aktiv-eiendomsmegling
Romslig terrasse og gode solforhold

Sjernarøy Helgøysundvegen 33

Møblert og innflyttningsklar leilighet like ved marinaen på Helgøysund. Bra standard og gode solforhold!

 • 1 990 000
 • BRA 81 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 990 000
 • OMKOSTNINGER65 992
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 060 203
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 011
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 77 m²
 • ANDEL FELLESGJELD4 211
 • FELLESKOST./MND1 448
 • TOMT2 987 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 990 000,- (Prisantydning)
  4 211,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  1 994 211,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  49 850,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 1 994 211,-))
  --------------------------------------------------------
  65 992,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 060 203,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etg: Entré/ gang, 2 soverom, bad/ vaskerom, soverom (ikke godkjent), stue, kjøkken, bod/ teknisk rom.
Bod i kjeller.
Fasade

Helgøysundvegen 33, Rogaland

 • Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Det er ikke registrert avvik med TG3.
  Følgende avvik har fått TG2:

  Bad/ vaskerom:
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
  TG 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for tettesjikt er oppbrukt. Det gjøres oppmerksom på at membran likevel kan fungere i lang tid fremover. Det anbefales på generelt grunnlag en høydeforskjell på 25 mm fra topp membran til topp sluk. Dette forutsetter at membran er trukket helt opp til dørterskel. Eventuell opp-kant ved terskel er skjult av terskel-list og er ikke tilgjengelig for kontroll. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tekking (membran og mansjetter) ikke er kontrollerbare fordi dette bare kan gjøres ved å demontere fliser. Denne type destruktive undersøkelser blir aldri foretatt ved en tilstandskontroll for eierskifterapport. Man kan kun anta at
  membran er påført alle flatene i våt-sonen før flis-legging da badet er i daglig bruk uten tidligere tegn til lekkasjer. Viktig å merke seg at membraner har en naturlig aldringsprosess og levetid. Dette kan også variere ut fra type membran som er benyttet og hvilke egenskaper denne har i kombinasjon med selve utførelse. Ifølge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har: Gulv i
  våt-rom med keramiske fliser direkte på membran en forventet tid for utskifting på: Kort/middels/lang - 10/20/30 år. Vegger i våt-rom med keramiske fliser direkte på membran, lettvegg, en forventet tid for utskifting på Kort/middels/lang - 10/15/20 år.

  Se vedlagt tilstandsrapport fra takstmann for nærmere beskrivelse vedr leilighetens standard og materialvalg.
 • Helgøysund Panorama ligger i landlige og maritime omgivelser med umiddelbar nærhet til sjø og bryggeanlegg på marinaen med både butikk, serverings -og aktivitetstilbud. Lekeplass for de minste og idylliske turområder like ved.
 • Området består primært av bolig og fritidsbebyggelse.
 • En kan enten benytte seg av ferjetilbudet fra Judaberg på Finnøy, hurtigbåten fra Stavanger eller bruk av egen båt. Kontakt eventuelt megler for nærmere info.
 • Hovedsakelig mur/ betong.
 • 1.et: 77/ 81 kvm P-rom/ Bra.
  Se vedlagt tilstandsrapport for ev nærmere opplysninger vedr arealoppmålingen.
 • Leiligheten overtas fullt møblert av utstyr og inventar. Selger opplyser om at det aller meste er kjøpt inn i 2021 for nærmere kr 300 000,-
  Det gis ingen garantier for tilstand, funksjonalitet eller levetid på utstyr som medfølger.
 • Elektrisk oppvarming
 • Felles eiet.
 • I lukket garasjeanlegg.
 • Adkomst til eiendommen skjer via offentlig og privat vei. Offentlig tilkoblet vann og privat avløp.
 • Forretningsfører: Beat Boligbyggerlag Beat Boligbyggerlag

  Tlf: 51 84 95 00
 • Sameiet Helgøysund Panorama består av 2 bygninger med totalt 19 leiligheter.
  Sameiebrøk: 80/1332
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Tillatt
 • Eiendommen er forsikret via sameiet i Frende Forsikring
 • Megler har foreløpig ikke mottatt ligningsverdi for leiligheten og vil ev ettersendes når dette foreligger.
 • Kr 1 448,- per mnd. Fellesutgiftene dekker bl.a drift og vedlikehold av bygning/ fellesareal, betjening av andel fellesgjeld (kr 4 200,-), bygningsforsikring og styrehonnorar.
 • Andel fellesgjeld: Kr 4 212,- per 09.08.2022
  Andel felles formue: Kr 14 158,- per 2021.
 • Lånenummer: 12139136584, Dnb Nor Bank ASA
  Annuitetslån, 4 terminer per år.
  Rentesats per 09.08.2022: 3.45% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 9
  Andel av saldo: 4 212,- per 09.08.2022.
  Første termin/første avdrag: 28.12.2019 ( siste termin 28.09.2024 )
  P.t.rente
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr 9 916,- pr. år
  Kommunale avgifter omfatter hytterenovasjon, vann, slamming og eindomsskatt.
 • Megler er ikke kjent med andre løpende kostnader enn det som er opplyst om i denne salgsoppgave, bortsett fra eget strømforbruk, TV/ internettavtaler, innboforsikring.
 • Det foreligger ferdigattest datert 19.09.2019
 • Tillatt
 • Det gjøres oppmerksom på at det ene soverommet som er innredet med køyeseng ikke er godkjent som soverom eller til varig opphold.
 • 2013/198618-3/200. 08.03.2013. Seksjonering
  Opprettet seksjoner:
  snr: 3
  formål: Bolig
  tilleggsdel: Bygning
  sameiebrøk: 80/1332
 • Eiendommen regulert til fritids -og turistformål ihht kommuneplanen id 120-2019 og Herberg/ bevertningssted ihht reguleringsplan id 068-2009.
 • Gnr. 170 Bnr. 86 Snr. 3 i Stavanger kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Leiligheten er klar til overtagelse og kan overtas så snart som mulig med møbelpakke. Leiligheten er vasket og rengjort. Selger vil ikke foreta ytterligere rengjøring før overtagelse dersom ikke annet er avtalt.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fast meglerprovisjon kr 60 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 10 000,- for tilrettelegging og kr 5 900,- for oppgjør samt utlegg ihht oppdragsavtalen.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Rebecca Czybulla Eskeland
  Stephen Paul Howarth
  Åse Johanne Howarth
Gerry Carlmark

Megler

Gerry Carlmark

97 54 83 58

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev