aktiv-eiendomsmegling
Ute

Skage i Namdalen Langlia 15

Skage - Enebolig med 3 soverom og 2 garasjer.

 • 1 950 000
 • BRA 165 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING1 950 000
 • OMKOSTNINGER64 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 014 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 969
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 131 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT655 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGF
 • 1 950 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-))
  --------------------------------------------------------
  64 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 014 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Langlia 15, Trøndelag

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Takstmannens konklusjon:

  2012 - Skiftet flere vinduer
  2013 - Montert varmepumpe. Garasje oppgradert i samme periode.
  2015 - Pusset opp flere rom med nye overflater.
  2015 - Montert ny heve-/skyvedør på stue og montert nye takrenner på framsiden.
  2016 - Skiftet komfyr og koketopp på kjøkken.
  2021 - Pusset opp ett soverom i underetasjen.

  I flg opplysninger ble boligen renovert innvendig i 2004 med nye overflater og installasjoner. Dette omfatter også tekniske installasjoner med vann og avløp.

  Følgende forhold har fått TG2 / TG3 i Tilstandsrapporten utført av Norconsult. Se utdypende informasjon i Tilstandsrapporten som er vedlegg til salgsoppgaven:

  TG2: Rom under terreng, Balkong/terrasse, Takkonstruksjon, Taktekking og beslag, Etasjeskille, Bad/wc - hovedplan, Vaskerom,

  TG3: Drenering, Forstøtningsmurer, Bad/wc -hovedplan, Vaskerom.

  Informasjon er hentet fra Tilstandsrapport utført av Norconsult. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport .
 • Eiendom beliggende i et barnevennlig og veletablert boligområde på Skage i Overhalla. Det er gangavstand til nærbutikk, barneskole og barnehage, samt til fine friluftsområder med lysløype. Ca. 13 km til kommunesenteret på Ranemsletta, og ca. 12 km til Namsos by.
 • Enkel adkomst med avkjøring fra kommunal vei.
 • Boligen er oppført i en etasje plussunderetasje. Integrert garasjerom i deler av underetasjen. Grunnmur av betong, etasjeskiller av
  trebjelkelag, og yttervegger av tradisjonelt bindingsverk utvendig kledning med malt tømmermannspanel.
  Taktekking med lakkerte stålplater med A-profil, ukjent alder. Takrenner i lakkert metall med takrenne på fremsiden fra 2015. Vinduer med
  varierende alder med hovedtyngde fra 2012.

  Eiendommen omfattes også av en halvpart av et fellesgarasjebygg med nabo.

  Informasjon er hentet fra Tilstandsrapport utført av Norconsult. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport.
 • Primærrom: 131 kvm, Bruksareal: 165 kvm

  Primære rom:
  U.etasje: Vindfang, hall/kjellerstue, 1 soverom, vaskerom.
  1.etasje: Stue, kjøkken, 2 soverom, bad/wc.

  Sekundære rom:
  U.etasje: 2 stk boder, garasjerom

  I tillegg til oppgitt areal kommer felles garasje, BRA ca. 25 kvm . Garasjerom/lager

  Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
  Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Primærrom: 131 kvm, Bruksareal: 165 kvm
  Primære rom:
  U.etasje: Vindfang, hall/kjellerstue, 1 soverom, vaskerom.
  1.etasje: Stue, kjøkken, 2 soverom, bad/wc.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Varmepumpe. Vedovn på stue og Pelletsovn i underetasje.

  Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.

  Anmerkning fra feier:
  Feil/mangler ved slokkemateriell. Pulverapparat uten datostempling. Pulverapparat skal byttes eller kontrolleres hvert 10. år.
 • Eiet tomt på 655 kvm ihht. matrikkelutskrift/målebrev. Tomten er opparbeidet med asfaltert gårdsplass, plen og noe beplantning.
 • På gårdsplass og i garasje.På gårdsplass og i garasje.
 • Offentlig vei. Offentlig vann. Offentlig kloakk. Det er private stikkledninger og vei til off. nett.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 356 250 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 282 501 per 31.12.20
 • Kommunale avgifter utgjør
  Kr. 18 942 pr. år
  I dette inngår avgift for vann, avløp, renovasjon, og feiing/branntilsyn, samt eiendomsskatt. Beløpet er fordelt på 3 terminer.
 • Bygg på eiendom med betegnelse Gnr. 10 Bnr. 43 i Overhalla kommune er oppført før 1. januar 1998.
  I henhold til ny plan- og bygningslov gjeldende fra 1. juli 2015, jfr. § 21-10 femte ledd utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998
 • Boligen kan leies ut i sin helhet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Krav om at radon skal være målt trår i kraft fra og med 01.01.2014. Målt årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har foretatt radonmåling og målinger viser en verdi på:

  Soverom 1 etasje: Måleverdi 57 +/- 10 Bq/m3. Årsmiddelverdi 42 Bq/m3
  Stue 1 etasje 88 +/-20 Bq/m3. Årsmiddelverdi 66 Bq/m3
  Stue sokkeletasje 110 +/- 20 Bq/m3. Årsmiddelverdi 79 Bq/m3

  Det er utført målinger som viser at verdier i boligen er under tiltaksgrense. Opplyst av takstmann.

  Eventuelle tiltak er kjøpers ansvar.

  Det oppfordres til grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport, samt selgers egenerklæring.

  Selger opplyser om blant annet i sin egenoppgave:
  - Byttet tak på utestående garasje ved egeninnsats/ufaglært/dugnad.
  - Sprekker i veggen i garasje. Skjevt stuegulv
  - Saltdannelse på vegger i kjeller, og garasjen. Litt fukt.

  Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av takstmann og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

  Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Eiendommen overdras fri for heftelser med unntak av:
  Dagbok nr. 5839, tinglyst: 19.12.1969: Elektriske kraftlinjer
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.
 • Gnr. 10 Bnr. 43 i Overhalla kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med selger.
 • Selger har tegnet eierskifteforsikring. Denne dekker selgers ansvar etter avhendingsloven oppad til salgssum, begrenset til kr.10.mill.
  Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter. Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema som er vedlagt salgsoppgave og kjøper oppfordres til å gjøre seg kjent med denne.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.
  Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Lys grønn - Energikarakter F. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Kommunale opplysninger (Kr.4 591)
  Markedspakke (Kr.13 900)
  Visninger (Kr.2 500)
  Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 1 950 000,-) (Kr.35 000)
  Tilretteleggingshonorar (Kr.15 000)
  Oppgjørsgebyr (Kr.4 750)
  Notifisering om faktura fra Supertakst AS for fakt.nr. 12071 (Kr.18 615)
  Prospekter/salgsoppgave (Kr.1 588)
  Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.585)
  Spørregebyr elektronisk grunnbok (Kr.250)
  Tinglyst erklæring (Kr.200)
  Totalt kr. (Kr.96 979)
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Inna Mironova
  Sergei Sazanchuk
Torleif Sommerseth

Megler

Torleif Sommerseth

92 80 63 96

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev