aktiv-eiendomsmegling
Vi har gleden av å presentere Nerlia 3 for salg!
Vi har gleden av å presentere Nerlia 3 for salg!

SKAGE I NAMDALEN Nerlia 3

Skage Vest - Enebolig med alle funksjoner på ett plan - 5 sov - Attraktiv beliggenhet i stille og barnevennlig område

 • kr 1 980 000
 • BRA-i 153 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 1 980 000
 • Omkostningerkr 50 740
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 030 740
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1975
 • Soverom5
 • Tomt665.6 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 980 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 980 000,00))   50 740,- (Omkostninger totalt) + evt boligkjøperforsikring  2 030 740,- (Totalpris inkl. omkostninger) + evt boligkjøperforsikring 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))   

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning
Vi har gleden av å ønske velkommen til Nerlia 3 - Enebolig med fin, rolig og solrik beliggenhet. Boligen er på en etasje over underetasje bygd i 1975, med tilbygg fra 1986. Inneholder 5 soverom, eller du kan velge å bruke den ene rommet som kontor. 1. etasje: 2 ganger, vaskerom, bad, kjøkken, stue, 4 soverom, kontor/sov, 2 toalett og bod. I tillegg garasje og utebod. Vedovn er ny fra 2023, kjøkken er fra 2010, badet ble oppgradert 2000, ett stuevindu fra 2017, ytterdør fra 2018 og bereder fra 2010. Trolig også skiftet noe vann og avløpsrør i forbindelse oppgradering bad og kjøkken Ellers er mye av standard fra de ulike byggeår. Håper å se deg på visning!
Nytt kjøkken montert ca 2010, med integrerte hvitevarer som medfølger. 
Integrert kjøl/fryseskap, stekeovn, oppvaskmaskin og platetopp.
Ny stekeovn høsten 2023, ikke skiftet platetopp.

Nerlia 3, Trøndelag

 • Tomt
  665.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på 665,6 m2 med gruset adkomst og gårdsplass, ellers en del plen med en del som skrånet. Det gjøres oppmerksom på at større del av garasje er utenfor tomtegrense og det ikke er endret tomteforhold. Deler av garasjen står på tomt med adresse Nerlia 5. Megler har snakket med eier av Nerlia 5. Det var ikke klar over forholdet og sier det er er helt uproblematisk at Nerlia 3 benytter garasjen som sin. De er også positive til at grensene justeres. Av kart ser det også ut til at garasjen for Nerlia 5 står på tomt som eies av kommune. Bekreftelse på samtykke er vedlagt i salgsoppgave. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et veletablert og barnevennlig boligområde i Skage-Vest. Gode lys og solforhold. Fra boligen har man umiddelbar nærhet til Skage barnehage, og gangavstand til barneskole og nærbutikk. Nærhet til fine helårs turterreng med lysløype. Avstand til kommunesenteret på Ranemsletta ca. 13 km. Avstand til Namsos by ca. 14 km.

  Adkomst
  Enkel adkomst fra kommunal veg.

  Byggemåte
  Enebolig er oppført i én etasje over kryperom på grunnmur oppført i støpt betong. Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk utvendig kledd med stående tømmermannspanel og liggende panel. Taket er et saltak tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 3-lags isolerglass og 2-lags isolerglass.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Pkt. 6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja. Beskrivelse Det har tidligere vært utett på tak pga. skruver som gikk opp, men det ble ordnet. Taket har trolig behov for utskifting. Pkt. 18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Ja. Beskrivelse: Tilbygg fra 1986. Pkt. 18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene? Ja. Beskrivelse: Antar det.

  Innhold
  1. etasje: 2 ganger, vaskerom, bad, kjøkken, stue, 4 soverom, kontor/sov, 2 toalett og bod. I tillegg garasje og utebod.

  Standard
  1. etasje Gang 1: To trinn lavere med belegg på gulv og malt panel på vegger. Malte plater i himling. Varmepumpe. Gang 2: Laminat på gulv og malte plater og malt panel på vegger. Malte plater i himling. Panelovn. Garderobeskap. Vaskerom: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling med fuktskjold ved lufting. Utstyrt med bereder, naturlig avtrekk, opplegg for vaskemaskin og med skyllekum. Slitt rom. Bad: Belegg på gulv og våtromsplater på vegger. Malte plater i himling. Reflektorovn. Utstyrt med servantskap, dusjkabinett og naturlig avtrekk. Kjøkken: Laminat på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen. Det er integrert kjøl/fryseskap, stekeovn, oppvaskmaskin og platetopp. Stue: Laminat på gulv, malt panel og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Vedovn og varmepumpe. Utgang til terrasse. Soverom 1: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Malte plater i himling. Soverom 2: Belegg på gulv og malt panel og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Soverom 3: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling. Garderobeskap. Soverom 4: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Malte plater i himling. Garderobeskap. Kontor/sov: Belegg på gulv og panel på vegger. Malte plater i himling. Garderobeskap. Toalett 1: Belegg på gulv og tapet på vegger. Malte plater i himling. Utstyrt med servant og naturlig avtrekk. Toalett 2: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Malte plater i himling med mindre skjolder. Panelovn. Utstyrt med servant. Bod: Belegg på gulv, malte og ubehandlet plater som vegger med fuktskjold. Malte plater i himling med fuktskjold. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Forhold som har fått TG3: Drenering - Oppsummering: Ingen synlige indikasjoner utvendig på at det er etablert drenering. Ikke med plast på mur. Taknedløp er avsluttet over bakken uten utkast. Ved inspeksjon i kryperom synes ikke evnt drenering å være med tilfredsstillende funksjon grunnet tegn til at det tidvis kan forekomme vann i kryperommet på laveste områder. Manglende bortledning av takvann kan være en medvirkende årsak. Anbefalte tiltak: Taknedløp bør etableres med utkast sammen med godt fall på terreng, eller ført i et lukket avløpsanlegg, slik at takvannet kontrollert blir ført bort fra bygningen. Utbedringskostnader: Under 10 000 Krypkjeller - Oppsummering: På laveste område i kryperom kan det se ut som det tidvis kan være innsig av fukt ved mye nedbør i samme område som taknedløp er satt på terreng. Ventiler i mur var tettet ved befaring. Anbefales åpnet. Det mangler fuktsperre i form av plastfolie på bakken i krypkjelleren. Dette medfører at fuktighet fra bakken stiger opp i krypkjelleren med påfølgende økt luftfuktighet og risiko for en skadeutvikling. Det registreres tegn til tidvis vannansamlinger i kjelleren pga for dårlig fuktsikring/drenering. Vannansamlinger medfører til skadelige fuktverdier i krypkjelleren. Kryperom med en del organiske materialer som treverk som anbefales fjernet. Er på et område med mest fukt med oppstart av sopp og råte som ennå ikke ser ut til å ha konsekvenser på bjelkelag over. Anbefalte tiltak: Kryperom anbefales ryddet for alt av organiske materialer som kan oppstarte sopp og råte og legge plast på grunnen hvor det mangler. Utbedringskostnader: Under 10 000 Utstyr på tak - Oppsummering: Det er ikke etablert noen snøfanger på taket. Takstigen uten forankring ned i konstruksjonen er ikke en godkjent løsning. Takstige må være innfestet i konstruksjonen. Anbefalte tiltak: Snøfanger må etableres for god personsikkerhet. Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Vaskerom - Oppsummering: Rommet av eldre dato med belegg på gulvet, vegger som malte plater og noe med belegg og med plater i himling. Med bereder, skyllekum av metall og tilkobling for vaskemaskin. Himling med fuktskader fra tidligere hendelse med lekkasje og mulig av kondensering fra lufting. Ukjent om lekkasje har medført skjulte skader i vegg da veggen på bodrom ved siden er med fuktskjolder. Det er foretatt hulltaking med 73 mm hullbor fra tilstøtende gang ved bad. Undersøkelsen viser ingen tegn til skader eller fukt i konstruksjonen. Anbefalte tiltak: Vaskerom kan forventes behov for totalrenovering. Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000 Forhold som har fått TG2: Støttemur - Oppsummering: Muren med noe skjevhet av lengre tids terrengpress uten vesentlige konsekvenser for terrenget generelt grunnet lav høyde. Anbefalte tiltak: Oppretting kan på sikt bli aktuelt. Balkong, terrasse, platting - Oppsummering: Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Rekkverket blir målt til 84 cm utenfor stue og er lavere enn forskriftskravet på 100 cm. Altaner med mindre ujevnheter og slitte overflater med vedlikeholdsbehov. Vinduer og dører - Oppsummering: Med tanke på oppnådd alder er punktering av glass i tiden som kommer påregnelig. Det registreres harde tettelister som pga dette tetter dårlig og en del avflassinger av maling av kondens. Vrider på altandør stue løs. Anbefalte tiltak: Skiftning av vinduer og altandør kan på sikt bli nødvendig. Yttervegger - Oppsummering: Det registreres stedvis sprekker i fasadene. Grunnet forskjellig utførelse på hvert byggetrinn er det stedvis på noe begrenset lufting og noen områder uten museklosser. Kledning med varierende tilstand, men videre naturlig vedlikehold ennå tilstrekkelig. Minner om isolasjonstykkelse mindre enn dagens byggemåte. Loft (konstruksjonsoppbygging) - Oppsummering Det registreres mindre forekomster av muselort. Fuktskjolder i himling og vegg på vaskerom skyldes tidligere hendelse som er ordnet nå. Ukjent om det har medfør skjulte skader i skillevegg. Delvis begrenset kontrollmuligheter. Renner og nedløp - Oppsummering: Nedløp på ende ved inngang med klemskade. Med lekkasje på ende på tilbygd del på bakside med fukt mot vindskie som konsekvens. Da aluminium er et holdbart materiale synes ikke takrenner å være med dårlig stand med behov for utskiftninger, men kommet i en alder da feil kan oppstå. Tetting av lekkasje anbefales. Taktekking - Oppsummering: Taktekkingen har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Med avflasset overflate og utsatt for lekkasjer grunnet at spiker kommer opp. Mindre område litt løsnet nederst på side mot vei. Anbefalte tiltak: Det anbefales en kontroll i kilrenner som er et utsatt område når det gjelder lekkasjer og ellers innfesting. Etasjeskille og gulv på grunn - Oppsummering: Ingen vesentlige avvik angående planhet eller synlige skader ble registrert. Minner om relativt høgt fuktnivå i kryperom som et utsatt område angående skader. Ingen synlige skader. registrert fra kryperom selv om det stedvis var litt muggdannelse under noen stubbloftsplater. Anbefalte tiltak nevnt under punkt "kryperom" Toalettrom tilbygg fra 1986 - Oppsummering: Ikke noe å bemerke utover alder og lekkasje på ventil i sisterne toalett. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere tilluft for optimal ventilering. Toalettrom - Oppsummering: Rommet med servant og stoppekran i skap med sikringsskap. Det måles fukt i gulvet rundt klosettet. Årsaken til dette kan skyldes tidvis kondensdannelse. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk for optimal ventilering. Nærmere undersøkelse angående bemerket fukt. Avløpsrør - Oppsummering: Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Stakemulighet i kryperom. Avløpssystem opplyses å fungere som ønsket og tiltak ennå ikke nødvendig. Vannledninger - Oppsummering: Vannrør er hovedsakelig fra byggeåret, og har nådd en alder hvor det vil være økt risiko for lekkasjer. Ser i kryperom at det har vært lokale utskiftninger til rør i rør for kjøkken og baderom. Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Elektrisk - Oppsummering: Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 01.01.1999. Med et åpent koblingspunkt i kryperom. Ukjent om det er med strøm. Siste gang kontroll i 2006 el-tilsyn. Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale el-tilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. Anbefalte tiltak: Samsvarserklæring på utført arbeid bør fremskaffes og en kontroll da det ikke har vært utført på lang tid. Varmesentral - Oppsummering: Med bakgrunn i alder (garantitiden oversteget) vil tilstanden i tiden som kommer være usikker på den eldste i gang. Den i stue forventes lang funksjonstid. Bad. Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk Med bakgrunn i alder på tettesjiktet / overflater (gulvbelegg) er restlevetiden på rommet usikker. Bad - Oppsummering av ventilasjon Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Følgende medfølger: Integrert kjøl/fryseskap (dekkdørene ikke festet til skapene) Oppvaskmaskin. Ny stekeovn høsten 2023, ikke skiftet platetopp.

  Moderninseringer og påkostninger
  Tiltak etter byggeår: 2000 Oppgradert baderom. 2010 Skiftet kjøkkeninnredning. 2017 Skiftet et vindu på stue datert 2017. 2010 Skiftet varmtvannsbereder. Kan også se ut som det er skiftet noen vannrør opp til hovedplan i kryperom og mulig noe av avløpsrør. Kan være i forbindelse med oppgradering av baderom og kjøkken. 2018 Skiftet en ytterdør 2023 Skiftet vedovn 1986 Tilbygd en del

  TV/Internett/bredbånd
  Altibox Fiber NTE

  Parkering
  Parkering i garasje og egen tomt.

  Forsikringsselskap
  Eika

  Radonmåling
  Parkering i garasje og på egen tomt.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 980 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 980 000,00))   50 740,- (Omkostninger totalt) + evt boligkjøperforsikring  2 030 740,- (Totalpris inkl. omkostninger) + evt boligkjøperforsikring 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))   

 • Oppvarming
  Vedovn fra 2023 satt på glassplate 2 varmepumper, en av eldre dato i gang og en på stue fra ca 2020. Reflektorovn på bad. Panelovn på utvlagte rom. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte panelovner, så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse. 

  Energiklasse
  F

 • Kommunale avgifter
  25611

  Kommunale avgifter år
  2024

  Info kommunale avgifter
  I dette inngår avgift for vann, avløp, renovasjon, feiing/branntilsyn og eiendomsskatt. Beløpet er fordelt på 3 terminer. Eiendomsskatt Grunnlaget er 3,9 promille av skattetaksten som er kr. 1.052.800,-

  Formuesverdi primær
  413387

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  1570870

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 27.11.1974 - Dokumentnr: 8667 - Elektriske kraftlinjer. Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. 02.11.1978 - Dokumentnr: 9193 - Erklæring/avtale. Rettighetshaver: Knr:5047 Gnr:10 Bnr:70. Bestemmelse om garasje/parkering 27.11.1974 - Dokumentnr: 908673 - Registrering av grunn. Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5047 Gnr:10 Bnr:54 Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er gitt brukstillatelse nybygg av bolig 19.12.1975 og byggetillatelse tilbygg 05.06.1986. Det er gitt byggetillatelse for garasje i 1981 Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at det ikke er krav om ferdigattest for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Dagens bruk av boligen er ikke i samsvar med byggegodkjente tegninger. Avvik fra godkjent tegning er at vaskerom er beskrevet som bodrom og toalett i ende av tilbygd gang er garderobe/bod. Endringen er egentlig søknadspliktig, men ikke en vesentlig sak.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier av eiendommen. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser for Skage Vest kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer. 

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 980 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 980 000,00))   50 740,- (Omkostninger totalt) + evt boligkjøperforsikring  2 030 740,- (Totalpris inkl. omkostninger) + evt boligkjøperforsikring 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))   

  Omk. kjøper beløp
  50740

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Provisjon: 39 000,- Kommunale opplysninger: 4 700,- Markedspakke: 13 900,- Oppgjørshonorar: 4 800,- Tilretteleggingsgebyr: 15 000,- Registersøk og elektroniske signeringsgebyr: Kr. 750,- Visning pr stk: 1 875,- Utlegg til takstmann, fotograf, servitutter og sikringsobligasjon kommer i tillegg. Dersom handel ikke kommer i stand: Oppdragstaker har krav på et rimelig vederlag stort 25 000 kroner for utført arbeid. I tillegg kan oppdragstaker kreve dekket øvrige vederlag etter oppdragsavtalen, da med unntak av meglerprovisjon og oppgjørshonorar, uten hensyn til årsaken til at handelen ikke er kommet i stand. Videre kan oppdragstaker kreve dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Hanne Brattberg Sørensen

Megler

Hanne Brattberg Sørensen

48 31 04 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev