aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Gropaveien 16!

Enebolig på Laberg - flotte turområder, nærhet til Salangselva, gode solforhold

 • BRA 185 m²
 • 4 soverom
 • OMKOSTNINGER31 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 131 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 980
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 160 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT3 488 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 100 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  15 250,- (Dokumentavgift)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  31 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 131 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
1. etasje:
Fire rom som kan brukes som soverom, kjøkken, stue ganger, WC og to våtrom.

Redskapbu/bod:
Lagerrom.
Stor og luftig stue.

Gropaveien 16, Troms og finnmark

 • Kjøkken:
  Enkelt kjøkken med slette hvite fronter, metall benkebeslag med vask.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Det er sett over alle skuffer og skap, noe slitasje på hengsler. Benkeplate har bruksmerker.
  Tiltak:
  - Står for utskifting.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Bad 1 og 2:
  Det er to våtrom og ett WC rom. WC er ute av drift, Bad med vaskeroms kott og wc, enkelt innreding med gulvmontert WC og håndvaks inkl dusjkabinett i hjørner vaskemaskin plass. våtrom 2 er med wc rom, håndvask og dusjkabinett.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Knirke i gulv stedvis, sveiset gulvbelegg som er klemt i sluk, oppkant på ca 2 cm ved dør, skade på belegg v dørkarm.

  Toalett- eller annet rom:
  WC rom i gang, gulvmontert WC og liten håndvask.
  Vurdering av avvik TG 3:
  Pga frost er WC på rom defekt og må byttes. Vann stengt.
  Tiltak:
  Utbedring må påregnes.

  Overflater vegger og himling:
  Malt stri på trefiberplater på vegg og malte plater i tak.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er flere buler på vegg, noen eldre skruhull.

  Sanitærutstyr:
  Vann er steng funksjonstest ikke utført. Kabinett med bue, utslagsvask/vaskekar, håndvask, WC rom og opplegg for vaskemaskin, vaskeroms kott. Lysarmatur på vegg og ventil.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Sanitærutstyr er ikke funksjonstestet da vannet er steng. Wc på eget WC rom er defekt.

  Membran, ventilasjon, vanntrykk mv:
  Sluk og gjennomføringer: Sluk, rørgjennomføringer, mansjett og klemring er kontrollert, ingen avvik er påvist
  Mansjett og klemring: Ingen merknader utover alder, fungerer pt som tiltenkt.
  Vanntrykk og avrenning: Vanntrykk ikke kontrollert.
  Vannstand i sluk: Vannstand ikke kontrollert.
  Rengjøring av sluk: Sluk er lett tilgjengelig for rengjøring.
  Membranens alder: Belegg er trolig byttet siden byggeår men ikke dokumentert.
  Tegn på fukt, feil materialvalg eller feil utførelse: Ingen synligee tegn på fukt er registret.
  Ventilasjon og tilluft: Mekanisk avtrekk, men mangler tilluft, ventilasjonsanlegg er utkoblet.

  Fuktsøk:
  Det er foretatt hullboring fra soverom/liten sene som ligger inntil badet (se foto) bak dusjkabinett. på bad to er det målt fra kjøkkenbenk siden. Ingen tegn til fukt og det er ikke målt forhøyede fukt-verdier. Ingen spor av fukt er sett på innsiden av veggplater fra borehull.

  Oppsummering bad 1 og 2:
  Renoverings objekt dersom bygget skal brukes til enebolig kreves ombygging.

  Toalett- eller annet rom

  Vann, avløpsrør og vvb:
  Vann og avløpsrør er i hovedsak fra byggeår.
  Vurdering av avvik TG 2:
  Det er ikke kontrollert avrenning da vannet er stengt. kapasitet på anlegges skal være god da dimensjoneringer gjort jfr tidligere bruk. Stoppekran i kjeller tek. rom med delvis betonggulv, sluk, bereder og ventilasjonsanlegg. Store deler av gulvet er dekkes med sand7finstoff som er før med vann i kjeller mot sluk. (ca 2-5 cm løsmasser på gulvet).
  Tiltak:
  - Hele vann og avløpsystemet ligger åpent i rom og i kjeller ombygging er påregnelig for endret bruk.

  Vannboren varme/ varmesentraler:
  Varme sentra via ventilasjonsanlegg er utkoblet.
  Vurdering av avvik TG 3 og tiltak:
  - Fjerne anlegget og tilpasse varme og ventilasjon etter dagens normale standard, PBL og TEK forskrift.
  Spesielle kommentarer:
  - Ventilasjon med gjenvinning. åpne rør i store deler av bygget, anlegget står montert i kjeller, rør i bygget må påregnes fjernet.

  Ventilasjon:
  Anlegget for ventilasjon er ute av drift, ellers er det en del ventiler i vegger, her mangler noen lokk, i kjellermur mangler det noen ventiler, bare tomme hull.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Utskifting av anlegg, monterte ventil lokk og utvendig rist i mur, bytte flere ventiler i oppholdsrom.

  Overflater gulv:
  Belegg og laminat.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Alle gulv har slitasje, laminat er defekt og må byttes ut.
  Tiltak:
  - Nye gulv i store deler av bygget anbefales.

  Overflater vegger:
  Malte flater på strie-trefiberplater og trepanel.
  Vurdering av avvik TG 2:
  Deler av malte vegger har en del slitasje, panel kan overflatebehandles og bruker om man ønsker trepanel.

  - Vedlikeholdbehov på innvendige og utvendige overflater, innholdsrikt bygg med store potensialer for ombygging til bolig, godt egnet da dimensjonering av vann, avløp og strøm står i forhold til tidligere bruk. Alle rom på ett plan. I kjellerrom står i dag ventilasjonsanlegg som er dimensjonert for tidligere drift og ansees som utrangert. Fast eiendom som er bebygd med barnehage med stor utebod tilkoblet bygget. Adkomst til offentlig veg via felles veg med flere naboer. Opparbeidet tomt. Takstmannen har ikke undersøkt reguleringsplanens bestemmelser nærmere eller andre forhold i kommunens arkiv, all den tid det er opplyst at forutsetningen er å omregulere etter søknad til Salangen kommune. Takstmann har
  ingen opplysninger om eiendommen utover det som fremgår av taksten, og kan ikke stå til ansvar for skjulte feil eller mangler. Takseres om prosjekt for ombygging : Ny planløsning, tek. anlegg, dører, samt oppgradering av alle innvendige overflater og nytt tak utvendig, samt vedlikeold av utvendige overflater, omsøkt og godkjent til boligformål jfr vedlegg.

  - I følge vedtak i Salangen kommune er bygget vedtatt omregiulert til boligformål, 23.11.2021.
 • Eiendommen ligger i fint til på Laberg, ett lite boligfelt i Salangen kommune, landlige omgivelser ca. 4 km til nærmeste dagligvarebutikk med post i butikk, Sjøvegan. idrettsanlegg, barnehage, barne/ungdom- og videregåendeskole. Skianlegg og fotballbaner Ca. 70 km til nærmeste flyplass, Bardufoss lufthavn. Nærhet til store naturområder med flotte forhold for friluftsliv, jakt og fiske. Salangselva som nærmeste nabo, god laks- og sjøørret elv.
 • Tidligere bygg for barnehage, omregulert til boligformål, bygget har tilkoblet en stor utebod.
 • Off. veg inn til tomten, naturgrus på veg.
 • Følgende opplysninger er utdrag fra vedlagt tilstandsrapport datert 23.02.22 av takstmann, Yngve Hasseberg Bruhaug. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet.

  Takkonstruksjon og loft:
  Sperre konstruksjon og åser, delvis med nedforet innertak og noe åpen himling i deler av bygget.
  Vudering av avvik TG 3:
  Det er ikke registrert fukt skjolder, eller svikt i konstruksjon fra undersiden, det er ikke adkomst for kontroll av dimensjonering, lufting eller evt. kladrom på loft med nedforet tak. Utfra lastkrav på byggeår er det påregnelig med noe underdimensjonering i forholdt til dagens krav.
  Tiltak:
  Nærmere kontroll av bæreevne, vurdere noen forsterkinger av konstruksjon i forhold til beregningene.

  Taktekking:
  Shingel som er lagt på tro.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Taket er besiktiget fra bakkeplan i sommer, det er en del mose på shingleen.
  Tiltak:
  - Omlegging med ny shingel evt opplektring og pålegging av metallplater.

  Takrenner og beslag:
  Metall renner og nedløpsrør.
  Vurdering av avvik TG 3:
  Det er noen nedløp med utkast noen går rett ned mot bakken, og det står drensrør opp av bakken ved rør, om dette er stakerør for drens eller rør for vann fra renner er usikkert. Det er registrert at flere renner har mye humuns og trenger rengjøring. Fall er ikke kontrollert pga mulighet for adkomst.
  Tiltak:
  - Rengjøring av renner.

  Skorstein og pipe TG IU:
  Ikke pipe eller ovn.

  Yttervegger:
  Malt trepanel, tømmermanskledning.
  Vurdering av avvik TG 2:
  Lufting underkant OK, mangler musebånd. Pga alder er deler av kledning noe sprukket, noe bord med noe råte i nedre del, det er også registrert noen skader på panel.
  - Skade på hjørne mot innkjøring.
  Tiltak:
  - Utbedringer må påregnes.

  Terrasser og balkonger TG IU:
  Ikke relevant.

  Dekker og gulv på grunn:
  Det er støp gulv på deler av tek. rom i kjeller.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Gulvet er ikke kontrollert da det ligger mye løsmasser på gulvet, vann og løsmasser er samlet mot sluk.
  Tiltak:
  - Gulvet må rengjøres, og evt støpes på en oppkant mot terreng i kjeller for å stoppe løsmasser i å komme inn på gulvet.

  Krypkjeller:
  Det er fjell i dagen flere plasser i kryprom, deler av vegg er isolert og pålagt sponplater, stubbgulv plater mellom bjelkelag.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Det er målt forhøyet verdier av fukt i utforede vegger på kryprom, manglende stubbloftplater, åpen isolasjon. el. panelovn montert på vegg. Åpne avløpsrør og vannrør som henger i tak.
  Tiltak:
  Drenering rundt boligen må påregnes for å stoppe noe fukt, isolasjon på vegger bør fjernes og man bør isolere utvendig. montere nye stubbloft plater.

  Byggegrunn og terrengforhold mv:
  Jfr det man kan se i kryprom er trolig deler av bygget fundamentert på fjell og løsmasser, utover dette vet man lite om byggegrunn.
  Vurdering av avvik TG IU:
  Ingen kontroll av byggegrunn er utført. Svak helling bort fra bygget på tre sider lite fall mot gårdsplass, pga snø er ikke dette målt.

  Grunnmur og fundament mv:
  Betong og leca samt pilarer på deler av bygg mot vest.
  Vurdering av avvik TG 2:
  Nedre del av grunnmur er stedvis(/synlig del) av plass støpt betong, leca (lettkliker stein) i øvre del. Det erregistert noen sprekker og riss. Del med pilarer er tettet delvis med kledningsbord å det er ikke adkomst for kontroll.
  Tiltak:
  Utbedringer må påregnes.

  Drenering og fuktsikring:
  Ingen opplysinger om drenering. Deler av mur har knotteplast uten kantlist.
  Vurdering av avvik TG 3:
  Jfr alder er det påregnelig med utskifting av evt. drensrør og kontteplast, samt at det anbefales isolering av mut utvendig.
  Tiltak:
  - bNy drens rundt hele bygget.

  Radon og skadedyr:
  I følge Radon kart til NGU ligger tomten i grense sone med Moderat til lav og usikker, Aktsomhetsgrad.
  Vurdering av avvik TG IU og tiltak:
  - Radonmåling.

  Innvendige dører:
  Varierende utførelse, tre dører med speil fylling og malte dører.
  Vurdering av avvik TG 2:
  No slitasje på overflatene, justering da noen dører subber litt, noen løsekasser bør skiftes pga slitasje.
  Tiltak:
  Utbedringer må påregnes.

  Oppvarming og ildsteder:
  Via ventilasjonsanlegg og panel ovner.
  Vurdering av avvik TG 2:
  Ventilasjonsanlegg er frakoblet, eldre panelovner montert som sørger for oppvarming i dag.
  Tiltak:
  Det er påregnelig med tiltak som å bytte ut noen ovner, montere varmepumpe eller alternativ oppvarming(jordvarme el.)

  Røykvarslere og brannslukning:
  Tilpasset tidliggere drift, eldre slokkere. ANLEGGET ER IKKE kontollert
  Vurdering av avvik TG 3:
  Kontroll eller utskifting.
  Tiltak:
  Utbedringer må påregnes.

  Branntekniske forhold:
  jfr. TEL 17 - § 11-2 risikoklasse 4 og § 11-3 brannklasse 1. Byggverk beregnet for overnatting.
  Kontrollerte forhold:
  Personer i byggverk kjenner rømningsforhold, herunder rømningsveier, og kan bringe seg selv i sikkerhet. Forutsatt bruk av byggverk medfører liten brannfare. Ved ombygging må man hensyn ta krav i forhold til vedtak og Tek forskrift for risikoklasse og brann klassifisering av bygg

  El- anlegg generelt TG IU:
  Åpent og skjult anlegg dimensjoner for tidligere drift. Det er mange manglende glass på lys, eldre panelovner og demonterte panelovner, samt noen løse deksle.
  Tiltak:
  Ombygging av deler av ledningsnett er påregnelig ved bruksendring til bolig.
  1 - Når ble det elektriske anlegget installert eller siste gang totalt rehabilitert / deler av anlegget rehabilitert? Byggeår, trolig utbygd og tilpasset ved behov.
  2 - Er alle elektriske arbeider / elektriske anlegg utført av registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ikke kjent. tidligere eier kan muligens gi opplysninger.
  3 - Er det elektriske anlegget utført, eller er det foretatt tilleggsarbeider på el anlegget, etter 01.01.1999 - foreligger samvarserklæring? Nei.
  4 - Er det fare for liv og helse pga anleggets tilstand eller alder? Noen løse kontakter og koblingsbokser.
  5 - Foreligger det kontrollrapport som er yngre enn 5 år fra offentlige myndigheter, det lokale el-tilsyn eller annen tilsvarende kontrollinstans? Nei.
  5 B - resultatet av kontrollen (ref p5). -
  6 - Er det foretatt termografi kontroll av anlegget? Ikke opplyst til takstmann.
  7 - Forekommer det ofte at sikringer løses ut? Ukjent.
  8 - Har det vært brann, branntilløp eller varmegang (skader på deksler, kontaktpunkter, spesielt ved VVB, - ol) i elektrisk anlegg? Nei.
  9 - Finnes det kursfortegnelse og er denne i samsvar med antall sikringer? Ja.
  10 - Er det tegn til at det har vært skader (varmegang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter eller elektrisk utstyr? Nei.
  11 - Er det synlige defekter på kabler, eller er disse ikke tilstrekkelig innfestet? Ja.
  12 - Tilstanden på varmtvannsberederens støpsel og stikkontakt? To bereder i kjeller ikke adkomst for kontroll.
  13 - Finnes det uisolerte ledninger / koblinger som man kan komme i berøring med? Nei, ikke synlige på bef.
  14 - Er kabelinnføringer tettet i sikringsskap og inntak? -
  15 - Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el - kontroll? Det anbefales nærmere kontroll
 • 1.egt: 160 P- rom
  Redskapsbu/ bod: 25 S- rom


  Følgende rom inngår i primærareal: 1. etasje: Fire rom som kan brukes som soverom, kjøkken, stue ganger, WC og to våtrom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Via ventilasjonsanlegg og panel ovner. Varmesentral via ventilasjonsanlegg er utkoblet.
 • Tomten er svakt skrånende mot nord ellers flat, har god utsikt og lang solgang, midnattsol. Frittliggende bolig i landlige omgivelser. Stor tomt, noe avstand til andre boliger.
 • Parkering på egen tomt.
 • Tilknyttet vann og avløp, via private stikkledninger.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • Kommunale avgifter og forsikring evt.
 • Ingen utleie.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Kostnader / andel fellesutgifter:
  Årlig vedlikehold, eiendomsskatt, forsikringer, vann, avløp og renovasjon. Årlige kostnader inkl. kommunale avgifter er estimert til til kr. 35 000 kr og forsikring til 10 000 kr.
  Eiendommen er tidligere brukt som barnehage. Omregulert til bolig i senere tid.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Gnr. 43 Bnr. 115 i Salangen kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Totalt kr. 55.000,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Bygdelag Sørsia
Sigve Wiik

Megler

Sigve Wiik

90 77 53 83

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev