aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Skivefabrikken Borettslag - I vakre bygda Skage

Skage i namdalen Skivefabrikken Borettslag

2 solgte og 1 reservert - Flotte 3 og 4 roms leiligheter i sentrum av bygda Skage - Husbankfinansiert!

 • 1 396 000
 • BRA 65 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 396 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 490 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR2 023
 • SOVEROM2
 • ANDEL FELLESGJELD2 094 000
 • FELLESKOST./MND10 822
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 396 000,- (NB: prisen er fast)
  2 094 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  3 490 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  3 490 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding

Skivefabrikken Borettslag, Trøndelag

 • Leilighetene selges som andelsleiligheter tilknyttet Skivefabrikken borettslag som skal stiftes.

  Prosjektet består av 14 leiligheter, fordelt på 2 bygg. I tillegg boder og garasjeanlegg.

  Man kan være "urban" og bo enkelt selv om man bor på bygda, og det er nettopp det utbygger Stiklestad Eiendom AS Namsos legger opp til.

  Leilighetene organiseres i borettslag, slik at du ikke trenger å tenke på snømåking, plenklipping osv. Ved å bo enklere og slippe vedlikehold frigjøres mye verdifull fritid.

  Leilighetene tilbys i ulike størrelser. Du kan velge om du ønsker 2 eller 3 soverom, alt etter budsjett, hva du foretrekker og har behov for. Moderne leiligheter med store vindusflater, åpen stue/kjøkkenløsning, samt romslig veranda for å nevne noe. Utbygger velger dessuten å tilrettelegge med både utvendig trapp og løfteplattform slik at alle kan ha adkomst opp til 2. etasje.

  Vi har den glede av å kunne tilby Husbankfinansiering på fellesgjelden, som medfører lavere rente enn hva øvrige finansinstitusjoner kan tilby. Mange nye prosjekt har avdragsfrihet de 10 første årene. I vårt prosjekt betales det også avdrag på fellesgjelden, slik at du betaler ned på fellesgjelden fra dag 1. En investering for fremtiden!

  Overhalla er en god kommune å bo i, og her vil du ha kort vei til bygdas servicefunksjoner - om det skulle være nærbutikk, skole, flotte turområder, frivillighetssentralen, kirka, eller kanskje rusle en tur rundt vakre Namsen.

  Velkommen til Skivefabrikken Borettslag!

  Solgte leiligheter
  Bygg A:
  Leilighet D / H0201
  Leilighet F / H0203

  Reservert leilighet:
  Bygg B:
  Leilighet E / H0201
 • Beregnet ferdigstillelse er 12-18 mnd etter at selgers forbehold er frafalt, uavhengig av om forbehold faktisk er innfridd eller ikke. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist ihht. bustadoppføringslova
 • Sentrumnær beliggenhet med gåavstand til butikk, frivillighetssentralen, fursti rundt Namsen, kirka og forsamlingshuset Solvoll.
 • Enkel adkomst fra offentlig vei
 • Iht leveringsbeskrivelse
 • Iht leveringsbeskrivelse
 • Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 18.10.2022. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Foreløpig adresse er
  Bygg A med 6 leiligheter:
  Hunnavegen 14 A, B, C, D, E, F, 7860 Skage.

  Bygg B med 8 leiligheter
  Hunnavegen 16 A, B, C, D, E, F, G, H, 7860 Skage

  Gnr 13, bnr 69, 98 og 99, i Overhalla kommune.
  Eiendommen skal fradeles så tomteareal er ikke satt pt.
 • Det medfølger én utvendig biloppstillingsplass på fellesareal.
  Det er mulig å kjøpe utvendig garasje for kr 150.000,- etter først-til-mølla prinsippet, som da vil bli i stedet for utvendig biloppstillingsplass. Ved bygging av garasje så blir det som oftest bygd bod i bakkant av garasjeplassen. Hvis boden blir innlemmet i garasjen så blir det sports/uteboden som allerede følger leiligheten som er inkludert i leilighetskjøpet som man får tilgang til via garasje. Man får ikke tildelt to ute/sportsboder.

  Opplegg for elbillading fra Aneo.com monteres til alle parkeringsplasser og garasjer.
  Aneo er Norges største leverandør av elbillading til borettslag og sameier.
  De har lang erfaring i å levere stabile, driftsikre og skreddersydde ladeløsninger til alle tenkelige behov.

  https://www.aneo.com/tjenester/mobility
 • Det tildeles en sportsbod til hver leilighet.
 • Iht leveringsbeskrivelse
 • 1 stk. TV-uttak monteres i stue.
  Leilighetene vil bli tilkoblet internett.
  Tilknytningsavgift betales av kjøper og er oppgitt i kjøpsbetingelser. Abonnementet er inkludert i felleskostnaden.
 • Det leveres balansert ventilasjon med varmegjennvinning.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

  Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

  Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
  Selger er ikke en part i tilvalg som er avtalt mellom valgt totalentreprenør og kjøper. Det avtales betaling og oppgjør direkte mellom entreprenør og kjøper. Ønsker kjøper at tillegg skal være en del av garantiordningen ved kjøpet kommer det et tilleggsgebyr fra selger på 10%, og alle innbetalinger for tillegg gjøres via oppgjøret til
  megler.
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

  Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
  Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

  Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.
 • Ta kontakt med megler for prisliste.
 • Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. størrelse Felleskostnadene er stipulert fra kr 10 822 til kr. 13 753,- pr. mnd. og skal dekke bl.a. renter og avdrag på fellesgjeld, avsetning til vedlikehold av fellesarealer, felles strøm, abonnement kabel-tv/internett, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo), sikringsfond og andre driftskostnader.

  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
 • Kommunale avgifter fastsettes av ligningskontor og kommune etter ferdigstillelse.
  Merk at andelens formuesverdi blir fastsatt som sekundærbolig. Kommunale avgifter inkl.
  eiendomsskatt betales via de månedlige felleskostnadene til borettslaget.
 • Utgangspunktet er at oppgjør skjer når leiligheten er ferdigstilt og skal overtas.

  Selger kan i noen tilfeller ta forskudd ved å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere evt forskuddsinnbetaling fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.
 • Borettslaget vil bli stiftet som Skivefabrikken Borettslag og vil bestå av 14 andeler.

  Lånevilkår fellesgjeld:
  Total fellesgjeld: kr 32 568 000,-
  Total løpetid: 30 år
  Avdragsfrihet: Nei, det betales avdrag på
  fellesgjelden.
  Annuitetslån. Effektiv rentesats pr 01.12.2022:
  Husbank 2,417 % flytende rente.
  Enhver tids gjeldende rente til husbanken kan ses
  her: https://www.husbanken.no/rente/
 • Selger har på vegne av Borettslaget, inngått bindende forretningsføreravtale med 6 måneders oppsigelsestid vedrørende løpende forvaltning, stifting, utarbeidelse av budsjett og vedtekter med Boligbyggelaget Midt.
  Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte. Her vil nytt styre bli valgt, i tillegg vil det bli en gjennomgang av borettslagets budsjett, vedtekter og evt husordensregler. Stipulering av budsjett samt stifting av borettslaget
  anses ikke som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i eiendomsmeglingsloven.

  Utkast til driftsbudsjett for første driftsår er utarbeidet av Bomidt (Boligbyggelaget Midt) og følger som vedlegg til prospektet, og vil være vedlegg til kontrakt. Det tas forbehold om endringer i budsjettpostene og fellesutgiftene.
  Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom
  andelseierne etter andelenes størrelse med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter
  nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Normalordningen er at felleskostnaden fordeles etter bruksareal (BRA).
 • Det vil bli utarbeidet standard vedtekter i forbindelse med stiftelse av borettslaget.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Etter overtakelse skal borettslaget tegne egen forsikring for bygningene som inngår i borettslaget. Selger skal se til at borettslaget har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper tegner egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

  Det vil bli tinglyst pant som sikrer innskudd og fellesgjeld for borettslaget.
 • Andel X i Skivefabrikken Borettslag SUS
 • Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan "Skage sentrumsboliger", vedtatt 15.06.2022. Planvedtaket er påklaget og er oversendt fylke for endelig stadfestelse.
  Det tas forbehold om at fylke stadfester planen som endelig.
  Godkjent utnyttet til boligformål. Kopi av plandokumenter kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

  Skisser/ illustrasjoner over utbyggingen i prospektet må det forventes endringer på ifm detaljregulering av det enkelte område og utbyggingstakt.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Selger er ikke bundet dersom ikke 8 leiligheter er solgt og nødvendige offentlige tillatelser for
  igangsetting av byggearbeidene er gitt.

  Dersom disse forbeholdene ikke er avklart innen 31.03.2023 har selger rett til å kansellere kontrakten.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Omsetning av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger.
  Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert.
  Etter denne dato kan det påløpe et administrasjonsgebyr.
  Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet,
  herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten megler/selgers samtykke.

  Det opplyses om at dersom boligen er kjøpt med henblikk på å ikke overta eller bebo denne, herunder som et videresalgsobjekt vil videresalget reguleres av Bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte oppfylle vilkår i Bustadoppføringslova ved ev. videresalg som også medfører garantistillelse.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Aktiv Namsos tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av Grong Sparebank sine mange finansielle rådgivere. Kontakt megler om dette.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Stiklestad Eiendom Namsos AS
Hanne Brattberg Sørensen

Megler

Hanne Brattberg Sørensen

48 31 04 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev