aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Ullern "solside"!
Velkommen til Ullern "solside"!

SKARNES Boligtomter Ullern Solside

3 stk boligtomter på Ullern Solside

 • kr 925 000 - 1 350 000
 • Priser fra og tilkr 925 000 - 1 350 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 925 000 - 1 350 000
 • Omkostninger fra og tilkr 40 162 - 50 792
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 965 162 - 1 400 792
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 0 m²
 • Tomt -
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 79 BNR. 81
 • Informasjon om meglerforetaketAktiv Eiendomsmegling Kongsvinger AS Storgata 40 2212 Kongsvinger
 • OppdragsansvarligMarcus Møllhaug Buringrud
 • Oppdragsnummer1202235010

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomteområde

Boligtomter Ullern Solside, Innlandet

 • Om prosjektet
  Ullern Solside er en utbygging av et eksisterende boligfelt i grenda Ullern i Sør-Odal Kommune. Tomteområdet har en åpen og solrik beliggenhet, området blir opparbeidet med veier med asfaltdekke og gatelys. Tilknytningspunkt for vann og avløp er lagt frem til tomtegrense. Fiber er også lagt frem til tomtegrense. Det blir opparbeidet lekeplass på området. Tomtene har en utnyttelsesgrad på 30%. Fritt valg av leverandører. - Her kan du bygge din drømmebolig! Se kart og spesifikasjoner i reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan 0419201403 Ullern 2 som ligger vedlagt i salgsoppgaven.

  Priser fra og til
  kr 925000 - 1350000

  Omkostninger fra og til
  kr 40162 - 50792

  Tomteareal
  nullm²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Tomt 79/83 - 1029 Kvm. Kr: 975 000,- Tomt 79/82 - 871 Kvm. Kr: 925 000,- Tomt 79/81 - 1456 - Kvm. Kr: 1 350 000,-

 • Info om eiendomsskatt
  Det gjøres oppmerksom på at det er innført eiendomsskatt i Sør-Odal kommune. Eiendomsskatten vil utgjøre en promillesats av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Info om formuesverdi
  Likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. For mer informasjon se www.skatteetaten.no

  Tilbud på lånefinansiering
  Ønsker du tilbud på finansiering av bolig? Kontakt med megler, eller en av våre rådgivere i Odal Sparebank for et tilbud.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3415/79/81: 23.03.1843 - Dokumentnr: 900009 - Erklæring/avtale ang. deling av skogen
  Overført fra: Knr:3415 Gnr:79 Bnr:79
  Gjelder denne registerenheten med flere
  19.01.1915 - Dokumentnr: 901224 - Bestemmelse om veg Overført fra: Knr:3415 Gnr:79 Bnr:79
  Gjelder denne registerenheten med flere
  31.05.1932 - Dokumentnr: 900173 - Elektriske kraftlinjer Sør-Odal e-verks ledn.nett er reg.
  Overført fra: Knr:3415 Gnr:79 Bnr:79
  Gjelder denne registerenheten med flere
  15.11.1973 - Dokumentnr: 6811 - Bestemmelse om vannledn. Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: Knr:3415 Gnr:79 Bnr:79
  Gjelder denne registerenheten med flere
  29.05.1979 - Dokumentnr: 3399 - Erklæring/avtale Grensegangssak
  Overført fra: Knr:3415 Gnr:79 Bnr:79
  Gjelder denne registerenheten med flere
  04.11.1983 - Dokumentnr: 7093 - Erklæring/avtale Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i
  forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
  Overført fra: Knr:3415 Gnr:79 Bnr:79
  Gjelder denne registerenheten med flere
  13.07.1994 - Dokumentnr: 3532 - Erklæring/avtale Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Overført fra: Knr:3415 Gnr:79 Bnr:79
  Gjelder denne registerenheten med flere
  20.09.1996 - Dokumentnr: 4590 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver; HEAS
  Overført fra: Knr:3415 Gnr:79 Bnr:79
  Gjelder denne registerenheten med flere
  20.09.1996 - Dokumentnr: 4591 - Erklæring/avtale Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  Rettighetshaver; HEAS
  Overført fra: Knr:3415 Gnr:79 Bnr:79
  Gjelder denne registerenheten med flere
  27.11.1997 - Dokumentnr: 5690 - Erklæring/avtale Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  Rettighetshaver; HEAS
  Overført fra: Knr:3415 Gnr:79 Bnr:79
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.07.1998 - Dokumentnr: 3079 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3415 Gnr:78 Bnr:27
  Overført fra: Knr:3415 Gnr:79 Bnr:79
  Gjelder denne registerenheten med flere
  10.08.2005 - Dokumentnr: 4222 - Erklæring/avtale Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Bestemmelse om veg
  Med flere bestemmelser
  Rettighetshaver : Sør-Odal kommune
  Overført fra: Knr:3415 Gnr:79 Bnr:79
  Gjelder denne registerenheten med flere
  30.09.2019 - Dokumentnr: 1140641 - Bestemmelse om kloakkledning Rettighetshaver: Knr:3415 Gnr:79 Bnr:7
  Overført fra: Knr:3415 Gnr:79 Bnr:79
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.09.2022 - Dokumentnr: 992552 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg Rettighetshaver: Elvia AS
  Org.nr: 980 489 698
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
  Overført fra: Knr:3415 Gnr:79 Bnr:79
  Gjelder denne registerenheten med flere
  09.12.2022 - Dokumentnr: 1401495 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3415 Gnr:79 Bnr:79


  Vann, vei og avløp
  Tilknytningspunkt for vann og avløp blir lagt frem til tomtegrenser. Vei frem til tomtegrense. Kostnader knyttet til dette er inkludert i kjøpesummen. Asfaltering av veier forekommer når anlegget er ferdigstilt, eller innen 28.02.2025.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan 0419201403 Ullern 2 ligger vedlagt i salgsoppgaven.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse.

  Viktig informasjon
  Tomt 79/81. Areal: 1456 kvm. Pris kr: 1.350.000,-. Tomten er i reguleringsbestemmelsene omtalt som BF4-7. Tomt 79/82. Areal: 871 kvm. Pris: 925 000,-. Tomten er i reguleringsbestemmelsene omtalt som BF4-6. Tomt 79/83. Areal: 1029 kvm. Pris: 975 000,-. Tomten er i reguleringsbestemmelsene omtalt som BF4-5. Det gjøres oppmerksom på Nye Veier er i gang med planlegging av vegstrekningen E16 Kløfta-Kongsvinger. Det tas forbehold om at eiendommen kan bli berørt da traseene ikke er bestemt og det foreligger flere forslag. Interessenter bes undersøke planleggingen nærmere.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Utkast til kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgave. Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.


Dokumenter

Marcus Møllhaug Buringrud

Megler

Marcus Møllhaug Buringrud

40 61 52 95

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev