bedre beskyttelse av veggen synlig fra krypkjeller.

  Terrengforhold,TG3
  Boligen ligger i skrånende terreng og naturlig vannsamling mot bygningen vil forekomme. Det anbefales en form for avskjærende drenering som vil kunne bidra til å skåne bygningen noe for overflatevannet som renner ned langs skråningen.
  Vurdering av avvik:
  - Terreng faller inn mot bygning.
  - Boligen er utsatt for vannbelastning fra skrånende terreng.
  Tiltak
  - Det bør foretas terrengjusteringer.
  - Det anbefales avskjærende drenering.
 • Sentrumsnær leilighet beliggende i rolig og sjarmerende sidegate i Blødekjær i øvre del av sentrum.
  Kort gangavstand til sykehuset og alle sentrums fasiliteter.
 • Frittliggende enebolig og uthus/utebod.
 • Fra sentrum følger man veien opp mot Blødekjær. Ta til høyre mot Håvet ved leilighetsbygg (Byporten) og følg veien rett frem. Eiendommen ligger da på høyre hånd.
  Velkommen!
 • Se vedlagte tilstandsrapport.
 • Kjeller 3 kvm Bra
  U.etg 39 kvm Bra
  1. etasje 51 kvm Bra
  Loft 20 kvm Bra


  Følgende rom inngår i primærareal:
  U.etasje: Entrè, trapperom, wc, gang, omkledningsrom, bad, soverom. 1. etasje: Entrè, kjøkken, stue, soverom/stue, bad.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Ved og elektrisk. Vedovn i stue og gang. Varmepumpe.
 • Tomt med hyggelig bakhage. Solrik terrasse med utestue.
 • Gateparkering utenfor eiendommen.
 • Offentlig.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 486 845 per 27.04.22
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 752 642 per 27.04.22
 • Kr. 12 853 pr. år
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • Foreligger ikke i kommunens arkiv. Dette skyldes trolig bygningens alder.
 • Eiendommen i sin helhet kan leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.

  1891/900116-1/36 Rettigheter iflg. skjøte
  02.10.1891
  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:505 Bnr:15
  Bestemmelse om veg

  1972/3073-1/36 Rettigheter iflg. skjøte
  23.05.1972
  Bestemmelse om vann/kloakkledning
  Bestemmelse om veg
  Med flere bestemmelser
 • Kommuneplan: Planperiode 2019-2029. Reguleringsplan: Uregulert. Eiendommen er regulert til boligformål. Planer under arbeid_ Varslet forslag til plan for Blødekjær 5-15, se link www.arendal.kommune.no for mer informasjon.
  Eiendommen er Sefrak-registrert.
 • Gnr. 505 Bnr. 17 i Arendal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Provisjon: 2 % av salgssum Markedsføringspakke kr 8800,- Digital markerdspakke kr 4450,- Tilretteleggingsgebyr kr 10900,- Oppgjørsgebyr kr 3950,- Garantiforsikringspremie kr 3800,-
  Alle beløp ink. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Julie Skjævestad Andersen
Madeleine Helgesen

Megler

Madeleine Helgesen

91 63 59 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev